NOWA ERA

ORĘDZIA ZBAWIENIA
(CZĘŚĆ 19)
LINK! DO CZĘŚCI 18

86. Rok przestępny

20.VI.1987 - Dzieci Moje, proszę was, módlcie się i przepraszajcie Boga Wszechmogącego w Trójcy Jedynego. Oto rok przestępny objął was. Rok Pański - Rok Łaski. Nie będzie totalnego zniszczenia. Ziemia oddychać będzie w spokoju. Głód, który ku wam biegł przerażający i mnogi, został powstrzymany. Ziemia da wam plony, ale módlcie się i pokutujcie. Niech młodzieńcy i dziewczyny żyją w czystości. Niech opaszą się cnotą wielkiego poszanowania, sprawiedliwości i czystości. Zapamiętajcie, że rozpusta i grzech ściąga na ziemię wielkie kary. Piekło wówczas wypuszcza wszystko z rozkoszą, że niszczy człowieka. Wszelkie zniszczenia i wszelkie nowe choroby otrzymujecie w prezencie od piekła.

Przyjrzyjcie się, ile młodzieży jest zagrożonej i chorej, ale miłosierdzie Boże otworzyło Swoje łaski. Oto rok przestępny. Święty, Boży odrzuci od was zło. Mogą być jeszcze schorzenia, mogą być jeszcze na ziemi zniszczenia, ale tylko drobne, jako upomnienie. To dotyczy całej kuli ziemskiej, byście nie grzeszyli i powstali, byście lepiej pilnowali własnych serc, byście lepiej pilnowali własnych szat i chodzili w bieli i czystości. A nade wszystko, abyście zamysły swoje skierowali na służbę Bogu. Język wasz niech chwali dzieła Boże, abyście wszyscy zrozumieli, że żywe Słowo, które przyszło i było na ziemi, jest dziś podawane w słowie Świętej Ewangelii i jest wam dziś dostępne w Przenajświętszym Sakramencie. Ja mówię wam, czas jest wydłużony, ale maluczko. Ja przyjdę, zabiorę co Moje, zbiorę was i zaprowadzę na Świętą wyżynę, tam, odzie jest mieszkanie Wiecznego, Najświętszego Boga w Trójcy Jedynego.

A przede Mną będzie szedł ład, miłość, miłosierdzie, pokój i dobroć. Oto. mówię wam: Przyjdę! Słowo "maluczko", dzieci Moje to nie oznacza dziś, to nie oznacza jutro, bo Bóg jest ponadczasowy. W czasie Boga mieści się nadczasowość i mieści się wszystko, i dziś i jutro i za milion lat. Ukochane dzieci, od waszego postępowania zależy: czas, który się wypełnia może być końcem zagłady, jak też czas, który się wypełnia może objąć wasze serca i rozumy, wasze czyny w wydłużonym pięknym pokoju Bożym, stabilnej miłości Boga Najświętszego. Wszystko zależy od formy postępowania was, ludzi. W tym czasie, gdy padały te słowa, widziałam oczami duszy Pana Najświętszego o przepięknym obliczu, zatroskanego.

Oblicze Jego wypełnione było miłością i miłosierdziem. Znów powiedział unosząc dłoń lekko w górę: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, niebo i ziemia przeminą a słowa Moje, które wypowiedziałem do uczniów w Świętej Ewangelii - nie przeminą. Jam Alfa i Omega. Początek i Koniec i Ja daję wam wszystkim Siebie. We Mnie jest życie wieczne, pokój. Kto Mnie miłuje. Ja z Ojcem Przenajświętszym i Duchem Świętym przyjdę, obejmę jego serce i wybuduję w nim święte Królestwo i Kościół Boży. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, są to czasy przed wielkim nawiedzeniem i wypełnieniem wielkich spraw, które mają się wypełnić w rychłym, l pamiętajcie dzieci o jednym: gdy będą wam mówili "oto jest Jezus Chrystus" lub powiedzą "oto tam jest" - nie biegnijcie i nie szukajcie. Najpierw budujcie Królestwo Boże w sercach ludzi, a gdy ono stanie się już utrwalone, przyjdę i zamieszkam tę świątynię w owym Królestwie Bożym. A przyjście Moje, dzieci drogie, będzie jak błyskawica, która przecina niebo z południa na północ, ze wschodu na zachód.

