NOWA ERA

ORĘDZIA ZBAWIENIA
(CZĘŚĆ 16)
LINK! DO CZĘŚCI 15

LINK! DO CZĘŚCI 17

73. Sąd nad światem już się rozpoczął

Zapisz: Syn Mój, Jezus Chrystus już w rychłym przyozdobi świat swoją koroną, I przez koronę Chrystusa świat będzie zbawiony. Sam siebie świat zbawić nie może, ale może korona męczeństwa Syna Mojego zbawić świat. Dziś świat bawi się. tańczy, śpiewa, ale już idą dni wielkiego utrapienia, narzekania. Zamiast śpiewu słychać będzie w każdym domu płacz, ucichnie radosna i krzykliwa muzyka. Dadzą się słyszeć krzyki i jęki, błagania. Oto idą te dni do was grzesznych, bezmyślnych. Mówię wam, jeśli się wszyscy do Boga Świętego nie nawrócicie, zginiecie! Czy nie widzicie, że sąd nad światem już się rozpoczął?

Wszystko umiecie sobie wytłumaczyć, że to są ruchy tektoniczne ziemi, skorupa ziemi przesuwa się i stąd te częste trzęsienia ziemi, wichry, tajfuny, huragany - też tak sobie muszą być. Tak sobie tłumaczycie. A to są znaki na ziemi zbliżającego się dnia Sądu Pańskiego nad wami. Na niebie też wiele znaków widzieliście. Ale i to sobie umieliście wytłumaczyć na swój sposób. Serca wasze są twarde, nie chcecie zrozumieć, że grzech ściąga wielką karę, a kara ma różną postać. Mówicie, że trzeba raz umrzeć. Istotnie każdy się raz rodzi i każdy raz umiera.

Ale czy wiecie, że gdybyście szanowali Boże prawa i żyli zgodnie z Bożym planem, życie wasze byłoby zaplanowane przez Boga Ojca na około 200 lat. A wy żyjecie 80, 70 lat dlatego, że słuchacie podszeptów złego ducha, grzeszycie, a grzech jest pułapką, on wprowadza na świat choroby, nędzę, śmierć. Gdybyście żyli zgodnie z planem Bożym, moglibyście żyć w pokoju i radości. Powiecie, że żyli na świecie dobrzy ludzie, ale czy oni tak długo żyli, zapytacie. Owszem, żyli 600 - 700 lat, grzech natomiast godzi we wszystkich dobrych i niedobrych. Jeżeli brat grzeszy, siostra powinna podjąć pokutę, by grzech nie miał mocy rozlewać się na całą rodzinę.

A teraz pomyślcie: 5,5 miliarda ludzi zamieszkuje ziemię, a ilu znajdziecie sprawiedliwych, bez grzechu? Grzech ściągnie na ziemię chorobę, która niszczyć będzie wszelkie cywilizowane społeczeństwa ludzi, którzy upatrują swoją rozkosz w perwersji, którzy nie umieją żyć zgodnie z nauką Kościoła świętego. Oto jest czas rozlewania się grzechu, przeciwstawiajcie się jemu pokutą serc waszych, ciał waszych, modlitwą. Pytałaś Mnie o twój kraj. Nie będzie ognia, burzy, Miłosierdzie Boże jest nad wami. Ale będzie Sąd Pański, Najwyższego Pana, sąd święty, sprawiedliwy nad tymi, co drwili i zapytywali, gdzie jest wasz Bóg, pokażcie nam. Oni w te dni będą jak liść strącony z drzewa.

Miejcie wszyscy przygotowane serca i dusze wasze, miejcie ciało w czystości. To, co stanie się, stanie się w jednym momencie. Ukaże się ognisty Znak Syna Mojego Jezusa Chrystusa, a znakiem tym jest Krzyż. Obejmuje on całe Niebo równocześnie, będzie widoczny w Europie i Ameryce, Afryce i w Australii, i w Azji - na całym świecie. Wiedzcie wówczas, że to jest ta chwila, kiedy wypełnią się słowa świętego Pana nad Panami. Nie uciekajcie przed siebie, z miasta do miasta, bo wszędzie to samo was spotka.

