NOWA ERA

WEWNĘTRZNY CHRYSTUS

Przed rokiem 2000 na róźnej przestrzeni czasu, mniej niż 1% ludzi było zdolne uzyskać dostęp do swojego genetycznego kodu. Była to fala awatarów, która osiągnęła swój biologiczny wiek 33 lata. Dopiero po 33 roku życia następuje spontaniczne masowe przebudzenie Energii Kundalini i można wznieść wyżej swoje węglowe dotąd ciało do struktury krzemowej i można się wspinać jeszcze wyżej na drabinie Jakuba. Nie każdy akceptuje te prawdy, ale to wszystko opiera się na fizyce, wzorach matematycznych i na kosmicznym czasie, do którego jest podłączona nasza dusza, a w tych dziedzinach: fizyce, matematyce i astronomii nie ma drogi na skróty. Jeśli człowiek chce przechytrzyć te wyższe częstotliwości może tylko poważnie uszkodzić swój mózg i układ nerwowy.

W wieku 33 lata jest także mała garstka ludzi, którzy wchodzą na tą ścieżkę Master, więcej wejdzie po przeżyciu 44 lat lub więcej, to także zależy od ich osobistej misji. Punktem wyjścia w nową falę świadomości, zazwyczaj jest choroba, która może przypominać na początku grypę, później objawi się nowymi symptomami w zależności, na jakim poziomie buduje się Ciało Świetliste. Czym wyżej się wznosi, te objawy będą bardziej wyrafinowane i trudne do diagnozowania.

Cały ten cykl zapisany jest w naszych komórkach, w naszym DNA, dlatego bez względu na to, co człowiek czyni na swojej ścieżce duchowej, aby ten proces pośpieszyć, inteligencja ciała i nasz kosmiczny zegar podążają własnymi torami i nasz proces rozpocznie się wówczas, kiedy jest zaplanowany, jak komputer, wg swojego programu. To jest nasza wewnętrzna inteligencja naszego ciała i jeśli człowiek próbuje ją przechytrzyć, może tylko to ciao zniekształcić albo całkiem zniszczyć. W tym biologicznym zegarze jest także budzenie się Energii Kundalini. Przebudowywane jest całe ciało, w tym nawet krew, w taki sposób, że człowiek nie ma nawet o tym pojęcia, to się dzieje poza naszym umysłem. Krew ożywia już tzw. Ciało Eukarystyczne. Nasza przebudowana już krew, tzw. Krystaliczna Woda, wiecznie żywa, o której tak często wspomina Biblia, to jest już żywa woda, która uzdrawia duszę i zasila Krystaliczne Serce, które już się aktywuje w tym czasie.

To ta woda żywa ożywia w nas Kod Chrystusa, który przychodzi ze Źródła Wiecznego Życia. Ale każde ludzkie ciało jest inaczej szyfrowane niczym komputer, w zależności od uszkodzeń zarejestrowanych w naszej krwi, tudzież innych okoliczności. Wszystko musi być na swoim miejscu i musi zostać odwrócone w punkcie „0”... i to w matematyczny ścisły sposób. To wszystko związane jest z odwróceniem płci i odwieczną polaryzacją. Dzieje się to dopiero wówczas, kiedy następuje wirowanie Merkaba, i wszystko musi grać jak w szwajcarskim zegarku, tak po linii męskiej, jak i żeńskiej. Męska, zgodnie ze wskazówkami zegara na linii 33 i 1/3 (dodatniej)... i żeńska przeciwna do wskazówek zegara, też na linii 33 i 1/3, ale po drugiej stronie (ujemnej), dopiero wówczas odbywa się prawidłowa komunikacja tych dwóch przeciwnych biegunów i połączenie z Jaźnią Chrystusa z wyższego planu. Wówczas następuje wirowanie Merkaba i Tarczy 12D.

12D - Biały Promień widma fali cząsteczek energetycznych jest jednostką świadomości i naszej istoty, która już manifestuje się w 12 wymiarze. To w tym miejscu jest obecnie nasza Planeta, na aktywowaniu 12 nitek DNA w naszych ciałach, pod warunkiem, że zostanie w nas wyzwolony świetlisty kod, który automatycznie wyzwoli ten proces. Nasze ciało węglowe zmienia formę w ciało krystaliczne, czyli silikonową matrycę i aktywuje Kody Wiecznego Chrystusa.

12 wymiarowa Tarcza jest biologiczną częścią ciała świetlistego każdego człowieka, kiedy to zaczyna być aktywowane, Pojawia się wówczas przy człowieku jako słup świetlisty w platynowo-białym kolorze widma częstotliwości. Znaczy ta Tarcza została już przywrócona.

W roku 2000 została przywrócona całej ludzkości... wówczas nastąpiły przebudzenia I fali ludzi - awatarów Budowniczych Świadomości Źródła, z którego tworzone są wszystkie rzeczy. To były już filary do przyszłego wniebowstąpienia, które miało mieć początek w roku 2012. Wniebowstąpienie jest obecnie do uzyskania dla wszystkich ludzi, którzy przestrzegają Zasad Praw Natury i opierają się na wiedzy Prawa Jedni. To starożytna duchowa mądrość Starej Rasy Budowniczej, Prawa Jedynego, i jest wiecznym Boskim Planem i Energią Wewnętrznej Świadomości Chrystusowej. Niestety, ten Kod został uszkodzony przez bunt lucyferian i wprowadzono człowieka w ciemne wieki, z których obecnie się wyzwalamy. A wszelkie nauki dotyczące prawdziwej wiedzy o Wewnętrznym Chrystusie zostały sfałszowane albo ukryte... także obecnie je odzyskujemy.

Wielkimi krokami wchodzimy w kosmiczny czas, w którym nasze ciała są reperowane, odbędzie się to na wielu poziomach w zależności od naszych osobistych zniekształceń, i czym wyżej się wznosimy, tym dłużej będzie trwał ten proces w nas, ponieważ wielu awatarów przeniesie się już w wyższe wymiary: 24D, 36D i 48D. To są już bardzo zaawansowane duchowe poziomy. Ludzie będą doświadczać tej przemiany w różnych kategoriach wiekowych, a nie jak dotąd od 33 lat... ale Rdzeń Ciała Świetlistego musi osiągnąć właściwą proporcję matematyczną, musi być ustawiony pod odpowiednim kątem, właściwa polaryzacja ustawi precyzyjną bryłę geometryczną w zależności, na który poziom świadomości nas wynosi. Każda ta bryła (wspólna nazwa Merkaba, będzie już miała inną nazwę w zależności od jej podstawy, jak będzie się aktywować: sześciościan, osmiościan, dunastościan, etc.). Więcej opisałam w swojej książce „Złoty Rydwan”. Każda z tych brył - Merkaba musi osiągnąć energetyczną równowagę, tak po prawo, jak i po lewo, dopasowując całe Ciało Świadomości do naturalnego dla tego poziomu - punktu w Ciele Rdzenia.

Ciało świetliste ma swoje fazy, ale póki co musimy masterować na tych dolnych poziomach ciała świetlistego, musimy podnieść nasze wibracje z 3D do 5D.

Vancouver
30 Nov. 2021

WIESŁAWA