NOWA ERA

ORĘDZIA ZBAWIENIA
(CZĘŚĆ 9)
LINK! DO CZĘŚCI 8

LINK! DO CZĘŚCI 10

35. Upaniszady tajemne, po dwóchNie zapisuj daty!

WIELKIE OSTRZEŻENIA!

Zbierają się po dwóch na upaniszady poufne. Chcecie tajemnie zgubić świat i dusze ludzkie! Wszystko, co ustalacie, jest pomysłem szatana, wszystko godzi w Najświętsze Serce Boże i wolność serc dzieci Bożych. Pragniecie narzucić kajdany na dusze wszystkich ludzi. Prowadzicie tajne rozmowy po dwóch w zamknięciu, a nie wiecie, że Oko Opatrzności Bożej widzi was, grzeszników dopuszczających się zbrodni największej, bo chcecie wyrwać Boga z dusz ludzkich. Sługi szatana-diabła, wasze bezeceństwa są Mi znane! Zbieracie się na wasze poufne upaniszady, mówicie, że dajecie im nowe życie, nową ideologię, że jest ona dla ludzi, dla człowieka. A nie wiecie, że żaden człowiek nie może mieć życia w sobie, gdy zostanie odcięty, oderwany od Drzewa wiecznego życia, jakim jest Najświętszy Bóg w Trójcy Jedyny. Co wy chcecie dać w zamian za życie wieczne z Bogiem, jakie zło szatańskie wymyśliliście? Jedynie fałsz, iluzje, kłamstwo. Co dajecie ludziom? Udręczenie i ucisk szatana-diabła. Ci, co przynależą do waszych tajemnych upaniszad, niech wiedzą, że to jest droga wiecznego potępienia. Wam radzę, opamiętajcie się! Odstąpcie od drogi szatana-diabła i zostawcie w spokoju dusze dzieci Bożych. Piekło w obecnej chwili wypuściło wielu, wielu swoich sługusów. Biegają i szukają żeru, kogo by tu pożreć, kogo chwycić w swoje pazury, otumanić, okłamać. Zostawcie dusze dzieci Bożych w spokoju! Jam, Jezus Chrystus za każdą duszę położyłem Swoją Duszę Najświętszą, nabyłem świętymi Ranami i Krwią Przenajświętszą. Czyż nie zrozumiecie, że nie macie mocy szkodzić tym, co należą do Syna Bożego? Ja, owce zabłąkane i te, które rzekomo zdobyliście, wyrwę z waszych pazurów w dniu zwycięstwa Boga Najświętszego. Amen.


36. Czujki szatańskie, pornografia wszędzie

(8.11.1984) Dzieci Moje, niech was nie przeraża ucisk, jaki idzie. Szatan-diabeł wydał ostateczną walkę Bogu i Jego dzieciom. Będzie chciał was dręczyć i godność waszą ścierać z waszych czół. Najbardziej szatana-diabła drażni Krzyż i Ewangelia św. Posunie się do walki nawet z dziećmi, zdzierać będzie im krzyżyki z piersi. Smutek i przerażenie obejmie wszystkie serca dzieci Bożych.

W tym czasie słudzy szatana-diabła będą się rozprawiali z niewinnymi, będą nawiedzać domy, będą masowe aresztowania, grabieże u ludzi, gdzie przyjdą z nawiedzeniem. Wzmagać się będzie głód, udręczenie narodu. Cierpliwość ludu załamie się. Pewnego dnia nastąpią strajki, poleje się niewinna-krew. Sługi szatana będą w najwyższym stadium nienawiści do dzieci Bożych. Zapragną zamykać kościoły, palić, rabować, niszczyć, dewastować.

Bardzo dużo ludzi niewinnych będą zadręczać po kaźniach i więzieniach. Powstaną tzw. czujki szatańskie, które wedrą się do każdej rodziny, by ją zniszczyć i odłączyć od przykazań Bożych, Kościoła św. Zorganizują dla młodzieży zamknięte obozy pracy i rzekomej nauki. Wszystkie gazety, czasopisma będą pokryte fotografiami pornograficznymi złych, upadłych kobiet. Kina, teatry będą siać zgorszenie. Książki, styl ich i mowa będą gorszące, obrzydliwe i rozpasane. Szatan proponuje wszelki brud i zgorszenie, do syta da wódki i środków narkotycznych, zabierze natomiast chleb, masło, mięso, cukier i wszystko, co do życia potrzebne człowiekowi. Stworzy szatan-diabeł hale zabaw, gdzie muzyka dźwiękami szatańskimi będzie podniecała i prowokowała młodzież do zbrodni, mordu, wszelkiego grzechu, wszeteczeństwa, narkomanii, nadużywania alkoholu. A wszystko to odbywać się będzie na oczach ludzi, staną się bezwolni jak stado baranów. Powstaną hordy szatańskie, czujki mordercze, zdemoralizowane bandy, wszyscy w stanie zamroczenia alkoholowego lub pod działaniem narkotyków.