Zamknijcie się w izbach swoich i zamknijcie szczelnie okna, bo przez ziemię wówczas będzie szedł wielki Anioł Pański, a nikt z was oblicza jego nie jest godzien i nie może widzieć. Wszędzie na drzwiach kredą święconą naznaczcie krzyż - znak Jezusa Chrystusa. A zacznie się to dziać w nocy. nastąpi wielki wstrząs, błyskawica, spadnie ogromny grad, będą padały gromy i skruszone gwiazdy.

A potem przejdą przez całą ziemię wojska niebieskie, one zwiążą złe duchy, wszelkie demony, szatana - diabła i cisną do piekieł na 'wieki wieków, na czas. Gdy święci Aniołowie będą zamykać podwoje piekła - cała ziemia drżeć będzie 3 dni i 3 noce. Potem nastąpi poranek jasny i święty dla wszystkich dzieci miłujących-Boga Świętego i Jego Przykazania. Miłość i pokój ucałują się, nastanie Era Boża.

Dziś, za wielkie grzechy świata, nad całym światem wisi straszna groza, niewspółmierna do wszystkich gróz, jakie ziemię nawiedziły. Ale pamiętajcie, miłosierdzie Boże i miłość jest większa ponad wszystko, większa ponad wszystkie pojęcia, a ono wypełnia Serce Trójcy Przenajświętszej. Trójca Przenajświętsza pragnie udzielać łask miłości i miłosierdzia i ma prawo odsunąć od was każdą niedolę i każdą grozę. Ale wy poprawcie się, odstąpcie od grzechu, módlcie się codziennie, proście i przepraszajcie świętego Boga, aby was objęło święte miłosierdzie Jego, by zlitował się nad wami, by dni tej grozy zostały od was oddalone. Bo jeśli te dni nie będą skrócone, wszystko, co żyje na ziemi, zginie. Ja, Maryja Matka Jezusa Chrystusa i wasza Matka, błogosławię wam wszystkim i proszę was, czuwajcie i módlcie się. Błogosławię miłujących Boga i Jego Święte Przykazania. Amen.


74. Święci płaczą nad światem

7. IX. 1985 Zapisz: Przechodząc przez świat, widzę waszą próżność i lekkomyślność. Że nikt z was nie może się zastanowić i zrozumieć, do czego może dojść człowiek, istota rozumna, gdy kieruje się duchem szatana - diabła. Boleję nad światem, boleję nad każdym z was. Roztrwaniacie życie swoje bezmyślnie, rozmieniacie na drobne. Poczytujecie świat jako stworzony dla waszego grzechu i wyuzdania, dla walki z Bogiem. Zginiecie Wszyscy, zginiecie w wielkich grzechach.

Przerażający jest obraz świata. Święci nad nim płaczą. Coście uczynili z młodzieżą, do czego ją doprowadziliście? Zabraliście im Boga z serc, stworzyliście próżnię w umyśle, a co w zamian daliście im? Szatan się szybko przybliżył i rozwinął dzieło swojego spustoszenia wśród młodych ludzi. Przechodzę przez świat i widzę, Jakie wielkie gromady młodych ludzi poniewiera swoją godność, w jak straszny sposób! A wy to nazywacie cywilizacją XX-to wieku!

Idę przez świat i płaczę nad wami, że ulegacie namowom złego ducha. Kto i kiedy widział taką uległość złemu. Setki, tysiące młodzieży ginie przez nadużywanie narkotyków lub poniewiera się w rynsztokach. Pijaństwo, plaga przerażająca, wyniszczająca całe rodziny, plaga, która rozbija i niszczy zdrowy dom dzieci Bożych. I narkomania - to wszystko prowadzi do bezwolności, stwarza was bezwolnymi, popycha do popełnienia wielu złych czynów.

To wyraźne dzieło szatana - diabła. Gdybyście mogli zajrzeć do tych pustych, biednych serc i umysłów swoich dzieci, które uległy nałogowi narkomanii i alkoholizmu oraz wszelkiej perwersji seksualnej. Są straszniejsi od dzikich zwierząt. A wiecie dlaczego to zaistniało? Bo zabroniliście im kochać Boga Wszechmogącego, bo wykpiliście Chrystusa Pana, Syna Bożego, który jest władcą wielkiego ładu i stabilizacji duszy. A na tę straszną drogę wprowadził dzieci wasze szatan, czyż tego nie widzicie, nie rozumiecie? Jak długo będę wam tłumaczyła. To dzieło szatana, on stworzył pustkę w sercach waszych dzieci i pustkę w ich głowie. A wy rodzice i wszyscy rządzący, stojący na czele państw, usunęliście Boga spośród was. Usunęliście krzyż z fabryk, urzędów, szpitali, wszelkich sal konferencyjnych, bo wstydziliście się Boga, bo wasza cywilizacja i wasza nowoczesność udzieliły miejsca szatanowi. Przypatrzcie się owemu działaniu.