Będzie to przyjście szybkie, gwałtowne. Dziś nie biegajcie i nie szukajcie Mnie i nie wierzcie, że jestem, tu lub tam. Szukajcie Mnie we własnych sercach i w żywym słowie świętej Ewangelii, szukajcie Mnie w Przenajświętszej Eucharystii, bo wiele, wiele spraw musi być wypełnionych, o których mówili prorocy. l przedtem święty znak Krzyża Mojego musi objąć całe Niebo. Wówczas to zamknijcie się w swojej izdebce i módlcie się gorąco, by przyjście Pana Najświętszego zastało was na modlitwie.

A to wiedzcie, że nikt z żyjących, nie może zmienić tego, co o Chrystusie napisane jest w świętej Ewangelii, On przyjdzie! Jam, Jezus Chrystus zwyciężył świat. A wy. Moje dzieci, ciągle ten świat poniewieracie. Zbroicie się w broń atomową, ale jej nie będziecie mogli użyć, bo Bóg Wszechmogący odmierza czas i nie stawia wyroku co do dzieł i spraw, jakie przechodzą przez świat cały i ziemię. Wy, dzieci planujecie wojnę atomową z zaskoczenia. A Najświętszy Bóg powiada wam: spokój dzieci, spokój, zbudowałem świat i tak szybko nie pozwolę go zniszczyć. Moi wy burzyciele! Staniecie się ulegli, gdy zrozumiecie bezsens swojej broni, którą zrobiliście pod inspiracją złego ducha.

Dziś proszę was, módlcie się, utrwalajcie spokój. Ziemia niech oddycha nie udręczona waszym grzechem, ale ten rok przestępny będzie pięknym darem łaski i niech będzie radością dla każdej żyjącej istoty. Bo gdy jest wojna, nieład, to jest cierpienie, tam, gdzie jest padlina, zbierają się wilki drapieżne. Amen.


87. Wizje, obrazy mogą być tylko iluzjami

Powiedział mi głos cichy i piękny: Wszelkie doznania i poznania, wszelkie posłania i przekazy, bądź to faktyczne, bądź iluzyjne, z nieba lub nie z nieba, nie trzeba przejmować jako dzieło końcowe i ostateczne. Powiedzenia: "l już przychodzi albo przyjdzie Jutro, czy dziś na ziemię" zamykać trzeba w zawory, jeszcze nie jest czas przekazywania. Wiele rzeczy jest podawane na ziemię, ale nie wszystkie są prawdziwe. Nie wszystkie są od ducha prawdy, wiele od ducha zwodziciela. Wszystko przyjść musi i ma swój czas, okres. Niebo ma swój czas, ziemia ma swój czas. Czas nieba jest niewymierny i nie może być pojmowany po ludzku i rozpatrywany po ludzku. Są obrazy i przekazy podawane jako symbole. Można przewidywać, myśleć i mylić się, bo ziemia myśli inaczej.

Prawdziwymi słowami są słowa świętej Ewangelii i tylko ona wypełnia się w czasie i tylko ona z dnia na dzień prawdziwa i oczywista, i tylko ona jest prawdą definitywną i absolutną. Natomiast słowa tych, co dziś głoszą wizje i obrazy mogą być tylko iluzjami, mogą nawet być kłamstwem lub mogą być następstwem chorobowo zmienionego układu mózgowego. Ale zapamiętajcie, zawsze trzeba słuchać i patrzeć ile w tym jest prawdy, ile nieprawdy. Czy są symptomami dzieł Bożych, czy równocześnie z tym idzie potwierdzenie wzmożenia działalności Ducha Świętego czyli nawrócenia do wiary świętej, faktycznego uzdrowienia ze schorzeń,. Patrzeć trzeba ze wszystkich stron, jaki człowiek głosi, pod jaką inspiracją i jakiego ducha, jak wpływa na otoczenie przekaz przekazywany - konstrukcyjnie czy destrukcyjnie.

To są symptomy świadczące o prawdzie lub kłamstwie i one nie przesądzają absolutnie sprawy. Pamiętajcie dzieci Moje i wszyscy: Wszelkie objawienia i wszelkie proroctwa zakończyły się na Janie Ewangeliście - o tym mówi Apokalipsa. Lecz dla wszystkich wiernych i dla ludu Bożego, święte Niebo daje przestrogi i przestrzega swoje dzieci przed nawałą grzechu, przed nawałą rozpusty. W różnej formie Niebo ostrzega, daje poznać dzieciom swoim smak choroby, której nikt dotąd nie znał, strasznej, wywodzącej się z grzechu. O tym mowa w przekazach.

