NOWA ERA

ORĘDZIA ZBAWIENIA
(CZĘŚĆ 8)
LINK! DO CZĘŚCI 7

LINK! DO CZĘŚCI 9

30. Anioł Śmierci

(18.9.1983) Jak niebo jest bez końca, a otacza kulę ziemską ze wszystkich stron, poprzez ten bezkres nieba biegnie Święty Anioł Boży i objawia najświętszą chwałę Boga: miłości żądam a nie ofiary, miłosierdzia żądam. Niech dłoń twoja nie zaciska się przed proszącym, niech oko twoje nie płonie gniewem nienawiści do twego brata, niech usta twoje nie złorzeczą, niech drzwi serca twego zostaną otwarte na święty głos Boży. Przyznaj sprawiedliwość temu, przy którym ona leży, nie ugniataj i nie dręcz sieroty i wdowy, nie zamykaj do więzień i nie znęcaj się nad twymi braćmi niewinnymi, usuń z serca twego wszelką nieprawość i zło pochodzące od złego ducha, oczyść i uprzątnij serce twoje w przenajświętszym trybunale spowiedzi, w Sakramencie Pokuty - abym mógł Ja, Bóg w Trójcy Przenajświętszej zamieszkać w sercu twoim. Lecz, gdy głosu świętego Bożego, wypowiedzianego przez Anioła nie usłyszycie i nie zechcecie usłyszeć jego, który do was jest posłany przed wielkim dniem świętej wojny Bożej - wszyscy zginiecie. Na świat zostanie wylana plaga w postaci choroby, która z trzech osób zabije dwie, a jedna zostanie. Czas jest krótki, biczem dla was będzie ten czas, ogniem, udręczeniem i plagami chorób. Wszyscy znajdziecie się w dolinie świętej wojny, która da wam kubek gniewu i zapalczywości, waszą odpłatę.

Ciała wasze leżeć będą stosami jako żer sępów i kruków, jak zwykła padlina. Krew wasza płynąć będzie jak winne grono wytłaczane przez tłocznię do kadzi. Oto te dni idą! Anioł Mściciel zgromadzi was wszystkich na wielką, świętą wojnę. Ile "fałszu czyniliście, tyle fałszu wam odpłacone będzie. Ile kłamstwa czyniliście, tyle kłamstwa pozostanie przy was, bo zło mieszka w złym duchu. Prawda, czystość, miłość mieszka w Duchu Świętym Bożym. Kto nie przyoblecze się w nie - nie będzie miał cząstki w Królestwie Syna Bożego. Nawracajcie się wszyscy ku Bogu, szukajcie pilnie dla duszy waszej zbawienia, odstąpcie od drogi złego ducha. Nie cudzołóżcie, nie kradnijcie, szanujcie dnie święte, nie zabijajcie, nie obmawiajcie, a nade wszystko odstąpcie od walki z Bogiem świętym, z jego przykazaniami.

Odrzeknijcie się szatana-diabła, jego; dróg, jego idei, ateizmu, komunizmu, który jest zasiany przez szatana, by zwodzić ludzi. Nawracajcie się wszyscy do Boga w Trójcy Przenajświętszej, bo czasu mało. Już wielkie i liczne wojsko niebieskie zbiega się z wyżyn Bożych. Nie będzie miłości, ale sąd sprawiedliwy; nie będzie miłosierdzia, ale kara sprawiedliwa. Błogosławieni, co żyli zgodnie z przykazaniami Bożymi i miłowali Boga. Amen.
 

31. Szatańskie zloty, radio, prasa, telewizja

(Daty nie zapisuj!) Weź długopis i zapisz, co tobie chcę powiedzieć; usłyszałam głos. Odpowiedziałam, że teraz nie mogę, bo muszę się modlić. Otrzymałam odpowiedź: to, co będziesz pisała ma taką sarnę wartość u Boga jak modlitwa, a więc pisz. Pana Jezusa oczami duszy widziałam już od rana. Piękny, łagodny, pełen dobroci. Był w sukni ciemnoniebieskiej z grubej wełny. Przez prawe ramię zawieszony był biały jak śnieg płaszcz, czy opończa, nie wiem. Pan Jezus powiedział, zapisz:

APEL DO CAŁEJ LUDZKOŚCI.