Oto te zgubne skutki: młodzież ginie, i prosi was o ratunek, ratunek jest jeden - to Krzyż, Krzyż Święty, Chrystus Pan i Jego Ewangelia. A jeśli wy tego nie wykonacie, jeśli nadal dzieci swoje popychać będziecie w dół przez fałszowanie prawdy Bożej, to przyjdą straszniejsze rzeczy i te kary, które na was ciążą, będą początkiem prawdziwej tragedii. Zmieńcie drogę, nie idźcie dalej drogą, którą wskazuje wam szatan.

Bóg stworzył was z wielkiej miłości, stworzył do życia wspaniałego, zaplanował tak, że każdy należy do swojego gatunku i każdy ma swego odpowiedniego partnera. Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę i powiedział im: Żyjcie i rozmnażajcie się w taki sposób, jaki Bóg zaplanował. A jak wy obecnie postępujecie, jak żyjecie, co czynicie? Oto za grzechy wasze miecz ciężki nad waszymi głowami, miecz śmierci. Szatan was popycha do zbrodni, niszczy waszą godność ludzką. poniewiera was. Otwórzcie szeroko oczy, przejrzyjcie, nie bądźcie nadal ślepymi, odstąpcie od szatana, od drogi grzechu, bo zginiecie! Przepraszajcie Boga za wasze grzechy, a Bóg wielce miłosierny da wam łaskę zbawienia, da wam łaskę, bo wy już oprzytomnieliście. Łaską będziecie mogli dźwignąć się z tego tak okrutnego grzechu.

Przybliżcie się wszyscy do sakramentu pokuty. Pokutujcie, proszę was, pokutujcie, bo czasu mało. Już w rychłym, przez świat będzie szedł Anioł Śmierci. Zginie wszystko, co nie chce się poprawić, trwa w grzechu, nie chce uznać Boga Wszechmogącego, swego Ojca i Stworzyciela - zginie śmiercią wieczną. Wiele narodów w te dni będzie płakać i .narzekać ale Anioł Śmierci postąpi zgodnie z ich życzeniem, z ich życiem i postępowaniem. Dziś macie czas, wprawdzie krótki czas. Odstąpcie od drogi grzechu, módlcie się i pokutujcie, odmawiajcie różaniec święty. Bóg Święty jest miłością i miłosierdziem, przebaczy każdemu, kto żałować będzie za swoje grzechy i odstąpi Od drogi grzechu. Amen.


75. Nie okłamujcie się wzajemnie

Zapisz i pilnie przekazuj to światu: Wojna, wojna wisi nad całym światem, na jednej nitce jak gdyby pajęczej. Świat bawi się, grzeszy i lekceważy Moje ostrzeżenia. Z bólem to mówię. Grzechy ludzkie są ciemniejsze niż smoła. Wkoło fałsz, kłamstwo. Ci, co się zbroją i zbroją, głoszą pokój. Jeśli się nie opamiętają, zginą wszyscy. Ileż to razy wam mówiłem: Odstąpcie od drogi grzechu, od drogi złego ducha, bo w najmniej przez was
spodziewanej godzinie, to się stanie. O, świcie, blask wielkiego, niespotykanego
ognia, przerazi was i zaskoczy wszystkich mieszkańców ziemi, wielkie cierpienie, wielka bo-jaźń ogarnie was wszystkich. Tragedią będą te dni dla kobiet rodzących i ciężarnych.

