NOWA ERA

ORĘDZIA ZBAWIENIA
(CZĘŚĆ 11)
LINK! DO CZĘŚCI 10

LINK! DO CZĘŚCI 12

46. Zikkurat babiloński - świątynia babilońska

3.11.1985
Zapisz: Zikkurat (świątynia szatańska) babiloński a na szczycie ołtarz kłamstwa, fałszu XX-go wieku. Ołtarz, gdzie tworzy się i powstaje idea grzechu, bezbożnictwa, choć pragnie on podszyć się i wznieść do góry, przewodniczyć sobą wszystkim narodom. Od kilkudziesięciu lat obnosi się ze swoją szatańską ideologią po całym świecie. Prawdy w nim nie ma. Zbudowany jest z pomysłów szatana na kłamstwie i przewrotności. Tam, gdzie nie ma prawdy, ani sprawiedliwości, ani miłości, ani dobroci, nie ma też drogi, która by wiodła dokądkolwiek. Ta droga Zikkuratu babilońskiego prowadzi do nikąd ludzkość. Oparta jest na utopii, a celem jej jest udręczenie ludzi i sianie kłamstwa. Ten zikkurat babiloński XX-go wieku, ta wieża złych mocy budowana jest na przewrotności, na udręczeniu duszy ludzkiej. Wyzwala i rozszerza po całym świecie grzech. Każdy stopień jego prowadzi duszę ludzką w gąszcz i labirynt grzechu, przewrotności szatana.

Na tym ołtarzu babilońskiego zikkuratu powstają wszelkie pomysły szatana, jakby zniszczyć, podkopać, zbezcześcić ołtarz prawdy i światła wiecznego Jezusa Chrystusa, religię świętą Bożą. Kościół, cały stan kapłański, Watykan, głowę widzialną całego Kościoła. A to zapamiętaj sobie, ten babiloński zikkurat ideą zła, symbolem bezbożności, ignorancji, żyje tylko w ateizmie. On rozlewa wszelki fałsz, kłamstwo po całym świecie. Poprzez swoją ideologię i podsycanie narodów zapala ogień wojny. Głosi on wyzwolenie narodów z ucisku, a sam niesie ze sobą największy ucisk i udręczenie. To zikkurat babiloński zabiera z serc ludu prostego wiarę w Boga, pokój, dobroć, miłość, a daje złość, nienawiść, bezbożnictwo, pustkę i beznadziejność. O, zły duch wie. Jak duszę ludzką wtrącić w przepaść, sponiewierać, obezwładnić. Aby to uzyskać, trzeba ją do syta napoić grzechem, dać do serc i umysłów wszelkie rozpasanie. nierząd, wtrącić całe narody w alkoholizm i narkomanię. Te nowe szatańskie zikkuraty są przerażającym faktem, obezwładniającym czynność i stan moralny każdej duszy ludzkiej.

Dusza ludzka pod działaniem tej idei szatańskiej, ukutej na ołtarzach babilońskiego zikkuratu chwieje się i wpada w przepaść, a pierwszym objawem jest pustka w sercu i beznadziejność. Zabrano jej skarby wielkie: wiarę świętą, miłość Boga, a nakarmiono ją kłamstwem i obłudą, pustką i beznadziejnością. Dusza taka szuka zapomnienia w alkoholu, w rozpuście i wszelkiej zbrodni. Poniewiera siebie, swoją godność, ucieka się do narkotyków, bo pragnie siebie odurzyć i okłamać do reszty.

Stwarza sobie nowy, fikcyjny byt bez Boga, a ta ideologia szatana stacza ją coraz bardziej w dół, przenosi poza nawias społeczeństwa. Stawia tę duszę nad urwiskiem bardzo stromym i czeka, by móc ją zepchnąć do piekła. To są fakty, to jest wielka prawda. Ta straszna doktryna, powstała w zikkuratach szatańskich, jest niebezpieczna, trująca, rozprzestrzeniająca się jak groźna zaraza. Przycicha i znów powstaje. Dzieci Moje, brońcie dusze wasze i waszych bliźnich i wszystkich braci. Brońcie dusze wszystkich ludzi przed tym wielkim, grzesznym skażeniem, bo w dniu. w którym przyjdę, będę musiał wydać sąd sprawiedliwy nad tymi, którzy w zikkuratach babilońskie przejawiali największą inicjatywę i szerzyli grzeszne bezbożnictwo.

