NOWA ERA

PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE
III WOJNY ŚWIATOWEJ

(CZĘŚĆ 8)
LINK! DO CZĘŚCI 7

LINK! DO CZĘŚCI 9

Wszechświat pulsuje w określonych przemiennych cyklach a w to wszystko wpleciona jest ludzka spirala losu. Na Ziemi od tysiącleci zachodzą wielkie zmiany a człowiek czeka na coś nieoczekiwanego - nieziemskiego, niestety okres Kali Yugi ubrał ludzkość w maskę iluzji, dzięki której nie widać prawdziwej rzeczywistości. Podczas Wielkich Cyklów w całym Wszechświecie zachodzą poważne przemiany, giną i tworzą się nowe struktury. Ziemia już nie raz doświadczyła bardzo bolesnych przemian, doświadczała potężnych zmian klimatycznych i wielkich katastrof. Tak jest i teraz, obserwujemy przyrodę, obecnie zachodzą wielkie zmiany klimatyczne. Rodzą się nowe obrazy ziemskiej rzeczywistości rzadko spotykane na świecie i sam człowiek zmienia swoją formę otwierając bramy w inne pozaziemskie światy.

Okres Kali Yugi zamyka Wielki Cykl, docieramy do punktu 0, intuicyjnie wyczuwamy inność sytuacji. Nie trudno się domyśleć, że świat iluzji musi się poddać. Chaos jaki wytworzył się na Ziemi nie wniesie nic dobrego w najbliższą przyszłość, Satya Yuga nie wpuści do swojego królestwa cienia brudu. Stare programy muszą się przewartościować na wszystkich polach; wkrótce ich gra dobiegnie końca, już tracą swoją ważność w świecie egocentrycznej władzy. Chwieją się struktury gospodarcze, polityczne, finansowe, nie są stabilne programy wiary, ideologie. Ludzkość kieruje bieg życia na inne tory czyniąc przy tym wielki chaos.

W chwili cyklicznej odnowy Ziemi musi zginąć wszystko to co zostało zakłócone, muszą być przywrócone stare kosmiczne porządki. Ziemi nie uda się wejść na wyższy poziom bez oczyszczenia. Wszyscy się go obawiają, ludzkość dobrze przeczuwa, że nie pójdzie to gładko. Podobnie przepowiadają najstarsze przepowiednie świata dotyczące czasów przeszłych i nadchodzących, nie malują tego okresu kolorowe najbardziej znaczące nauki i religie; Święte Pisma Hinduizmu - Purany, Biblia, Koran roztaczają czarne wizje. Według ich scenariusza ludzkość czeka cierpienie, kataklizmy, plagi, wojny.

Biblia w Apokalipsie opisuje siedem plag jakie spadną na Ziemię przed końcem świata. Daniel przepowiedział powstanie Antychrysta i ogromne spustoszenie jakie wywoła na świecie jego pojawienie się, potwierdza tą wersję Św. Jan w Apokalipsie. Przepowiadał Jezus, przestrzegał ludzkość i wyraźnie dał do zrozumienia, że świat dosięgnie wielka zagłada a rozmiarów przyszłego zniszczenia nie będzie można nawet ocenić.

Wielu proroków przepowiedziało upadek wszystkich religii, systemów państwowych, bankowych, nastaną niezwykle ciężkie, pełne boleści dni. Czcigodny mnich Beda żyjący w latach 673 -735, który na wiele lat wcześniej opracował bardzo dokładnie kalendarz, wyliczył jako pierwszy Narodzenie Chrystusa, dał przegląd świeckiej wiedzy o Wszechświecie przepowiadał:

"Póki Rzym nie będzie stosem ruin
o losy świata nie należy się bać".


Upadek Rzymu ma zwiastować koniec świata.

Jedna z najstarszych przepowiedni znana ludziom jest to proroctwo Michaldy, królowej Saby. Była prorokinią, żyła na bliskim wschodzie w okresie panowania króla Salomona. Około 800 lat przed narodzeniem Chrystusa przybyła do Jerozolimy w gościnę do króla Salomona. Wspomina o niej i jej mądrości Biblia. Inne informacje o królowej Saby można znaleźć w Księdze Józefa Flawiusza (37 - 64), który uchodzi za historyka bardziej wiarygodnego niż Biblia. Był synem Jerozolimskiego kapłana. W swoich Pismach podaje przepowiednie królowej Michaldy odnośnie narodzenia Jezusa, Jego ukrzyżowania, Michalda nawet rozpoznała pod Górą Oliwną nad potokiem Cedron drzewo, z którego później został wykonany krzyż dla Jezusa. Drzewu złożyła pokłon, padła na Ziemię i tak leżała trzy godziny.