Nie ma już czasu, by zwlekać z poprawą życia. Wszyscy, którzy jesteście na ziemi, zapamiętajcie o najważniejszym, że żyjecie tu tylko dlatego, by zdać egzamin z życia na drodze ziemskiej. A życie wasze musi być zgodne z przykazaniami Bożymi. Wszystko, co was tu otacza, o co się tak bardzo troszczycie, nie przyda się wam w Królestwie Bożym na nic. Bez wartości są w Królestwie Bożym bogactwa, pieniądze, sława, zdobyte tytuły, stanowisko.

Natomiast wasza tyrania braci słabych, oszczerstwa, zawiści, grabieże, kłótnie, pijaństwo, niesłuszne sądy o bliźnich, udręczenie maluczkich pójdą za wami, by was oskarżać przed Obliczem Trójcy Przenajświętszej, przed świętym sądem Bożym. Przywołuję was wszystkich do opamiętania się. Czyńcie pokutę, Odstąpcie od drogi złego ducha. Zaniechajcie grzechu i praktyk, które wam podpowiada szatan. On wie, że to są dni końcowe jego działania.

Zebrane zostaną wszelkie kłamstwa jego i złe czyny dokonywane przez wasze dusze pod jego inspiracją. Będą położone jako dowód czynów jego i tych, którzy go popierają. Zapamiętajcie: nie lękajcie się jego, czerpcie siłę z Przenajświętszej Eucharystii. Oto powiadam wam, w dniach ostatecznych będzie się wzmagać tyrania, ucisk i moc złych duchów, to wam powiedziałem: czuwajcie i módlcie się.

Wzrastać będzie wszelkie kłamstwo i wszelka propaganda przeciw Bogu i Jego Świętym, przeciw Krzyżowi i Jego świętej Ewangelii. Wzrastać będzie wszelkie zło, bluźnierstwo, które odradzać się zacznie podstępnie i dyskretnie poprzez prasę, radio i telewizję jako lawina ateizmu pod adresem świętej wiary Bożej, Bożych praw. Powstawać będą szatańskie zrzeszenia, szatańskie zloty.

Będą tłuc głośno w bęben, by zagłuszyć świętą prawdę Bożą. Pamiętajcie wszystkie narody: cała idea szatana-diabła idzie na wieczne zatracenie ze swoimi przywódcami. Szatan-diabeł zgromadzi ich wszystkich wrzeszczących, bluźniących przeciw Bogu Najświętszemu, już rychło w dolinie Sądu Bożego na wielką wojnę, na końcową wojnę. Dla nich w ten dzień góry uniosą się, rozstąpią się, by uwolnić wojsko śpiących, czystych rycerzy, którzy wraz z Aniołami Bożymi spalą wiecznym ogniem sprawiedliwości nikczemność, kłamstwo, rozbój złego ducha-szatana. Kładę przed wami wszystkimi prawość, świętość, bojaźń Bożą, posłuszeństwo Bogu w Trójcy Przenajświętszej, Krzyżowi świętemu i świętej Ewangelii, Bożemu Kościołowi świętemu wiecznie żyjącemu, przykazaniom Bożym. Kładę przed wami Moje Najświętsze Serce pełne miłości i miłosierdzia i Serce Dziewicy Niepokalanej,

Najświętszej Matki Mojej i waszej. Kładę dla opamiętania się wszystkich was, dla nawrócenia się, dla podjęcia pokuty w modlitwie, czuwaniu nocnym, poście. Twarze wasze niech zachowają pogodę, albowiem w te dni Duch Święty napełni serca wasze Moją mocą, mądrością i miłością. Patrzcie na słońce, gdy tarcza słońca obróci się 99 razy, moc Aniołów zbawienia przybędzie na ziemię. Zadrży wszystko i zniknie z powierzchni ziemi to, co czyniło zło, rozsiewało kłamstwo, bluźniło Bogu, rozsiewało niewiarę, wytoczyło walkę Bogu w Trójcy Przenajświętszej. Oto idę i przychodzę a słowa Moje są pełne mocy i stopy Moje rozkruszą i zmiażdżą, co bluźniło Imieniu Bożemu. Amen.
 

