NOWA ERA

ORĘDZIA MARYJI I JEZUSA
(CZĘŚĆ 10)
LINK! DO CZĘŚCI 9

LINK! DO CZĘŚCI 11

Życie we Wszechświecie podlega przemiennym cyklom, następują po sobie rytmicznie, dzięki którym wznosi się na coraz to wyższy poziom ewolucyjnego rozwoju. Boskie Dzieło Stworzenia - WIELKI PLAN jest uporządkowanym wzorcem światła, manifestacją nowych wzorców i form. W chwili kiedy poddajemy się Woli Wszechmogącego urzeczywistnia się nasz prawidłowy rozwój, podążamy do doskonałości.

Uporządkowany wzorzec światła zwany "ektelechią" czyli siłą skłaniającą każdy organizm do wypełnienia tego co mu jest z natury przeznaczone. W każdym żywym organizmie tkwi zapis jego prawdziwej natury, jest symbolem naturalnej siły - przyjmuje i wysyła informacje bezpośrednio z Najwyższego Źródła. Wiedzione impulsem ze skłonnością do naturalnego przyciągania każe nam kierować się we właściwym kierunku. Idąc spontanicznie, zgodnie z prawami natury, zgodnie z Wolą Boga poddajemy się naturalnemu porządkowi, rozkwita nasze wewnętrzne królestwo, pobudza potężne magiczne siły, robimy potężny krok w kierunku światła.

Nasz rozkwit zależy od naszych myśli, intencji, w jaki sposób pobudzamy nasze marzenia, co skrywamy we własnym sercu. Kiedy budujemy prawidłowy wzorzec, umiemy odpowiedzieć sobie na własne pytania, odnaleźć w labiryncie własnego umysłu prawdę i umieć ją oddzielić od kłamstwa osiągniemy własne dopełnienie. Tylko dzięki Prawdzie i zaufaniu Boskiej Woli dotrzemy do światła. W takiej osobie budzi się coś niezwykłego, które opiera się tylko na miłości.

Człowiek nigdy nie osiągnie wzorca uporządkowanego światła kiedy pozwoli zahamować własne życie przez iluzje skostniałych struktur i padnie ofiarą własnego złudzenia ignorując rzeczywiste prawa życia wobec światła.

Naturalny cykl człowieka jest wtopiony w cykliczną okresową odnowę nieodzowną dla istnienia samego życia. Wszyscy jesteśmy wplecieni w jeden dywan, jesteśmy całością i zarazem samodzielną nitką.

Obecnie świat wchodzi w fazę wielkiego oczyszczenia. Wiele źródeł zapowiada kataklizmy, wojny, plagi, wydarzenia czekające ludzkość są przypisywane potężnej dysharmonii jaką wprowadzili na świecie ludzie. Tylko dobrzy ludzie mogą swoimi dobrymi uczynkami stworzyć doskonały świat. Proroctwa dotyczące okresu Apokalipsy; negatywne i pozytywne obrazy najwyraźniej pokazują drogę, że najrozsądniej będzie usunąć wszystkie "suche gałęzie", uporządkować w sobie wszystko to co przeszkadza w duchowej odnowie. Ludzie nie wierzą by Miłosierny Bóg mógł zesłać na ludzi cierpienia. W tym przypadku to nie Bóg tylko sam człowiek wpływa na własny los ... dzisiejszy człowiek nie pozwala Bogu działać w sobie, najczęściej sam dla siebie jest bogiem.

Wielu przekazach płynących z Nieba znajdujemy słowa:

"O ile ludzkość nie poprawi się Bóg ześle na ziemię karę".

Kiedy czas wypełni się człowiek nie jest w stanie zmienić planów Boga, w tym czasie mogą mieć miejsce kataklizmy, wojny, zmiany pogody i inne dramatyczne wydarzenia zapowiadające zbliżający się dzień od dawna zapowiadanego Sądu Ostatecznego.

Ciągle jest czas popatrzeć świadomie na swoją przyszłość i na swoje zachowania, przez własną duchową odnowę można zmienić swój los:

"Oto nadchodzi jedno nieszczęście za drugim, klęska za klęską spada"
(Księga Ezechiela)

Historia lubi się powtarzać, już za czasów Noego nie chcieli słuchać ludzie głosu Boga przemawiającego przez usta proroka. Nie wierzyli, że dokona się na nich kara za złe postępowanie a w takich chwilach Bóg bywa nieugięty, wykorzenia wszelkie zło, oczyszcza ziemię.

