NOWA ERA

ORĘDZIA ZBAWIENIA
(CZĘŚĆ 14)
LINK! DO CZĘŚCI 13

LINK! DO CZĘŚCI 15

63. Ludzie głodują, możni się zbroją

Są kraje, gdzie ludzie strasznie głodują, a możni tego świata widzą tylko swoje zyski. Zyski te obracają na broń śmiercionośną. Och, jaką broń! Cała mądrość i wiedza ludzi wieku XX-go służy i jest wyłącznie podporządkowana szatanowi. Oni realizują pomysły, które szatan inspiruje. A szatan chce zniszczyć rodzaj ludzki. On zawsze był i jest wrogiem i nieprzyjacielem człowieka. A ileż to narodów żyje w ciemnościach praw przyniesionych z piekła! Gdybym nie dał wolnej woli człowiekowi, mógłbym zastosować przymus, by człowiek wybrał dla duszy swojej dobro.

Ale dałam mu wolną wolę i jej nigdy nie cofnę. Dlatego tak bardzo was proszę i przypominam, że grzech i wiązanie się z szatanem pociąga za sobą karę i śmierć, zniszczenie. Gdyby tylko tu na ziemi, ale wymiar kary dotyczy i ciała i duszy, która jest Mi bardzo droga u każdej istoty ludzkiej. Ze śmiercią ziemską ciała nie kończy się życie duszy. Ona dalej żyje i jej miejsce jest tam, na co zasłużyła swoim postępowaniem będąc na ziemi, czy na niebo, czy na piekło. Dlatego tak strasznie boleję nad wami wszystkimi. Wy nie znacie przyszłości swojej w życiu pozaziemskim, a Ja znam i wiem, co możecie uzyskać i co możecie stracić. Dzieci Moje umiłowane, opamiętajcie się, odstąpcie od grzechów, od złych mocy od szatana.

Bóg Ojciec, to Święta Wielka Nieustająca Miłość: powtarzam wam to ciągle i będę powtarzał, byście to zrozumieli. On każdemu grzesznikowi przebaczy, gdy sercem skruszonym i z pokorą przyrzeknie poprawę, i posłuszeństwo Synowi Bożemu. Przed wami mogą być dni radości i szczęścia, wypełnione pokojem, sytością lat. Gdy zachowacie święte prawa Boże. A gdy opuścicie ziemię, wejdziecie do Królestwa Bożego jako synowie wielkiego szczęścia i w chwale Bożej zamieszkacie, w radości która wam nigdy nie będzie odjęta. Ale już dziś musicie odstąpić od wszelkiego zła, od niewiary w Boga. Usuńcie z życia swego wszelką rozpustę. Módlcie się, pokutujcie, umartwiajcie ciała, wstrzemięźliwi bądźcie w piciu alkoholu, ufajcie w Miłosierdzie Boże, a błogosławieństwo Ducha Świętego spocznie na was i na całej ziemi. Amen.


64. Uprzedzę broń nuklearną - pieniądz straci wartość

Zapisz to, co będę teraz mówił: Świat cały stacza się ku wielkiemu upadkowi. Ciężkie grzechy ściągną na świat wielką karę. Nim oni sięgną po broń swoją nuklearną - Ja ich uprzedzę. Przedtem dam znaki na niebie i na ziemi. Wszystkie miasta ziemi legną w gruzach. Nie będzie fanfar i zwycięstwa, ale będzie jęk, płacz i narzekanie. Ciemności obejmą cały świat. Boisz się o swój kraj? No, niewiele ucierpi, ale też będzie musiał odpokutować za grzechy, wprawdzie nie tak, jak inne kraje. Pytasz się, czy to jest konieczne.

Przecież mówię wam zawsze jak świat jest szeroki; Matka Moja, Maryja, Niepokalana Dziewica upomina was, abyście nie grzeszyli, pokutowali, nawracali się. Dopiero wówczas, gdy świat przejdzie niebywała groza, tak wszyscy się nawrócą i poznają, że Ja jestem Bóg Święty i Mocą "Swoją dźwigam narody, gromadzę w jedno i Mocą Swoją niweczę i rozpraszam. A wszystko to za ciężkie grzechy, jakich się narody świata dopuszczają. Dużo narodów zostanie zmiecionych z ziemi, by nigdy już nie istniały. Twój kraj i inne kraje będą wolne od szatana.