Prosię was. módlcie się, nawracajcie do Boga świętego. Dla każdego bramy nieba są otwarte, dla wszystkich, którzyście się zabłąkali w gąszczu labiryntu zikkuratu. Przyjdźcie do Boga prawdziwego. Moje serce otwarte jest dla was, dla wszystkich, dla wierzących i niewierzących. Wszystkich kocham jednakową miłością i pragnę być waszym Ojcem, i wszystkie dusze mieć u siebie w niebie- Amen.


47. Wahadło, biała magia, stoliki wirujące - od szatana

Bez daty
Ktokolwiek uprawia czary, czarną i białą magię - grzeszy, bardzo grzeszy. Czarna magia pochodzi z piekła, wiedzie dusze na wieczne potępienie. Biała magia jest grzechem ciężkim. Wszelkie czary i zabawy z wahadełkiem, różdżkarstwo - to wszystko podsuwa szatan - diabeł, nazywa nowoczesnym językiem bioprądami. Sam się ukrywa pod tym słowem. Kiedyś w katechizmie uznawano ciekawość jako grzech. Tak powinno pozostać, albowiem od ciekawości prowadzi droga do ciężkiego grzechu. Wszelkie zabawy astrologiczne, przepowiednie oparte na gwiazdach, zabawy z wirującym stolikiem pukającym, okultyzm i spirytyzm - to wszystko pochodzi od szatana. Wiąże dusze ludzkie z mocami ciemności, z szatanem-diabłem i prowadzi do wiecznego zatracenia w piekielnych mękach. Kto znalazł się na tej drodze, kto uprawia te bezecne rzeczy - Jest do zatracenia swojej duszy jak mgnienie powieki. Przestrzegam, te zabawy z szatanem kończą się piekłem dla duszy.

Dlatego też nad duszą taką. która uprawia te diabelskie sztuczki trzeba wielkiej pracy bliźnich w modlitwach, trzeba podjąć pokutę za te dusze i prośbę wielką o łaskę z Nieba, by uratować ją ze szponów szatana. Wszyscy sobie zapamiętacie, wszelką ciekawość złożyć trzeba jako ofiarę przed ufnością w Miłosierdzie Boże, przed Opatrznością i Wolą Bożą. Gdy zachodzi potrzeba zdrowia dla chorej osoby - nie uciekajcie się do wahadełka, pomysłowości szatana, bioprądu, lecz do Tego, który uzdrawiał, leczył najciężej chorych, albowiem Najwyższym Lekarzem jest Jezus Chrystus i Jego Matka Niepokalana Dziewica. Przy tym pamiętajcie o spowiedzi świętej, bardzo dokładnej i Komunii świętej... Dziewica jest lekarką dusz i ciał ludzkich.

Kto by z was tego nie pojmował, a uciekał się do rzeczy, które pochodzą z piekła i są wielką obrzydliwością przed Obliczem Najwyższego Boga - swoim postępowaniem otwiera sobie drogę do piekła na wieczne potępienie, a miejsce jemu przygotowują skrzętnie szatani w piekle. Wszyscy kapłani, synowie Niepokalanej Maryi Panny są rycerzami Ducha Świętego, są wybrańcami na ostatnie czasy. Ich modlitwy różańcowe na wieki zwiążą złe moce. Przez ich czuwanie, posty i modlitwy przyjdzie jasny świt, błogosławiony. Boży, dla ojczyzny twojej. Tak mówi Matka Najświętsza, .która prosi i upomina wszystkie Swoje dzieci z Ruchu Maryjnego o modlitwę, modlitwę Różańca świętego. Módlcie się, nie ustawajcie, bowiem idą dni ciemne, wielkiej grozy dla całego świata za grzechy ludzi.

Oto ta Obietnica, którą wam podaję: serca złóżcie Jezusowi; wszyscy, ale to wszyscy. Ponad wszystko czcijcie Trójcę Przenajświętszą. W tych ciemnych chwilach, was i ojczyznę waszą osłaniać będzie Najświętsza Dłoń Syna Mojego Jedynego, Jezusa Chrystusa. Ale wy nie zapominajcie, uczyńcie wielki akt ekspiacji za grzechy wasze przed obliczem Boga w Trójcy Jedynego. Niech u stóp Chrystusa Pana uklękną wszyscy biskupi, kapłani i lud wierny i złożą siebie Trójcy Przenajświętszej, żałując za grzechy!

Pamiętajcie, pamiętajcie, że grzeszne życie wasze może przyczynić się do upadku wiecznego i wiecznej niedoli dusz i ciał waszych. Wyrzeknijcie się grzechu - drogi szatana. Rozstrzygające się losy wszystkich narodów i wasze, całego świata, mogą pójść dwiema drogami: drogą zwycięstwa chwały Bożej i światła Bożego lub drogą pognębienia dusz waszych przez ciemność wieczną, złe moce. Ja wam przypominam, armia regularna szatana jest obecnie na świecie jako wojsko regularne, silne i bardzo zwarte, mściwe i przewrotne, bo wie zły duch, że to są jego ostatnie godziny. Czyście widzieli kiedy skupisko mrówek?

