NOWA ERA

ORĘDZIA ZBAWIENIA
(CZĘŚĆ 5)
LINK! DO CZĘŚCI 4

LINK! DO CZĘŚCI 6

16. Zginie rodzaj ludzki, powstanie nowa ziemia

(12.8.1982) Każdy naród przed tronem Majestatu Bożego ma swego Anioła, świętego obrońcę, który przedstawia wszystkie prośby i sprawy danego narodu. Wszystkie prośby przez Anioła przedstawiane, są skierowane do Najświętszego Serca Drugiej Osoby Bożej. Poprzez Krew i Serce Zbawiciela świata, zostaje nawiązane przymierze z Najświętszym Bogiem Ojcem ze wszystkich stron ziemi. Od wszystkich narodów przybiegają Aniołowie, święci opiekunowie każdego narodu żyjącego na ziemi. To oni składają meldunki i raporty, święte prośby i modlitwy, które wyrażają zawsze i jedynie obronę i prośbę o łaskę dla danego narodu. Oskarżycielem zaś jest zły duch.

Ale on przez swoje kłamstwo nie ma obecnie dostępu do bram nieba. Zbyt wiele kłamał i oskarżał fałszywie, za co został strącony mocą prawdy Bożej z nieba w czeluści piekieł na wieki. Przed wielkim zgromadzeniem narodów, jakie ma się odbyć nad rzekami Eufrat i Tygrys na wielki bój zwycięstwa Ducha Świętego, szatan panoszący się na ziemi w postaci wszelkiego zła - zginie zupełnie i nie będzie mógł stanąć i fałszywie oskarżać niewinnych. W stolicy Jeruzalem zostaną umieszczone szale sprawiedliwości Bożej. Tam też odbędzie się sąd sprawiedliwej wagi.

Zaprawdę powiadam wam, czas jest Już bliski, czas trąby, ognia, wody i Sądu Bożego. NAWRACAJCIE się, POKUTUJCIE. OCZYŚĆCIE SERCA l UMYSŁY WASZE, albowiem, jak noc zapada o swoim czasie, tak też będzie z dniem Sądu Bożego. Ci, co są sprawiedliwi, przejdą do życia wiecznego w Bożym Królestwie. Tam znajdą pokój, radość serc swoich. A rozradowanie ich będzie trwać w Trójcy Przenajświętszej. Amen.
 

17. Straszna kara dla świata grzesznego, ciężkie idą czasy

(16.10.1982) Bardzo pilne! Wzywam wszystkich ludzi dobrej woli do podjęcia wielkiej modlitwy, pokuty. Ciężkie idą czasy, bardzo ciężkie. Głód, mróz, nędza, choroby będą zabijały całe rodziny. Morza zostaną poruszone przez wielkie wichry, wszędzie będzie słychać jęk, krzyk. Wszędzie będą mordy i napady dzikich grup młodych ludzi zmieszanych z szatanami, pobudzonych przez szatana. Rzeź będzie wielka, krew będzie płynęła rynsztokami. Ciała zabitych leżeć będą na ulicach. Ciemność zaleje umysły i serca. Nie będzie nigdzie bezpiecznie, wszystko wokoło wrzeć będzie. Po błyskawicach i grzmotach ruszą narody Azji w wielkim pochodzie na bój. na narody Europy. Wypadki toczyć się będą jak błyskawice.

Oto wierne i prawdziwe: Niemcy zupełnie przepadną za butę i hardość, Francja będzie częściowo zburzona, będą się szybko we Francji zmieniały rządy, wystąpi głód i pożary, ogień będzie trawił to, co jeszcze jest. Włochy doznają wielkiej rewolucji, która przyniesie wielki głód, klęskę i zniszczony cały kraj, zostawi wszystko w zgliszczach. Anglia będzie cała tonęła w wodzie, w mrokach, wielkich mgłach. Wystąpią walki, okrucieństwo, będzie szarpana i napastowana przez ludy ościenne, opętane przez złego ducha- W walce bratobójczej będzie się wyniszczać, spalać i niweczyć dobytek przez wieki wypracowany. Rosja zginie tak, jak Niemcy, w jednym dniu, nawet nie wypowie: ach! Powstaną zgliszcza i szary dym snuć się będzie nad całą Europą. Węgry, Bułgaria, Rumunia mniej ucierpią. Narody te nawrócą się do Boga, będą szukały oparcia w Polsce.