Mówię wam wszystkim: Zegnijcie kolana przed Świętym i Jedynym Bogiem w Trójcy Przenajświętszej. Zegnijcie szybko i proście, by ta wielka zagłada was ominęła. Jeśli się nie poprawicie, nie odstąpicie od swoich grzechów, nie staniecie się prawymi - ogień wielki was wszystkich pochłonie. A grzechami tymi są: cudzołożne małżeństwa, walka z Bogiem, niewiara w Boga, bezczeszczenie rzeczy świętych, mordowanie Moich synów wybranych, gromadzenie broni nuklearnej, broni chemicznej. Oto wam przypominam, nie zamykajcie do więzień niewinnych ludzi i nie dręczcie ich, nie czyńcie tych rzeczy, które szatan wam podszeptuje. Dziś zbawić was może modlitwa, pokuta, wielki i szczery żal za grzechy i jeszcze raz pokuta. Wszystko w te dni zginie, co walczy z Bogiem Świętym i nie idzie drogą Bożych przykazań, wszystko, co pochodzi od złego ducha, szatana, wszystko, co wypełnia jego dzieła. Wszystko to zginie w te dni, bo grzech za sobą ściągnie śmierć, a szatan jest źródłem śmierci i cierpienia.

Do was wszystkich mówię, narody świata:. Nie okłamujcie się wzajemnie, stańcie się szczerymi, oczyśćcie wasze serca w pokucie, miłości i miłosierdziu. Stańcie się wszyscy miłosiernymi Samarytanami dla innych. Przestańcie się zbroić w maniacki sposób, bądźcie dziećmi Bożymi. Niech serca wasze będą pełne miłości i przebaczenia dla drugich. Nie zazdrościć sobie wzajemnie niczego, nie wzbogacajcie się cudzą krzywdą. Bo to wszystko w owe dni, które idą, będzie stosami leżeć na ulicy i nie będzie nikogo, kto by mógł to zbierać i spożytkować dla siebie, bo i z was zostanie tylko miazga i popiół, jeśli nadal będziecie trwać z uporem przy swoich grzechach.

Zapamiętajcie, co wam mówię: Gdy będziecie żałować za wasze grzechy i przepraszać Boga w Trójcy Przenajświętszej, uznacie Pana Boga za Ojca swojego, w sercach i umysłach utrwalicie przykazania Boże, wówczas Miłosierny Bóg w Trójcy Jedyny da wam łaskę przebaczenia, uchyli Swój straszny gniew i świat zostanie zachowany, czysty, uwolniony od złego ducha.

Ale wy dzieci, nawracajcie się wszyscy do wielce miłosiernego, sprawiedliwego Boga. Narody, które odstąpiły od Najświętszego Boga, proszę was, skłońcie swoje harde karki przed Jedynym Władcą wielce miłosiernym, Królem i Panem Pokoju, Bogiem Świętym. Tyle razy was upominam i mówię, a głos Mój jest słyszalny na całym świecie. Przestrzegam was i proszę o poprawę, o miłość do bliźnich. Proszę was też, nie wsłuchujcie się w podszepty złego ducha, albowiem to on niesie ze sobą zatracenie ludzkiego ciała i duszy. Wy tego nie pojmujecie, ale przypatrzcie się, co grzech sprowadza na świat-śmierć, nędzę i spustoszenie.

Czy chcecie i pragniecie, by wasze rodziny, całe miasta i państwa, uległy kompletnemu zniszczeniu? Ziemia ugina się pod ciężarem broni nuklearnej na zachodzie i na wschodzie. Jeden ułamek sekundy, czyjaś pomyłka, czy nieuwaga albo zła funkcja maszyny i cała kula ziemska zostanie w jednej chwili zmieniona w ogień. Zrozumcie, mogą być też pomyłki rozumu ludzkiego, chęci wykonania tego strasznego planu przez pierwszego, kto wznieci ogień, I nikt już i nic nie powstrzyma tego strasznego ognia, wszyscy zginiecie. Czy pojęliście Moje słowa, czy zrozumieliście to? Wiecie, kto będzie przewodniczył i przyśpieszał sprawę tej strasznej i nieobliczalnej wojny? Szatan -diabeł, zły duch, wieczny wróg człowieka. Plan ten obmyślił już tam w Eden, aby zniszczyć każdą duszę ludzką, zniszczyć człowieka, którego Bóg umiłował i stworzył na obraz i podobieństwo Swoje. Obecnie szatan ma już na ziemi swoją zgraję, która wszędzie tajemnie działa i przyczynia się do wzrostu zła i grzechu. Dlatego proszę was o modlitwę i o odstąpienie od drogi szatana.

