NOWA ERA

SKOK Z 3D DO 5D

Człowiek jest w drodze... aby stać się istotą wielowymiarową.
Człowiek bowiem to byt bogaty, złożony i wielostronny. Ale wprzódy musi się niejako rozszczepić na wiele szczegółowych odcinków i charakterów, a tym samym zatraca widzenie całości. I tak jak się wprzódy rozszczepia, to przychodzi taki czas, ponownie się jednoczy i staje się głębokim systemem wielowymiarowym. Dusza ludzka, ona to bowiem kryje w sobie tajemnice ludzkiej istoty, w niej się ześrodkowują te nowe siły życiowe, które mówią ostatecznie o istocie człowieka.

Człowiek, owoc duszy myślącej i wolnej... znajdujemy w nim bogactwo form ciągle i ciągle doskonalszych, tzn. ciągle odkrywanych na nowo; aby w końcu wyrazić się pełniej i bardziej celowo. Prócz tego sam sens ludzkich wytworów jest podyktowany nie tylko względem na konkretne, materialne warunki życia, ale w całym szeregu twórczych potrzeb i wyrażenia wewnętrznej treści swej duszy. Trzeba tylko uporządkować wszystkie czyny ludzkie, które mniej lub bardziej bezpośrednio biorą udział w kształtowaniu wyższego człowieka... już wielowymiarowego.

Nie jest to tajemnicą, że żyjemy w wyjątkowym czasie, właśnie zbieramy swoje żniwo, robimy uporządkowanie wszystkich naszych czynów i przeskakujemy z 3D do 5D. W związku z tym ludzkość przechodzi wiele drastycznych zmian na wszystkich poziomach: fizycznym, mentalnym i duchowym. I chociaż te zmiany wydają się być burzliwe i niepokojące, dzięki nim ludzie mają coraz głębszą świadomość. Wszystko odbywa się indywidualnie i zbiorowo, ale według boskiego porządku.

Wszystkie zmiany są silnymi katalizatorami wzrostu i transformacji i wcześniej czy później wprowadzą nas w wyższą świadomość, która jest obecnie niezbędna do przechodzenia z 3D do 5D. Tak, że musimy to już zrozumieć nie tylko te akcje, które nieustannie zachodzą na tym świecie, często dla nas bolesne i trudne do zaakceptowania, to bez ich doświadczenia nie zrozumiemy wymiarów, o których tu piszę, bo to, co zaistnieje na planie fizycznym, ma również swoje miejsce w wymiarze duchowym. To stan naszej duchowej rzeczywistości tworzy nam fizyczny bardziej gęsty świat.

Aby zrozumieć przejście z 3D do 5D należy zrozumieć 4D, który istnieje pomiędzy tymi stanami świadomości. Należy dobrze zrozumieć dualizm, polaryzację, naszą indywidualność i separację. W 3D mamy gęstszą materialną świadomość, w związku z czym wolniej poruszają się nasze myśli, trudniej się manifestujemy. W tym stanie skupiamy się zwykle na przetrwaniu i materialnym bezpieczeństwie... i widać obecnie wielki pośpiech na tej fali, kto może robi zapasy, lokuje swoją gotówkę i wszystkie dobra materialne... a z drugiej strony idzie jakiś niszczyciel i to wszystko nam niszczy. Czy to jest przypadek? A może tylko następna lekcja do przerobienia, inne doświadczenie i zrozumienie tego tematu. 3D to taki codzienny chleb powszedni, w którym niestety znajduje się nadal większość ludzi na tej Ziemi. Stąd te wielkie przygotowania... tylko uważajcie, bo nie chcę tu czarnowróżyć, ale możecie ponieść wielkie fiasko!

Stan świadomości 4D to fala przejściowa między 3D i 5D, przez którą idzie inna energia, jak buldożer wkracza na świat niszczyciel... ale to on toruje nam drogę, bo to jest faza integracji i zmiany naszej percepcji. Ten wymiar doświadczamy jako wielkie zamieszanie, sortujemy w sobie wielki bałagan, jaki tam nazbieraliśmy podczas różnych wcieleń, robimy rachunek sumienia w naszych przekonaniach, musimy się uporać ze zmieniającym się osobistym postrzeganiem, czyli fazami przebudzenia. Musimy zrozumieć, czy to był sen, czy rzeczywistość?!

Fala 4D to faza demaskowania, spadają nasze maski... i to też nie przypadek, że ciągle ludzie je noszą, czyli mają problem z własnym rozpoznaniem, nie zauważają, że istnieje jeszcze inna rzeczywistość niż fizyczna... i powoli dochodzimy do wyrównania. Gorzej dla tych, którzy okażą się zbyt wielkimi ignorantami i z uporem maniaka trwają w starym przekonaniu.