32. Ziemia drżeć będzie i trząść się ustawicznie

(Listopad 1983) W czasie modlitwy porannej ujrzałam oczami ducha Anioła Bożego. Był bez skrzydeł, w sukni śnieżnobiałej, skrzącej się jak śnieg, sięgającej łydek. Włosy złote jasne, krótko podcięte, sięgające do uszu. Był bardzo piękny, duży, oczy miał jak ogień, groźne. Powiedział surowo: Przychodzę z daleka, z bardzo daleka, pilne, siadaj i pisz. Powiedziałam, że muszę skończyć modlitwę swoją, odpowiedział, że to, co będę robiła jest też modlitwą. Wówczas przerwałam modlitwę i siadłam, by pisać. Nie lubię tego robić i boję się, bo nie wiem, co to miało być. Anioł powiedział: Jam Anioł Michał, mówił szybko i groźnie.

Cały świat obejmie ogień, jakiego nigdy nikt nie widział, a, który nigdy dotąd nie przechodził w takiej sile przez ziemię. Oblicze ziemi zmieni się w pustynię szarą, bez życia. Liczne kratery, wulkany będą ziały ogniem, lawą i popiołem. Wszystko co jest, będzie skamieniałe, spalone, nieużyteczne, nieżyjące, skażone, martwe, pustynne. W tych dniach obejmą władzę nad światem całym liczne hufce Aniołów Bożych. Broń Aniołów Bożych ma moc wielką i straszną. Jest nośniejsza niż broń wasza i jest sprawiedliwa. Wy, pod auspicjami szatana-diabła stworzyliście swoją broń nuklearną, lecz broń Bożych Aniołów ugodzi te serca, które żyją w ciągłej niezgodzie z prawdą wieczną i przykazaniami wiecznie świętego Boga. Ustalacie, rozmieszczacie broń nuklearną, ogradzacie się nią wkoło, a nie wiecie, że broń Boża w jednej sekundzie może zniszczyć i całą ziemię i wasze tchórzliwe serca. Nie ma już wiele czasu przed dniem wielkiej grozy, ale wam wszystkim mówię i przepowiadam, módlcie się i przepraszajcie Boga Najświętszego, Jego Święty Majestat.

Pokutujcie, pokutujcie, pokutujcie! Usuńcie z serc waszych jad niezgody, usuńcie z serc, umysłów i języków bluźniercze myśli i słowa przeciw Najświętszemu Bogu. Jeżeli nie będziecie pokutować, nie odstąpicie od drogi złego ducha - wszyscy zginiecie! Jak popiół zostaniecie wszyscy zmieceni z planety ziemi. Kontynenty będą się kruszyć jak drobne, kruche kawałki lodu, gniecione palcami dziecka. Siła i moc niszczenia będzie tak wielka, że serca wasze z trwogi nie będą mogły żyć, ulegną śmierci. Te dni grozy przyjdą za nieuszanowanie świętych praw Bożych, za szerzącą się niewiarę ubraną w szatański kaftan ateizmu, te dni są w progu. Będą to dni straszne i ciężkie dla każdej istoty żyjącej na ziemi. Groza i przerażenie obejmie każde serce, powstanie płacz i lament. Ani bramy, ani zamki, ani schrony, ani podziemne bunkry na nic w te dni grozy nie przydadzą się. Wszystko będzie poruszone ze swojego miejsca. Ziemia drżeć będzie i trząść się ustawicznie. Gniew Boży będzie szedł przez całą kulę ziemską. Nic z tego, co się rusza i żyje, chodzi i oddycha nie będzie miało miejsca. Wszystko będzie rażone śmiercią po przyjściu gniewu Bożego.

Dla tych, co kochają Boga i święte Imię Jego - Święte Miłosierdzie Serca Jezusa Chrystusa poda wielki namiot bezpieczeństwa.. Kto schroni się do tego świętego namiotu miłosiernego Serca Jezusa Chrystusa, żyć będzie, przetrwa gniew Pański. Słuchajcie, zapamiętajcie! Dziś módlcie się i przepraszajcie Boga Świętego, pokutujcie czystym sercem. Cokolwiek Maryi Panny. Ci, którzy troszczą się o szerzenie światła Bożego swoją modlitwą, postem, pokutą, czuwaniem nocnym, ci, którzy adorują Chrystusa w świętej Eucharystii w nocnych czuwaniach - oni zdobywają wielkie łaski zwycięstwa dla Kościoła, dla całego narodu, dla duszy własnej, dla twego kraju, dla całego świata. Czuwanie nocne, czuwanie przed Jezusem Chrystusem Eucharystycznym, jest wielką potęgą.