Nigdy już nie powstanie teoria ateizmu. Nigdy więcej człowiek nie będzie bluźnił Swemu Stwórcy, Bogu Najświętszemu. A to ci też powiem: Nigdy więcej nie będzie nędzarzy i milionerów. Żaden pieniądz nie będzie miał wartości w Moim Świętym Królestwie Bożym. Odpłatą za wszystko będzie miłość Mojego ludu, miłość czystych serc, kochających Boga i braci swoich. Ta wielka, święta era trwać będzie przez wieki wieków. Amen.


65. Adam i Ewa z płaczem wyszli - nie ma trzeciej alternatywy

Maj 1985 - Zapisz: Dzieci Moje, rozważcie wasze postępowanie. Jaki jest wasz stosunek do Boga przenajświętszego, Jego świętych przykazań. Bóg. Święty w Swojej miłości stworzył człowieka i dał mu wielką łaskę życia Bożego. Przecież pierwsi rodzice wiedzieli, że będą żyć wiecznie, że życie ich będzie wieczną radością. Nie będą nękani cierpieniem, chorobą, smutkiem, ciężarem dnia codziennego, a jednak wybrali grzech, wielki grzech, bo nieposłuszeństwo zakazowi Bożemu, l wiedzieli, co ich czeka za ten ciężki grzech wobec wielce dobrego i miłosiernego Boga Ojca.

Mimo to wybrali grzech, dlatego, że zaufali szatanowi. On używa wszelkich sposobów, by niszczyć i burzyć pokój, sprawiedliwość umysłu i serca, duszy człowieka. Pierwsi rodzice w raju wielce kajali się i żałowali za swój grzech ale miejsca dla siebie tam już nie znaleźli. Przerażająca prawda. Człowiek zostaje sam, ze swoim grzechem, ze swoją hańbą na duszy i sumieniu. l zdaje się, że tej rozpaczy odjąć się nie da, że ona trwa. Lecz Bóg Ojciec jest zawsze miłosiernym Ojcem. Pociesza tych pierwszych, zabłąkanych rodziców, tych którzy uwierzyli ojcu kłamstwa, i przez wieki pociesza całą ludzkość. Bóg Święty obiecuje im przebaczenie i odkupienie od grzechu.

Miłosierny Bóg w swojej łaskawości każdemu udziela Swego przebaczenia, gdy ten za grzechy i winy swoje żałuje, podejmuje radykalną poprawę i odwraca się od drogi grzechu i szatana. Bóg Święty w stosunku do człowieka jest wielce konsekwentny, nigdy nie odstępuje od raz danego słowa. Nie zawahał się dla zbawienia duszy ludzkiej zesłać na ziemię Syna swego Jednorodzonego Jezusa Chrystusa, który jako Odkupiciel dusz ludzkich przychodzi na ziemię, jako Żertwa najdoskonalsza składa siebie na ołtarzu całopalenia za grzechy ludzkie. Bóg Ojciec wypełnia obietnicę daną w raju pierwszym rodzicom. A co czyni człowiek? Ponownie wybiera kłamstwo szatana i grzech. To szatan proponuje duszy, by szła jego drogą.

Pytam was, dzieci Moje ukochane, czy wy nic nie pojmujecie? Raz już straciliście łaskę życia Bożego. Obecnie, na rozkaz szatana, grzechami swoimi murujecie sobie wieczne piekło. Nie mówię wam o karze na ziemi, ona jest krótkotrwała, ale pobyt w piekle będzie waszym życiem wiecznym. Rodzice pierwsi płakali wychodząc ze świętego raju, po fakcie dokonanym zrozumieli. co utracili, A wy, którzy się dziś wyrzekacie świętego Boga, żyjecie tu na ziemi tylko dla grzechu. Po śmierci ciała, dusza wasza nie zazna ani przez moment spokoju, bo wtrącona będzie tam, gdzie jest wieczny, wielki niepokój. A przyczyną jest to , że dusza grzeszna nie ma prawa oglądać światła Bożego, Boga Najświętszego, za którym tam będzie tęskniła.

Bóg stwarza ład, dobro i piękno a po śmierci dusza wasza tego właśnie pragnie. Wy, dzieci Moje, z uporem lekceważycie prawa Boże, grzeszycie. Wyraźnie mówi prawo Boże: nie zabijaj, wy mordujecie życie poczęte. Żądacie, by rozwody były prawem Kościoła Świętego. A pamiętacie, co powiedział Syn Mój Jezus Chrystus przynosząc prawo od Boga? Małżeństwo jest nierozerwalnym, Świętym Sakramentem. Lekceważycie Kościół Święty, lekceważycie wielkiego, prawdziwego Bożego Wikariusza. Ja, Matka Boża przestrzegam was: Ściągniecie na siebie wielką karę jeszcze tu na ziemi! Dusza wasza nie zazna spokoju, nie ujrzy światła wiecznego. Pycha, którą wam szatan wkłada do serc i umysłów zgubi cały rodzaj ludzki.