Ziemia twoja, Polska, wyjdzie z tego zamieszania zwycięsko, z wszystkich stron przypłyną ludy, które jeszcze gdziekolwiek pozostały, by szukać ratunku, tu, w Polsce. Holandia poniesie ciężkie straty, zostanie częściowo zatopiona. Szwajcaria zginie. Szwecja zostanie częściowo starta z mapy Europy, Dania i inne państwa nadmorskie częściowo zginą, znajdą się pod wodami. Podaję ci, co do Szczecina: ostoi się, mimo wszelkich zbrodni i grzechów, które niesie na sobie. Obie Ameryki zostaną rozłupane jak kruche spodeczki. Niektóre miasta zostaną starte z ziemi w obu Amerykach. Ameryka Południowa częściowo dozna zniszczenia.

Będzie grabiona przez rozjuszone bandy, głodujące ludy. Stany Zjednoczone zostaną zalane i zniszczone przez masywy wód oceanu, które będą ścierać je z powierzchni ziemi. Nikt, kto jest hardy, zarozumiały, noszący głowę wysoko, związany ze złymi mocami, nie ostoi się w te dni. Nikt, kto do Boga nie powróci, nie przeprosi Jego świętego Majestatu, nie ostoi się w te dni. Was, dzieci Moje, pokorne, udręczone i umęczone zbiorę pod skrzydła jak kokosz, ochronię.

Pragnę wasz naród wynieść wysoko. Czekajcie w uspokojeniu serc, w modlitwie różańcowej. Czuwajcie w nocy! Miłujcie waszych wrogów! Nie przelewajcie krwi bratniej! Ja przyjdę by objąć Królestwo, być wam Ojcem i Sędzią Sprawiedliwym. Powiadam wam, oto dni, które idą! Dzieci Moje, dni to są straszne i groźne dla niewierzących, walczących z Bogiem. Ale kto ufa w Boże Miłosierdzie, wierzy Chrystusowi, wierzy w Jego Serce i miłość ku wam, dzieci Moje, zwycięży wszystko! Amen.
 

18. Powstaną nowe grupy, nowe partie

(20.10.1982) Jesteś Moim piórem, zapisz, co podaję. Dni te są dniami rozrachunku spraw duszy ludzkiej. Kto może pojąć, niech pojmuje, kto nie chce pojąć, niech nie pojmuje. Czas ten, obecny czas, jest wielkim krzykiem narodów. Na całym świecie jest bunt i zamieszanie. Czy tego nie widzicie? Nie widzicie, że wszystkie narody walczą ze sobą, z braćmi swoimi. Powstają nowe grupy, nowe partie polityczne, zrzeszenia, które są wymysłem szatana a które to podburzają narody jedne na drugie. Tak, jak wam powiedziałem, że przed końcem dni będzie wielki krzyk narodów, będą walki bratobójcze, dziś macie tego dowody. Naród Libanu walczy między sobą. Naród Iranu walczy między sobą i wiele, wiele innych narodów walczy o sprawę szatana, bo nie sądźcie, że dla waszego dobra.

