NOWA ERA

PROROKINI CZY WIEDŹMA - MATKA SHIPTON

Rzadkie proroctwa Matki Shipton, które udało się przemycić z biblioteki w Mitchell w Sydeney (teraz biblioteka w Nowej Płn. Walii) są prawdziwymi prognozami dzisiejszego czasu. Orginały były przechowywane w zamkniętym pokoju razem z wieloma innymi tomami proroczych pism uznanych za nienadające się do czytania przez ogół społeczeństwa.

Matka Shipton - Urszula Southeil urodziła się w roku 1488 w Nortfolk w Anglii, zmarła w roku 1561. Prorocze zdolności posiadała od najmłodszych lat. Urszula w wieku 24 lat poślubiła cieślę Toby Shiptona i ostatecznie stała się znana jako Matka Shipton. Wiele jej wizji stało się faktem w ciągu jej życia i w późniejszych wiekach. Zostawiła po sobie rzadkie wiersze pisane prostym językiem, również odnoszą się do naszych czasów. W sumie znanych jest około 50-ciu jej przepowiedni.


Jaskinia Matki Shipton

Urszula urodziła się w jaskini w Knaresborough - Yorkshire w 1488 roku, 15-ście lat przed Nostradamusem. Biografowie twierdzą, że jej matka Agata urodziła ją w piętnastym roku życia. Stare legendy głoszą, że jej ojcem był sam szatan. Agata, wspominała o zapachu siarki i wielkim trzasku gromu kiedy dziecko przyszło na świat. Jeszcze inne źródła podają, że jej rodzicami byli prości chłopi. Dziewczynka przyszła na świat niezwykle brzydka, prawdopodobnie stąd została nazwana "dzieckiem diabła". Przez całe życie nigdy już nie była urodziwą kobietą, jej ciało było krzywe, miała wielką głowę, duży haczykowaty nos, jej twarz pokrywały liczne brodawki, które uchodzą za znamiona wiedźm lecz mimo jej wielkiej brzydoty posiadała wielkie zrozumienie. Urszula nigdy nie miała własnych dzieci. Była jedną z najbardziej sensacyjnych postaci w jej czasach i nadal o niej pamięć nie zanika.

Matka Shipton najwyraźniej badała księgi Biblii, często mawiała: proroctwo mówi, że tak się stanie.... i podawała przykład. Wiedziała co będzie w XX wieku i w dniach ostatecznych. Szybko dostała przydomek "czarownica".

Biografowie podążający jej śladami piszą, że co najmniej dwa lata swojego życia spędziła w pieczarze, gdzie się narodziła. Obecnie pieczara nosi jej imię.

Pieczara Matki Shipton znajduje się wzdłuż rzeki Nidd, w samym sercu Knaresborough, wpływa do niej woda z podziemnego jeziora i sączy się przez skały tworząc porowate warstwy, zwane warstwami wodonośnymi. Nigdy nie zdarzyło się aby tam wyschła woda, czy to deszcz czy susza. Woda w grocie posiada wysoką zawartość minerałów, które zamieniają się w kamień. Niektórzy ludzie nigdy nie ośmielili się wejść do pieczary czy nawet być w pobliżu tego miejsca ze względu na jego magiczne właściwości. Byli też tacy, którzy uważali, że kiedy dotkną się tej wody zostaną zamienieni w kamień. Woda ta była jednak już dobrze znana w średniowieczu; ze względu na jej bogate właściwości lecznicze przyciągała cierpiących. Na początku lat 1600 próbki wody zostały zbadane i stwierdzono, że posiada cudowne właściwości dla całego ciała.

Agata, młoda kobieta wraz ze swoim dzieckiem wykorzystała tą pieczarę jako miejsce schronienia. Mogła tam na obrzeżu miasta żyć spokojnie, nikt jej tam nie prześladował.

Czy to jest zbieg okoliczności, że Agata urodziła swoją córkę, która stała się największą prorokinią w takim unikalnym miejscu, które do dzisiaj jest największą turystyczna atrakcją w Anglii ? Niektóre źródła podają jakoby Agata wstąpiła później do klasztoru. Urszulą zajęła się inna kobieta.

Wiemy, że groty i jaskinie od zarania dziejów są uznawane jako "ramy" do mistycznych zdarzeń. Prorok niczym "Oracle" przepowiada przyszłość w takich samych sceneriach, w podziemnych korytarzach i grotach. W takim miejscu przebywała Pytia w Delfach.