Niepokalana Dziewica, Matka wasza dała wam święty Różaniec. Módlcie się i nie zaniedbujcie tej świętej modlitwy. Ona przyniesie wam zwycięstwo, jest pogromcą wszelkich, złych mocy. Pamiętajcie, że Bóg jest wielki! Pamiętajcie, że Bóg święty jest i sprawiedliwy, wielce miłosierny. I nie ulegnie to zniszczeniu, co jest posłuszne Jego Świętej Woli. Pamiętajcie, u Boga tylko jest zbawienie. Nikt nie pomoże wam, jedynie moc i wola świętego Boga, wiecznie żyjącego. A to wiedzcie, gdybyście nawet byli bez rąk lub łańcuchem były wasze ręce powiązane, zwycięstwo przyjdzie od świętej mocy Bożej, bo taka jest Wola Boża. Bóg jest wielką sprawiedliwością, karze za grzechy a nagradza za wierność, posłuszeństwo Jego Najświętszemu Sercu. Amen.
 

33. Dzieci Indii grzebią w śmieciach za chlebem

(7-8.9.1983) Dzieci Moje ukochane na całym świecie! We wszystkich narodach chrześcijańskich obchodzą pamiątkę dnia wielkiego, świętego Narodzenia Chrystusa Pana. Data między wami jest kontrowersyjna, nie jest to tak bardzo ważne. Ważne jest to, że serca wasze zostaną złożone u stóp Dzieciątka Bożego, Syna samego Boga Ojca. Zawsze u was jest w zwyczaju, przed tym wielkim świętem, że cały świat chrześcijański składa sobie życzenia. Poprzez cały świat biegną święte, pokojowe słowa. Jakże Moje Serce Matczyne cieszy się, jak cieszy się Serce Syna Bożego. Te święte słowa pisane są na kartkach, a słyszy je cały wszechświat. Biegną, by radować serca ludzi na ziemi, Świętych i Aniołów w Niebie. Słychać słowa: Pokój, Bóg się rodzi. Tak płyną słowa pełne radości poprzez cały świat w różnych językach:

Wesołych Świąt, Bóg się rodzi. Pokój wam. Narodzony Boży Syn! Ale naprawdę spójrzcie w swoje serca. Czy rzeczywiście jest w nich pokój? Czy te serca są przygotowane na Tego, który niesie pokój i zbawienie świata? Kartki świąteczne wysyłacie sobie nawzajem tak piękne, tak radosne. Ale czy to jest prawda? Wkoło Dzieciątka Jezus roześmiane buzie dzieci w kolorowych sukienkach. Buzie dzieci wypełnionych radością. A Ja, Matka wasza pytam was, dlaczego ciągle kłamiecie? Ile to dzieci głodnych, bez sukienek i spodenek, nagich, obdartych. Ileż to dzieci grzebie w śmietnikach, by wygrzebać kawałek zepsutego pożywienia.

Czy widzieliście głodne dzieci Indii? A Ja cały świat obchodzę i widzę, a nikogo z was nie obchodzą te dzieci. A ileż z tych dzieci jest sierotami i serca ich pełne są bólu i przerażenia, rozpaczy. Sieroty tylko dlatego, że bratobójcza walka zabrała im i ojca, i matkę A ile tych dzieci cierpi nędzę, niedostatek i wieczny strach przed udręczeniem w rodzinach pijackich i narkomanów. O, jak straszny bilans tragedii właśnie dzieci XX-go wieku! A patrzcie, wysyłacie sobie kartki tak piękne, kolorowe. Mówicie o Dzieciątku Jezus niby z miłością, a jakże przerażające rzeczy czynicie dla swoich dzieci odbierając im chleb od ust na zbrodniczą broń, którą każe wam wykuć szatan-diabeł. Oto wasze podwójne oblicze. Radujecie się wysyłając kolorowe kartki. Mówicie o pokoju i narodzeniu Syna Bożego, a potajemnie zaciskacie pętle śmierci na szyjach dzieci jeszcze nie narodzonych w szpitalach, pokątnie w domach, gdzie się da! Zabijacie je! Jakże to. Moje ukochane dzieci? Jak długo będziecie obrażać Majestat Boży dwulicowością, przewrotnością?