"Według ducha mego, narodzenie Mesjasza ma nastąpi za więcej niż 800 lat, bowiem w ósmym stuleciu ma się narodzić a pod panowaniem Rzymian umierać będzie, bo wtedy już Jerozolima i Ziemia Święta w rękach rzymskich będzie (...)

"Mawiała też nieraz Salomonowi, że Bóg ten będzie na drzewie krzyża rozpięty, a przez jego śmierć zginie i zniszczone zostanie królestwo żydowskie. Mówiąc o drzewie krzyża, miała na myśli to, które nad potokiem Cedron leżało i które w wodzie znalezione zostanie wtedy, gdy Chrystus będzie miał cierpieć, które ucałowała i przed którym krzyżem leżała"(...)

"Natomiast naród żydowski zostanie zniszczony i rozproszony. Tułać się będzie po całym świecie..."

Mądrość Michaldy zachwyciła Salomona, wyznawała jedynego Boga Miłości, wiedzę swoją czerpała z gwiazd. Przepowiadała Salomonowi przyszłość świata i Sądny Dzień kiedy Bóg odwróci się od grzesznych ludzi, którzy odstąpią od wiary i Boskich Praw a będą słuchać fałszywych proroków. W ostatnich dniach Bóg da ludziom znaki aby się przygotowali na Jego sąd. Królowa Saby dokładnie opisała czasy XX wieku. Byłam jeszcze małą dziewczynką kiedy przepowiednie królowej Saby żyły wśród ludzi z mojego otoczenia. Pamiętam jak moja mama czytała Przepowiednie Saby; jaki będzie koniec XX wieku, nie mogłam uwierzyć w rzeczy, które około 20-30 lat później stały się codziennym naszym życiem.

"Po szatach trudno będzie rozróżnić ludzi od siebie. Bóg ciągle będzie zsyłał napomnienia ludziom, by opamiętali się i wrócili na drogę cnoty. Znaki na niebie ukazywać się będą ciągle, ale ludzie pozostaną zatwardziali w grzechach, a serca ich pozostaną nieczułe na dobro i cnoty Więc gdy minie czas pewien i ludzie poprawy nie uczynią. Bóg surowo ukarze trzecią część ludzkości. Wtedy dopiero pod wpływem strachu pozostała część nawróci się na drogi cnoty i zacznie żyć według przykazań Bożych, a Bóg ześle im błogosławieństwo. Wtedy dopiero będzie łaska i miłość powszechna."

Królowa Saby przepowiedziała światu niewierność małżonków, zaniedbanie dzieci wobec rodziców, mówiła o rozpuście i wszelkiej lubieżności, o rozdźwięku wśród duchownych, przyjdą nieznane choroby i boleści. Ludzie będą rządni bogactwa i nowego zysku. Bogatym żyć się będzie przyjemnie, ubogi zaś będzie przeżywał najcięższe utrapienia, przeciwności losu i złą wolę innych, w niedoli swej opuszczony będzie przez wszystkich i pozostawiony samemu sobie. Gwałt i niesprawiedliwość zapanują wszechwładnie w duszach ludzkich i rozpanoszą się do najwyższego stopnia.

Na pytanie króla Salomona kiedy będzie Sąd Ostateczny i jak długo jeszcze świat będzie istniał - królowa Michalda odpowiedziała:

"Tego nikt wiedzieć nie może oprócz Boga jedynego, gdyż Bóg nawet aniołom swoim nie powiedział".

Według królowy Saby przed końcem czasów Bóg ześle ludziom siedem znaków. W ten sam sposób pisze Biblia - na świat Bóg ześle siedem plag. Michalda mówiła też o Antychryście, który narodzi się w Babilonie z pewnej żydówki. Kiedy dorośnie zacznie przyciągać do siebie ludzi a następnie odwiedzie ich od wiary. Będzie tępić nauki Mesjasza a cuda jego będą wielkie podobne do tych co Jezus czynił, ale będzie to moc szatańska. Kto będzie mu się opierał każe go zamordować. Królowa przepowiedziała przed Sądem Ostatecznym potężną wojnę, która ogarnie trzy części świata.