Wiedzcie, że modlitwa ludu Bożego i wypełnienie Bożych przykazań ma wielką moc, tak wielką, że może powstrzymać wszelkie kataklizmy, wszelkie wojny. Pod wpływem świętej modlitwy ludu Bożego, Trójca Przenajświętsza zlewa ogrom łaski wśród wielu narodów. Bóg zsyła miliony hufców Aniołów by was wzmocnić. Święci Aniołowie swoim blaskiem prawdy i światła roztrącają ciemności i złe moce, ich plany, ujawniają fałsz, l szatani muszą opuszczać ziemię i dzieci Boże. Dlatego was proszę, dzieci Moje, módlcie się wszyscy i wszyscy nawracajcie się do Boga Najświętszego.

Proście bardzo o nawrócenie wszystkich ateistów, którzy walczą z Bogiem, którzy wprowadzają tak wielki zamęt. Proście, by serca ich zostały oczyszczone i objęte światłem i miłosierdziem Bożym. Odmawiajcie różaniec święty i pokutujcie. Do tych, którzy odstąpili od Boga, idźcie z sercem na dłoni, pełni miłości, l głoście im świętą Ewangelię, mówcie, że przybliżyło się zbawienie dla tych, co się nawrócą i czas potępienia dla tych, co trwać będą w grzechach niewiary, l mówcie im jeszcze, że gdy wrócą do Boga Świętego, w całej Polsce przybliży się ku ziemi święte Królestwo Boże, usunięty zostanie z ziemi szatan - diabeł, wszelka łza zostanie otarta, wszelka krzywda zostanie naprawiona i wszelkie zło, które godzi w życie ludzi, zostanie usunięte z ziemi. Tak bardzo was proszę, módlcie się, czuwajcie, nawracajcie się wszyscy do Boga Świętego. Amen.


76. Duży Krzyż na Niebie

XI. 1985 - Zapisz: Módlcie się, módlcie i pokutujcie. Płaczę nad całym światem, nad biednym miastem, które leży pod zwałami błota. Nigdy już nie będzie żyło miasto Armero. Powtórz, co widziałaś 29 października 1985 roku - duży krzyż na niebie i dużą trupią czaszkę. Dziś już wiesz, co to znaczy. Litera duża ,,Z" oznacza zagładę tego miasta, całego miasta, cyfra "2", którą widziałaś oznacza czas, kiedy zaczęło się to dziać, w nocy, o godzinie drugiej, była największa erupcja.

Był też znak zapytania, oznaczał on "czekaj na jeszcze większe wydarzenia, gdy świat nie odstąpi od drogi złego ducha." To nie znaczy, że miasto Armero było najgorsze na całym świecie. Nie to, nie to. Kara i śmierć przychodzi tam, gdzie wskazówka zegara śmierci stanie. A zegar ten mierzy i czas i ciężar grzechów świata, wszystkich ludzi. Proszę was wszystkich, czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie dnia ani godziny. Tak też, nie wiedziało miasto Armero, gdzie zginęło 23 tysiące ludzi, l leżą pod zwałami błota. Tak też, nie wiedział o tym Meksyk. Pamiętajcie o modlitwie i przepraszajcie Boga Świętego, bo nie wiecie co dalej nastąpi, co kryje znak zapytania, jakie nowe miejsce. Tylko wydarzenie będzie faktem, że się dokonało.

Dzieci, ostatnie to są już czasy. Proszę was i zachęcam, módlcie się, przepraszajcie Boga Najświętszego za wasze winy i grzechy. Ja, Najświętsza Maryja Panna, Matka Chrystusa i Matka wasza, stale oręduję i proszę przed Tronem Trójcy Przenajświętszej za wami wszystkimi, ale wy wszyscy musicie się poprawić. Odstąpcie od grzechu, od spraw szatana. Nie zabijajcie dzieci poczętych, nienarodzonych.

