NOWA ERA

ROK 2012

Po roku 2012 Ziemia wejdzie w nowy wymiar. Krążąca po świecie różnorodność teorii dotyczących roku 2012 zmusza do refleksji.

- Co naprawdę wydarzy się w tym zagadkowym roku?
- Czy nasza planeta przeżyje potężny elektryczny szok zapowiadany przez wiele źródeł?


Wokół Ziemi znajduje się elektromagnetyczna przestrzeń, która emituje wibracje - rezonans (odkrycie Schumanna - 1952-1957r).

Rezonans Schumanna - oddech Ziemi, zjawisko występujące w naturalnym spektrum częstotliwości fal elektromagnetycznych. W roku 1952 Otto Schumann zauważył, że jonosfera i powierzchnia Ziemi tworzą układ dwóch przewodzących sfer, które zachowują się jak falowód. Zmieniające się pole elektryczne wytwarza pole magnetyczne a zmieniające się pole magnetyczne wytwarza pole elektryczne. Źródłem pola EM jest drgający albo przyśpieszony ładunek elektryczny.

Promieniowanie elektromagnetyczne rozchodząc się objawia właściwości falowe, zachowuje się jak fala. Rozchodząca się fala pobudza do drgań cząsteczki: atomy i elektrony zawarte w ośrodku, które są źródłami fal wtórnych. Naukowcy zauważyli podobieństwo częstotliwości fal wytwarzanych w wyniku rezonansu Schumanna do spektrum uzyskiwanego w badaniu fal ludzkiego mózgu za pomocą elektroencefalografu (EEG). Człowiek jest bardzo wrażliwy na odbiór fal radiowych o niskich częstotliwościach. Naukowcy, aczkolwiek nie zostało to naukowo udowodnione nie zaprzeczają, że rezonans Schumanna może mieć wpływ na ewolucję człowieka.

Naturalne wibracje mózgu:

1. Delta - od O do 3Hz
2. Theta - 3 - 7,5 Hz
3. Alpha - 7,5 - 13 Hz
4. Beta - 13 - 30 HZ
5. Gamma - 30 - 40 Hz

Bicie serca Ziemi przyśpiesza. Wartość wibracji przez tysiące lat była 7,8 Hz. Począwszy od 1980 roku zaobserwowano mniejsze przyśpieszenie lecz od 1997 roku przyśpieszenie znacznie wzrosło, dzisiaj wynosi 12 Hz. Ponieważ wzrosła wartość przyśpieszenia zmniejsza się doba. Normalnie określana na 24 godziny według nowych obliczeń wynosi 16 godzin. Świat nauki twierdzi, że jest to wystarczający powód do zmartwienia.

Zmiany wibracji nie są obojętne na organizm ludzki. Zwiększają się dolegliwości ciała: migreny, bóle mięśni, skurcze, symptomy podobne do grypy, bezsenność, ludzkie ciało staje się słabsze, lecz najważniejsze zmiany będą miały miejsce w DNA (odbędzie się rozprogramowanie). Zwiększy się intuicja i ludzie zaczną otwierać swoje duchowe wnętrze. Kalendarz Majów przepowiedział na rok 2012 koniec cywilizacji.

W związku z podniesioną wibracją Ziemi naukowcy spekulują, że może nawet wzrosnąć do 13 Hz i Ziemia wejdzie w tzw. Punkt 0. Po 2-3 dniach odpoczynku zacznie zmieniać rotację w odwrotnym kierunku co spowoduje wielkie zmiany w polu magnetycznym. Te kilka dni nie będą łatwe (3 dni ciemności wspominane w Biblii).

W związku z tą sytuacją są przewidziane następujące konsekwencje:

1. Czym bliżej Ziemia będzie się zbliżać do Punktu 0 tym szybciej będzie uciekał cza (są przepowiednie, że przy końcu czasów, noc będzie sięgać nocy i zima zimy). Wibracja wzrośnie z 12 Hz do 13 Hz, zatrzymanie częstotliwości Schumanna spowoduje zmiany w polu magnetycznym. Punkt 0 określa też wszystkich ludzi, którzy zdołają przejść z 4 wymiaru do 5-tego. Od tej pory ewolucyjny, poziom naszych życzeń i myśli będzie sąsiadował z wymiarem astralnym. Punkt 0 wymieniony jest też w starym kalendarzu Majów - Tzolkin. Przeskok z 4-tego wymiaru będzie miał miejsce w roku 2012, w 2013 ludzkość znajdzie się w 5-tym wymiarze.

2. Przejście do drugiego poziomu po Punkcie 0 stanie się rzeczywistością (przepowiedziane głoszone od tysięcy lat przez różne cywilizacje). Podobne zachowania Ziemi mają miejsce co 13 000 lat, kiedy ziemia wykonuje komplet rotacji wokół Centralnego Słońca w naszej galaktyce.

3. Jest bardzo możliwe, że po przejściu przez Punkt 0 wschód słońca będzie od zachodu a zachód słońca na wschodzie. Starożytni pisarze opisywali podobne zdarzenia w zmierzchłych czasach.

4. Największą częścią tej operacji będzie dla człowieka upadek technologii. Świat konspiracji trzyma sekret na temat nowej technologii, którą prawdopodobnie już opracowano. Często wspomina się o współpracy światowych dygnitarzy z obcymi przybyszami z kosmosu.

