NOWA ERA

OUROBOROS - KOSMICZNY WĄŻ
 

Wąż kiedy utworzył koło wziął swój ogon we własne usta, scalił cały kosmos. Stało się wszystko we wszystkim. Naturalny cykliczny ruch dający wszelkie życie. Kosmiczny wąż-smok scalony w jedno koło jest nazywany Ouroboros (uroborus).

Ouroborus jest mistycznym symbolem i jest bardzo ważny w wielu religiach. W języku koptyckim ouro - znaczy król, ob - wąż. Znany już był w Egipcie 1600 lat p.n.e. Stamtąd przeniósł się do Fenicjan i starożytnej Grecji Platon opisywał planetarny ruch scalony w jedność. Pierwszy opisał węża jedzącego własny ogon, kosmiczny cykl i ciągłość życia we Wszechświecie.

Ouroboros znaczy, życiowy konflikt, kiedy życie mija i przychodzi śmierć ..., ale koniec znaczy też początek ...

Kosmiczny cykl - koło, ukazuje się w połowie jako światło i w połowie jako ciemność - Yang i Yin.

We wszystkich mitologiach świata można spotkać ten symbol:
1. Wikingów (Norse)
2.
Hinduskiej
3.
przed kolumbijskiej w Środkowej Ameryce
4.
w Zachodnio Afrykańskiej
5.
Vodou (Vudu)
6.
Greckiej
7.
Egipskiej


(Herkules)

Herkules miał nie łatwe zadanie zlecone przez króla Eurystesa aby zabić węża Hydrę, która posiadała 9 głów

Hydra - zwana wężem wodnym jest najwęższym i najdłuższym gwiazdozbiorem. Przechodzi z północnej półkuli aż do południowej. Jej nazwa pochodzi od mistycznego węża, z którym walczył Herkules. Najjaśniejsza gwiazda w tym gwiazdozbiorze, którą opisał Ptolemeusz, starożytny matematyk i astrolog nazywa się Alphard.

Apollo zabija Pytona, weża-smoka strzegącego wyroczni Temidy w Delfach. Zabójstwo Pytona było wielkim bohaterstwem, ale i przekleństwem, z którego należało się oczyścić.

W mitologii Hinduskiej Indra wedyjski bóg zabija Wrytę - demona w formie gigantycznego węża lub smoka, jednego z assurów, który powodował suszę. Indra zasłynął z tego wydarzenia jako pogromca demona suszy Wryty.

Drzewo Życia - drzewo nieśmiertelności. Opisane w Biblii, chytry wąż kusi Ewę i w greckiej mitologii wąż Ladon okręcił się na drzewie jabłoni w ogrodzie Hesparidesa i strzegł złotych jabłek. Ogrody Hesparidesa były w okolicy góry Atlas w Libii.

Mitologia Majów określa węża jako pojazd niebieskich ciał takich jak słońce i gwiazdy.

Egipska Bogini Nut trzyma cały Wszechświat, wspierając się na rękach i nogach tworząc łuk, jest symbolem narodzenia i transformacji (odnowy).

Znany wąż Majów "quetze", przez, który otrzymywali swoje wizje ci którzy kontaktowali się z Bogiem. Dla Majów wąż był połączeniem między duszą w świecie fizycznym i Absolutem.

W Kambodży główną rolę odgrywa wąż Naga.

Ouroboros jak wierzy wielu odnosi się też do Mlecznej Drogi opisywanej w starożytnych pismach jako świetlistego węża zamieszkującego w niebie.

Kosmiczna istota nie potrzebowała oczu bo nie było niczego co można było by oglądać.
Nie potrzebowała uszu bo nie było niczego co trzeba było słuchać i kosmiczny wąż zamknął swój okrąg, podzielił się na dwie równe części: dzień i noc. Dzień jest cyklem narodzin.

Ouroboros - cykliczna Natura Wszechświata tworząca się poprzez zniszczenie życia i śmierć. Kiedy wąż ukąsi własny ogon, życie - odradza się.

Koło czasu, 12 potężnych dywizji w pełni manifestuje się poprzez doświadczenie człowieka. Następuje unia między materią i duszą.

Mijający czas - wczoraj i jutro, śmierć i zmartwychwstanie. Dwa bieguny - natura męska i żeńska splatają się w jedność - Androgenus, komplet, powrót do jedności. Ostatni dzień twojego życia jest też pierwszym dniem nowego.

Kogo ukąsi wąż i przejdzie śmiertelną agonię, cierpienie ciała i duszy wyzwala już nową naturę, która popycha do nowego życia ...

12 spirali świadomości łączy się tworząc nowy ruch. Koło karmy zamyka się i otwiera kosmiczny zegar gwiezdną furtkę, uruchamia 12 nitek DNA.

Rok 2012 będzie rokiem smoka. Na ten czas są spodziewane wielkie kosmiczne zmiany. W 21 grudnia, według kalendarza Majów w centrum galaktyki utworzy się kosmiczne łono, miejsce śmierci, transformacji, regeneracji i odrodzenia. Będzie to bardzo mocny astrologiczny moment. Różne krążą na ten temat przepowiednie i różne scenariusze wymyślają ludzie.

"... I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego. Lecz nie przemógł i nie było już dla nich w niebie miejsca I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodził cały świat: zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.
(Obj. Św. Jana 12:7-9)

13 000 lat temu kiedy przypadł czas na połowę tego kosmicznego cyklu, 26 000 lat zginęło wiele kultur. Według przepowiedni proroków i ten nadchodzący okres nie będzie lekki. Zapowiadają upadek technologii i wielki chaos we wszystkich gałęziach życia. Potężne zmiany pogody i kataklizmy, ma nastąpić przebiegunowanie naszej planety.

"... A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje na niebie
swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą... "
(Ew. Św Mateusza 24:29-30)

Pomiędzy czerwcem 2004 i czerwcem 2012 jest spodziewane Drugie Przyjście Chrystusa. (potężna fala Świadomości Chrystusowej) Nowa Energia z Drogi Mlecznej poprzez nasze słońce wpłynie na Ziemię, wniknie w ludzkie mózgi. Podwójny helix DNA ożywi swoją pamięć. Nastąpi synchronizacja w człowieka mózgu i sercu. Ouroboros zamknie swoje łono. Ziemia zmieni pozycję i zaistnieje w piątym wymiarze.

"... Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu... a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk I do krańców świata dochodzą ich słowa ..."
(
Psalm 19:3-5)

Vancouver
29 June 2007


WIESŁAWA