Tam, gdzie się leje krew bratnia, jest to z podjuszczenia szatana. A patrzcie, wszędzie jest dokonywany mord na ludziach, nikomu nie winnych. Cierpią dzieci, cierpią starcy, cierpią kalecy, l zadam wam pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czy obłęd opanował cały świat? O nie, to działanie złego ducha-szatana, który podburza i skłóca dzieci jednej rodziny i jednego narodu. W każdym domu trwa walka, niepokój serc. Wam też, dzieci Moje umiłowane, szatan każe walczyć, zabijać brata/ niszczyć siebie nawzajem. Tu nie chodzi o władzę, nie chodzi o ambicję, tu jest dzieło szatana, który chce doszczętnie zniszczyć wasz naród i wszystkich ludzi całej ziemi. Głosi wam prądy wyzwoleńcze/ obiecuje wiele mówiąc, że gdy wyzwolicie się z religii, wiary w Boga. to osiągniecie najwyższy poziom intelektu, bo już wam wówczas nic nie będzie stało na przeszkodzie w niszczeniu przykazań Bożych, które głoszą wielką miłość do brata, darowanie win. pomoc chorym, kalekom, śpieszenie z przyjaznym gestem zgody.

To są prawa Boże. a takie prawa głosi Mój Kościół Święty. Prawa szatana są działaniem zła: zabijać Jak najwięcej, otumaniać rozumy ludzkie, mordować, palić i kraść, rozpijać naród i upadlać, zezwalać na narkotyzowanie się^ młodzieży, niszczyć w łonie poczęte życie. To wam głosi zły duch i wy tego się trzymacie. A Ja wam przykazuję, dzieci Moje/ otrząśnijcie się z brudu grzechu, który jest siecią złego ducha. Zawróćcie ze złej drogi. Pamiętajcie, tylko w Bogu i w oparciu o świętą Ewangelię możecie dźwignąć się z kałuży błota w którą was wdeptał swoimi kopytami szatan. On biega wkoło was i warczy jak zły pies. wściekły pies.

Pragnie, by wszystkie narody świata były wepchnięte w wojnę nuklearną, która będzie się równała zagładzie całej ludzkości. Musicie się opamiętać. Moje dzieci. Tylko przez modlitwę, ofiarę, pokutę odtrącicie napór szatana. Proszę was, módlcie się, nawracajcie, szukajcie dróg, które wiodą do Boga. W Bożych prawach i przykazaniach szukajcie wsparcia a wszystkie trudności pokonacie. Dzieci Moje, obecnie trwacie w zamęcie. Zamęt ten pochodzi od złego ducha. Pamiętajcie, że modlitwa, silna wiara da wam chwałę zwycięstwa. Amen.

19. Rozpusta, narkomania, rozwiązłość, mord - to usługi szatana

(28.10.1982) W czasie modlitwy o godzinie 11.30 widziałam oczami ducha Anioła Świętego. Był piękny, w białej, długiej sukni, W pasie był przepasany blado-różową szarfą, która wisiała do samych stóp. Ręce miał złożone jak do modlitwy. Powiedział mi: przysłał mnie Pan, abyś szybko zaczęła pisać. Potem przyszła Matuchna Najświętsza i powiedziała mi: nie ociągaj się a pisz, co ci powiedział Anioł Rafael. A więc piszę: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam., że w dniu trąby Anioła siódmego nie będzie pobłażania dla waszych grzechów.

Dziś jeszcze was wszystkich proszę, odstąpcie od drogi szatana-diabła, która wiedzie dusze wasze na wieczne potępienie. Ja do was przysyłam Moich heroldów, Moje sługi. Proszę i nawołuję, ale wy jak uparta zbuntowana oślica, nie chcecie się poprawić. Mi poprawa serc waszych jest konieczna w tych dniach ostatnich, bo zginiecie z powodu swojego uporu. Czyż aż tak trudno zerwać ze złym duchem? Musicie wzbudzić dobrą wolę w sobie, a zobaczycie, że złe moce będą musiały Opuścić serca wasze, umysły wasze.

Oto Ja dziś z ramienia miłosierdzia Mojego proszę, wzywam i upominam. W dniu sądu gniewu sprawiedliwego Ja będę występował jako Sędzia wielce sprawiedliwy. Będę musiał wymierzyć to, na co zasłużyliście. Dziś proszę was, upominam, nawołuję. Dziś przed Majestatem Boga Ojca przedstawiam za wami Krew Swoją, Przenajświętsze Rany Ciała Mojego, które nie ma miejsca zdrowego na sobie, jedna Rana brocząca świętą Krwią. Dzieci Moje, Serce moje jest w bólu z powodu waszej zatwardziałości. Proszę was i przywołuję, upominam: pokutujcie, módlcie się, przepraszajcie święty Majestat Trójcy Przenajświętszej.