Tak i oni przedstawiają sobą takie skupisko. Obejmują sobą cały świat, wypełniają całą otchłań. Módlcie się i pokutujcie, odstąpcie od grzechu, przepraszajcie Boga, bo ta walka ducha będzie wielka i ostateczna. Powiem też, by was za dużo nie zatrwożyć: święci Aniołowie Pana Najwyższego też wyruszyli z północy i idą ku ziemi z Archaniołem Michałem. Są to wielkie, święte hufce Boże, pogromcy piekła, złych duchów, szatanów i demonów. To bitwa o świętą prawdę Bożą, o Boże Królestwo nad duszami ludzkimi, o święte światło. Niech rozproszą się wszelkie ciemności złych mocy. Niech obejmie cały świat i wszechświat święte światło Boże i tylko święta Boża prawda.

W obecnej dobie, wy, dzieci Moje, musicie bronić dusz ludzkich przez modlitwę, czuwanie, posty, bowiem w tym czasie dusze ludzkie w ciemności mogą być chwytane przez złego ducha na wieczne zatracenie. Ja wam wszystkim błogosławię. Ja, wasza Matka, Niepokalana Dziewica Maryja Panna. Amen.


48. Armia złych duchów mściwa - dziewczynki w zagajniku

27.VIII.1984
W czasie modlitwy w kościele przed obrazem, oczami duszy ujrzałam stojącą powyżej Niepokalaną Najświętszą Maryję Pannę, która powiedziała mi: módl się w duchu do Mnie. Proszę cię, nie przyzwyczajaj się do figurek i obrazków Mnie przedstawiających. Szanuj je, ale modlitwę i myśli skupiaj na Moim Sercu Niepokalanym, ukoronowanym koroną męczeństwa i boleści Mojego Syna. Matka Najświętsza płakała. Powiedziała: widzisz Moje łzy? To grzechy Moich dzieci wyciskają je z Moich oczu, a po chwili dodała: patrz, co teraz ujrzysz. Ujrzałam młode dziewczynki w jakimś zagajniku między drzewami. Te dziewczynki, panienki są już matkami morderczyniami. Inne też biegały i hasały po leśnej gęstwinie. Matka Najświętsza powiedziała: o, jak iż ból sprawia Mi to, jak wielkie cierpienie! Ta biedna, opuszczona młodzież, zaniedbana, którą pochwyca w swoje szpony szatan.

Te dziewczęta, które widzisz, mimo, że popełniają grzech, mniejszą mają winę od swoich rodziców. To oni są winni, wypuszczają na świat dzieci, nie pouczając o grzechu, hańbie, zbrodni, potępieniu duszy. Oddają w dłonie ludzi wielce niebezpiecznych. którzy służą szatanowi. Dzieci mogą czynić, co chcą u nowoczesnych rodziców. Och, ci nowocześni rodzice, jakże ciężki grzech popełniają. Nie nakładają na dzieci swoje żadnych moralnych hamulców, o grzechu i karze za grzech nawet nie wspomną. Wysyłają bezmyślnie dziewczynki i chłopców, byle by się ich pozbyć, na wakacyjne obozy, kolonie i mieć spokój. A nie pouczają, nie przypominają, nie wkładają do serc i umysłów tych dzieci zasadniczych spraw: co to jest grzech, zły czyn. A najważniejsze, nie mówią o dziesięciu przykazaniach Bożych, nie mówią o grzechu nieczystości i wielkiej zbrodni wynikającej z tego.

Młodzież podobna jest do zwierząt, które żyją w lasach, kierują się instynktem, a nie wrażliwością sumienia. Och, jakże to bolesne dla Mojego Serca. Pojęcie grzechu i kary za grzechy jest w sferze nieświadomości lub opacznie interpretowane. Młodzież nie wierzy w piekło i niebo, nagrodę za dobre i czyste życie tu, na ziemi ani w karę za grzeszne życie aż do potępienia duszy po śmierci. Młodzież jest cyniczna i przeraźliwie cwaniacka. O, napisz to słowo: cwaniacka. Tego słowa użyłam, bo ono pochodzi z waszego XX-go wieku. Nikt przedtem nie używał takich słów. Tym słowem posługuje się dziś młodzież i wykorzystuje je.