Wysyłam do wszystkich narodów Mojego wielkiego Wikariusza z posłaniem miłości, z prawem świętej wiary Bożej. Ale wy sobą przedstawiacie rozbity dzwon. Szatan was tak stroi, żeby były same dysonanse i fałszywe tony zamiast głosu prawdy. Wy wrzeszczycie i krzyczycie i w waszych ustach jest niesprawiedliwość. Bunt wasz jest buntem szatana, który przez usta wasze mówi. To on jest przerażony mocą, jaką niesie Mój wielki Wikariusz.

Ja wam powiedziałem: Kraje, które go nie przyjmą albo zlekceważą jego posłanie miłości, prawa świętej wiary Bożej - kraje te znikną z powierzchni ziemi. Musicie się opowiedzieć za świętymi prawami Bożymi, albo wybierać prawa szatana, czasu mało albo zupełnie go brak. Z jego prawami wiąże się wieczne potępienie duszy waszej, mord i wszelka obrzydliwość. Nie ma więcej alternatyw. To wam mówi Matka wasza Niepokalana Maryja Panna. Narody świata, macie jeszcze czas podjąć pokutę, usunąć pychę z serc waszych. Odstąpcie od drogi złego ducha, który ukrywa się pod różnymi ideologiami, zrzeszeniami, pod wszelkim róż-pasaniem, wszelkimi hasłami wolnościowymi i wszelką zbrodnią. To są jego drogi. On was w te drogi wciąga. Oprzytomnijcie wszyscy. Zastanówcie się, dlaczego z uporem walczy z Kościołem Bożym, z religią, z krzyżem? Bo to jest szatan, wróg Boga i człowieka.

Mówię wam: Módlcie się i pokutujcie. Odmawiajcie różaniec święty. Przyjdą wielkie kary,
wielka groza na cały świat, jeśli nie odstąpicie od grzechów waszych, od planów szatana. Wszyscy zostaniecie potępieni, gdy trwać będziecie z uporem przy tej obrzydliwości. Modlitwa i pokuta da wam moc i siłę pognębienia szatana i jego sług. Amen.


66. Krzyż Święty połóżcie przed sobą,
przykazania wypiszcie w sercach

Maj 1985 - Zapisz: Wesprzyjcie dzieci Moje, wesprzyjcie święte mury serc waszych. Nie dopuszczajcie w tych dniach działania złego ducha. W Bogu szukajcie umocnienia i schronienia. Nie patrzcie ani na wschód, ani na zachód. Bóg was ochroni swoją wielką prawicą. Ochroni was przed wielkim uciskiem. Ale wy módlcie się i pokutujcie, odmawiajcie święty różaniec. Mężowie ze wschodu i zachodu knują nieprzyjaźń. Kłamstwem karmią się wzajemnie. Siadają do stołu, podejmują rozmowy ugodowe, a kindżały trzymają tajemnie, by ugodzić swego przeciwnika - rozmówcę, by go zaskoczyć i zdobyć jego arsenały, te grzeszne śmietniska broni.

Ach, tak zasiadali od wieków i wrogość trzymali w sercach jedni do drugich. Ale dziś nie tylko wrogość cechuje ich serca i umysły, ale i pragnienie zemsty, mordu i okrucieństwa. Ubierają wszystko we fałsz. A wszystko dlatego, że odstąpili od drogi, którą nakazał Bóg Święty w Trójcy Jedyny. Zasmakowali w drodze szatana, a on ich wiedzie ku wiecznej zagładzie. Ja, wasza Matka Niepokalana Dziewica Maryja Panna, Matka Syna Bożego, Jezusa Chrystusa upominam, proszę, przynaglam. Mężowie całego świata, wezwijcie na swoje narady Syna Mojego Jezusa Chrystusa, weźcie Jego przykazania. Niech was jednoczy Krzyż święty Syna Boga Jezusa Chrystusa. Połóżcie przed sobą V-te przykazanie, wypiszcie w sercach i umysłach waszych; nie zabijaj, nie morduj, nie gazuj. To szatan każe wam mordować się wzajemnie i zabijać.