Zapamiętajcie, dzień Narodzenia Pańskiego jest dniem istotnie wielkiej radości. Ale dzień ten został przez Pana Najświętszego konsekwentnie realizowany i poparty całym życiem świętym Chrystusa, Jego męczeńską śmiercią za wasze grzechy i chwalebnym Zmartwychwstaniem, aby otworzyć wam drogę zbawienia i życia wiecznego. Dzień Narodzenia Pańskiego to nie jest dzień cukierkowaty, to nie jest dzień zielonego drzewka, ale dzień pełen chwały, zwycięstwa nad złymi mocami, dzień zmiany tego, co złe, aby stało się dobre. Jest dniem wielkiego Bożego światła, dniem urzeczywistnienia najświętszej woli Bożej. W tym dniu została rozlana wielka łaska, wielka chwała. Ten dzień to, co jest skrzywione prostuje, co żyje w mrokach ciemności i grzechu, oświetla światłem Bożym łaskawości i przebaczenia.

To jest sens Bożego Narodzenia Chrystusa Pana. l wy to tak pojmujcie. Nie stół i jego smakołyki w domach, gdzie jest dobrobyt;, ale gorące serca pełne miłości dla bliźnich. Przy każdym waszym stole w tym dniu niech zasiądzie opuszczone i głodne dziecko, samotny i chory starzec. Dajcie im swoje serce. Otoczcie ich opieką. O, dzieci Moje, Ja, Matka wasza chodzę ciągle po świecie, nieraz stoję przed waszymi drzwiami i poznaję wasze serca. O, widzę te wasze domy, wasze rodziny.

Znam wasze sprawy i widzę tysiące, tysiące głodujących dzieci, opuszczonych, bezdomnych, zaniedbanych. Proszę was, w dzień Narodzenia Pańskiego idźcie do Domu Dziecka i dajcie świadectwo o Narodzeniu Chrystusa Pana. Dajcie im słodycze, kolorowe kartki pięknie wypisane. Ale najważniejsze, dajcie im katechizm, dajcie im książkę poznania Dzieciątka Jezus, Boga Ojca oraz Ducha Świętego. A mnie, Maryję przedstawcie jako ich matkę. Bo ja jestem Matką wszystkich dzieci żyjących na ziemi. Amen.
 

34. Ogień topić będzie wszystko

(8.11.1984) Mówi św. Maksymilian Kolbe: Przysyła mnie Najświętsza Pani, Niepokalana Dziewica Matka, Maryja Panna. Bardzo pilne i bardzo ważne, dotyczy całej ludzkości! Ogień jak huragan obejmie w jednym mgnieniu oka cały świat, cały glob. Ten ogień za grzechy ludzkości zostanie wylany przez Anioła sprawiedliwości na morza, oceany, na powietrze, na ziemię. Nikt i nic nie będzie mogło powstrzymać tego niepojętego płomienia, który obejmie cały świat. Wszystko w tym ogniu będzie gorzało, wszystko, cała przyroda, ziemia, piasek, wszystko będzie się topiło jak gorący wosk.

Potop był straszny za grzechy ludzkości jako kara. Ale ogień, który spadnie ze świętego nieba będzie tak strasznym widokiem, że serca wasze z bólu i przerażenia będą pękać. Krzycz do wszystkich ludzi, proś i upominaj o nawrócenie się i odrzucanie drogi grzechu, drogi szatana-diabła. Pokutujcie i módlcie się, w tych czasach to jest najbardziej konieczne. Posypcie głowy popiołem, nałóżcie wory pokutne, bo jeśli tego nie zrobicie, zginiecie wszyscy. Gniew wielkiego, świętego Boga jest sprawiedliwy, bo co wy robicie na skutek podjudzenia szatana-diabła?

Zabijacie się nawzajem, siejecie nienawiść wkoło, ateizm. Gdybyście umieli przebaczać, miłować, kochać Boga, gdybyście odwrócili się od grzechu szatana-diabła, gdybyście odwrócili się od jego ideologii, która jest niszczycielska dla duszy i ciała - Najświętszy Bóg uchyliłby karę, którą swoim postępowaniem ściągacie na swoją duszę. O, gdybyście umieli i zapragnęli żyć zgodnie z przykazaniami Bożymi, wszystkie wasze grzechy i winy zostałyby wam przebaczone. Bóg Najświętszy nie pragnie was karać. Jest Ojcem wielkiej miłości, ale jest też wielkiej sprawiedliwości i Jego Majestat Najświętszy nie może być przez was ciągle obrażany. O, gdybyście mogli ujrzeć to, co was czeka za wasze grzechy, to byście ze strachu pomarli! Upominam was, opamiętajcie się, bo zostanie spalona cała ziemia, zamieni się w popioły i zgliszcza.