Kobiety i panny, co wy robicie, jest to straszna i wielka zbrodnia. Kobiety, panny i dziewczynki, nie pijcie alkoholu i wina, nie palcie papierosów, nie paradujcie po ulicach, urzędach w spodniach. Macie suknie, noście je, nie nakładajcie sukni mini. To każe szatan, on chce was poniżyć, zniszczyć waszą godność kobiecą. Noście suknie przykładnej długości. Proszę też was gorąco, nie ubierajcie się w negliże i nie siadajcie przed sługami Bożymi, nie zakładajcie w kościele noga na nogę. Sług Bożych nie odciągajcie od ołtarza Bożego, pamiętajcie, że to są ciężkie grzechy, za które wszystkie zginiecie. Mężczyźni, bądźcie trzeźwi, nie wspódziałajcie w mordowaniu dzieci. Czuwajcie, czas wybawienia jest tuż.

Duch ciemności będzie strącony w czeluści piekieł, jeśli będziecie bez grzechu. Jeśli się nie poprawicie, łaska od was będzie odjęta i zginiecie. Bóg Najświętszy w Trójcy Jedyny pragnie wam, jako jedynemu narodowi przez Niego wybranemu zgotować wielką radość. Ale na nią musicie zasłużyć czystością i pokorą serc waszych, miłością bliźnich i miłosierdziem. Proszę was, odmawiajcie codziennie różaniec święty. Pośród was są już Aniołowie Boży, Święci Pańscy. W rychłym, dużo ujrzycie znaków na niebie i na ziemi.

Kochajcie Boga nade wszystko, módlcie się. Przykazanie miłości niech będzie w sercach waszych i umysłach na co dzień. Miłujcie waszych bliźnich i tych, co to są wam nienawistni. Tylko miłość zwycięża złość, pamiętajcie o tym. Waszym sztandarem niech będzie Serce Chrystusa Pana i Serce Niepokalanej Maryi Panny. Weźcie wszyscy do serca, do rozmów swoich słowa Świętej Ewangelii. Zapragnijcie żyć z Bogiem, wśród Bożych przykazań, bo inaczej cała ludzkość zginie w ciemności nocy. Ja cię błogosławię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.


77. To będzie świat trwogi

Jeżeli dalej szatan będzie drwił z człowieka i duszy ludzkiej, cała ludzkość popadnie w obłęd nienawiści do siebie. Bo bez Boga i Jego miłości, bez religii świętej, bez Krzyża Chrystusa Pana nic się nie ostoi, zginie z powodu narastających doktryn merkantylizmu, ateizmu. Zginie całe społeczeństwo, stanie się zdziczałe, Wrogie sobie, mordercze, drapieżne, myślące tylko o zaborczości. Stosunek człowieka do człowieka oparty będzie na przemocy, groźbie, straszeniu pięścią i bronią nuklearną. To będzie świat wrogi, pełen lekceważenia wszystkich spraw dotyczących etyki moralnego postępowania. A to będzie wynikało z tego, że słuchał złego ducha i pogwałcał święte prawa Boże. Umysł ludzki stanie się cyniczny, serca zjadliwe i wrogie, bo bez Boga i Jego praw nie dojdzie ludzkość do niczego.

Człowiek nie może słuchać szatana i dla jego wymogów wyrzec się Boga. Człowiek od Boga Stwórcy wyszedł i musi do Niego wrócić, bowiem tu na ziemi wszyscy jesteście tylko przechodniami. Miejsce wasze Jest w domu Boga Ojca. Przedtem jednak musicie zdać sobie sprawę jak postępować, aby ostateczny rachunek, jaki będziecie zdawali przed Bogiem Ojcem, był dla was korzyścią. Jedyna droga na ziemi dla człowieka, to droga oparta na prawdzie Bożych przykazań, droga, którą wskazał Chrystus Pan, droga miłości i miłosierdzia do wszystkich ludzi, bo wszyscy są sobie bliźnimi, podporządkowanie siebie świętej Woli Bożej w Jego prawach i przykazaniach. Czy nie wiecie, że cokolwiek czynicie po myśli szatana, godzi i zabija was i duszę waszą? Patrzcie, zjawiają się na świecie choroby, których nie można przewidzieć. A to grzech wasz ściągnął na ziemię to zło i tragedię.

