NOWA ERA

SIÓDMA TRĄBA

Który to Anioł dmie w trąbą w Dniu Sądu Ostatecznego?
Który to oznajmia światu Dzień Zmartwychwstania?
Który to zawiadamia, że ten dzień nadchodzi?
Widzisz Ludu Boży, jaka jest twoja rola w Królestwie Bożym!

Widzisz, kto jest Prawnym Opiekunem tej Ziemi... kiedy ich prawowitym właścicielom chcą wytrącić z ręki ich prawdziwe berło, i ich prawdziwe dziedzictwo?

Biblia pisze, o dziesiątkach trąb poprzedzających Zmartwychwstanie Ziemi...
a siódma trąba niesie za sobą ostateczną wiadomość. Plan szatana polega na tym, aby w niego nikt nie wierzył, kościół zaakceptował i nauczał fałszywe interpretacje na temat Armagedonu (i nie tylko). Aby ludzie nie dostrzegli tych słów prawdziwego przekazu, aby nie dostrzegli swojego osobistego związku z tą bitwą..... ale dzisiaj ludzie poszukują pilnie Prawdy i znajdują jej prawdziwe oblicze, ponieważ już wiedzą, że mogą brać udział w tej ostatniej bitwie... i dziś wszyscy zaciągną się jako żołnierze. I ci żołnierze idący na tą wielką bitwę, że zdumieniem odkrywają ukryte słowa, które zostały przed nami dobrze schowane:
-„Trąba za trąbą ma zabrzmieć, (jak) fiolka za fiolką wylewana jedna po drugiej na mieszkańców na Ziemi." To wezwanie do ostatniej bitwy Armagedonu.

My - Lud Boży, musimy już zrozumieć: Jezus i Aniołowie nie walczą... oni kierują walką, a ich armią jest Lud Boży. I źli ludzie połączeni z szatanem są w tej walce. Dzisiaj udają jeszcze naszych przyjaciół, ale w tej ostatniej walce odsłonią swoje oblicza, i ujawnią się wyraźnie dwie przeciwstawne moce. I to już widać, jak się ujawnia dwa nowe światy, dwie przeciwstawne partie... ale będą istnieć do czasu, aż się wypełni ostatni rozdział ludzkiego przeznaczenia... i wówczas pojawi się prawdziwy Zbawiciel i rozciągnie nad Ziemią swoje rządy. Dla wielu to przerażająca przepowiednia... ale Prawdziwy Król tej Ziemi już dawno został wybrany i ma już wypisane własne imię na królewskiej szacie – Król Królów, i zjednoczy świat według porządku boskiego.

Po co te trąby? Aby zbudzić na Ziemi wszystkich śpiących. Obowiązkiem Strażników Bożych jest ostrzec ludzkość przed tym, co nadchodzi?! Prorocy: Ezechiel Jeremiasz, Micheasz i wielu innych, ostrzegali świat przed tym, co nadchodzi. I jak mamy tłumaczyć ich słowa:
„trąby zwiastujące Sąd Boży, Dzieci Sprawiedliwości, zadmijcie w trąbę, hałas dotrze aż na koniec Ziemi, narobią hałasu z powodu mnóstwa ludzi”
... ale kiedy człowiek zauważy stare słowa Prawdy, pojmie te nowe, a dźwięk trąb sprawia, że ludzie drżą i budzą się. Przed każdą wielką bitwą słychać było trąby, każdy żołnierz wiedział, co one oznajmiają.

Ale co znaczą te fiolki? Fiolka oznacza plagi, które według znawców Biblii, mogą spaść na ludzkość przed końcem okresu próbnego. I będą wylewane i będą zatruwane wody: „I nie zabłyśnie już w tobie blask świecy i nie usłyszy się w sobie głosu oblubieńca, ani oblubienicy...”.

I w tym czasie ma nastąpić inne zdarzenie:
„... gwiazda spadnie z nieba...”, ta gwiazda reprezentuje szatana, ale ten szatan jest na Ziemi i reprezentuje przywódcę w gronie innych upadłych aniołów, swoich ministrów. Pismo Święte często łączy 2 elementy, aby lepiej je zrozumieć, a te połączenia są symboliczne i dosłowne. Ciężko zrozumieć Objawienie Św. Jana... i jakże mamy rozumieć słowa?
„Królestwa tego świata stają się królestwami naszego Pana.”
Tak mówi werset 11:15.
„Królestwo świata stało się Królestwem naszego Pana i Jego Chrystusa, i będzie królował na wieki wieków.”