Widoczne dla mnie jest zawsze, że Niebo nie milczy - pospolicie mówi się "Astral". Ja w Astralu bez przerwy słyszę multum różnych głosów, nawoływań, przestróg. Nieraz są to święte głosy, powtarzające przykazania Boże, jak: nie zabijaj, nie kradnij, szanuj dzień święty Boży - tak z uporem ktoś woła. Głosy są różne, powtarzające imiona i nazwiska. Na ziemi życie toczy się swoją drogą, w Niebie jest tajemnica i wszyscy na ziemi są zafascynowani tajemnicą Nieba. Każdy człowiek na ziemi jest niespokojnego serca, dotąd nie może być szczęśliwy, dokąd nie znajdzie drogi i nie spocznie w Bogu i nie dozna przeżycia spotkania z Bogiem Najświętszym.

Wszystkie narody w życiu na ziemi szukają sławy, pieniędzy, wszelkich uciech, l są niespokojni i nieszczęśliwi dotąd, dokąd nie zrozumieją i nie znajdą miłości Bożej, bo tylko ona ma w sobie harmonię, piękno, ład. Stan ten jest jednakowy dla wszystkich narodów, czy to narody pierwotne, czy to narody żyjące w wielkim standardzie materialnym czy duchowym - wszystkie narody i wszyscy ludzie znajdą prawdziwy pokój, sens i zrozumienie swego bytu, gdy spoczną w Bogu, gdy ich wiara wyciszy szaleństwo rozumu i przybliży ich do wiecznego fundamentu, wielkiego źródła życia i światła, którym jest zawsze Bóg w Trójcy Jedyny. Tylko Bóg jest zawsze światłem, ładem, łącznością, poznaniem. Jest zawsze Wszechobecny, znajduje się wiecznie w Słowie Żywym. Pamiętajcie, módlcie się i stańcie się wszyscy jako te dzieci. A pokorą przepaszcie biodra swoje. Sprawiedliwości szukajcie w Obliczu Sędziego Sprawiedliwego, który dał wszystkim łaskę poznania Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.
 

88. Wy jesteście drzewem suchym, bezlistnym

26. Vi1.1987 - W czasie modlitwy porannej o godzinie 10:50 oczami duszy widziałam Niepokalaną Maryję Pannę, Matkę Najświętszą. Płakała, była bardzo bolesna. Ubrana była tak, jak figurki Niepokalanego Poczęcia z Lourdes. Płacząc, mówiła: Dziecko, świat cały stoi na wirażu, wiele zła jest na ziemi. Zło przybiera na sile i pieni się. Brat brata zabija, brat nie umie kochać brata, wszyscy są skłóceni. "Powstają wojny i wszelka nieprawość, ucisk. A mówią, że robią to w Imię Boga Świętego, jako święte wojny. Od 7-miu lat biją się narody bez większej przyczyny, to Iran i Irak - narody, które powinny żyć spokojnie. Dziś do Zatoki Perskiej ściągają wielkie flotylle, które mogą lada chwila zamienić tę zatokę w kipiel wojenną. Świat cały drży, ale nikt nie podejmie błogosławionego rozejmu dlatego, że nikt nie szuka miłości Króla Pokoju. A Królem Szalemu jest Syn Boży, Król Miłości, Jezus Chrystus. Niestety, cały świat jest objęty grzechem nieczystości, serca napełnione podłością i przewrotnością. Moje Serce Matczyne cierpi i boleje. Dziecko, dlatego nie ma pogody i są uporczywe deszcze i zimno, bo grzech obrzydliwości jest wielki.

Rozwydrzone, nagie kobiety, jak najgorsze nierządnice plugawią piękno przyrody, którą Bóg stworzył dla radości oczu. Oszpecają swoją nagością i swoją zmysłowością, szczycą się swoim ciałem nagim i nagością handlują. Jakby na dodatek wielkiej kpiny obierają miss gołego ciała a mówią miss natury. Natura Boża, stworzona palcami Ducha Świętego jest zawsze czysta i nie ma nic skażonego. Natomiast wyuzdanie i pornografia jest grzechem i nierządem. Syn Mój Najświętszy i Najmilszy cierpi, bardzo cierpi przez brak miłości braterskiej całych narodów. Cierpi przez grzech swawoli j nierządu. Cierpi przez grzech pijaństwa i narkomanii. Cierpi przez mord nienarodzonego życia.

l płacząc, powiedziała Matka Najświętsza: O, gdyby ich twarde serca mogły widzieć i zrozumieć Syna Mojego' Najświętszego! l wówczas ujrzałam Pana Jezusa w sukni białej z głową pochyloną ku piersi. Cały tonął we krwi. Suknia stawała się z minuty na minutę coraz bardziej jaskrawoczerwona od Najświętszej Krwi. Rany otworzyły się na głowie i czole. Przenajświętsza Krew spływała strużkami. Na głowie Chrystusa Pana ujrzałam wielki wieniec upleciony z długich, ostrych cierni.