Matka Shipton podobnie jak Nostradamus przepowiedziała światu połowę ważnych wydarzeń z przyszłości. Jej największym przeciwnikiem był Kardynał Wolsley, któremu przepowiedziała nieciekawą przyszłość ... i tak się stało! Przepowiedziała upadek hegemonii kościoła, śmierć Marii Stuart, królowej Szkocji, przewidziała osiągnięcie pokoju w rozdartej wojnami Irlandii jak również własną śmierć w roku 1561. Nikt nie wie, gdzie została pochowana, ale niektórzy uważają, że nie ma jej grobu w pobliżu Knaresborough. Wiele osób spekuluje, że miejscem jej pochówku jest niepoświecona ziemia na obrzeżach Yorku.

Jedna z legend mówi, że na jej grobie leży kamień z napisem:

"Tu leży ta, która nigdy nie kłamała, której zdolności przepowiadania przetrwają na zawsze, tak jak i jej nazwisko."

Proroctwa Matki Shipton z początku były przekazywane ustnie. Następnie w roku 1641 spisano je i opublikowano. Kiedy wielka zaraza spustoszyła Londyn w roku 1665 przypomniano sobie słowa Matki Shipton:

" Triumfująca śmierć przejechała Londyn wszerz.,.. "

Matka Shipton... wiedźma czy prorokini ? Są również tacy, którzy twierdzą, że nigdy nie istniała, a wszystkie opowieści zostały sfabrykowane.
 

Proroctwo Matki Shipton dotyczące naszych czasów:

Słowo w niezgrabnym wierszu tu macie
o tym, co stanie się w przyszłym czasie.

Gdy świat wywróci się do góry nogami
i złoto odnajdą między drzew korzeniami
Wszyscy synowie Anglii co ziemię orają
widziani będą często, jak Księgę czytają.

Nawet biedak wielką posiądzie wiedzę
Wielkie domy w odległych dolinach zbudowane
Całe śniegiem i gradem stoją zasypane
Powóz bez konia sam z siebie pojedzie
Katastrofa przyniesie światu niedolę i biedę.

W Londynie środek Primose Hill
we władaniu biskupstwa będzie w te dni.
Cały świat wokół myśl ludzka okrąży
Tak szybko, że ledwie oko mrugnąć zdąży.
 

1.

Słowa: "Cały świat..." (werset 3) odnosi się do - internetu, który zmienił światową świadomość.

I woda wielkie wykona cuda
Jak dziwne. Lecz się jej to uda.
Przez wzniosłe wzgórza dumni ludzie jeździć będą,
Choć konia ni osła do wozu nie zaprzęgną.

Pod wodą człowiek będzie spacerował,
Będzie tam jeździł, będzie spał, a nawet rozmawiał.
Nawet w powietrzu człowiek będzie mógł zostać dostrzeżonym
W kolorze białym i czarnym, a nawet zielonym.


2.

Słowa: "Pod wodą człowiek będzie spacerował..." (werset 2-3) odnosi się do - okrętów podwodnych.

Wielki człowiek ma przyjść i zebrać się do odejścia
By o proroctwie zaświadczyć, że się wypełnia.
Żelazo na wodzie będzie pływało
tak lekko, jak pływa łódź drewniana.
Złoto odnajdą w strumieniu, w kamieniu,
W tej krainie, co jeszcze nieznana.

Anglia na żydowską dozwoli wiarę
Myślisz, że to dziwne, lecz nie kłamstwo to wcale
Żyd, raz jeden już pogardzony,
Jako Chrześcijanin będzie narodzony.

Domów ze szkła nadejdzie moda
w Anglii. Ach, jakże szkoda
Że wojna nadciągnie ze swymi skutkami
Tam, gdzie poganie mieszkają z Turkami.

Państwa te, w zaciekłych walkach uciśnięte
starają się by innym życia zostały odjęte.
Tak więc, gdy Północ południe podbije
I Orzeł w Lwa paszczy swe gniazdo uwije
Wtedy mnóstwo podatków, okrucieństwa, krwi
Zapuka do każdych najskromniejszych drzwi.

Trzy razy piękna, słoneczna Francja
Powiedziona zostanie do krwawego tańca
I nim naród ten się wreszcie wyzwoli
Trzech tyranów rządzić nim sobie pozwoli.

Trzech z rzędu władców tego narodu
Każdy z innego wywodzi się rodu.
Potem, gdy zaciekłych walk nastanie kres
Już Anglia z Francją jako jedno jest.