Tu Matka Najświętsza uniosła dłoń do góry i groziła palcem prawej ręki, łzy miała w oczach. Upominam i proszę - mówiła dalej - za zgorszenie młodzieży i dzieci, wielka i straszliwa kara spadnie na tych, którzy je wychowują. Czas, aby wszyscy rodzice oprzytomnieli i nie chowali głowy w piasek jak strusie. Nie mówili, jakoś to będzie, ale konsekwentnie, dzień po dniu pracowali nad dziećmi swoimi, aby one zachowały czystość obyczajów, by zrozumiały, co to jest bojaźń przed Bogiem Ojcem, co to jest miłość Trójcy Przenajświętszej, jak wielka kara czeka każdego, kto grzeszy i aby nie popełniały łatwo i bezmyślnie grzechów. Zapowiadam wam: to Moje ostatnie ostrzeżenie. Czy to młodzież, czy dzieci, czy dorośli, w swoim czasie poniosą karę. A dzień sądu sprawiedliwego, ostatecznego już, już w progu stoi. Amen.


49. Łańcuchowa reakcja atomowa pali wszystko

8. IX. 1984
Dzieci Moje, nie ociągajcie się przed pokutą i poprawą. Wielu z was nie wie, mówcie wszystkim, że już wkrótce karzący ogień obejmie wszystko i wszystkich. Moje dzieci, nic nieczystego nie może wejść do domu Boga Ojca wiecznego. Czyż naprawdę musicie wybierać śmierć wieczną, piekło? Gdybyście widzieli srogość mąk piekielnych, co duszę grzeszną czeka. O, gdybyście wiedzieli co czeka was w rychłym za grzechy, za brak poprawy, jak wielka kara, jak straszna! Serce wasze nie wytrzyma tego widoku, będzie pękało z przerażenia. Rozum wasz będzie się mącił, l to wszystko przez wasze grzechy. Przez upór trwania w grzechu, odrzucacie miłość Bożą i prawdę Bożą. Ja przychodzę do was, proszę i upominam.

Jestem Matką waszą i Matką Chrystusa Pana, Ja, Maryja Niepokalana Najświętsza Panna. Potop był straszny, objął wszystkich ludzi, ponieśli śmierć. Utrzymał się przy życiu tylko Noe i jego rodzina, zasłużył na miłość i miłosierdzie Boże. Ale ogień, dzieci Moje, dwakroć straszniejszy, pojmujecie to? Przez miłość do was mówię, proszę i upominam. Narody świata, słuchajcie, odstąpcie od grzechu, odstąpcie od nieprawości. Poprzez działanie bomby atomowej, sami wyzwolicie okrutną, przerażającą śmierć. Wszystko zło czynicie pod dyktando złego ducha. A wiecie, jaka jest reakcja atomowa? Nie znacie i nie widzicie jej. Będzie to reakcja łańcuchowa, wszystko wkoło, niebo i ziemia, powietrze, trawa i drzewa, woda i kamienie , morze i oceany - wszystko będzie wkoło płonęło. Święty ogień Boży potrafi palić wodę, ogłuszać was będzie jęk wichury, huk gromów siarczystych.

To nie są groźby ani straszenie. Mały obrazek już widzieliście: Hiroszima i Nagasaki. Co człowiek może zrobić pod dyktando szatana! A wy wypieracie się Boga, całe narody przyjmują ateizm. Dzieci są nieochrzczone, żyją jak poganie. Rozszerza się po świecie zaraźliwa nauka, pochodząca z piekła, komunizm. Nauka która walczy z Bogiem, religią i Kościołem. Przepraszajcie wszyscy, przepraszajcie, módlcie się, błagajcie Boga w Trójcy Jedynego, by dzień ten was nie spotkał, byście nie poszli na wieczne zatracenie. Dziś macie jeszcze moment czasu, czyńcie pokutę, pokutujcie, nawracajcie się do Boga wszyscy. Idźcie do niewierzących, do władz najwyższych, proście, klękajcie i mówcie o tym, że Ja, Matka wasza Niepokalana, Dziewica Maryja Panna jestem wśród was, bronię was, modlę się za was. Lecz wasz grzech i trwanie w nim sięga po karę wymierzoną przez Boga Sprawiedliwego.

Teraz was bardzo proszę, módlcie się za kraje objęte niewiarą, gdzie działa komunizm, niech co rychlej nawracają do Boga, do spraw Bożych, bo wszyscy zginą. O, jakże straszny przed wami stoi próg śmierci! Płaczę nad wami. Przebiegam kraje, dzieci Moje ukochane, dusze Boga wiecznie żyjącego, zapragnijcie kochać Boga! Czyńcie pokutę, odstąpcie od drogi grzechu i złego ducha. Księgi win waszych są już otworzone. Dzieci Moje ukochane, jeszcze nad światem działa święte. Pańskie Miłosierdzie i Miłość Boża. Ale wkrótce od ziemi, od jej wszystkich mieszkańców, ta święta Boża łaska zostanie odjęta.