Odstąpcie od ucisku biednego ludu, który przez was, mężowie nierozważni, jest dręczony. Gdy użyjecie broni nuklearnej, broni chemicznej, którą na rozkaz szatana wykonaliście, dużo biednego ludu wyniszczycie. Ucieszycie tym złego ducha. Wy też sami zginąć musicie. Zginiecie w sposób bardzo haniebny, a dusza wasza pójdzie na wieczne zatracenie. Mężowie świata, zegnijcie kolana swoje przed wielkością Stwórcy całego świata i wszechświata, przed mocą Boga Najświętszego.

Proście Go o przebaczenie, o to, by pouczał was, byście zrozumieli prawdę Bożą. Bóg Święty pragnie dać wszystkim narodom Królestwo święte Boże, oparte na miłości i pokoju. Ale musicie odstąpić od złego ducha, musicie wyrzec się jego wszelkich spraw. Nie będzie głodu, ziemia wam będzie rodzić sześciokrotnie więcej, mleko i miód pić będziecie. Odstąpi od ziemi na zawsze głód, wszelka niemoc, ale ludzkość cała musi wyrzec się szatana, jego spraw, jego drogi. Opowiedzieć się musi sercem całym i umysłem, silną wiarą za Bogiem świętym. Jedynym w Trójcy. Słuchajcie Mnie narody, słuchajcie! Niech wróci religia święta do wszystkich szkół na całym świecie.

Niech we wszystkich więzieniach będą kaplice z wizerunkiem Krzyża i Chrystusa Pana, w którym dusze zabłąkane znajdować będą moc do poprawy swego charakteru i wyrzeczenia się zła. Proszę, by w domach dziecka był pacierz, modlitwa święta, rano i wieczorem. W koszarach wojskowych Krzyż święty, modlitwa, śpiewana rano i wieczorem. Sądy wasze niech rozpoczną każdą sprawę z Chrystusem Ukrzyżowanym i Świętą Ewangelią. Do was też mówię, moi ukochani kapłani, synowie Bożego dziedzictwa: Nie profanujcie niczym Najświętszej Ofiary Ciała Syna Mego.

Nie zezwalajcie lekceważyć Chrystusa Pana pod postacią Przenajświętszego Sakramentu. Nikt nie Jest godzien brać do rąk Chrystusa Pana. On jest Synem Świętego Boga, poczęty przez Ducha Świętego, w wielkim uwielbieniu i chwale przebywa w niebie z Ojcem swoim. Bogiem Najświętszym. Ciało i Krew Jego jest wiecznie święte, nade wszystko święte. Nie wprowadzajcie innowacji, powstrzymajcie się od nich - to są inspiracje złego ducha. One niosą ohydę, szpetotę czasu ostatecznego spustoszenia. Odstąpcie od tego. Komunię świętą podawajcie do ust.

Moje umiłowane dzieci. Ja będę was wspomagać, bo jestem waszą Matką. Każdemu z was błogosławię w tych bardzo ciężkich chwilach, gdzie ateizm i szatan pragnie zbrudzić największą świętość, wszędzie się wciska. Pamiętajcie, Bóg jest Świętością, l Ja was w Imieniu Trójcy Przenajświętszej błogosławię. Amen.


67. W ciemnościach ufać, modlić się

Czerwiec 1985 - Zapisz: Pragnę, byś częściej rozważała Moją Świętą Mękę. Tyle jest minut i tyle jest godzin każdego dnia. A któż pamięta wśród tych minut i godzin o Mojej męce i cierpieniu? Kto z was pragnie pocieszyć Moje Serce osamotnione, zbolałe? Ach, czekam dzień i noc, ciągle czekam. Tak, jak wówczas w ogrodzie Getsemani, tak dziś jestem sam ze swoim bólem i cierpieniem. A kogóż to z was obchodzi? Grzechy wasze ponownie wciskają na Moje Skronie cierniową koronę. Boleść nie do opisania. Patrz: Święta Rana Mojego Serca krwawi, to wasza niesubordynacja do Bożych, świętych praw rozdziera i jątrzy Ranę Świętą Mojego Serca. Ach, nawet ci, co mienią się Moimi przyjaciółmi, zapominają o Mnie, o Męce Mojej, o cierpieniach.

A Ja wymagam tak mało, pragnę tylko waszego westchnienia. Przybliżcie się i powiedzcie te słowa: ,,Przez świętą Mękę Twoją, Panie Jezu, udziel nam łaski zbawienia wiecznego". Proszę was, powtarzające te słowa święte idąc do pracy, przy warsztacie, gdziekolwiek jesteście. To tak niewiele, a tak wiele dla zbawienia waszej duszy. Pocieszajcie Moje Serce. Pragnieniem Moim jest zbawić wszystkie dusze. Dzieci, jest bardzo mało czasu! W te straszne dni ciemności, które nie idą, ale biegną, będzie wielka trwoga, wielki ból i cierpienie. Strach nie do opisania. Ulice waszych miast zasłane będą warstwą trupów i nikt ich grzebać nie będzie. Jedynie drapieżne ptactwo rozdzierać będzie ich ciała spalone.

