NOWA ERA

ORĘDZIA ZBAWIENIA
(CZĘŚĆ 7)
LINK! DO CZĘŚCI 6

LINK! DO CZĘŚCI 8

26. Łamcie się z bliźnim miłością

(30.5.1983) Oto ostatnia prośba do was: nie biegnijcie na oślep przed siebie. Z rozwagą, każdego dnia patrzcie na własne serce. Szukajcie w swoim sercu Boga. Łamcie się z bliźnimi miłością i baczcie, byście nie zostali sami, jak została opuszczona i osamotniona świątynia Jerozolimska w dniu, gdy człowiek uniósł dłoń na swojego Boga. Wam, dzieci Moje, daję błogosławieństwo i proszę o nawrócenie się wszystkich w duchu pokuty i modlitwy. Amen.
 

27. Przyjdzie ten dzień niespostrzeżenie

(17.7.1983) Matka Najświętsza jako Niepokalanie Poczęta powiedziała: słuchaj i pisz, co tobie Jezus będzie mówił.

Cały świat pragnie uwikłać się w wielką wojnę. Złe moce judzą serca ludzkie, umysły i rozumy. Nie ma mężów Bożych wśród wielkich władców i dyplomatów. Wszyscy oni są zmieszani ze sprawami złego ducha. Nikt z nich nie pragnie naprawdę pokoju. Okłamują siebie nawzajem. Jest między nimi gra wyniszczenia w sposób gospodarczy a przez ich zawziętość cierpi cały lud. Mój lud. Ci, co się zbierają, aby ustalić prawa i poczynania, są bezbożnikami trzymającymi się praw złego ducha, on nimi przewodzi. Dni te, przez Miłosierdzie Boże zostaną skrócone. Wojna, którą tak złe moce przygotowują, zniszczy tylko tych, co ten plan od piekielnych mocy przyjmą. Już dziś jest dzień wesela przed wszystkimi narodami, dzień wyzwolenia ze wszystkich złych mocy. Przyjdzie ten dzień niespostrzeżenie. Już jest przygotowane zwycięstwo świętych Bożych Aniołów. Złe moce i pyszni będą porażeni wielką siłą Bożą, jaka zstąpi z Nieba. Siła ta jest zachowana na ten dzień i godzinę. Nikt się nie ostoi, zginie, kto się związał ze złymi mocami, stanie przed Świętym Sądem Bożym. Ci, co służyli wiernie Bogu i bliźniemu, wejdą do chwały Bożej z wielką radością. Obecnie serca ludzi i cały świat jest podzielony. Nie tylko chodzi tu o ateizm, komunizm.

To musiało przejść przez ziemię, ale zostanie zebrane jako zły owoc trujący i spalone w ogniu piekła. Podział ten dotyczy nieprawości i wszelkiej rozwiązłości. Są dusze czyste, ale większość ulega skażeniu, zmaterializowaniu. Duch w nich martwy, wierzą tylko w pieniądze, przemoc {'grabież, okłamują wdowy i biednych wyzyskiwanych. Cały świat też ma podział na ludzi sytych i dobrze żywionych i ludzi głodnych, umierających z głodu. Podział też jest na nadmiar środków żywności, która to żywność jest niszczona dla podniesienia ceny na rynkach zbytu i podział jest na tych, którzy nie mają żywności zupełnie. Ten podział tak samo pochodzi od złych mocy szatańskich. Są ludzie, którzy mają w bankach miliony i miliardy dolarów a są ślepi i o kamiennych sercach, nikomu nie pomogą, gorzej, starają się szkolić. Są ludzie, którzy olbrzymie dobra, pieniądze, mądrość swego umysłu topią w zbrojeniach.

To szatan daje ten pomysł. Zapisz, to Trójca Przenajświętsza stworzyła człowieka ku wielkiej radości, ku wielkiej sprawiedliwości. Obdarowała człowieka bogactwem całej przyrody. Wszystko oddała w ręce człowieka z jednym zastrzeżeniem, by w życiu swoim uwzględniał prawa Boże, by drogę na ziemi przeszedł w miłości do Boga Stworzyciela i w miłości do bliźniego, swego brata. Człowiek obecny pobłądził na tej drodze. Ci, co są z Duchem Bożym na co dzień, znają prawo Boże, w końcowej drodze znajdą szczęście wielkie, bo w Domu Bożym będą mieszkać. A ci, co wybrali złego ducha, prawa i drogę jego, znajdą wieczne potępienie w piekle. To jest bardzo wierne i prawdziwe, l do was dziś mówię, do wszystkich, co trwacie w posłuszeństwie Bożym prawom i w dobrym poczynaniu dla bliźnich. Proszę was, trwajcie. Ja przyjdę i zabiorę was do szczęścia, jakie wam Bóg zgotował. Amen.
 

28. Już tłocznia sprawiedliwości Bożej przygotowana

(21.7.1983) Apel ponaglenia Matki Najświętszej do wszystkich narodów ziemi. Zapowiadam, że już największy czas, abyście wszyscy, żyjący na ziemi odstąpili od grzechu. Wszystkim to mówię i każdemu przypominam. Gdy dzwony trwogi zabrzmią, a zegar zniszczenia wybije godzinę, koniec tym; co źle czynili i koniec wszelkim złym mocom. Nikt was nie obroni, żadna z gór was nie przykryje.