Jezus podczas swojej ziemskiej misji często ostrzegał, że na Ziemi nastaną ciężkie chwile, wszystkie nasze dzieła zginą. Jezus Chrystus wielokrotnie objawiał się po swojej śmierci na Ziemi kierując słowa do całej ludzkości:

"Godzina się zbliża. Módlcie się bez przerwy a nie odczuwajcie wstydu Zbieram swoich wybranych, przybędę jednocześnie ze wszystkich stron świata. Błogosławieni, którzy są na to przygotowani i którzy Mnie oczekują. (...) Ci, którzy na mnie czekają mogą liczyć na pomoc, Moją Łaskę i Miłość. Ci, na których nie spływa łaska będą przerażeni ..." (Jezus Chrystus - Objawienia w Heede)

Objawienia Jezusa i Maryji dotyczące ostatecznych czasów napływają ze wszystkich stron świata, szczególnie XX wiek obfitował w Wielki Cykl przesłań Nieba dla ludzkości. Fatima - Portugalia, Garabandal - Hiszpania, Akita - Japonia, Naju - Korea, Medjugorje - Bośnia i Hercegowina, te miejsca są szczególnie znane światu, w których Najświętsza Maryja przekazywała swoje Orędzia skierowane do całej ludzkości.

Znane są światu Orędzia Maryji z La Salette:

"Bóg przygotowuje uderzenie jakiego jeszcze nie było. Biada mieszkańcom ziemi. Miara gniewu Bożego wyczerpuje się i nikt nie będzie mógł uciec spod tylu nieszczęść, które spadną wszystkie naraz".(Maryja - La Salette - 1846r.)

Inne Orędzie Maryji prawie 150 lat później:

"Rozpoczynacie teraz ostatnie dziesięciolecie waszego wieku. Zstępuję z Nieba aby zostały wam ujawnione ostatnie tajemnice i abym was mogła w ten sposób przygotować na wszystko co musicie obecnie przeżyć dla oczyszczenia ziemi ..." (Ks. Stefano Gobbi - 13 maja 1990r. - Fatima)

Prawie wszystkie Orędzia Jezusa i Maryji jednogłośnie mówią, że jeśli nadejdzie kara, zaskoczy świat i Bóg Ojciec ześle karę na całą ludzkość.

"Moja córko słuchaj dobrze co ci powiem. Bóg Ojciec ześle straszną karę na całą ludzkość. Będzie to kara większa niż potop, taka jakiej nikt wcześniej nie widział Ogień spadnie z nieba i zmiecie z powierzchni ziemi większą część ludzkości, zarówno dobrych jak i złych. Nie oszczędzi ani kapłanów ani świeckich. Ci, którzy przeżyją poczują się tak opuszczeni, że będą zazdrościć umarłym. Jedyną bronią jaka wam pozostaje będzie Różaniec i znak dany przez Mojego Syna".
(Siostra Agnes, Akita - 1973r.)

Od roku 1981 w Medjugorje ukazuje się wybranym wizjonerom Matka Boża. Przez cały ten czas Maryja przekazuje 25-go dnia każdego miesiąca słynne Orędzia Pokoju dla całego świata. Obecnie Medjugorje zna cały świat, przyjeżdżają do niego miliony pielgrzymów z każdego zakamarka Ziemi. Atmosfera pokoju i poczucie bliskości Boga pociągną tłumy, które z ufnością wierzą w prawdziwość objawień.

"Kochane dzieci. Ja zapraszam was do osobistego przeistoczenia. Ten czas należy do was, bez was nie może Bóg swoich planów urzeczywistniać. Kochane dzieci, będziecie przez modlitwę wzrastać i do Boga zbliżać się".
(25 luty 2009 - Medjugorje)

Medjugorje jest miejscem Łaski, gdzie dochodzi do licznych nawróceń i uzdrowień. Orędzia Maryji są jasne, wzywają do nawrócenia ponieważ jeszcze dzisiaj mamy czas Łaski.

Maryja mówi wyraźnie:

" Nie powinniśmy czekać z nawróceniem do jutra, ale musimy uczynić to dzisiaj, ponieważ jutro może być za późno. Ponadto nawrócenie ma trwać nie jeden dzień, ale obejmować całe nasze wewnętrzne życie".

Maryja we wszystkich swoich Orędziach pragnie przybliżyć nas do swojego Syna, nigdy sama nie stawiała się na pierwszym miejscu. Zawsze powtarza by na pierwszym miejscu umieścić jej Syna. Matka Boska pełni rolę pośredniczki, ponieważ Bóg dał jej taką moc.