Matka Najświętsza Dziewica prosi was:, rodzice chrześcijanie, wychowujcie dobrze swoje dzieci, "dobrze" to znaczy dajcie sercom ich poznać Boga, umiłować Boga w Trójcy Jedynego. Wy wszyscy odstąpcie od diabła, od jego ideologii, która zapowietrza ziemię jadem zła. Módlcie się, czuwajcie nad dziećmi swoimi i nad własnymi sercami. W każdej rodzinie musi być Święta Ewangelia i Krzyż Święty. Nie zapominajcie o pacierzu rannym i wieczornym. Każdy z was, każdy z waszego domu i domowników musi przybliżyć serce i umysł do Boga Najświętszego poprzez krótką chociaż modlitwę. Chorzy i cierpiący niech swoje cierpienia i chorobę ofiarują za zatwardziałych grzeszników, za niewierzących i tych, co walczą z Bogiem Najświętszym, o nawrócenie ich, o przybliżenie serc ich do Boga, bo oni są najbardziej zagrożeni w tych ostatnich strasznych chwilach, które idą. Ci, co są związani z modlitwą, z pokutą, niech wykonują swoje praktyki święte jeszcze bardziej ochoczo- i wzmogą uwagę na usuwanie wszelkiego grzechu, który rani tak Niepokalane, Bolejące Serce Najświętszej Maryi Panny i Serce z otwartą Raną Najświętszego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Matka Najświętsza Jezusa Chrystusa płacze, jakże boleje! Jeśli nie poprawicie się, zginiecie wszyscy a koniec wasz będzie straszny.

Dusze grzeszników w tym orkanie ognia chwytać będą i porywać złe duchy, szatani. Pamiętajcie, brońcie świętej wiary - tylko Bóg! Przed dniem grozy szatan-diabeł będzie chciał zniszczyć święty Krzyż i świętą Ewangelię. Brońcie, otwarcie deklarujcie się, po jakiej stronie stoicie. Tylko z Bogiem i tylko dla Boga pragnijcie wszyscy żyć. Idzie wielki ucisk. Ośmieli się szatan gnębić tych, co miłują Boga. Wedrze się wszędzie, aby zniszczyć i złamać wierzące dusze. Nie bójcie się! Zawsze będą was bronić Aniołowie Boży.
 

ZAPAMIĘTAJCIE!

W czasie kataklizmu niegasnącego ognia miejcie wodę święconą. Krzyż święcony, wszystko poświęcone. Was bronić będą hufce Aniołów Świętych Bożych i Niepokalana Dziewica, która płaszczem was wszystkich okryje. Każdy z was niech przyrzeknie wierność Bogu w. Trójcy Najświętszej, Krzyżowi Świętemu i Ewangelii Świętej. Proście Niepokalaną Pannę o stałą opiekę.

To, co się zbliża do ziemi, przeraża nawet mieszkańców świętego nieba. Ale ci, co ufają Miłości i Miłosierdziu i Ranie Serca Bożego Jezusa Chrystusa, nie zginą w płomieniach niegasnącego ognia, ognia kary, ognia niosącego wymiar sprawiedliwości Bożej. Te dni trwogi trwać będą przez 72 godziny, potem nastąpi pokój. Aniołowie Boży będą służyć tym, którzy przeżyli kataklizm. Powiedz wszystkim, aby się nawrócili do Boga i Jego wiary świętej. Powiedz wszystkim, aby się modlili, czynili pokutę, pościli, świadczyli dobre uczynki dla bliźnich, Potrzebujących. Niech nikt nie zaciska dłoni przed bratem, siostrą potrzebującą. Bo na cóż się zda cały majątek, który tak skrzętnie gromadzicie, jak nie na podpałkę ognia niegasnącego? Czyny dobre z wami pójdą na Sąd Boży, jedyny sprawiedliwy, który każdego z was dosięgnie i obejmie.

Jeszcze raz mówię i ostrzegam, proszę. Skruszonym sercem przepraszajcie słuszny gniew wielkiego, świętego Boga, bo wszystko, co was otacza w jednej chwili może się stać niegasnącym, huczącym płomieniem. Rzeki i morza będą się paliły, powietrze. Nie znajdziecie nigdzie schronienia. Jedynie gorąca modlitwa dziś, pokuta, odstąpienie od drogi szatana-diabła może przebłagać Serce Trójcy Bożej i Sąd strasznego ognia sprawiedliwy, może być uchylony. Amen.

cdn...

ZOFIA NOSKO