Są już zbieracze, którzy zbiorą złe nasienie ludzi i zbiorą wszelką złą moc. Jest już przygotowana tłocznia sprawiedliwości i Sądu Bożego, która do bólu wielkiego tłoczyć będzie tych, co prawa Boże deptali i grzeszyli wiele. Jest też księga wiecznej sprawiedliwości, sądu, kary i wiecznego życia, przygotowana i otwarta. Nim świt dnia zjawi się na horyzoncie, powietrze planety ziemi przetnie oślepiający blask. Wszystkie wody oceanów i mórz zakolebią się, wyleją się wielkimi falami ku niebu. Czerwień krwi popłynie strugami ze wszystkiego, co żyje. Nawet na biegunach ziemi wrzeć i bulgotać będzie woda oceanów. Wówczas to ziemia zmieni swe miejsce, góra będzie w dole a dół na górze, będą to godziny chaosu i krzyku, śmierci i ognia, powodzi, huraganu, trąby powietrznej. To jeszcze nie wszystko, co będzie przed wielkim dniem gniewu i sądu Bożego.

Wszyscy gorąco proście, by był przedłużony czas Miłosierdzia Bożego świętego, bo tylko Ono może was zbawić przed wielkim dniem świętego gniewu Bożego. Proście, byście byli poświęceni i nasyceni łaską Miłości i Miłosierdzia Ciała Zbawiciela. Ci, których Pan w tej godzinie obmyje i nakarmi Krwią Swoją - zbawieni będą. Amen.
 

29. Gabriel zapowiada łaskę dla wiernych

(Daty nie zapisuj) O godzinie 12.13, gdy skończyłam modlitwy na Anioł Pański, modlitwy
za misje św., modlitwę o zjednoczenie wszystkich religii, modlitwę w pewnej intencji, modlitwę za Jana Pawła II o zdrowie, siły opiekę, mądrość do kierowania owczarnią Jezusa Chrystusa - oczami ducha ujrzałam Anioła świętego, klęczącego z pochyloną ku ziemi głową. - Był bardzo piękny, bardzo poważny, na ludzki wiek lat około 30-tu. Miał skrzydła, które są majestatem poselstwa i chwały Bożej. Był w sukni bardzo jasnej, niebieskiej, na głowie krótkie włosy jasno-złote. Włosy sięgały do uszu, całe w lokach, na głowie przepaska błyszcząca złotem. Zapytałam: ktoś ty, panie? Odrzekł:

Jam Anioł Boży do spraw i poruczeń, a imię moje Gabriel. Podaję ci wielką i ważną wiadomość: Syn Boży, Jezus Chrystus jest już w progu. Jedni kupują, drudzy sprzedają, jeden biegnie, drugi stoi, jeden płacze, drugi ^ę śmieje a nikt nie wie dnia ani godziny. Każdy, kto ma rozum i uszy do słuchania, niech rozumem rozumie, a uszami słucha. Duch Święty mówi siedmiu Kościołom, nie mówi budynkom, ale mówi do serc waszych. Kościołami jesteście wy, wierni, trzymający się praw Bożych.

Do was są te słowa, albowiem innych Kościołów nie ma, tylko jest ten, który wyrósł z najświętszej Krwi Chrystusowej w pokornych sercach Apostołów i wiernych. Siedem Kościołów to jest siedem pojęć przez wiernych otrzymanych w darze od Ducha Świętego. Nikt nie może dać z siebie nic o ile nie otrzyma od tego, który ma miarę dobrą i obfitą. To On daje Kościołom Moc Swoją i On je użyźnia Krwią Swoją. Nic bez Niego, wszystko z Nim. Bóg jest zawsze ten sam dla wszystkich. Łaska Boża jest ta sama, tylko wierni muszą znać moc serc swoich, w których albo płonie miłość ku Bogu Jedynemu albo płonie ta miłość ku innym rzeczom. To, wy sami decydujecie o łasce Bożej, o mocy, którą przychodzi do was od Ducha Świętego. Jeżeli macie serca zamknięte, lodowate, nieczułe na łaskę Bożą- Duch Święty nie może wam jej dać i napełnić serca wasze tą świętą, błogosławioną łaską, która wypełniona jest pokojem, mądrością, zdrowiem i. światłem, poznaniem wszelkiego dobra. To są już ostatnie słowa, które przed przyjściem Najwyższego Księcia Pokoju, Króla Prawdy powinny znaleźć miejsce w waszych sercach.

Przygotujcie się na wielką łaskę, która zstąpi na was, wierne dusze. Nie myślcie i nie dociekajcie, jaka to będzie łaska, kto ją otrzyma. Duch Święty zawsze tam tchnie, gdzie chce. W Jego świętej woli będzie dać każdemu z was ten święty owoc zbawienia przed przyjściem Pana Najwyższego. Powstanie jeszcze wielu fałszywych proroków i fałszywych doktryn, nie idźcie za nimi. W swoim sercu postawcie znak Jezusa Chrystusa - Krzyż święty. W rozumie swoim postawcie święte Słowo Boże- Ewangelię. Opaszcie się Słowem Bożym, które podaje wam Dziewica Niepokalana, kotwicą zbawienia, różańcem świętym.

A nade wszystko zegnijcie kolana przed trybunałem pokuty, świętej spowiedzi. Przyjmijcie najwyższy dar Boży, Boga jako dawcę przymierza wiecznego w Hostii Świętej. Błogosławię ciebie i cały świat w Imię Boga Ojca Najświętszego, w Imię Boga Syna Najświętszego, w Imię Boga Ducha Najświętszego oraz w Imię Dziewicy Niepokalanej Maryi, Królowej Królestwa Bożego i całego świata. Amen.

cdn...

ZOFIA NOSKO