Ujrzycie w działaniu szatana-diabła, będzie przebiegał wzdłuż i wszerz. Módlcie się, pokutujcie i proście; by was to nie nawiedziło. Po wielkim ucisku przyjdzie nagle wielki blask i rozjaśni cały świat, a szatana-diabła i jego sługi swoją jasnością świętą, prawdą i mocą strąci do czeluści piekieł. Wielki symbol szerzący grzech, zginie. Nienasycona ladacznica, grzeszna, niszcząca wszystkie narody, zginie na wieki i jej ideologia, która zatruwała i tumaniła świat cały, zginie na wieki wieków. Ciała sług szatańskich zwęglone będą leżały na ulicach bezludnych, spopielałych miast. Anioł śmierci i wymiaru kary przejdzie przez ziemię. Niektóre kraje zostaną zniszczone na wieki i wszyscy, którzy byli satelitami tej ladacznicy odpadną od niej jak liście z drzewa jesienią. Sama zostanie ogołocona w swoim kłamstwie i grzechu. Was, dzieci Moje, proszę i nakazuję, czyńcie pokutę, czyńcie, bo zginiecie wszyscy. Módlcie się za swoją Ojczyznę i za wszystkie narody, albowiem każda dusza ludzka jest droga Sercu Mojemu. Za każdą z tych dusz grzesznych położyłem Siebie na Drzewie Krzyża na Golgocie.

Proszę was jeszcze raz, czuwajcie, módlcie się, opasujcie świat modlitwą, miłością wzajemną do przyjaciół i nieprzyjaciół. Posty i niedostatki złóżcie przede Mną, jako przebłaganie za grzechy wielu, wielu narodów. Starajcie się przebłagać słuszny gniew Boga. Wam, Moje ukochane dzieci nakazuję, szukajcie we własnych sercach Mnie, Jezusa Chrystusa i Mojej Miłości. Miłość Moja do was da wam zbawienie i moc do walki z szatanem-diabłem. Módlcie się i pokutujcie, przystępujcie do Komunii św. często. Zawsze bądźcie w stanie łaski uświęcającej. Ja, Jezus Chrystus z Aniołami świętymi dziś już jestem wśród was. Amen.
 

37. Fałszywi głosiciele pokoju

(29.11.1984) Ileż to razy ustalano dekret o zagładzie narodu, który Ja, Syn Boży, na piersi Swojej w wielkiej miłości umieściłem. Ustalono zetrzeć go z mapy Europy, usunąć, poćwiartować, wyniszczyć. A Ja, Bóg z tego narodu od wieków upatrzyłem i usadowiłem na Stolicy Piotrowej, Syna Mojego, gołąbka głoszącego pokój, pasterza prawdziwego, pasterza Mojej trzody, trzody w którą ze zdwojoną mocą w obecnych czasach swoją nikczemnością uderza zły duch. Ręce jego nawet dotknęły Mojego Pasterza, nie szczędzono jemu bólu, cierpienia. Ale on.

Mój Wielki Wikariusz musi pamiętać, że pokona złego ducha swoją łagodnością, cierpieniem i szerzeniem prawdziwego Bożego pokoju, a nie tego, który głoszą mężowie fałszywej polityki na wszystkich kontynentach i zgromadzeniach, co jest przewrotnością i kłamstwem i nie ma nic wspólnego z prawdziwym Bożym pokojem. Pokój sprawiedliwy głosi tylko Mój umiłowany Wikariusz. Tylko ten pokój jest prawdą, bo wypływa ze źródła prawdy, oparty jest na przykazaniach Bożych i miłości bliźniego. Tylko pokój wynikający z zachowania Bożych przykazań może dać światu zwycięstwo dobra. Każdy inny pokój głoszony przez fałszywych polityków jest kłamstwem i przewrotnością i jest brataniem się z szatanem-diabłem na zgubę ludzkości, bo mówiąc o pokoju liczy się czas i gra na zwłokę po to, by móc się uzbroić i w zaskoczeniu rzucić się do gardła drugiemu.

