NOWA ERA

PROSTA DROGA
(CZĘŚĆ 9)
LINK! DO CZĘŚCI 8

LINK! DO CZĘŚCI 10

Bóg stworzył niebo i ziemię, On jest Wszechwiedzący. Bóg dał nam życie, ale i od niego zależy nasza śmierć ... i ponownie daje nam życie. Bóg był przed nami, przelał w nas własny dech, objawił nam to co skryte. Rzekł człowiekowi aby szedł po prostej drodze a wtedy człowiek nie musi się lękać ani smucić. Człowiek wybrał inną drogę; skłonił się ku kłamstwu, ubrał się w fałsz i pychę.

Bóg chce dać człowiekowi najwyższe szczęście, On nigdy nie łamie swojego słowa lecz serca ludzi stały się zatwardziałe jak kamienie, lekceważą Boga i czynią na Ziemi niesprawiedliwość. Świat brnie we własnych pomyłkach, wystarczy na chwilę włączyć TV lub radio by się dowiedzieć, czym człowiek obdarza drugiego człowieka ... zawiść, zazdrość, mord, wojny stały się chlebem powszednim. Przepowiadali już prorocy: człowiek będzie posiadał wilcze gardło, będzie zagarniał do siebie wszystkie bogactwa, zamiast służyć Bogu sam mianuje siebie bogiem. Zamiast miłością przepełni świat strachem. Bóg jest władcą przeogromnej łaski, szczególnie obdarowuje swoim Miłosierdziem, kto nie zbłądzi z Jego drogi, uczyni go swoim świętym. Docenia słowa rozsądnych i mędrców, którzy głoszą bez żadnego lęku słowa Prawdy i wskazują ludziom prawdziwy kierunek marszu. A tych co odwracają się od Boga plecami nieustannie upomina przez swoich wybrańców, śle znaki i prosi o opamiętanie.

Powoli zbliża się czas Wielkiego Oczyszczenia. Masa ludzi jest tego świadoma, swoim rozumie wybierają, że drogą, którą dzisiaj kroczy świat dłużej nie da się iść. Kto chce słyszy i widzi ostrzeżenia Nieba, ale są też ślepi i głusi, nic nie rozumieją i jeszcze się naigrywają z tych, którzy uwierzyli, że Bóg może ukarać niesprawiedliwość tak jak Jemu się podoba. Nie oszczędzi tych idących drogami zła, nie wezwie do swojego Królestwa.

Mówił o tym prorok Ezechiel, Daniel, św. Jan. Bóg obdarzył darem prorokowania dużo ludzi. Znaczną rolę przypisuje się Sybillom (wieszczka, prorokini), które przez setki lat przepowiadają czasy ostateczne i przyjście Zbawiciela. Wiele z nich nie pochodziło z religii chrześcijańskiej a nawet żyły na długo przed narodzeniem Jezusa, mimo to ich przepowiednie są zbieżne z Biblią, Koranem, Puranami. W ostatnim stuleciu ważną rolę przypisuje się przepowiedniom Maryjnym i samego Jezusa.

Czy może to być tylko zwykły zbieg okoliczności?

Najsłynniejsze prorokinie głoszą:

"Przeczysta Dziewica z ziemi hebrajskiej
wyda na świat Syna Bożego zstępującego
z Niebios. Matka Jego będzie Dziewicą".

(Sybilla Herofila Erytrejska, która
przepowiedziała również wojnę trojańską)

"Narodzi się Panna Święta i łono Panny będzie
Zbawieniem narodów. Oto bestia podeptana będzie.
(
Sybilla Persica przepowiadająca w świątyni Apollina)

" W ostatnie wieki wcieli się w naturę ludzką
Bóstwo. Będzie leżał na sienie jak baranek".

( Sybilla Erytrea z Babilonu)

Bardzo znanym prorokiem żyjącym w Irlandii ok. 1094 roku był święty Malachiasz. Był biskupem w miejscowości Armagh. W drodze na pielgrzymkę do Rzymu, w chwili kiedy ujrzał Święte Miasto upadł na ziemię i mówił w transie tajemnicze słowa, które zostały spisane przez świadków wydarzenia. Następnie sam je spisał i przekazał potomnym. Przepisany własnoręcznie tekst Malachiasz osobiście wręczył papieżowi Innocentemu II, zm. w roku 1148. W roku 1595 został wydany w Padwie, dotyczył pontyfikatu przyszłych papieży. Według przez niego spisanej listy na Piotrowym Tronie zasiądzie 111 papieży.