Zapowiedź wielkiej wojny, która ma się błyskawicznie rozegrać można znaleźć w innych proroctwach. Ostatnią wielką wojnę według Objawień Maryjnych w La Salette (1846r) rozpęta dziesięciu królów Antychrysta, którzy będą jedynymi władcami świata. Zanim to nastąpi zapanuje na świecie fałszywy pokój, w tym czasie kiedy uśpieni ludzie będą korzystali z uciech i zabaw na świecie rozpęta się piekło.

Bardzo kontrowersyjna jest trzecia przepowiednia fatimska (LINK!). Oficjalne Objawienie Trzeciej Przepowiedni Fatimskiej przedstawione światu przez Jana Pawła II nie mówi o tragicznych losach świata lecz coraz więcej ludzi na świecie wie, że w zakrytej jej części jest zawarta wizja przyszłości Ziemi. Stephan Lessare w książce "Odkryte sekrety przyszłości" maluje tragiczny obraz III wojny światowej, którą spisała Święta Łucja, wizjonerka z Fatimy.

Wojna ma rozpocząć się natarciem Chin na Rosję, walki będą straszliwe, a świat zaskoczony. Chiny posuną się do użycia broni jądrowej. Będą potworne zniszczenia i zaburzenia w przyrodzie. Chociaż na początku wojny Chiny będą miały przewagę to jednak ta wojna będzie dla nich samobójczym krokiem. Stopniowo dołączą inne państwa: USA, Niemcy, Anglia. Akcja rozegra się głównie w Azji i w Europie. Chińczycy będą dążyć do zniszczenia białej rasy, ale nie oszczędzą też ludzkości zamieszkałej na terenie Azji. Podczas tej wojny będą miały miejsce inne kataklizmy ze strony pogody. Według tej przepowiedni Polska nie będzie zniszczona przez broń jądrową, najmocniej ucierpią zachodnie granice i pas wybrzeża. Świętej Łucji do końca życia ukazywała się Maryja. Święta wielokrotnie ostrzegała ludzi przed zagładą. Potężna burza spadnie na Ziemię w najmniej spodziewanym momencie. Niestety ludzie nie chcą tego słuchać, ignorują wszystkie proroctwa, wezwania do czujności. Wszystkie Objawienia Maryjne mają podobny charakter: upadek wiary, zapowiedź oczyszczenia Ziemi, ukaranie ludzi poprzez kataklizmy, choroby, wojny, zniszczenie Ziemi przez kometę.

Matka Boska najczęściej ukazuje się dzieciom, przez nich ostrzega świat. Dzieci są niewinne, mało rozumieją, ich przekazy są niczym nie zakłócone, nie zniekształcone przez wiedzę i naukę. Szczerze słuchają przekazywane im słowa i szczerze powtarzają.

Trzecią wojnę światową przepowiedział: Nostradamus, Ojciec Pio, Św. Malachiasz i inni.

Nostradamus Wielką światową wojnę umieszcza na początku trzeciego tysiąclecia. Oprócz podanych powyżej przykładów na całym świecie można znaleźć podobne informacje dotyczące procesu oczyszczenia Ziemi.

Przepowiednie stare i nowe, wszystkie zakorzenione w tym samym czasie - trzecie tysiąclecie. Wizjonerzy dostarczają nam szokujących wizji, które są odbierane różnie przez ludzi. Ciężko nam ludziom jest sobie uzmysłowić, że przed nami może być taka przyszłość.

Pierwszym sędzią dla ludzkości jest natura, zakłócona przez człowieka wyzwala swoje siły, otwiera ludziom oczy na ich bezsilność, i samolubne działanie. Bardziej wrażliwi swoją świadomością wyczuwają odmienność sytuacji, próbują ratować świat, ludzkość, nie ignorują buntu Matki Ziemi.

Przepowiednie na przyszłość nie wróżą nam nic dobrego zanim wszystko co jest na Ziemi nie zostanie oczyszczone.

cdn...

Vancouver
22 Feb. 2009

WIESŁAWA