Ten moment będzie ciemnością, zalegną wielkie ciemności, zalegną serca, umysły i cały świat. Strach, drżenie będzie dotykać serc waszych i nerek waszych. Moce złe będą wypuszczone na wolność. Będą miały wolność działania przez czas i pół czasu. Ucisk, ucisk, ucisk, łzy, ból, krew, cierpienie obejmie całą ziemię we władanie. Cierpienie, jakiego dotąd nie było! Ta chwila jest straszna. Szatani zapragną zniszczyć tego, którego Bóg umiłował-człowieka, którego stworzył z miłości, dał mu duszę nieśmiertelną. Tylko dlatego, że człowiek umiłował grzech i zło, złe duchy będą mieli prawo wyrywać duszę ludzką i uciekać z nią do piekła.

Dzieci Moje, jeszcze macie niewiele, niewiele czasu przed wielkim wydarzeniem. Od wszystkich żądam poprawy, skruszcie wasze serca. Żądam modlitwy i pokuty, miłości Boga i bliźniego, Kochajcie się bardzo wszyscy, przebaczajcie sobie winy, nie czyńcie jedni drugim zła. Wszyscy jesteście Moimi dziećmi. Ja was kocham i Syn Mój Jednorodzony, Jezus Chrystus, zaufajcie Jego Sercu i Mojemu Sercu Niepokalanemu. Ja, Matka wasza Niepokalana płaczę nad waszym uporem, nad trwaniem w grzechu. Nie zabijajcie poczętego życia, nie wiążcie się ze złymi mocami, pilnujcie rodzin w prawdzie, w Bożych przykazaniach. O, przepraszajcie Boga, przepraszajcie, módlcie się, pokutujcie. Amen.


50. Mocarze, za uciskanie ludu będą karani

7 2. IX. 1 984
Władcy świata są pewni, że wszystkie swoje ciemne sprawy ukryją, zbrodnie i wszelkie grzechy, które czynią za namową złych duchów i demonów. Szczególnie wielkie państwa dopuszczają się strasznych zbrodni. W ukryciu przed światem przygotowują straszną, morderczą broń. Duch mężów stanu wielkich mocarstw jest pod ciągłym inspirowaniem demonów i szatana, l dlatego ci mężowie, mieniący się dyplomatami, naczelnikami państw, działają przeciw miłości bliźniego. Zapominają, że są postawieni na te stanowiska z Woli Bożej, by troszczyć się o swój lud. Oni natomiast potajemnie sprzedają wielkie bogactwa swojej ziemi i pracy rąk swojego ludu za bezcen, by wzmocnić złą propagandę szatana. Ale to nie wszystko.

Wspomagają złego ducha, zezwalają na kaleczenie rodzin, rozdzieranie ich, niszczenie życia poczętego. Wielkie państwa w swojej zbrodni już nie mają żadnej kontroli nad swoimi złymi czynami, nad wielkim fałszem. Wszędzie rozszerzają wojnę i ogień, wojnę, by czerpać zyski od potrzebujących broni, by niszczyć, gnębić narody. Wielkie mocarstwa wtrącają w ogień, mord, zniszczenie całe narody. Wszystko to jest pod działaniem złego ducha, szatana. Zapominają o najważniejszym, że czas ich działania jest w dłoni Bożej, że nad całą ludzkością jest jeden, jedyny władca. Bóg w Trójcy, I to On, kogo chce, wyniesie wzwyż i uczyni wielkim narodem. A kogo chce, to zmiecie z powierzchni ziemi. A to prawo dotyczy wszystkich zaborczych narodów, które uciskają inne narody.

Za czyny swoje wielkie, narody i państwa staną przed Bogiem wielce sprawiedliwym. W czasie rozrachunku, a ten czas już jest, będą odpowiadali za wszelką swoją zbrodnię, zaborczość, wszelki grzech, który rozlewali po świecie. Jest wielu was, którzy korzystacie ze świętych dóbr Bożych, a uciskacie Mój lud, ugniatacie. Wszystkich was zbrodniarzy usunę. Miejsce w piekle jest dla każdego, kto pochodzi od złego, a lud Mój dręczy i poniewiera, okrada i fałszuje prawdę. Będzie karany zgodnie ze zbrodniami, które za nim idą na Sąd Ostateczny. Amen.

cdn...

ZOFIA NOSKO