Dusze wasze staną przed Świętym Sprawiedliwym Sędzią Bożym, Jedynym, Wielkim. Przynaglam wszystkich i proszę wszystkich: Nawracajcie się do Boga Świętego w Trójcy Jedynego. Odstąpcie od złego ducha, od jego spraw. Nie służcie szatanowi, nie przyjmujcie jego pieczęci na serca wasze, Brońcie się dzieci, brońcie dzieci, młodzież przed działaniem szatana, przed działaniem złego ducha. Dzieci Moje, teraz idzie ciemna noc. Wiara święta i jej krzewiciele będą ugniatani i otwarcie deptani. Piekło i szatan wytacza ostateczną walkę. W te dni będą chcieli zwyciężyć Moje Ciało Mistyczne, którym wy jesteście. Trwajcie przy Bogu, przy Jego świętych przykazaniach, nawet w najbardziej krytycznych chwilach, ufajcie Bogu.

Czerpcie pokrzepienie ze świętej Eucharystii, modlitwy. Nie odstępujcie w żadnym wypadku od praw Bożych, od Kościoła Świętego. Dziś szatan pragnie przemocą zdobyć wasze serca, dzieci waszych i młodzieży. Pragnie zdobyć serca starców i konających. Wystąpi jawnie, walka złego ducha już trwa. Pamiętajcie, tylko silna wiara w świętego Boga, modlitwa święta, post, czuwanie, nieustająca modlitwa różańca świętego, pognębi piekło i szatana. Nie bójcie się, gdy przyjdzie ciemność złego ducha. Nie trwóżcie się. Ja, Bóg Święty zawsze jestem w duszy waszej z wami. Nie bójcie się strasznej ciemności. Okrucieństwo jej będzie w fałszu, przemocy i kłamstwie. Patrzcie wówczas na własne serca, umocnijcie się w miłości, czyńcie dobrze bliźnim, wspomagajcię się wzajemnie modlitwą, miłością i wiarą w Boga.

Dzieci Moje, módlcie się i pokutujcie. A to zapamiętajcie: nawet gdyby pod naporem złego ducha rozbiegli się w wielkim przerażeniu pasterze - Ja, Jezus Chrystus was nie zostawię,- zawsze z wami jestem. Ufajcie Mojej miłości i miłosierdziu, a zawsze wzmacniajcie wasze serca modlitwą i gorącą wiarą. Ufajcie Mojemu Sercu, bo tylko Moje Serce wspomoże was w godzinie wielkiej ciemności. Kto nie wytrwa przy Bogu, w miłości Bożej, nie zaufa miłości Bożej - zginie. Szatani będą starali się wydrzeć dusze i umieścić je w piekle, w wielkiej ciemności. Ufajcie Sercu Mojemu. Serce Moje wspomoże was w godzinie wielkiej ciemności. Trwajcie wszyscy na modlitwie i przy Bogu. Polecajcie siebie i rodziny wasze Niepokalanej Świętej Dziewicy Matce Maryi. Po tym dniu ciemności przyjdzie wyzwolenie od zła mocy, od szatana. On zostanie zniszczony wraz ze swoją ideologią, ze swoimi sługami.

Skończy się era szatana, wyrzucony zostanie precz w czeluści piekieł. Oto wam powiedziałem. To jest bardzo wierne. Bóg jest zwycięzcą. Po tych dniach Duch Święty obejmie ziemię, nastąpi NOWA ERA radości, pokoju, sprawiedliwości, której nikt wam nie odbierze i nie zdoła zakłócić. Dziś proszę was o pokutę, modlitwę, czuwanie. Miłujcie siebie wzajemnie, pomagajcie chorym, biednym, nawiedzajcie opuszczonych, nieście radosne słowa więźniom, przygarniajcie dzieci porzucone przez złych rodziców do swoich rodzin, głodnego nakarmcie, nagiego przyodziejcie, byście nie byli zaskoczeni dniem przyjścia Mojego. Tylko miłość, dobroć, dobre czyny dla bliźnich i modlitwa będzie świadczyła za wami. Amen.

cdn...

ZOFIA NOSKO