Jan widzi, że ludzie się radują widząc, że Chrystus wkrótce pokona szatana i położy kres na Ziemi ustanawiając swoje wieczne Królestwo.

Skąd wiemy, że te trąby, które mają zabrzmieć, będą tymi prawdziwymi?
Zabrzmią w mieście, które upadnie, zabrzmią w każdej jego bramie... przyjdą tam wszyscy: zagubieni i wypędzeni i wspólnie zadmią w wielką trąbę i wprowadzą cały świat w wielką zadumę.

Złe anioły jednoczą ich moce ze złymi ludźmi i nie poddają się tak łatwo bez desperackiej walki... trąbka za trąbką ma być zatrąbiona, a za nimi wielka trąba... a fiolka za fiolką wylana, jedna po drugiej na mieszkańców Ziemi.

Jak widać, w naszym obecnym życiu, czyha na nas tajemnica za tajemnicą. I wiele ludzi na tym świecie obserwuje dźwięki z nieba... i cały świat ostatnio nadstawia uszy w niebo.... a te trąbki odezwały się na dalekich preriach... gdzie prawowici właściciele tej ziemi ganiali się z wiatrem na swoich rumakach... i zabrzmiały jak rogi baranie w pachnących żywicą lasach...
czy to koniec świata?

To tylko spadły jak z nieba, stalowe rumaki, braci i sióstr niebiańskiej rodziny, która przybyłaby pomóc tej Ziemi, aby wesprzeć swoich starszych braci i siostry z przeszłości, którzy dali podwaliny na tej Ziemi i założyli świetliste kody na ten Dzień Ostateczny.... ale zapłacili za to olbrzymią cenę... bo odkrył ich zamiary wróg i mocni zranił.... i nie potrafią sami tego obowiązku udźwignąć. Ale dzień, w którym człowiek zacznie życie od nowa i tak przyjdzie, i położy kres wszelkiemu bezprawiu.... połączy te stare Prawdy, które zostały zburzone... i te nowe, które też wymagają pracy... zostaną odbudowane te nici wolności i Prawdy, by znowu połączyły się na całej Ziemi i została przywrócona prawdziwa Boska Komunikacja, która objawi się na Mocy Słowa:
-Któż jak nie Bóg?!

I odbije się echem po całej Ziemi... i odbierzemy tą Ziemię z rąk wroga...
a to wszystko odbędzie się na Mocy Prawa Bożego, które zostało zabezpieczone specjalnymi pieczęciami światła, które są nie do złamania, ponieważ to światło zostało zamocowane na czterech krańcach świata w kształcie krzyża. Nasi starsi bracia ukazali te Prawdy na ich totemach, które ukazują 4 wielkich Architektów Wszechświata. Kiedy połączymy stary i nowy świat, na Ziemi zapanuje Złoty Wiek.

My przesiedleni z różnych krajów, przylecieliśmy z różnych powodów na ten kontynent, przybyliśmy z różnych światów, tak zupełnie innych... w oczekiwaniu na ten czas... ale nasz cel jest ten sam, chociaż jeszcze nie wszyscy go odkryli...

dziś dosiadamy swoje metalowe rumaki i śmigamy przez te pachnące żywicą lasy i prerie, w tych dniach skute mrozem i otulone śniegiem, wykonać naszą życiową misję... zagrać na swoich trąbach, aby nas usłyszał cały świat ... aby i inne serca zadrżały i przebudziły w swoich sercach tą wielką Prawdę!

My wolni ludzie
musimy uwolnić z tej bryły lodu
nasze prawdziwe ziarno
musimy je rozmrozić
i rozgrzać do granic możliwości
w swoich dłoniach...
musimy wydobyć z niego
Najświętszy i Najcenniejszy
Płomień Życia
-naszego osobistego Chrystusa!

To jest nasza prawdziwa misja na tej Ziemi!

Vancouver
26 Jan. 2022

WIESŁAWA