NOWA ERA

PROROCTWA BIBLIJNE
(CZĘŚĆ 4)
LINK! DO CZĘŚCI 3

LINK! DO CZĘŚCI 5

W Biblii znajdują się przepowiednie dotyczące czasów minionych, między innymi - w Starym Testamencie narodzenie i ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa i przepowiednie dotyczące czasów obecnych. Wiele informacji na ten temat przybyło w chwili rozszyfrowania kodu biblijnego przez Dr. Elijahu Ripsa, matematyka - specjalistę do łamania szyfrów z Pentagonu. Jego odkrycie zostało potwierdzone przez innych matematyków z różnych uniwersytetów. Prace były prowadzone w oddzielnych grupach bez możliwości kontaktowania się między sobą. Kluczem do Biblii jest program komputerowy. Dokładne prace prowadzone na ten temat są opisane w książce Micheala Drosnina - "Kod Biblijny". Użyto Tory (Pięcioksiąg) w języku hebrajskim.

Kod Biblijny ukazał, że Biblia jest zapieczętowaną Księgą, specyficznym zamkiem czasowym, dzięki której można znaleźć bieg wydarzeń jaki będzie rozgrywał się na Ziemi. Dużo odczytanych przepowiedni zapisanych w Biblii dokładnie się wypełniło. Rzeczoznawcy twierdzą, że Biblia musiała być napisana przez nieziemską moc, ponieważ człowiek tego dokonać nie mógł. Została w niej zawarta wiedza o wszechświecie. W języku hebrajskim litery można zastępować liczbami, więc dało to możliwość zapisu cyfrowego, użyto specjalnego oprogramowania komputerowego. Wcześniej odkryto numerologię istniejącą jako samodzielną dziedzinę parapsychologiczną.

Zapieczętowane księgi obfitujące w najwięcej proroctw dotyczących ostatecznych czasów są zakodowane w Księdze Daniela i w Objawieniu Świętego Jana. Księga Daniela oryginalnie jest napisana w języku hebrajskim i aramejskim. Według historyków powstała w II wieku p.n.e. Podzielona jest na dwie części.

Prorok Daniel wykłada sen Nebuchodonozora przepowiadający przyszłość świata. Podczas tego snu król ujrzał wielki posąg: głowa była ze złota, pierś i ramiona ze srebra, korpus z miedzi, nogi z żelaza a stopy z żelaza i gliny. Kamień, który uderzył w posąg wyrósł w wielką kamienną górę i wypełnił całą Ziemię. Różnie można ten sen interpretować; jako mijające na świecie epoki - złotą, srebrną, miedzianą, żelazną. Sny są poziomowe, w tej interpretacji przedstawia długi cykl ziemski.

Daniel wyłożył go królowi w inny sposób. Jego przepowiednia odnosiła się do ówczesnych państw i religii, które nigdy nie tworzą trwałych i silnych struktur. Wcześniej czy później rozpadają się jak glina. Kamień rozrósł się w wielką kamienną górę co według Daniela zapowiadało powstanie nowej wielkiej religii.

"W czasach tych królów - Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żadny inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze". (K. Daniela 2:44)

Zdaniem niektórych znawców Biblii chodzi tutaj o chrześcijaństwo.

Prorok Daniel sam miewał prorocze sny. Cztery ogromne bestie, które wyłoniły się z morza znacznie różniąc się od siebie.
 
Pierwsza była podobna do lwa i miała orle skrzydła. Na oczach Daniela wyrwano jej skrzydła, uniesiono w górę i postawiono na dwóch nogach jak człowieka. Dano jej ludzkie serce.

Druga bestia była podobna do niedźwiedzia, podparta z jednej strony. A w paszczy między zębami miała trzy żebra. Mówiono do niej "Podnieś się, pożeraj wiele mięsa".

Trzecia bestia była podobna do pantery, miała cztery głowy a na grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Jej powierzono władzę.

Czwarta bestia była okropna i przerażająca, o nadzwyczajnej sile. Pożerała wielkimi zębami z żelaza i kruszyła miedzianymi pazurami wszystko co pozostawało. Znacznie różniła się od poprzednich trzech bestii, miała dziesięć rogów. Gdy Daniel przyglądał się tym rogom zobaczył jak inny mały róg wyrastał między nimi a trzy pierwsze z pośród pierwszych zostały wyrwane. Cztery bestie miały oczy podobne do oczu ludzkich i mówiły wielkie rzeczy.

Oto jak wyjaśnił swój sen Daniel:

Cztery bestie to czterech królów, którzy powstaną na Ziemi. Jednak królestwo dostana święci Najwyższego i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki wieków. Cztery bestie - czwarte królestwo różniące się od innych pochłonie całą Ziemię, zetrze ją i podepcze. Dziesięć rogów, z tego królestwa powstanie dziesięciu królów a po nich powstanie znacznie inny, zupełnie odmienny i obali trzech królów. Będzie przeciwstawiał się Najwyższemu i będzie wytracał świętych Najwyższego. Będzie zmieniał czasy i prawo.

