NOWA ERA

PODRÓŻ W 5 WYMIAR

Piąty wymiar nie jest ani miejscem, ani celem, ani natychmiastową zmianą w twoim zewnętrznym świecie... jest to po prostu stan bycia. Zmiany w naszym życiu, już spokojnym i cichym.

Czemu to piszę?
Ponieważ widzę multum informacji na necie, jak to ludzie cieszą się, że w tym 5 wymiarze będą mieli już wszystko, czego dusza zapragnie. Cieszą się już na to wielkie bogactwo i miłość... bez ograniczeń i robią wszystko, aby jak najwięcej dóbr materialnych przenieść w nowy świat.

Czym jest 5 wymiar?
Jest to poziom Wniebowstąpienia i człowiek, który go osiągnie, nie będzie więcej żył w świecie materii. Jest to zupełnie inny stan i kiedy zatrzasną się nam drzwi 3 wymiarowej świadomości, już żadne dziecko nie urodzi się w nowym świecie z tego niższego poziomu.

Wiele ludzi chce nowego, ale nadal trzymają się ogona diabła, chcą podróżować dwoma drogami. Kto wniebowstąpi z wymiaru 3 do 5, będzie to dla niego wielka zmiana, swoboda i zdolność do jej manifestowania... ale już na innym poziomie manifestacji.

Trzeci wymiar to nasze ego, nastawienie na przetrwanie i w większości bełkot naszego umysłu. Z perspektywy 5 wymiaru... to będzie serce i budzące się nowe dary, bezwarunkowa miłość i zupełnie inny sposób myślenia. Piąty wymiar jest pełen duchowości i cudów... wielokrotnie tego doświadczyłam i wielokrotnie opisywałam to bajkowo... ale to nie bajka, tylko nasza nadchodząca rzeczywistość, która się szybko zmieni, kiedy osiągniemy ten pułap... i zamanifestuje się szybko i z łatwością... i doceń ten czas, który i tobie jest dany.

Obfitość, radość, miłość staną się codziennością, ale i ty musisz zrozumieć, że Źródło-Bóg-Wszechświat kocha bezwarunkowo i skoro dostałeś szansę wcielenia się na Ziemi w tym czasie, zrozum, że nie jesteś zwykłym zjadaczem chleba... dostajesz więcej, dostajesz osobistą moc i przejmujesz kontrolę nad własnym życiem, już nigdy nikt nie będzie tobą manipulował, to koniec ludzkich dramatów.

Ale musisz też wiedzieć, nowe życie wyłania się z chaosu, z ciemności, z choroby, z 3 wymiaru... inaczej nie osiągniemy wyższego celu... a obecnie 5 wymiar jest celem, do którego Ziemia się wznosi i jest dla nas wszystkich dostępna, ale...
zanim tam wszyscy wstąpią, jakiś czas muszą jeszcze doświadczyć życia w fizycznym ciele w wymiarze, ja to nazywam 4.9, czyli Królestwo Niebieskie... to w tym wymiarze będzie możliwa reaktywacja naszego ciała świetlistego. Myślę, ludzkość dostanie na to około 1000 lat, tak bynajmniej pisze Biblia. Część ludzi budzi się do tego stanu świadomości... ale mamy jeszcze skrajne upadki i stany, które muszą być uzdrowione przed Wniebowstąpieniem w wymiar 5.

„I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan i związał go na tysiąc lat.”
(Obj. Jana: 20,2)

Kto osiągnie 5 wymiar?
Tak zwani Mistrzowie, osoby już świadome, które pomagają ziemianom w tym projekcie, w tym czasie, w tym obecnym dla wielu dziwacznym przebudzeniu, którego w żaden sposób wielu nie może pojąć.

Wielu patrzy i nie widzi,
wielu słucha i nie słyszy
tak daleko zostali na tej drodze.

Obecny 4 wymiar, w którym przebywamy to czas, w którym wszystko wydaje się nam być skomplikowane. Tu większą rolę gra nasz wybór, ale to jest również dar i możemy wybrać, co chcemy... możemy przejść na wyższy poziom, a możemy pozostać w miejscu, w którym jesteśmy!

Piąty wymiar to miejsce, w którym wychodzimy już poza nasz ludzki stan świadomości. Jest to już wymiar mistyczny, a wielu ludzi ani go nie rozumie ani nie pragnie, a może go doświadczyć tylko przez wzniesienie świadomości, poza granicami 5 wymiaru, w przeciwieństwie do pozostałych 4 wymiarów... w rzeczywistości nie może być postrzegany przez ludzkie zmysły. Tu już gra rolę duża duchowość człowieka, odpowiedni jego poziom świadomości.

Wymiar 4.9 jest ostatnim wymiarem w skali materialnego świata, 5 wymiar istnieje już poza przestrzenią i czasem. Ciężko tu już oczekiwać jasnej odpowiedzi:
-co tak naprawdę się dzieje w 5 wymiarze? To jest już miejsce czystej świadomości, a ludzkość musi jeszcze ciągle podnosić własne wibracje do 5 wymiaru. Oznacza to, że ciągle musimy wprowadzać zmiany w naszym życiu. 5 wymiar i duchowość są ściśle powiązane z sobą i raczej trzeba zrozumieć, na czym polega, nie można jej dotknąć ani posmakować, nie można zobaczyć. 5 wymiar można wyjaśnić za pomocą fizyki, ale nie można zobaczyć świadomości z tego wymiaru w naszym mózgu... tu raczej trzeba zrozumieć wyjątkową duchową istotę, jaką jest człowiek, który stał się oświeconym. A zrozumie ją ten, który sam dosięga tych granic.

W oświeceniu człowieka wcale nie chodzi o rozmiar jego wiedzy, tylko całokształt zrozumienia wszystkiego i w jaki sposób jest to wszystko połączone ze sobą i jak nawiązać większą więź ze Wszechświatem i wszystkim wokół ciebie.

Vancouver
13 March 2023

WIESŁAWA