Brytyjska oliwka następnie rośnie
W małżeństwie z niemieckim krzewem winorośli.
Ludzie wędrują pod i nad potokami
Spełnione cudowne ich sny z marzeniami.

W tych dniach niezwykłych, lecz w czasie dalekich
Wielkie szaleństwo ogarnie kobiety
By ubierać się jak mężczyźni, porzuciwszy suknie
I odcinać swych dotąd długich włosów pukle.
Będą jeździć w rozkroku z bezwstydnymi twarzami
Jak czarownice to robią na miotłach czasami.


3.

Słowa: "Wielkie szaleństwo ogarnie kobiety ..." (werset 2-3-4). W porównaniu do czasów Matki Shipton, kobiety rzeczywiście ubierają zamiast sukienek ubrania podobnie jak mężczyźni, ścinają krótko włosy.

I ryczące potwory z człowiekiem na szczyt postawionym
Zdają się zjadać niedojrzałe plony
I człowiek jak ptaki posiądzie latania cud
I zostawi, opuści i konia, i pług.
 

4.

Słowa: " I ryczące potwory z człowiekiem ...." (werset 1). Maszyny rolnicze do zbierania plonów. Następne wersety - samolot i ucieczka człowieka z roli.

I będzie dla wszystkich widoczny znak
Bądź pewien, że stanie się dokładnie tak.
Wtedy umrze miłość i małżeństwo zginie
Do upadku narodów mała liczba dzieci się przyczyni.
Żony będą zamiast mężów psy i koty pieścić,
A mężczyźni jak świnie żyć, co się w głowie nie mieści.

W dziewiętnaście setek i dwadzieścia sześć
Słoma i patyki pożary domom będą nieść.
Wtenczas w planach się znajdą wojny potężne,
A ogień i miecz cały świat obiegnie.


5.

(1926) - najprawdopodobniej odnosi się do Adolfa Hitlera. Spokojne lata Hitlera (1926 -1929).

Po puczu w roku 1924, z powodu którego został pozbawiony wolności, w więzieniu pisze "Mein Kampf". Po wyjściu z więzienia zaczyna odbudowywać swoją partię. W roku 1926 partia nazistowska ostatecznie zgnębiła rywali a jej przywódcą został Hitler. W tych latach rosły jego plany 1000-letniej Rzeszy w miejscowości Berchtesgaden w spokojnej i malowniczej Bawarii. Właśnie lata 1926-1929 uchodzą za najbardziej szczęśliwe w życiu Hitlera, w sielankowej okolicy spokojnie planował drugą wojnę światową i Holocaust.


6.

Słowa: "ognień i miecz"... nazistowska machina stratowała Europę jako miejsce dla istnienia 1000-letniej Rzeszy.


7.

Słowa: "Słoma i patyki pożary domom będą nieść".

Też mają swoja wagę i dotyczą 22 czerwca 1941 roku - nazistowska inwazja na Związek Radziecki, operacja Barbarossa. Ogień z nieba i ziemi całkowicie zaskoczył J. Stalina, sparaliżowany strachem przed Hitlerem dopiero 3 lipca 1941 odpowiedział na niemiecki atak spaleniem Ukrainy. Ukraina była największym eksporterem masła i pszenicy w świecie. Stalin odpowiedział na atak Hitlera działaniem "spalonej ziemi". Spalono setki tysięcy słomy i patyków, (słomiane strzechy ukraińskich domów) wraz z zawartością roślin. W ten sposób Stalin zniszczył największy pas upraw na Ukrainie aby zatrzymać armię niemiecką.

Gdy się obrazki jak żywe swobodnie ruszają,
Gdy łodzie jako ryby pod morzem pływają,
Gdy ludzie jak ptaki przemykają po nieboskłonie
Wówczas połowa świata zginie i we krwi zatonie.
 

8.

Słowa: "Gdy się obrazki jak żywe ruszają..." opisują cud telewizji, łodzi podwodnych i podróży samolotem.

Do tych, co żyć będą w tych przyszłych wiekach,
Tych, co drzeć będą o to co ich czeka:
Do gór, do jaskiń uciekajcie ludziska
Lub tam gdzie bagna, lasy, torfowiska.

Burze się rozwścieczą, zagrzmi w oceanie
Gdy Gabriel na morzu i na lądzie stanie.
A gdy rozlegnie się jego rogu granie
Stary świat umrze i nowy powstanie.


9.

Słowa: "Gdy Gabriel na morzu i lądzie stanie..." być może jest to odniesienie do Objawienia Św. Jana, drugi anioł ... ? [Rev 8:8-9].