Lista ostatnich dwunastu papieży:

1. 100-tny papież nazwany przez Makachiasza Krzyżem Krzyży - Pius IX (1848 - 1878). Miał bardzo trudny pontyfikat, jego własna zaciętość i nieustępliwość oraz niechęć do zmian mocno utrudniały mu życie. Na własne życzenie stał się więźniem Watykanu.

2. 101 - Niebiańskie Światło - Leon XIII (1878 - 1905). Uporządkował wiele spraw w Watykanie, był człowiekiem inteligentnym o dużych zdolnościach dyplomatycznych.

3. 102 - Ogień Gorejący - Pius X (1905 - 1914). Był skromny i pobożny. Uporządkował wewnętrzne sprawy kościoła, poza tym niczym szczególnym się nie wyróżniał.

4. 103 - Kościół Wyludniony - Benedykt XV (1914 - 1922). Jego rządy przypadły na lata I Wojny Światowej. Wielu księży wcielono do wojska, wielu zginęło, kościół stracił dużo wiernych, rozpoczęły się rządy komunizmu.

5. 104 - Wiara Nieustanna - Pius XI (1922 - 1939). Był odważny i bardzo aktywny na polu polityki. Przypisuje mu się liczne zasługi. Był przyjacielem Polaków.

6. 105 - Anielski Pasterz - Pius XII (1939 - 1958). Był najbardziej kontrowersyjnym papieżem wieku, popierał w czasie II Św. Wojny Niemców, zarzuca się Malachiaszowi, że w jego przypadku pomylił się z jego nazwą.

7. 106 - Papież i Żeglarz - Jan XXIII (1958 - 1963). Prawdopodobnie jego imię wywodzi się od Wenecji skąd pochodził, miasta żeglarzy. Poprowadził kościół w kierunku reformy, rozpoczął II Sobór Watykański. Lubił Polaków.

8. 107 - Kwiat Kwiatów - Paweł VI (1963 - 1978). W jego herbie były trzy lilie. Lilie są określane jako kwiat kwiatów.

9. 108 - Połowa Księżyca - Jan Paweł I (1978). Krótki 33 dniowy pontyfikat zakończył się w połowie cyklu księżycowego.

10. 109 - Trud Słońca - Jan Paweł II (1978 - 2005). Jego nazwa prawdopodobnie przypisywana jest tym, że Karol Wojtyła urodził się w dniu całkowitego zaćmienia słońca, również tą nazwę przypisuje się jego niestrudzonej pracy, niczym słońce na niebie kiedy podróżował po całym świecie w swojej pielgrzymce.

11. 110 - Chwała Drzewa Oliwnego - Benedykt XVI (2005 - ... ) Drzewo oliwne jest symbolem pokoju poprzedzającego najdramatyczniejszy rozdział w historii kościoła.

12. 111 - Piotr Rzymianin, ostatni papież, według Malachiasza ma być papieżem Apokalipsy, jego kościół przeżyje ogólny upadek i zniszczenie zanim pojawi się na Ziemi Chrystus i nastąpi odnowa.

Oto tak wypowiada się Malachiasz:

"W czasie prześladowań Rzymskiego Kościoła Św. panować będzie Piotr Rzymianin, który paść będzie swoje owce podczas cierpienia, a gdy dobiegną one końca Miasto Siedmiu Wzgórz zostanie całkowicie zniszczone a straszliwy sędzia osądzi ludzi".

Nostaradamus pozostawił czterowiersz 56, Centuria V.

" Z powodu śmierci bardzo starego papieża wybrany zostanie
Rzymianin w bardzo dobrym wieku, będzie się o nim mówiło,
że osłabi Tron, jednak będzie go długo dzierżyć w bólu".

Malachiasz przepowiedział ucieczkę ostatniego papieża z Rzymu. W proroctwie Malchiasza podaje się jeszcze poza listą 112-go papieża, którego też zapisał jako Piotr Rzymianin. Nie bardzo wiadomo dlaczego taki zapis zostawił Malachiasz?