Kalendarz Majów przepowiedział wszystkie te zmiany. Powoli stanie się faktem, że ludzkość osiągnie uniwersalne harmonijne wibracje. Zwiększająca się wibracja spowoduje zmiany na całej planecie. Podobnie ulegną zmianie ludzkie organizmy, świadomość i zachowania. Bardzo ciężko jest przewidzieć i opisać jakieś nadzwyczajne zjawiska (nawet przez naukowców) jakie mogą zachodzić podczas tego procesu. Przypuszcza się, że podobny skok miał miejsce na Plejadach dawno temu (teoria). Tak naprawdę nikt nie może przewidzieć co naprawdę się zdarzy?

Jest klika spekulacji na ten temat:

- przed 2012 rokiem ludzkość będzie wzrastać na wyższy poziom ewolucyjny. Ci bardziej rozwinięci będą otwierać furtki dla reszty,
- religijne źródła mówią: wierzących będzie przybywać i coraz więcej mniej dojrzałym (lecz wielu ludzi nie wierzy w ten proces).. Na całym świecie wiele ludzi "dzieci świateł" wyruszyło do pracy. Tworzą grupy, pracują woluntary, chcą całą szczerością serca pomóc tym, którzy nie są do tych zmian jeszcze gotowi. Są i tacy, którzy wykorzystują ten czas dla własnych celów, zarobkują na nieświadomych. Ale jak pisze Biblia, kto obiecuje innym nieszczerze i oszukuje, że sieje pszenicę w nagrodę zbierze same ciernie.

"Zasiali pszenice a zbierają ciernie,
wysilali się lecz bez pożytku.
I będą się wstydzić swoich plonów
z powodu żarliwego gniewu Pana."

(Księga Jeremiasza 12:13)

Są ludzie, którzy zgłaszają transformacje własnych ciał (zmiany fizyczne), duża część mniej gotowych prawdopodobnie straci swoje ciała, które posiadają w obecnym wymiarze. W wyższym wymiarze zaistnieją ciała o wysokiej wrażliwości.

Nastąpią zmiany pola magnetycznego. Naukowcy badają zmiany pola magnetycznego za pomocą satelitów, od 20 lat już obserwują transformację pola magnetycznego. Wszyscy naocznie widzimy w ostatnich latach wielkie zmiany pogody na całym globie. Kanadyjscy naukowcy badają biegun północny i obserwują, że w ciągu 20 lat nastąpiły na tym obszarze wielkie zmiany, które nie miały poprzednio miejsca. Na ten temat jest sporo naukowych prac. Obserwuje się też zmiany w Afryce.

Uczeni piszą, że nie jest to fikcją, ale należy uważać co się pisze i czyta na ten temat. Wiele rzeczy jest trzymanych w sekrecie. Światowi liderzy jak do tej pory nie są zainteresowani niepokojącymi zmianami, tylko wykonują swój plan, kontroli nad światem - Nowy Porządek Świata. W nowym świecie zaistnieją nowi ludzie (5 wymiar) Ci, którzy nie posiedli prawdziwych szczerych intencji i próbują wykorzystywać słabszych muszą odejść.

Cykle występujące u człowieka są zegarami biologicznymi. Chociaż większość z nich jest zsynchronizowana impulsem płynącym z otoczenia, to zachowują swoją dokładność nawet jak do człowieka te impulsy nie docierają. Prawidłowy rozwój zapewnia przebudzenie energii kundalini. Jeśli w jakiś sposób energie w mózgu nie przepływają prawidłowo wówczas odzwierciedla się to w zachowaniu osoby. Jeśli mocniej rozwija się prawa półkula objawia się zwątpienie i niepewność a przewaga w lewej półkuli doprowadza do życia złudzeniami.

Żyjemy w czasach kiedy ludzkość i ziemia przechodzą olbrzymie zmiany w świadomości. Czas coraz bardziej przyśpiesza, skraca się godzina, doba, rok. Cykliczny ruch falowy zmienia obraz świata. Rozwija się człowiek i wyższa cywilizacja, ale i zmieniające się cykle mają wiele wspólnego z upadkiem różnych wcześniejszych wielkich cywilizacji.

Dawny umysł człowieka budzi się w czasie,
nie jest dla niego łatwym.
Wielu w ciągu kilku lat muszą nadrobić
zaległości z dalekiej przeszłości ...
aby mogli wejść w przyszłość.

Musimy przygotować się do normalnego cyklu,
który idzie normalnym rytmem,
jak rzeka płynie naprzód,
napełniamy większą wibracją własne ciała.

Dzisiaj czujesz jeszcze niepokój,
nie rozumiesz własnego budzącego się ducha,
biegasz po lekarzach ...
a te wszystkie niepokojące symptomy są głosem
nadciągającej nowej świadomości.

Kończy się stary czas,
kosmiczna energia otwiera wszystkie serca.
Nie masz innej drogi,
naszym przeznaczeniem jest powrócić
do pięknej harmonii.
Doświadcz pięknej podróży
przez przestrzeń i czas ...
wróć do miejsca od dawna zapomnianego.

Motyl i ludzka dusza są do siebie podobne.
Wprzódy żyją w ciasnym kokonie,
później rozwijają skrzydła,
mocno zmagając się z życiem
fruną do nieba.

Czy wierzysz w tą potężną prawdę?

Musisz mieć wiarę,
tylko w ten sposób zmienisz to co stare
i doświadczysz pięknego życia.

Vancouver
20 Jan. 2008

WIESŁAWA