Człowiek przechodzi nie jeden wymiar, kiedy szykuje się do skoku w 5D. Nie jeden raz jeszcze upadnie pod natłokiem nowych energii i nie jeden zatopi w starej... a nie jeden przeniesie na nowe obszary niczym tornado... ale to jest zupełnie normalne, trzeba się podnieść i iść dalej! W 4D mamy już zderzenia z energią z wyższych wymiarów świadomości, ale takie upadki i przeniesienia w czasie zmieniają nasze wewnętrzne postrzeganie, kiedy już wstajemy, mamy więcej wyobraźni i stawiamy nogi bardziej ostrożnie. Wiemy, że w tym wymiarze nadal mamy zmieszane kłamstwo z prawdą i należy wiedzieć jak stawiać nasze nogi na tej drodze, dezinformacji albo natłoku różnych energii... bo jeszcze nie jeden raz na tej drodze 4D, kłamstwo nas przechwyci i spróbuje zaniżyć nasze loty.

Wymiar 5D dotyczy już Prawdy, integralności i nowego doświadczenia energetycznego. Kiedy przeskakujemy świadomość 3D do 5D będą nam towarzyszyć pewne znaki.

1. Rozczarowanie fizyczną rzeczywistością, wszystko, co dotychczas wyda się nicością...

2. Kłopoty z większą liczbą członków rodziny i przyjaciół... będą nas atakować, a nawet się oddalą. Ktoś już przeszedł na wyższy poziom nie będzie się w stanie z nimi dogadać, może to trwać jakiś czas, albo dłużej, niektórzy nie zmienią swojego starego stanowiska, takie związki będą się rozpadać... jeśli nie osiągną wspólnych energii i nie potrafią zrozumieć tego procesu, który ty masz już za sobą. Wiele osób jest mocno zakorzenionych w swoich starych przekonaniach, wielu zrozumie tą nową drogę, są elastyczni na zmiany, jak tylko zmienią swoje poglądy, wejdą na drogę 5D. I nie bójcie się o szcze-pionki etc... tylko śmiało łapcie się Chrystusowego Płaszcza, dla Chrystusa nie ma takiej rzeczy, której nie dałoby się w was naprawić. Musicie tylko chcieć i ufać! Nie wolno zwątpić... ! Tu wiara czyni cuda, tak mówił Jezus Chrystus! Ludzie, którzy mają zbyt mało wiary, boją się, uciekają sami przed sobą... i to przed nimi, człowiek już wzniesiony jest niezrozumiały, stąd też te nieporozumienia.

3. Osoby już przebudzone, ze zmienioną już wyższą świadomością dokonują pewnych zmian w ich stylu życia. Zaczynają się inaczej odżywiać, unikają mięsa i innych ciężkich używek. Wybierają naturalne produkty, które wykraczają poza materialne przetrwanie. To jest już otwieranie naturalnych darów, to nasza dusza wzywa nas do lepszego życia, ponieważ szykuje się do jeszcze większych energetycznych zmian, które zmienią i naszą fizyczną formę.

4. Musimy także rozpuścić nasze osobiste rany, urazy, lęki i traumy. Stare uwarunkowania muszą wypłynąć na powierzchnię, aby móc się całkowicie uleczyć, chowając je głęboko nic tu nie wskóramy, tylko pogorszymy nasz osobisty stan. Ten bolesny kolec będzie tkwił cały czas.

I zmienianie naszej świadomości jest bardzo bolesne... niestety, to doświadczenie nie jest lekkie, zanim się wzniesiemy do 5D nie jeden raz przeżyjemy jeszcze zaciemnienie, zaćmienie naszego umysłu. Ale wszystko jest po to, aby zobaczyć kontrast między jednym i drugim polem.

Tak, nie jest to łatwy czas, samo doświadczenie serca, otwiera się na 12 poziomach i tyle symptomów doświadczamy, które są powiązane tylko z budzeniem się samego serca. Ta podróż z 3D do 5D nie jest łatwa, w dodatku musimy ją odbyć samotnie, sprzątając swoje materialne klamoty spod własnych nóg. Musimy sami zrozumieć i zainicjować ten proces, podjąć świadome decyzje, zaufać chwili i umieć dostroić się do sytuacji na obecny czas.

Musimy wiedzieć, każda osoba ma swoje osobiste warstwy do przerobienia, potrzebujemy na to mnóstwo lekcji... i zaufajmy sobie i naszym duchowym opiekunom, a to, co wam przeznaczone pobiegnie dokładnie swoją drogą, jak to jest konieczne i uaktualni się w 5D.

Vancouver
21 Apr. 2022

WIESŁAWA