Nikt z tych fałszywych głosicieli pokoju nie myśli o prawdziwym pokoju, nie myśli też, że żyje i widzi ich wieczny, sprawiedliwy Bóg i zna ich serca, ich chęci, zamysły i czyny. Ja was ostrzegam kłamliwi politycy, fałszerze prawdy Bożej, jeśli się nie nawrócicie do praw Bożych, jeśli nie zmienicie serc waszych, nigdy nie osiągniecie pokoju, albowiem obrazem pokoju jest obraz Boga Najświętszego, który jest prawdziwym pokojem, ładem i miłością, życiem i dobrocią. Usuńcie z serc waszych zło i wszelką grę przeciw ludowi Bożemu, usuńcie kłamstwo, a pozwólcie, by -w sercach waszych znalazł miejsce obraz Boga Najświętszego. Otrzymacie pokój, zdrowie i radość. Ale wy fałszywi politycy, głosiciele fałszywego pokoju, naprawdę nie chcecie tego pokoju i nie szukacie go, zwodzicie lud. Ostrzegam was!

Mój święty miecz Boży dotknie każdego, który w sercu swoim gromadzi fałsz, kłamstwo, chciwość, przewrotność, grabież, zaborczość. Fałszywi mężowie, fałszywi politycy wypaczonej, szatańskiej chciwości, uciskacie narody, tumanieje, głosicie fałszywy pokój. A pokoju w waszych sercach nie ma i nie będzie, bo pokój prawdziwy, święty. Boży, pochodzi tylko od Boga, Władcy wiecznej miłości i przebaczenia, Króla Miłosierdzia. Pokój prawdziwy głosi tylko Mój Wikariusz, Gołąb Pokoju. On jest białym gołębiem pokoju Bożego, umęczony tylu razami szatana. Błogosławię Mego Wikariusza, Błogosławię lud Boży. A was przestrzegam , fałszywi głosiciele pokoju, którzy trzymacie ukrytą maczugę w sercach waszych i myśl wasza pragnie zabijać wszystko, co stoi przeciw szatańskiej idei. Amen.
 

38. Szarańcza złych duchów

(Daty nie zapisuj!) Szybko zapisz i przekaż mojej wiernej sekretarce. Planują rozbić całą kulę ziemską. Wzięli się za ręce szatani, opanowali serca złych ludzi. Złamać i skuć można ich tylko modlitwą i postem. Wypełzli i wypłynęli jak szarańcza na powierzchnię ziemi, są wszędzie. Czy widziałaś kiedyś zbitą chmurę szarańczy, która powoduje ciemność, bo przesłania sobą blask światła słonecznego? Tak dziś, ta szarańcza złego ducha, szatana-diabła, wypełzła na powierzchnię ziemi. Większość ludu Bożego jest już popieczętowana świętą pieczęcią Bożą. Lecz zły duch za każdy zły czyn, który popełnia człowiek pod jego dyktando, w obecnej, ostatniej chwili, pieczętuje dusze dla siebie. Ma on mało czasu, już idzie na wieczne zatracenie, ale chce porwać, uchwycić co tylko będzie mógł.

Wszyscy, wszystkie ludy, narody, wszystkie, wszystkie dzieci Boże, módlcie się, módlcie się gorąco, nakazuję, za konających całego świata, za wszystkich poczętych, nowonarodzonych. Módlcie się za dzieci całego świata, módlcie się, niech nic nie dostanie się w jego szpony. Obecnie walka jest ogromna, walka ducha złego. Co uchwyci w swoje szpony, będzie starał się, aby zaciągnąć do piekła, by na wieki zatracić. Zapowiadam wam i upominam was, dzieci, piekło i Niebo jest!

Nie żartujcie sobie z tych rzeczy! Kara, Sąd sprawiedliwy będą w dniu ostatecznym. Podział nastąpi na zbawionych i potępionych na mocy dokonanych przez nich uczynków w czasie życia na ziemi. Módlcie się, abyście nie ulegli pokuszeniu. To są dni, w których wypełniają się słowa proroków i Moje słowa Jezusa Chrystusa. Trwajcie w skupieniu na modlitwie. Czyńcie dobre uczynki, przebaczajcie sobie nawzajem. Przebaczajcie winy nieprzyjaciołom, wrogom. Nie lekceważcie sobie Moich świętych słów, które wam głosi święta, wiecznie żywa Ewangelia. Amen.
 

39. Człowiek staje się zaprogramowaną maszyną grzechu

(19.4.1984) Ujrzałam oczami ducha wielki krzyż. Głos potężny mówił: ten krzyż, który widzisz, poniesie cała ludzkość, jeśli nie odstąpi od drogi szatana i grzechów, które czyni od jego dyktando. Nikt dziś nie chce pokutować, nikt nie chce przyjąć krzyża, który jest proporcjonalny do jego siły. Każdy ucieka przed cierpieniem, przed odpowiedzialnością za swoje grzechy i przed krzyżem. A przecież ten krzyż Ja daję z wielkiej miłości, by zbawić twą duszę. Jest na miarę twoich sił.