"Oto wielkie cztery zwierzęta, To czterej królowie, którzy powstaną na ziemi. Lecz potem święci Najwyższego otrzymają królestwo na wieki, na wieki wieczne".
(K. Dan. 7:17-18 ).

Podobnie przemawia Anioł w Apokalipsie:

"A dziesięć rogów, które widziałeś to dziesięć królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. Będą oni walczyć z Barankiem, Lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni". (Obj. Św. Jana 17:12-14)

Mały róg przez znawców Biblii jest uznawany za Antychrysta. Daniel wymienia w swoim proroctwie 1290 dni jako zapowiedź końca czasów.

"W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym czasie wybawiony będzie twój lud, każdy kto jest wpisany do księgi żywota. (K. Dan 12:1)

"A gdy ja, Daniel spojrzałem, oto dwaj inni Aniołowie stali, jeden z tej strony rzeki, drugi z tamtej strony rzeki.

I rzekłem do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad woda rzeki: kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy?

Wtedy usłyszałem, jak mąż, obleczony w szatę białą, który stał nad wodą rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na tego, który żyje wiecznie. Będzie to trwało czas wyznaczony, swa czasy i pół czasu a gdy doszczętnie będzie zniszczona to wszystko się spełni".
(K. Dan 12 5-7)

Daniel nie umiał przełożyć tego proroczego snu ponieważ słowa w nim użyte zostały zakryte i obłożone pieczęciami czasów.

"Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem i rzekłem: Panie mój! Jakiż jest koniec tych rzeczy?

Wtedy rzekł: idź Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego".
(K. Dan 12: 8-9)

Przepowiednie przepowiadają zniesienie codziennej ofiary, rozumie się Komunii Świętej, która chrześcijanie spożywają na pamiątkę Jezusa z ostatniej Jego wieczerzy. Ze słów przepowiedni wynika, że przed końcem czasów, około 3,5 roku wcześniej ofiara zostanie zniesiona. Według innych już proroctw, w tym księdza Jana Bosko (LINK!) z dnia 26 maja 1862 roku. W tym dniu ujrzał w swojej wizji wielki okręt atakowany przez mniejsze okręty. Najwyższym dowódcą dużego okrętu był Ojciec Święty. Podczas kolejnego ataku papież został ciężko raniony i zmarł. Kardynałowie natychmiast wybrali nowego papieża, podjął bardzo trudne zadanie.

Nieprzyjaciele już świętowali bo widzieli swoją przewagę lecz nagle z ciemności wzburzonych fal wyrosły w górę dwie świetliste kolumny Nad pierwszą Jan Bosko ujrzał olbrzymią i jaśniejącą Hostię a na szczycie zobaczył tablice z napisem "Ratunek dla wierzących". Na drugiej zobaczył statuę Matki Boskiej i tablice z napisem "Wspomożenie chrześcijan". Na papieskim okręcie wstąpiła nadzieja, nowy wybrany papież kazał skierować okręt do dwóch kolumn i tam zakotwiczyć. Po ciężkiej burzy zaświeciło jasne słońce. Wrogie okręty popadły w zamęt, zderzały się ze sobą, tonęły w głębinach wód lub wylatywały w powietrze. Rozbitków przyjmował okręt papieża, udzielał im pomocy.

Również przepowiednie innych mistyków mówią jaki ciężki kryzys przejdzie kościół katolicki; do tego stopnia, że Komunia Św. zejdzie do podziemia i będzie rozdawana w ukryciu. Nastaną okrutne prześladowania i cierpienia. W tym czasie ludzie zwrócą się do krzyża, ponieważ dzięki niemu został zbawiony świat.

Najbardziej wytrwali rozradują się widokiem świetlistego Krzyża na Niebie, który będzie oznaczał koniec ich cierpienia.

Prorok Daniel zapowiedział zniesienie ofiary przez 1290 dni. W tym czasie wiele ludzi będzie oczyszczonych i wypróbowanych.

W Księdze Daniela znajdujemy słowa:

" I widziałem w widzeniach nocnych: oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, doszedł do Sędziego i stawiano go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza, władzą wieczną, niezmienną, Jego królestwo nie zniszczalne".

Daniel zapowiadał przybycie Wybawiciela, o którym pisze również Św. Jan w Apokalipsie.

"I obróciłem się aby zobaczyć co to za głos mówił do mnie a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem". (Obj. Jana 1:13)

"I widziałem oto biały obłok a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, Mający na głowie złotą koronę a w ręku swym ostry sierp".
(Obj. Św. Jana 14:14)

cdn...

Vancouver
3 Feb. 2009

WIESŁAWA