Czy ostatnio wykryta chorobą, która poruszyła całą ludzkość i wpędziła was w taki lęk. nic wam nie mówi? Ona jest ściągnięta na ziemię przez wielki grzech, który wam szatan proponował i kusił. grzech niedopuszczalny. Zastanówcie się, pomyślcie nad tym wydarzeniem, nad sobą, nad swoim postępowaniem. To, co pochodzi od diabła, kończy się w diabelsko ironiczny sposób dla ludzkości. Diabeł drwi i przyklaskuje we wszystkich grzesznych nowościach i pomysłach.

Zapamiętajcie to sobie, tylko Bóg, Jego prawa i przykazania, niosące zdrowie i pokój, mogą zbawić ludzkość. Musicie się wyrzec szatana. Umocnieniem waszym i zwycięstwem niech będzie pokuta, modlitwa, umartwienie ciała. Szukajcie ratunku. Gdy się wszyscy nawrócicie do Boga, do Krzyża Chrystusa Pana, do świętej Ewangelii Bożej, do Kościoła świętego - zbawicie świat i duszę swoją. A Boże prawa to miłość, czystość obyczajów, radość i pokój, l wszyscy futurolodzy i przepowiadacze niech zrozumieją, że mądrością dla człowieka powinna być mądrość pochodząca z wiecznego Źródła, z Boga Najświętszego.

Mądrość człowieka powinna wychodzić z mądrości - danej człowiekowi, a znajdującej się w świętej Księdze Ewangelii, z Niej czerpcie wiedzę, by żyć dobrze według Bożych przykazań. Mądrość ziemi, jeśli będzie się rozwijała w oparciu te Boże prawa i przykazania, stanie się wielką mądrością, nie będzie zaborcza i zła, nie skrzywdzi nawet muchy, będzie radością dla ludzi, a nie zgryzotą i ciągłym lękiem jak obecnie jest. Dzieci moje ukochane, nie cieszcie się mądrością ziemską, inspirowaną przez szatana i nie mówcie o sobie: "jacy to my jesteśmy wielcy". To, że maczugę zamieniliście na broń nuklearną, a wieżę Babel na cele niszczycielskie, czyni was jeszcze niższymi od dzikich, zacofanych plemion, bo w dziełach waszych jest zakodowana perfidia szatańska, która chce zniszczyć ludzkość do zera, zetrzeć ją zupełnie z ziemi i tą właśnie linią idziecie. Oto przestroga dla was prognostyków, futurologów, zgadywaczy.

A teraz wam mówię, proszę, odstąpcie od dzieł szatana, niech on was nie zwodzi. Nawróćcie się do Boga Świętego. Czy nie widzicie wszyscy, że ta wasza wiedza i technika nie uzdrawia duszy ludzkiej, że pieniądze stają się ciężarem i marnością dla duszy ludzkiej, że wszystkie ideologie czynią duszę szpetną, kaleką, zniekształconą, karłowatą. Człowiek ogołocony z miłości Bożej, ze świętych praw Bożych, w lęku swoim przed nieznanym jutrem, popełnia wiele nieodwracalnych, strasznych błędów, wpada w nihilizm, brak jakichkolwiek zasad moralnych i etycznych. Rodzą się myśli samobójcze, szatan zdobywa duszę, a przecież o to mu chodzi.

Nihilizm przyczynia się i wtrąca duszę ludzką we wszelkie rozluźnienie, narkomanię, alkoholizm. Człowiek ogołocony z miłości Bożej zatraca cechy ludzkie, staje się bestią. I tu zastanówcie się, futurolodzy, bo jest nad czym pomyśleć. Ludzie są głodni, rozczarowani, ubodzy, a takich jest miliony na ziemi. Podział dóbr, które Bóg Święty dał dla wszystkich sprawiedliwie, jest wysoce niesprawiedliwie przez was dzielony. A szatan natychmiast wykorzystuje tę sytuację, okłamuje głodny lud i popycha do walki bratobójczych, zwodząc i kłamiąc, że on nakarmi do syta wszystkich, tylko podporządkujcie swoje serca i umysły pod jego wolę.