Natomiast zbrodnie i grzechy całej ludzkości krzyczą coraz głośniej o karę ciężką krzyża dla zdeprawowanej ludzkości. Ciężar tego krzyża na miarę grzechów i zbrodni waszych zdruzgoce was wszystkich. Zdeprawowanie człowieka XX-go wieku przekroczyło pojęcie słowa. To zdeprawowanie przekracza grzech, jaki był dotąd znany
na ziemi. Obecny grzech utożsamia się z szatanem-diabłem. Człowiek zapragnął upodobnić się przez swoje postępowanie do szatana. Pragnie wykonać jego nakaz jak najdokładniej. Usuwa wszelkie przykazania Boże. Usuwa Boga z rodzin, państw, narodów, z serc ludzkich, w zamian dając pustkę rozpaczy szatańskiej.

Uciska ludzkie serca, człowiek staje się zaprogramowaną maszyną grzechu i czyni to, co każe mu czynić szatan. Pomnaża grzech, zapomina o swojej duszy, żyje dniem dzisiejszym w ciągłym grzechu. Za to zdeprawowanie, które rozsiewana ziemi, musi ponieść karę krzyża. Powiadam wam, krzyż od którego się odwracacie, nieść będziecie i to w sromotnej hańbie i ucisku, jeśli w sercach całej ludzkości nie zrodzi się pragnienie pokuty, pragnienie przybliżenia się do Krzyża Chrystusowego, pragnienie poprawy życia - i zginiecie wszyscy. Ciężar krzyża przygniecie was i zmiażdży. Oparcia i rozwiązania wszelkich spraw serc i dusz waszych nie szukajcie u szatana-diabła i jego sług, w jego teorii. Nie szukajcie w jego postępkach, ale szukajcie pomocy i drogi rozwiązania wszystkich spraw w Krzyżu Chrystusa Pana.

Tylko Mój zwycięski Krzyż, Krwią i Męką Bożą wzmocniony, dźwignąć może was z niewoli wszelkiego grzechu, z dna przepaści, z deprawacji wszystkich narodów. l tylko Mój Krzyż łagodzi karę i słuszny gniew Boży. Bo w Moim Krzyżu jest moc miłości, miłosierdzia, uzdrowienie dla dusz waszych. Dziś nie chcecie czynić pokuty, wziąć na swoje ramiona krzyża, jaki wam daję, krzyża zbawienia i zwycięstwa nad złymi mocami, nad szatanem-diabłem i jego ideologią, lecz gdy przyjdzie kara, cała ludzkość nieść będzie krzyż wielkiej kary. Już nie będzie odwrotu, będzie płacz, jęk, wrzask i przerażenie. Ten wielki, święty krzyż ramionami kary przygniecie wszelkie zło i tych, którzy je czynili. Wielki bluźnierca występujący przeciw mocy świętego Krzyża w owym dniu zginie. Proszę was, nie lekceważcie Krzyża ściętego.

Zbliżcie się z miłością do świętego Krzyża Chrystusa. Z ufnością i poszanowaniem Jego, módlcie się i pokutujcie. Przepraszajcie słuszny gniew wielkiego Boga w Trójcy Jedynego za wasze winy. Zbliża się kara dla całej ludzkości za grzechy, wielka jakiej dotąd nie było. Sromotnie poniży i zniszczy waszą ideologię szatańską, waszą zarozumiałość, pychę, w którą was przyodział szatan zniszczy na wieki. Amen.


40. Już pękają okowy i kajdany złych mocy

(Daty nie zapisuj!) Świat zostanie zbawiony w Jezusie Chrystusie: Najciemniejsze chmur i wszystko, co się zdaje przeciwstawiać i działać przeciw Bogu Najświętszemu, świętemu Bożemu Kościołowi, zostanie pokonane mocą najświętszej miłości Jezusa Chrystusa. Dziś Jezus Chrystus jest już wśród wszystkich narodów świata. Jego wielkie Miłosierdzie działa i obejmuje cały grzeszny i zmaterializowany świat. Już pękają okowy i kajdany złych mocy. Dzień Miłosierdzia Serca Jezusa Chrystusa przybliża się. Wszystko w Imieniu Jezusa zostanie uzdrowione i odnowione poprzez działanie Ducha Świętego, Jego zbawienną moc.

Każda idea, która pochodzi do złego ducha, która walczy z Bogiem i Jego odwiecznymi prawami, rozpadnie się i zginie. Jak śnieg na wiosnę zginie, tak nagle zginie idea złego ducha, komunizmu. Jezus Chrystus jest triumfatorem i królem ponad cały świat. Zbawienie przypieczętował Swoją Najświętszą Męką, przelaniem Krwi Swojej i boleścią Serca Niepokalanej Dziewicy. Jezus jest Król i Pan, Zbawiciel. Zaprawdę powiadam wam. Ja przyjdę do swoich i wszystko, co należy do Boga, będzie zbawione. Amen.

cdn...

ZOFIA NOSKO