NOWA ERA

PRAWDY DUŻE I WIELKIE
LINK! DO PRAWDY DUŻE I WIELKIE - WIERSZE

Witam w obecnym czasie.

Dzisiaj już prawie wszyscy znamy kulturę i wierzenia Majów, cywilizacji wysoko rozwiniętej, wspaniałych matematyków i astrologów - Panów Czasu. Ich korzenie sięgają daleko bo aż ok 4000 pne do kultury Olmeków, którzy słynęli jako doskonali szamani-jaguarzy, żyjący właśnie pod natchnieniem tego ducha. W roku 550 ne Majowie osiągnęli swój najwyższy rozwój i gdzieś przepadli z planety Ziemia. Każdy kto się interesuje kulturą Majów zna już dzisiaj ich doskonały kalendarz Tzolkin, Haab, jak również przepowiednie Majów odnoszące się do " końca świata", do końca okresu 26.000 letniego cyklu kosmicznego, który się kończy w roku 2012. Czasy te mają zapoczątkować na Ziemi nowy cykl  kosmiczny i wielki rozkwit naszej planety.

Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy jak również z niepokojem jak będzie wyglądać nasza Ziemia po roku 2012.

Wiele na ten temat już napisano i ciągle tych informacji przybywa ale jednak jak do tej pory nie spotkałam jeszcze w Polsce informacji dotyczących Majów relacji odnośnie kosmicznej budowy Wszechświata. Podział na 13 stref niebiańskich i 9 stref piekła.

Cóż to znaczy?

Znaczy, że Wszechświat podzielony jest  na wiele poziomów, które są składowiskami dobrej i złej energii. Nie tylko Majowie zostawili po sobie takie informacje. Możemy również je znaleźć w literaturze Alice Bailey, w literaturze H.P.Blawackiej, w pracach mistyka i wielkiego proroka północy Emanuela Swedenborga i wielu innych źródłach.

Według Alice Bailey ...

Światło i ciemności demonstrują się wielkimi różnicami i jest między nimi wielka bariera Z jednej strony - światło, miłość, dobroć, wielkie miłosierdzie, mądrość, zrozumienie i głębokie prawdy.

A z drugiej strony - ciemność, nienawiść, trudne zrozumienie, wprowadzanie chaosu, fałszu, oszustwa, manipulacji, kompletnej ignorancji. i zatracenie prawdziwych wartości życia.

Światło wysyła wielkie spirytualne energie, pełne miłości, które neutralizują wszystkie negatywne formy jakie są rozsiewane przez ciemności.

H.P. Bławacka nie odkrywa żadnych nowych prawd. Zebrała je tylko i napisała to co głosili liczni mędrcy w rożnych czasach i miejscach w rożnych religiach. Znała człowieka i przyrodę, wiele lat spędziła na naukach na dalekim wschodzie. W hierarchii życiodajnego Wszechświata przedstawiła obszernie budowę kosmosu i człowieka w roli głównej na planecie Ziemia. Pisze ona o trzech stanach człowieka wznoszącego się wzwyż w stronę ducha i o trzech stanach upadającego ducha człowieka. Dzieli je na dwie grupy.

Grupa niebiańska:

1. Nirmanakaya - fizyczne ciało, iluzja - Budda w fizycznym ciele,
2. Sambhogakaya - uzyskanie tzw. potrójnej perfekcji, jest to stan wielkiej  kompletnej wiedzy,
3. Darmakaya - w 100% połączenie idealnie z oddechem Wszechświata, uniwersalna świadomość, nirwana.

H.P.Bławacka twierdzi, że człowiek, który oczyszcza swoje ciało tak fizyczne jak i duchowe wyzbywa się iluzji, staje się Master, wzbija się do światła.

Określa też trzy stopnie poziomu zwanego piekłem; nazywa się je:

1. faza wejścia
2. faza snu,
3. faza głębokiego uśpienia i  całkowitego zatracenia w sobie spirytualnych energii.

Pierwsza faza w pierwszej grupie - pierwsze piekło - wielka ignorancja.

Druga faza , następny stopień - drugie piekło - to wielka iluzja, tzw. astralnego węża, kusiciela - negatywnej - zimnej formy energii kundalinii płynącej z księżyca, fazy ziemskiej.

Trzeci stopień - oderwanie się całkowicie od światła, wyzwolenie energii przeciwnej do działań światła, nie możliwość rozpoznania Boga.

WSZYSCY MUSZĄ WIEDZIEĆ KIM JEST BÓG.

1. "....Ja i Ojciec jesteśmy jedno ..." (Ew. Jana 10;30)

2. "...Czyż nie wierzysz, że jestem w Ojcu a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że jestem w Ojcu a Ojciec jest we mnie, a jeśliby tak nie było to dla samych uczynków uwierzcie..." ( Ew. Św. Jana 14; 10 -11)

3. "....Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi ..." ( Ew. Jana 16: 13-15 ).