Ognisty smok przetnie niebo sześć razy
Zanim umrze ta ziemia, wcale nie bez skazy.
Ludzkość zadrży i będzie przerażona
Gdy szósta zapowiedź proroctwa się dokona.


10.

Słowa: "Ognisty smok przetnie niebo sześć razy zanim umrze ta ziemia". Najprawdopodobniej jest tu mowa o Planecie X. Te słowa pokrywają się z tablicami sumeryjskimi.

Przez dni i nocy siedem, przez siedem dób
Człowiek ten nadzwyczajny widok oglądać będzie mógł
Fale nad brzegiem wyrosną wielkie
By móc ląd pokąsać, a następnie
W górach rozpocznie się wielki ryk
I trzęsienie prostą linią przedzieli brzeg.

Wielkie powodzie natomiast tuż potem
Zaleją lądy z takim łomotem,
Że człowiek kuląc się w torfowiskach
Warczy na brata, zęby zaciska.


11.

Liczba powodzi, trzęsień ziemi i katastrof. Zgadza się z wieloma innymi proroctwami.

I szczerząc zęby walczy, zabija
W tajemnicy przed drugim jedzeniem posila
I jakże ohydnie kłamie w swym strachu
Że zabija tylko szpiegów, złodziei, łajdaków.


12.

Te wiersze zdają się opisywać wyniku barbarzyństwa i wojny. Budowanie przez program rządowy tajemnych kryjówek między górami, które posiadają żywność i wodę, przygotowane na niebezpieczne czas; np. dom NORAD - Cheyenne Mountain.

Człowiek ucieka z powodzi w popłochu
Zabija, gwałci na każdym kroku
Krew ludzkimi rozlana rękami
Wiele krain obleje i do głębi splami.


13.

Powodzie i fale pływowe (efekty wtórne).

A gdy mu Smoczy ogon zniknie spod wzroku
Człowiek zapomina, uśmiecha się i z zapałem w oku
Walczy o przetrwanie, lecz to, niestety, błądzenie
Ludzkość zasłużyła na swe przeznaczenie.


14.

Werset (1-2), który zdaje się wskazywać okres upływającego czasu. Po kłopotach opisanych w poprzednim wersecie kłopoty zostały rozwiązane (po roku, dziesiątkach czy nawet setkach lat?). Cywilizacja zostanie odbudowana, ale okazuje się, człowiek nie nauczył swoich lekcji.

Jego wysokie mniemanie, fałszywy śmiech
Wywoła u bogów ponowny ich gniew
Wyślą więc oni Smoka z powrotem
By rozświetlił niebo, on z wielkim impetem
W ziemię uderzy i rozedrze ziemię
Ucieka Król i chłop, całe ludzkie plemię.


15.

Powracająca Planeta X...?

Ale powoli poczują potrzebę odkrycia
Źródeł wody, co zdatna do picia
I ludzie będą z pragnienia mrzeć
Nim oceany znów staną by wspiąć się na brzeg.
I lądy będą pękać, rozdzierać się znów.
Myślisz, że to dziwne. Lecz tak będzie tu.


16.

Tutaj widzimy opisany brak słodkiej wody jako jeden z głównych problemów. Znowu mamy tsunami i trzęsienia ziemi.

W niektórych daleko odległych lądach
Kilku ludzi, och, jakże mała ta banda
Musi opuścić swe stałe sadyby
I ziemię przemierzyć, a gdyby
Któryś przetrwał tę podróż, ten zasię
Nowy początek nada wtedy ludzkiej rasie.


17.Część ocalałych.

Ale nie na lądzie już, nie
Lecz na oceanu gołym, suchym dnie
Nie wszystkie bowiem dusze na Ziemi umierają,
Gdy Smok idzie ogonem swym zamiatając.


18.

Wydaje się to wskazywać na powstanie nowych lądów wynurzających się z oceanu w chwili uderzenia ogonem komety o ziemię.

Nie każdy grunt na ziemi zatonie,
Ale ten będzie pławić się w smrodzie i swądzie
Gnijących ciał bestii i ludzi
I roślin zniszczonych na lądzie.


19.Werset potwierdza nowe tereny do życia.


Natomiast grunty z morza wyłonione
Będą suche i czyste, miękkie i uwolnione
Od ludzkich brudów, zarazy i
Dlatego staną się źródłem nowej dynastii.

A oni biedacy będą żyli w przestrachu
Smoczego ogona przez wiele lat.
Lecz czas im wszystkim zatrze pamięć
Myślisz, że to dziwne, lecz będzie tak.

