NOWA ERA

RODZINA MELCHIZEDEKÓW

Mamy taki czas, powracamy do Świętej Matki Sofii, jako żeńskiej emanacji Krist/Sofia. Ona powstaje i przekazuje Ziemi swoją Boską Wodę Ognia, poprzez plazmę dźwiękową trygonów, jednoczących się w konstelacji Wężownika. Święta Matka Sofia z kryształowo-różanym sercem ożywi świat. Zapala 5 element – Eter. Pochodzi z Uniwersalnej Rodowej Linii Melchizedeków, która obecnie powraca na Ziemię i przywraca oryginalne DNA Szmaragdowego Słońca. Obecnie trwa odzyskiwanie Niebieskiego Płomienia Melchizedeków – Świętych Strażników Szmaragdowego Serca, co pozwoli na komunikację i dostęp do Szmaragdowego Zamku.

Solarny odpowiednik żeńskiego Chrystusa, trygon: Marii, Magdaleny, Sofii – to potrójna słoneczna Bogini, dzisiaj odzyskuje swoją świadomość, jej części zostały rozłączone, skradzione, sklonowane, zniszczono jej Święte Małżeństwo, i w obecnym świecie mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że żeński Chrystus to: Maria, Magdalena, Sofia.

To dzięki tej linii będzie można utrzymać Najwyższą Częstotliwość Chrystusową. Szmaragdowy Zakon i Melchizedecy Niebieskiego Płomienia byli głównymi Archiwistami ogromnej ziemskiej Biblioteki genetycznej i czasu.

Szmaragdowe przymierze to 12 ludzkich plemion, które zajmowały się głównymi duchowymi naukami... to krąg 12 Królów, którzy byli odpowiedzialni za wiedzę i mądrość na wielu liniach czasowych. Ta wiedza była znana i rozumiana na linii czasu Lemurii i wczesnej Atlantydy. Każdy dysk holograficzny był chroniony i zarządzany przez głównego Strażnika gwiezdnych planetarnych wrót, każdy strzegł innej wiedzy i był z innego plemienia.

12x12=144 000 – Macierz Boga, Matryca Kosmicznego Sześcianu, ja mówię Tron Boga, reprezentuje 4 płaszczyzny materii w 4 ćwiartkach naszego Wszechświata. To podstawowe elementy: Powietrze, Ogień, Woda, Ziemia, główne składniki chemiczne naszego DNA. Obecnie ponownie szyfrowane przez Aurorę, przez jej Kryształową Rzekę, która otacza Kryształową Katedrę. To jest archetyp Złotego Miasta, które przywraca Boskie Prawo Naturalne... wszystkie te elementy znajdziemy opisane w Biblii...
a ci 144, to są ci posłańcy z pieczęcią baranka na czołach (Objawienie). Są to Strażnicy Omniuniwersalnego kodu czasu. To Wszechwidzące Oka Boga, które także zostało przekręcone i użyte do czarnej magii.

Aurora, Inteligencja Jedności z Andromedy, chroni Uniwersalną Matrycą Czasu. Galaktyczni Strażnicy kontaktują się z Ziemią przez Portal Aurora i przez Łuk Matki. Wiele wyświetlanych zórz polarnych z pokładu Aurora jest kodem do ponownego zaszyfrowania naszego DNA. Ale nasze zniekształcone ciała zapchane są grubą warstwą miazmy i nie chcą się tak szybko przekształcić, tak jak my tego byśmy chcieli. Dlatego ten proces szyfrowania wydłuża się.

144 000 - doskonała kostka sześcianu... ale nam coś umknęło... zaginione Plemię Dana. Pierwotnie pochodzili z Atlantydy, po atlantyckiej katastrofie udali się na Bliski Wschód, następnie do Grecji (Spartanie) Według Ezechiela (Biblia), otrzymali północną część Ziemi w przyszłym Izraelu... i jako jedyne plemię nie zostali zapieczętowani, nie ma ich na tej liście, i nikt specjalnie nie wyjaśnia:
- dlaczego tak się stało?
Hipolit z Rzymu mówił:
-antychryst będzie pochodził z plemienia Dana.

We współczesnym świecie, mówi się, że plemię Dana to nowoczesna masoneria. Było to plemię buntownicze, podbijało inne ziemie, narody, siali wokół złe ziarno i uznawali własną tradycję węża, ich duch był duchem oszustwa, uchodzili za upadłych aniołów, którzy siali planetarną miazmę. To przez nich na Ziemi płynęło tyle krwi, związani z Annunaki, Jahwe... i cierpieli niewinni ludzie.

12 plemion, synów i córek, byli Strażnikami Prawa Jedynego, wszyscy nosili świętą mądrość przez wiele linii czasowych. Kiedy zostali najechani przez okupantów, ukryli tą wielką mądrość i wiedzę w Ziemi... i tak nieustannie od tysiącleci, toczy się na Ziemi bój... już od czasów Lemurii, aby kontrolować ludzi i niszczyć dzieci Światła.

Ukryte dyski zawierają w sobie olbrzymią wiedzę... a Kosmiczna Świadomość Chrystusowa jest umieszczona w najniższej wibracji Ziemi i pozostanie dotąd w uśpieniu, dopóki nie przebudzi się na Ziemi jak największa liczba ludzi. Każde z 12 plemion jest genetycznie połączone z kluczem do Planetarnych Wrót i do ich sieci. I w naszym DNA mamy kody czasowe związane z planetarnymi bramami, lecz musimy wprzódy aktywować naszego wewnętrznego Chrystusa, uruchomić ten promień i ciało świetliste, musimy odzyskać prawdziwą tożsamość. W chwili kiedy otworzymy gwiezdne wrota, pod koniec cyklu Wniebowstąpienia, wszystko ruszy niczym kostki domina. Mamy na Ziemi ciągle dużo pracy. Nie jest łatwo przywrócić Boski Porządek... Porządek Melchizedeków, Strażników Szmaragdowych Zapisów (tablic). Tylko wszystkie razem, zrównoważą 12 genetycznych elementów, które zawierają 1 nić kodu DNA, aby można było ponownie zjednoczyć Ciało Diamentowego Słońca, które jest zakodowanym kluczem do aktywacji 12 warstw planetarnego systemu gwiezdnych wrót (12:12).

Dopiero wówczas nastąpi aktywacja żywych częstotliwości światła i dźwięku w Matrycy Krzemianowej, tam są wszystkie instrukcje do odbudowy i do ponownego ułożenia wzoru 12- niciowego DNA, przechowywanego w Kosmicznym Krist/Sofia – Krystallah. To są podwójne siły polaryzacji męskiej i żeńskiej, potrzebne do duchowej integracji w anielsko-ludzkim ciele, podczas ewolucji w czasie wznoszenia się Ziemi.

W tym czasie budzą się także nowe poziomy pamięci, szczególnie historia esseńczyków na Ziemi, prawdziwe wydarzenia podczas Misji Jezusa, które doprowadziły do tragicznych zdarzeń i podziału esseńczyków. Ciągle wiele rzeczy mamy zasłaniane przez sztuczną inteligencję... ale powoli odzyskujemy pamięć poprzez Niebieski Płomień.

Vancouver
4 Nov. 2022

WIESŁAWA