Gdybyście poznali i zrozumieli dzień wielkiego Sądu Bożego - we włosiennicy i z popiołem na głowie przepraszalibyście Boga Najświętszego. Ja wam powtarzam: dzień ten przyjdzie znienacka jak złodziej, bo znaków rozpoznawczych wy nie chcecie zrozumieć. Wolicie korzystać z uciech i brudu tego życia. A wszędzie brud i grzech. Szatan stara się, byście wszyscy mogli zginąć w jednej godzinie. Szatan ma na swoje usługi teatry, kina., telewizję, książkę. Proszę was, zrozumcie, wszędzie ohyda, brud, zbrodnia, która zabija duszę a nawet ciała wasze. Czyż nie możecie zrozumieć, że te uciechy XX-go wieku to dzieło szatana diabła? Ileż to razy dali w telewizji program, gdzie była mowa o Listach Apostolskich? Gdzie była mowa o świętej Ewangelii, gdzie była Msza św., konstruktywne kazanie budujące młode dusze?

No, powiedzcie, czy coś podobnego widzieliście w telewizji? Prócz brudu, drwin z religii i spraw Bożych - nic nigdy nie dali wam do ujrzenia. Ja powiadam wam, że zniszczę to dzieło szatana. Garstka karnych, dobrych dzieci będzie chodziła w blasku światła, które Ja jej dam. Zbliża się koniec nikczemności i błota. Złe serca leżeć będą w tym błocie, w którym były, będą ginąć w mękach okrutnych, wyszukanych przez ich ojca szatana-diabła. Dzieci Moje, czy w jakimkolwiek wieku widzieliście, by młodzież tak się narkotyzowała i upijała alkoholem? A młodzież ta powinna być święta i czysta. Upadek jej jest dziełem szatana-diabła. Biedne dzieci, one mają serca puste. Szatan-diabeł wydarł im wiarę w Boga, włożył im ateizm, który rodzi pustkę, śmierć, beznadziejność życia na ziemi. Czy w jakimkolwiek wieku tyle rodzin było rozbitych i pijackich, jak dziś? Szatan-diabeł dał kobiecie i mężczyźnie te same właściwości: morderstwo, rozwiązłość, pijaństwo, nierząd, upadłość, ciągła zmiana partnera, życie podobne do życia zwierząt. Powiem wam wyraźnie, do psiego życia, bo tylko te stworzenia tak haniebnie żyją. Oto pokłosie pracy szatana-diabła w XX-tym wieku.

A czy ktoś z was stara się powstrzymać ten brud? Widzi tę nędzę? Nie! Stare kobiety malują twarze, odsiwiają włosy. Stare kobiety noszą spodnie. Gdzie jest godność matki, prawdziwej niewiasty Bożej? Czy Matka Najświętsza nosiła spodnie? Jakże obelżywy jest ten strój dla starszych kobiet. Starsi mężczyźni szukają rozkoszy u młodych dziewczyn, sprowadzają je z drogi prawej za pieniądze i prezenty. O rodzaju ludzki, zastanów się. Wszyscy idziecie drogą diabelską na wieczne zatracenie. Proszę, przykazuję wam, rewidujcie serca swoje, język swój, oczy swoje, ręce swoje, bo czasu już bardzo mało. Ja Bóg, Syn Boży, Jezus Chrystus proszę: nawracajcie się do prawd Bożych. Niech prawami waszymi będą tylko Boże prawa. Miłujcie się nawzajem i szanujcie swoje rodziny. Trzymajcie się zaleceń Kościoła Bożego. Mój Wikariusz jest wam dany na wzrost dusz waszych i na chwalebne zmartwychwstanie dusz waszych z wszelkiego zła i grzechu. Amen.

cdn...

ZOFIA NOSKO