NOWA ERA

PRAWO CYKLI

Prawo Cykli w naszej Uniwersalnej Matrycy Czasu, w stosunku do Czterech Królewskich Gwiazd, które zawsze zamanifestują się w odpowiedniej pozycji, kiedy kończy się około 26 000 ziemskich lat, wówczas następuje wyrównanie z galaktycznym rdzeniem i na jakiś czas otworzą się portale gwiezdnych wrót i możemy kontynuować naszą ewolucyjną podróż, już na osi Wniebowstąpienia... pod warunkiem, że osiągniemy właśnie tą oś.

To Prawo Natury pokazuje, że wszystko jest w ciągłym ruchu i nic nie spoczywa... i wszystko wibruje, tylko z różną szybkością: większą i mniejszą, co tworzy częstotliwość wibracji.

Wszystko w naszym Wszechświecie składa się z warstw częstotliwości wibracyjnych ułożonych w wymiarowe skale. Energia jest świadomością i albo się kurczy, albo rozszerza, aby utrzymać lub zwiększyć swoją częstotliwość. Proces polega na tym, jak szybko lub wolno ta energia się kurczy w kierunku swojego centralnego punktu pola źródłowego... szybkość wibracji to jak nasz termometr, na którym możemy każdego dnia zaobserwować inną temperaturę... to nasze nastroje... i huśta się na swoim rdzeniu niczym na wadze szalki.

Prawo Cykli rządzi również Kosmicznym Zegarem Eonów i jest bezpośrednio połączony z Boskim Nieskończonym Rachunkiem, który łączy się z tymi Czterema Królewskimi Gwiazdami - kardynalnymi kierunkami, które pokazują się ludzkości w 4 punktach świata (na ziemi, nasze totemy z 4 twarzami).

I tu trzeba wiedzieć, czwórka to podstawowa matematyka w planie wszystkich struktur i rzeczy, Uniwersalny Prototyp w Prawie Struktury.
Cztery światy: Emanacja, Kreacja, Formacja, Działanie lub 4 Uniwersalne Królestwa Świadomości: Ogień, Woda, Powietrze, Ziemia.

Świadomość schodzi w materię i podróżuje przez Uniwersalne Drzewo Życia, które nie jest ani dobre, ani złe, uczestniczy w Prawie Cykli, podobnie jest z kwiatem życia, odzwierciedla to, czym my jesteśmy. Po to Świadomość schodzi w materię, aby uzyskać dostęp do tej wiedzy i uzyskać duchowe zaplecze, tak, aby umieć i móc z tej podróży wrócić do Domu, do nieskończonych Boskich Światów... i jeśli tego nie potrafimy, trudno tu szukać winnego.

Aby tego dokonać wszystkie te 4 światy muszą zostać zintegrowane i zsyntetyzowane w sferze umysłu, emocji i ducha na ziemskim poziomie.

Zasada Prawa Cykli jest geometrią mandali trzymającą wieczną spiralę stworzenia, całą zbiorową świadomość poruszającą się przez idee i wzorce przetwarzającą rzeczywistość na wielu liniach czasowych w Uniwersalnym Drzewie Życia.

I będzie wszystko w porządku, znajdziemy właściwą Bramę do Domu, jeśli będziemy żyć zgodnie z Prawem Cykli, i nie trzeba tu nic specjalnego robić. Prawo Natury, kiedy my żyjemy w zgodzie z nim, automatycznie dostajemy więcej pokoju, miłości i harmonii, które istnieją we Wszechświecie.

Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrozumieć, jest to, że wszystko, co istnieje: widzialne i niewidzialne, podzielone na najprostsze i podstawowe formy składa się z częstotliwości wibracji. Jeśli skumulujemy duże wibracje utworzymy nieskończone manifestacje, wszystko w zależności od oktawy wibracji, która ma swoją energetyczną sygnaturę i tym samym odpowiednią jakość manifestacji, wszystko wibruje ze swoją częstotliwością. I na odwrót, możemy nie tylko wzmocnić siły życia, dobroć, wdzięczność, miłość, możemy przez swoje manifestacje powiększyć siły strachu, frustracji, nienawiści, złości... możemy swoje wibracje przesunąć w drugą stronę, na przeciwny biegun... i tak każdego dnia potrafimy je przesuwać i na prawo i na lewo... to nasza osobista wolna wola, co my zrobimy z tym płaszczem własnych energii w naszej materii, czy się nim okryjemy, czy go zdejmiemy, to my ustalamy własną skalę wibracji i to my wejdziemy w interakcje z utworzonymi właśnie energiami... i to my nadamy tempa i intensywności własnemu życiu... i to my wytworzymy własną niepowtarzalną energetyczną sygnaturę.

Takich naturalnych Boskich Praw mamy 13, i to od ich znajomości będzie przebiegał proces naszej transmutacji, wprzódy mentalnej i tak będziemy obracać się we własnym cyklu życia... i albo będziemy się kręcić nieustannie w kółko, jak koń w kieracie, w dodatku z zawiązanymi oczami, albo prześlizgniemy się między dwoma stanami, w punkcie 0... tylko teraz zależy, czy na prawo, czy na lewo... i zamanifestujemy się w innym świecie, na innej już osi czasu.

Vancouver
23 March 2023

WIESŁAWA