Kolce powbijane były głęboko a z pod wieńca cierniowego strugami spływała krew, zalewała oczy i oblicze Chrystusa Pana. Pan Jezus płakał boleśnie i gorzko, twarz Pana wyrażała wielki ból. Zapytał: Ach, ludu Mój ludu, cóżem ci uczynił? Matka Najświętsza płacząc powiedziała: Oto widzisz, dzieci ziemi są przyczyną tego smutku i bolesnego widoku Mojego Syna umiłowanego. Przekaż wszystkim, niech się modlą, niech odstąpią od swoich grzechów, przekaż, niech się modlą. Podniosła różaniec święty i mówiła dalej - niech odmawiają różaniec święty, koronkę do Miłosierdzia Bożego, koronkę do Ran Chrystusowych, klęcząc niech śpiewają Suplikacje i proszą gorąco, by Bóg Najświętszy w Trójcy Jedyny, odwrócił od nich miecz karzący. Są bowiem jak nieposłuszne maluchy, igrają z wielkim niebezpieczeństwem. A są wśród nich tacy, co pragną niebezpieczeństwa, trzeciej wojny światowej, ogólnoludzkiej. Twarz blada i bolesna Chrystusa Pana zalana była krwią.

Pan Jezus z płaczem powiedział: Ja pragnę dać im życie wieczne. Ja pragnę dać im pokój a oni wybierają sobie mord, napaść i zabójstwo, l dalej mówił smutnym głosem: O ludu. Mój ludu, jak długo będę stał i bronił ciebie przed słuszną karą i gniewem Boga w Trójcy Jedynego? A Matka Najświętsza cichutko szepnęła: Dzieci, tylko modlitwa, pokora i pokój, posłuszeństwo Trójcy Przenajświętszej, Jedynemu Zbawicielowi, posłuszeństwo Bożemu Kościołowi świętemu, katolickiemu, może świat uratować. Obecny rok jest rokiem łaski, odkupienia za grzechy wasze, za nieprawości wasze. Jest to święty dar Boży, dany wam, abyście wszyscy nie pomarli w grzechach swoich ciężkich, lecz po śmierci ciała, dusze wasze wstąpiły do domu Boga Przenajświętszego. Pamiętajcie dzieci, grzechy świata obciążają świat, obciążają Kościół, muszą być odkupione. Kościołem Bożym jesteście wy wszyscy, tak bardzo obciążeni ciężkimi grzechami i wszelkimi nieprawościami. Nie możecie wejść do Domu Boga Ojca Przenajświętszego w Trójcy Jedynego w szatach brudu i skażenia. Stąd są wszelkie wypadki, które bólem ściskają wasze serca, wypadki śmiertelne. Są też kataklizmy, bo to dla was kara i chłosta zbawienna za wasze grzechy.

Wszelkie grzechy muszą być obmyte, usprawiedliwione. Pamiętajcie o tym, abyście nie narzekali, że tyle jest schorzeń śmiertelnych, że są nowe choroby, że tak tragiczne wypadki, a w szczególności, że giną niewinne dzieci. Jeśli się nie opamiętacie i nie odstąpicie od swoich grzechów, mogą być jeszcze straszniejsze kary i upomnienia. Pamiętajcie, musicie czuwać i przestrzegać wszelkich praw Bożych, musicie wielce współdziałać w szerzeniu chwały Bożej. Bóg w Trójcy Jedyny przebacza wasze winy. Pamiętajcie też dzieci, że ucisk i cierpienie występują za grzechy, które popełniacie. Syn Mój, Jezus Chrystus był jako to drzewo zielone, najczystszy i Święty, ale by odkupić lud grzeszny, wziął wielki ciężar grzechu na siebie i Przenajświętszą Krwią Swoją obmył cały lud z tego, co plami. Wy jesteście drzewem suchym, bezlistnym, gdy jesteście w grzechach ciężkich. Abyście w tych grzechach nie pomarli, dokonuje się na was ekspiacja za grzech, są to choroby, wypadki.

Ale przestrzegam was też przed dniem zapłaty i proszę was, módlcie się, czuwajcie, odmawiajcie rano i wieczorem pacierze. Pilnujcie, by dzieci to robiły, uczcie dzieci świętych przykazań Bożych, proście o przebaczenie Trójcę Przenajświętszą i o odwrócenie Jej sprawiedliwego gniewu i o odwrócenie kar. Amen.