E. Swedenborg określa też boskie prawdy, boską miłość płynącą z gorącego źródła ze słońca i wyzwalającego inną energię - gorącą - kundalinii - kosmiczny ogień. (O kosmicznym ogniu , całej na ten temat rozprawie pisze również Alice Bailey. Opisuje dokładnie wszystkie te fazy - " A treatise on Cosmic Fire").

E Swedenborg opisuje niebo, wszystkie jego warstwy jako stan wielkiego spokoju, miłości,  zrozumienia wszystkich kosmicznych prawd, radość płynącą z przebywania blisko Boga. Również w jego pracach znajdujemy opis trzech poziomów piekła. Dał dokładny obraz i wyrysował schematy, które miał objawione, tych warstw kosmicznych. Pisze o nich jako o warstwach śmierci. Kiedy dusza zejdzie bardzo nisko na ostatni poziom następuje jej śmierć. E. Swedendorg głęboko rozumiał te prawdy i rozumiał jak ciężko zwykłemu śmiertelnikowi w nie uwierzyć.

Niebo jest zarządzane przez Istoty Wyższe-Świetliste i przez Świat Aniołów. Piekło należy do Panów Ciemności.

Jeszcze wrócę i opiszę troszkę o wierzeniach Majów, doskonałych Panów Czasu i Przestrzeni i wspaniałych znawców Wszechświata. Znajdujemy w ich kosmologii opisy jak i dokładne schematy czasowe odnośnie 13 poziomów Nieba i 9 poziomów piekła. W ich dokładnych schematach czasu znajdujemy daty określające, nastanie na Ziemi okresów kiedy reinkarnowały się na Ziemi postacie tak z jednego jak i drugiego poziomu. Znajdujemy tam okres Nerona, Hitlera, chociaż nie padają  żadne nazwiska można śmiało ich utożsamić z tą epoką. Również znajdujemy okres reinkarnacji istoty z 12 poziomu Nieba w okresie narodzenia i życia Jezusa. Według schematów Majów będzie jeszcze jedna wielka reinkarnacja w końcach czasu, z 13 poziomu Nieba. Oczekiwany jest też przez wszystkich Chrześcijan i zapowiadany jako powtórne przyjście Chrystusa. 9 poziom piekła kończy się w XX wieku.. Przypuszczalnie jest to data 17 sierpnia 1987 r. Wg  przepowiedni, Tezkatlipoca - bóg śmierci odda władzę w ręce Quetzelcoalta - boga pokoju.

21 grudzień 2012  otworzy furtkę  do prawdy i mądrości, furtkę do słońca - Tiahuanaco i jak to powiedzieli Majowie ... poprzez oczy jednego człowieka wszyscy ludzie ujrzą...

Takie same informacje znajdujemy w kosmologii Azteków, którzy określają koniec czasów na dzień 24 grudnia 2011 w ich kalendarzu, zwanym Misą Orła.

Aztekowie początek czasu ustalili na rok 3113 pne i będzie on miał koniec wg ich kalendarza właśnie 24 grudnia 2011. Ten okres nazywają ostatnią zagładą ludzkiego istnienia na Ziemi.  (Informacje wg braci M.C.Kenna - " Invisible Landscape").

Kalendarz Majów kończy się w niedzielę, 21 grudnia 2012. Majowie przepowiadali w tym czasie na świecie duże kataklizmy, Według nich ocaleje niewielka garstka ludzi. Będzie to koniec piątej rasy ludzkiej na Ziemi. Ziemia wejdzie na piąty poziom, wyższy kosmicznie i rozpocznie się nowe kształtowanie 6-tej rasy ludzkiej. Przed człowiekiem  jeszcze jest następna, ostatnia- siódma i dopiero na tym poziomie człowiek wzrośnie i osiągnie całkowity rozwój spirytualny na poziomie świetlistym i telepatycznym.

Dla informacji -  wg Majów, zagłada Atlantydy 12 sierpnia 3113 pne, określany jako upadek czwartego świata.

Koniec kalendarza Majów , Wielkiego Cyklu - komplet - to 12 Bak’tum - dzień 21 grudnia 2012, koniec piątego świata. Bardzo podobnie przepowiada chiński kalendarz I Ching.

Czas trwanie człowieka na Ziemi dzieli się na siedem epok.

Pierwszy świat zakończył się kiedy zwierzęta pożarły ludzi.
Drugi świat poprzez wiatr.
Trzeci poprzez ogień.
Czwarty poprzez wodę.
Piąty, nazwany epoką Nahui-Olin, tzn: słońce i trzęsienie ziemi.

Jest jedna jedyna droga w przeznaczenie i jest bardzo blisko ...

2006 rok

WIESŁAWA