NOWA ERA

SRI BHAGAVAN - SKYPOWY DARSZAN
ZE SZTOKHOLMEM W SZWECJI

ORAZ PROGNOZY NA 2011/2012
(NAPISY PL) (VIDEO)

Sri Bhagavan - Skypowy Darszan ze Sztokholmem,
Szwecja, 11/12 - 2010, polskie napisy