89. Narody obliczają worki złota

18.VII.1991 - Zbierają się wszystkie narody, radzą i obliczają worki swego złota. Tak, jak muchy jesienią, które nie wiedzą, kiedy zginą, tak wszystkie narody nie znają godziny, ani dnia swego upadku. Jednych wspierają fikcyjnie, innych odrzucają i grożą, a nie wiedzą, że u Boga są wszyscy jednakowi.

Zamiast tych obliczeń worków złota i pieniędzy powinni spojrzeć na wnętrze swoich serc. Serca ich są wyschłe, podobne trocinom, brak w nich miłosierdzia i miłości, wszystko jest zbudowane na iluzji. Nikt, kto zasiada do stołów i tak wielkich rozmów, nie klęka przed Chrystusem, ukrytym w Tabernakulum, nie szuka miłości Trójcy Przenajświętszej i Miłosierdzia Chrystusa.

Radzą, ale ich rada jest próżna, albowiem Bóg powiedział: "wasze drogi są nie Moimi drogami, wasze myśli są nie Moimi myślami". Budują dom, którego fundament jest iluzyjny, oparty na złudnych obietnicach. Tam, gdzie nie ma Bożego Krzyża Przenajświętszego Chrystusa, tam, gdzie nie ma miłości i miłosierdzia, a chciwość - żaden dom się nie ostoi. Ostatni raz wzywam was, narody! Gdzie jest Ewangelia, gdzie jest Słowo Boże? Wszystko jest oparte na fałszu i kłamstwie! Czyż może ostać się to, co budujecie bez Boga? Po raz ostatni mówię, że wśród was winien być Krzyż Chrystusa Pana, który byłby wskaźnikiem drogi waszej. Wśród was powinna być Ewangelia święta Boża, która jest żywym Słowem życia Chrystusa, a przyniesiona na ziemię od Boga Ojca przez Syna.

Miłość Boga Przenajświętszego, Łaska Jego rozlewa się bez przerwy na cały świat. Radzicie nad głodującymi, a nic nadto nie zrobicie i palcem nie kiwniecie. Radzicie nad rozbrojeniem, ale w ukryciu powiększacie arsenały broni jądrowej. A Ja wam powiem, nawet choćbyście nie wiem jak okłamywali siebie, to Boga nie okłamiecie! Bóg zna wasze serca. Starajcie się szerzyć świętą Bożą religię, chrzcić tych, którzy Boga jeszcze nie znają, w Imię Boga Ojca, w Imię Boga Syna, w Imię Boga Ducha Świętego. Spieszcie się w dobrych czynach i rozważajcie wnętrza waszych serc, bowiem Bóg was usadowił na te miejsca nie dla obłudy, kłamstwa i fałszu, ale dla dźwignięcia narodów w Imię Trójcy Przenajświętszej. Pojmujecie tylko to, co się dzieje materialnego na ziemi, co można wyważyć, określić sens widoczny.

Ale nic was nie obchodzi dusza poszczególnej jednostki, która się obecnie zatraca w różnych zrzeszeniach i stowarzyszeniach. Ludzkim upodleniem zabijacie nawzajem siebie, a mówicie o miłości. A gdzież jest wasza miłość? Dekalog wyraźnie mówi: Nie zabijaj! A wy walczycie z życiem poczętym, obliczacie worki złota, pokonujecie siebie nawzajem. Głodem niszczycie ludzi i całą przyrodę za waszą wiedzą. Opamiętajcie się, nawróćcie się z tej drogi. Tak, jak ścieram komunizm, tak każdy fałsz zetrę z ziemi. Prowadźcie narody do Boga Najświętszego w Trójcy Jedynego, wychowujcie młodzież nie na alkoholików, ale w sumiennej, rzetelnej pracy, uczcie modlitwy.

Staniecie przed Bogiem i Jego obliczem, zważcie, by czyny wasze nie pohańbiły jednostki ani całych społeczeństw. Na każdym zgromadzeniu ludzkim niech będzie Ten, który ma upodobanie w Bogu w Trójcy Jedynym, Ten, kto wie, kto przyniósł Prawo Boże od Ojca, Ten, kto rozumie, kto Prawo Boże utrwalił na Drzewie Krzyża. l kroku nie zrobicie wprzód, jeśli czynić będziecie bez Boga. Nic nie uradzicie! Tylko w oparciu o Słowo Boże, tj. Ewangelię Świętą, przetrwacie. Oto idzie czas, którego wy nie znacie. Ale Ja znam, czas przed którym ziemia drży i oblicze swoje ukrywa, albowiem Pan w progu! Hosanna, Hosanna, Hosanna!

ZOFIA NOSKO