Przepowiedział także III wojnę światową. W jego zapiskach można spotkać zapis dotyczący rzeki Ren i miasta Kolonii, tam będzie miało miejsce wydarzenie, które zadecyduje o triumfie kościoła katolickiego. Triumf kościoła będzie wielki jakiego nie było od czasów Chrystusa. Być może na Tronie w Rzymie usiądzie ponownie Piotr Rzymianun, dlatego Malachiasz jego imię umieszcza jako papieża o numerze 112 zasiadającego na Piotrowym Tronie.

Ale zanim to nastąpi na ludzi spadnie wiele kataklizmów, zginie większość ludzkości świata, będą plagi, nieznane choroby i wielkie spustoszenie. Jednak ci co przeżyją będą szczęśliwi. Ludzie wrócą do dawnej prostoty życia, nie będą zawistni ani zazdrośni. Będą głosić przykazania miłości bliźniego i kochać się jak bracia.

Malachiasz widzi ratunek świata poprzez modlitwę i wzywanie Miłosierdzia Bożego, ponieważ Chrystus przyrzekł swoim wiernym, że ich nie opuści.

Podobnie pisze Św. Faustyna Kowalska, Apostołka Miłosierdzia Bożego.

"Nim przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy przychodzę wpierw jako Król Miłosierdzia Nim nadejdzie dzień sprawiedliwości będzie ludziom także dany znak na niebie, zgaśnie wielkie światło na niebie i zapanuje wielka ciemność na ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie a z jego otworów, gdzie były przybite ręce i nogi Zbawiciela wychodzić będą wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to krótko przed dniem ostatecznym. O Krwi i Wodo wytrysnęłaś z Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas, ufam Tobie.
(Dzienniczek 1 - 83 - 8 , 1934r.)

Faustyna Kowalska pisze także w swoim dzienniczku takie słowa:

" Polskę szczególnie umiłowałem
a jeśli posłuszna będzie Woli Mojej
wywyższę ją w potędze i świetności.
Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat
na ostateczne przyjście moje".

(Dzienniczki IV - 1732, 1938r.)


Upadek kościoła zapowiedział Jan Bosco (LINK!)

Dla wszystkich ludzi, którzy się zastanowią nad powyższym wezwaniem:

Krzyż będzie symbolem sprawiedliwości. Ochroni przed zgubą. Przypomni cierpienie Boga przynoszącego miłość. Stanie się znakiem miłości, szczęśliwości, znakiem Miłosierdzia, Przez Krzyż wypełnią się wszystkie obietnice. Dzięki Krzyżowi będzie zbawiony świat.

Już od tysiącleci zapowiadane są takie wydarzenia, nie można kpić z Boga, przyjdzie taka godzina, że uderzy i zniszczy wszystko co żyje w chaosie i w kłamstwie.

Oto tacy są posłańcy, przez których Bóg głosi własne słowa dla ludzi. Nie pierwszy raz Bóg rozkruszy budowle świata do fundamentów, w ten sposób przywraca stare porządki.

Ci, którzy idą za Bogiem głosząc Prawdę otrzymują nagrodę u swojego Pana. Nie doznają strachu, nie będą się smucić. Bóg prowadzi drogą prostą a nie karkołomną jak szatan. Rozdaje swoje dobra tym, którzy poszukują Jego Oblicza. Biedni są ci, którzy uważają się za bogatych w materii, szczycą się wyuczoną wiedzą. Najważniejsza jest mądrość; obfite dobro, którym Bóg obdarza ubogich, dzięki niej wyprowadza z ciemności w światłość, jest opiekunem tych, którzy mu zaufali.

"Piękne jest Jego Oblicze
a jego Mądrość tworzy
nasz korzeń przeznaczenia,
pobudzi cię do życia
bezwarunkowa miłość.

Może dzisiaj czujesz się samotnie,
Bóg usunął się z twojego pola widzenia ...
skup się na Jego świetle.
Człowiek indywidualna prawda
otwiera nowe granice.

Nadchodzi czas
na Wielkie manifestacje,
twoje łzy, trudy i cierpienia
będą ci chojnie wynagrodzone.

Bóg objawi się przez ciebie,
posłuchaj ...
kończy się twoje wędrowanie
po krainie lubieżnej i okrutnej.

Nowa Ziemia stanie się miejscem
twojego odpoczynku
... wybierz tylko prostą drogę ...cdn...

Vancouver
1 March 2009
 
WIESŁAWA