I nim ludzkość się odrodzi
Srebrny wąż jak wizja tajemna nadchodzi
I nieznanego rodzaju wypluwa ludzi
By mieszali się z ziemią, co teraz się budzi.
Gorąco się ochładza i tych ludzi czeka
Rola oświecić umysł przyszłego człowieka.

Aby go przeniknąć i aby mu pokazać
Jak żyć w miłości i jak ją przekazać
Dzieciom z darem jasnowidzenia.
To jest naturalne i już się nie zmienia
Że mogą dorastać w spokoju, w pokorze i kiedy tak będzie
Złota Era na nowo rozpocznie się wszędzie.


20.

Opis interakcji pomiędzy ludźmi i odwiedzającymi Ziemię obcymi przybyszami, którzy wprowadzają pozostałym przy życiu wiedzę o nowych technologiach i oświeceniu umysłowym i duchowym. Matka Shipton przewiduje interwencję obcych z ludźmi w 2012 roku? (Typowe UFO wygląda jak srebrny wąż).

Ta sekcja została oddzielona od innych, wydaje się być napisana razem lecz była w oddzielnym słoiku. Czy w tym przypadku jest to oś czasu? Wydaje się być, równolegle...

Ogon smoka jest znakiem
Do schyłku ludzkości i upadku człowieka.
I zanim to proroctwo zostanie wykonane
Ja zostanę spalona na stosie, na jednym
Moje nadpalone ciało i uwolniona dusza.


21.

Matka Shipton sugeruje, że zostanie spalona na stosie zanim to proroctwo zostanie wypełnione.

I znaków będzie tam dla wszystkich czytających,
Kiedy człowiek czyni najpodlejsze czyny,
Mężczyzna zrujnuje życie dzieci
Biorąc je jako swoje żony.
I morderstwo i brutalny wstydliwy czyn
Kiedy człowiek myśli tylko o chciwości.


22.Pedofila, chciwość.


Królowie fałszywej obietnicy
Rozważać będą, ale tylko czyniąc wstrząsy
I narody przerażać planami wojny.
Jak jeszcze nie było wcześniej,
Podatki wzrosną, a życie pójdzie w dół.


23.

Słowa: "Królowie fałszywej obietnicy ... " (werset 1). Tony Blair i George W. Bush podobno zaplanowali "wojny z terrorem" na długo przed atakiem 9 / 11.

I ubierze naród wieczne niezadowolenie,
Jeszcze większy znak się ukaże,
Jak człowiek wejdzie w ostatni etap,
Trzy śpiące góry zbierają oddech
I rzygać będą błotem, lodem i śmiercią.
I trzęsienia ziemi połkną miasta i miejscowości
W krainach jeszcze mi nieznanych.

Jeden chrześcijan będzie walczył z drugim,
Wzdychają narody lecz nic nie robią.
I żółty człowiek zdobywa siłę,
Od potężnych podnosi się, pod którymi już leżał.


24.

Wulkany uśpionych od dawna gór (między innymi Yellowstone, USA). Wojny w XX wieku, prawdopodobnie - Kosowo i zapowiedź konfliktu Chin z Rosją.

Ci potężni tyrani, nie uda się nic zrobić,
Oni podzielą świat na dwie części.
I z ich czynów wyniknie wielkie zagrożenie,
I dreszcz przejdzie, pozostanie wiele martwych.
I żaden mieszkaniec nie znajdzie rozwiązania
Bo to jest gorsze od trądu.


25.Werset wskazuje na użycie broni jądrowej.


Myślisz, że wypowiadam bluźnierstwo,
Mylisz się, te rzeczy przyszły do mnie
To proroctwo się wypełni.
Wiem, że odchodzę, wiem, że jestem wolna.
Wiem, że to wszystko przyjdzie,
Jest sekretem, ale będzie odnalezione
W późniejszej dynastii.

Mleczna pokojówka, piękne dziewczę,
Jest to rzut kamieniem jak ona przeszła.
I pięć generacji musi zarabiać na chleb
Zanim jeden chłopiec nauczy się czytać.

To będzie utrzymywane z roku na rok
Zanim żelazny potwór rozpęta strach,
Zje pergamin, pióro i atrament
I ludzkość znajdzie czas na myślenie.

Wtedy gdy to przyjdzie,
Wtedy cała ludzkość przeczyta tą przepowiednię,
Jeden słodki mężczyzna zatruje innych,
Więc ja nie będę spalona na próżno.


Matka Shipton


24 Sep. 2009

WIESŁAWA