Doktryna szatana jest zwodnicza i kłamliwa, nigdy nie da dobrobytu. Odwrotnie, wtrąci w nieład, niepokój, udręczenie. Gdy już jemu podporządkujecie swoje serca, umysły i dusze, strąci was niechybnie do piekła. Jemu zależy na waszej duszy, a nie na waszej poprawie życia. Jemu zależy, by się wszędzie toczyły walki bratobójcze, bo Kainowa zbrodnia, to jego zbrodnia. Wszelki grzech, który kładzie się ciężarem na człowieka i miażdży swoją obrzydliwością, jest zrodzony przez złego ducha. l znów wam mówię i upominam, proszę, że tylko w miłości Boga Najświętszego, sprawiedliwego, jest zagwarantowany dla was pokój, dobrobyt, radość tu na ziemi i życie wieczne, piękne w Niebie świętym z Bogiem Ojcem, z Synem i Duchem Świętym, Niepokalaną Najświętszą Maryją Panną, Aniołami i wszystkimi Świętymi. Amen.
 

78. Świadkowie Jehowy wysłannicy piekła

Świadkowie Jehowy - to jest sekta bardzo skażona. Nie przyjmujcie ich, to wysłannicy piekła.


79. Nawiedzać chorych i więźniów

1.1986 - Przekazuję: Całe połacie ziemi będą spalone i spustoszone. Śmierć, zniszczenie nawiedzi ziemię, gdy ona i jej mieszkańcy nie poprawią się. Wszyscy musicie się modlić i wszyscy musicie Boga przepraszać. Nie trwajcie dalej w nieposłuszeństwie, jak zły duch, nieposłuszny Belzebub. Zmieńcie swoje serca, uczyńcie je świątynią Ducha Świętego. Nie może człowiek wynosić się nad swego Stworzyciela, Boga Wszechmogącego, bez miary Uciętego.

Bóg ma wprawdzie miłosierdzie nieograniczone, ale grzechy wasze "zatrzymują łaskę, która chce zapobiec wielkiej katastrofie, jaka może was spotkać. Czyńcie tylko dobrze wokoło siebie wszystkim braciom. Pocieszajcie serca smutkiem dręczone, nawiedzajcie Chorych i cierpiących w więzieniach. Módlcie się za wszystkich, módlcie się. Koniec ku wam się zbliża i to straszny koniec, jeśli nie odstąpicie od złej drogi, to duszę prowadzi na wieczne zatracenie. Pamiętajcie, Ja dla was zszedłem z Nieba i przyjąłem ciało, a z nim cały ogrom męki i cierpienia, bo was kocham i pragnąłem was wszystkich zbawić, wykupić z tej nędzy grzechu i upadku. Dzieci Moje, Ja jestem wiecznie żyjący wasz brat. Zbawiciel Świata, i pragnę, abyście wy posiadali życie wieczne. Amen.

Idzie na ziemię wielki głód, wielka tragedia. Zostanie z ludzi tylko garść, jeśli się nie poprawią. Módlcie się. pokutujcie, przepraszajcie Boga Świętego. Mało czasu, mało czasu. Aniołowie Śmierci są już wśród was. Drzyjcie i lękajcie się. Nie przeklinajcie, w poście zabaw nie róbcie, bo będziecie karani, nie czyńcie hucznych przyjęć, niech będzie skromność, modlitwa, pokuta, pokuta.

Dzień święty. Popielec niech będzie wielce szanowany, bo on mówi o poście i pokucie, którą Ja, Jezus Chrystus żyjąc na ziemi bez grzechu, przeprowadziłem na pustyni tuż przed Macherontem, gdzie mieszkał Herod, człowiek zły, napełniony pychą. Za takich ludzi Ja, czterdzieści dni pościłem, nic nie jadłem i nic nie piłem a upał Mi doskwierał i byłem nękany przez nieprzyjaciela, Tak i ja wam mówię, że postem, pokutą pobijecie złe moce, bo Ja wam pomogę na tej drodze.

Przecież wiecie, że Ja zwyciężyłem głód, który Mi doskwierał, pragnienie, które Mój język wysuszyło na wiór i paliło ogniem, l wy też możecie pościć, choć nie takim postem lecz ograniczonym do następujących spraw; jak zakaz sprawowania balów i zabaw, picia alkoholu, uprawiania nierządów, palenia papierosów, jak również spożywania mięsa przynajmniej w jednym dniu w tygodniu. Również codzienna modlitwa, pokuta, język trzymać w czystości, nie kraść i nikomu źle nie czynić - oto dni postne dla was. Uszanujcie je w tym, co wam nakazuję. Moje dzieci. Amen.

cdn...

ZOFIA NOSKO