Cud słońca - Medjugorje

My wszyscy w klarowności własnego umysłu musimy odnaleźć mądrość, uwolnić się od swoich pomyłek, wyzwolić się ze swojej twardej skorupy. Nikt z nas nie jest bez grzechu. Nasza ludzka ułomność sprawia, że ciągle błądzimy. Każdy z nas potrzebuje przemiany serca. Człowiek potrzebuje nieustannego podnoszenia się, musi rozbudzić własne wnętrze i uwolnić się od ciężaru ziemskiej materii.

Wszyscy musimy zbliżyć się do Jezusa. A nasza świętość polega na nieustannej pracy nad sobą, inaczej nasza dusza marnieje. W drodze do osobistego wzrostu pomaga modlitwa. Dzięki modlitwie otwiera się komunikacja człowiek - Bóg. Pozwalamy wejść Bogu w nasze życie, to On nieustannie nasyca nas swoim światłem nadając nam mocy, mądrości i miłości. Miłość dodaje nam skrzydeł i jednoczy z Bogiem. Maryja nie przestaje nas prosić o modlitwę, podsuwa nam Różaniec Święty, który przepędza zło. Dzięki niemu ludzkość jest zdolna uprościć wiele łask i zmiękczyć Serce Miłosiernego Boga wrażliwego na prośby człowieka.

Wizjonerzy z Medjugorje

Orędzia Maryjne z Medjugorie pociągają ludzi:

1. Do nawrócenia do Boga, wskutek czego odrzucają fałszywe postępowanie, pozwalają zanurzyć się w doskonałym świetle i budzą miłość bez miary.

2. Wzmacniają wiarę, czynią ją głęboką i silną, bez niej zdecydowanie człowiek nie jest zdolny do duchowego wzlotu.

3. Nawoływanie do modlitwy, modlimy się głębiej koncentrując się na swoim sercu, zwracamy uwagę na wypowiadane słowa i rozbrzmiewający ton. Przez modlitwę zapalamy światło większe niż tysiące słońc.

4. Wzmacniają pokój,, który jest największą nagrodą dla całej ludzkości. Maryja w Medjugorje każdego miesiąca głosi Orędzie Pokoju, naucza nas, że pokój idzie w parze z pojednaniem. Idąc za Orędziem Maryji będziemy tym nośnikiem pokoju a zarazem łącznikiem pojednania.

Czyńmy na świecie pokój i gaśmy wojenne konflikty!

5. Przypomnienie siły postu. Maryja przypomina nam jakie Boże Łaski pociągną za sobą post i pokuta. Namawia do dwóch dni postu w każdy tydzień (środa, piątek). Ważne są ścisłe posty o chlebie i wodzie, które dają możliwość wyjątkowego oczyszczania.

Wizjonerzy w Medjugorje twierdzą, że objawienia w tym miejscu będą ostatnimi na Ziemi. Wszystkie inne, które po nich nastąpią będą fałszywe.

Vicka Ivanowic"Przyszłam aby nawrócić ludzi po raz ostatni.
Nigdy już nie pojawię się na ziemi.

(Wizjoneka Vicka Ivanowic)

Według Objawień Maryjnych jakie miały do tej pory miejsce na Ziemi wynika wyraźnie, że żyjemy w świecie, w którym rozszerza się coraz mocniej zło a my ludzie jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo cierpienia ducha, wszystko wskazuje na to, że przed nami są bolesne godziny. Najwyższy czas na opamiętanie

"Podejmijcie ten ostatni wysiłek dla ocalenia świata w obecnej tak groźnej godzinie, gdyż wylewa się już kielich Bożego gniewu".

Na świecie żyje liczna grupa wizjonerów, którym objawił się Jezus. Apostołka Bożego Miłosierdzia - Faustyna Kowalska napisała w swoich Dzienniczkach"

"Nim przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy przychodzę wpierw jako Król Miłosierdzia".

Jezus przez Faustynę pozostawił światu wskazówki jak ludzie powinni postępować aby ocalić swoje dusze. Jezus przemawiał również ustami innych swoich wybranych:

" Abyście się na to przygotowali podaję wam znaki: noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie drzwi i okna nie rozmawiając z nikim poza domem. Uklęknijcie pod krzyżem żałując za swoje grzechy. Proście Matkę Moją o opiekę. Podczas, gdy ziemia trząść się będzie nie wyglądajcie na zewnątrz, bo gniew Ojca jest godny szacunku. Kto rady tej nie usłucha ten zginie w oka mgnieniu, bo serce jego tego widoku nie wytrzyma. Kto będzie cierpiał nieustannie nie zginie. Zostanie on męczennikiem i wejdzie do Królestwa Mojego. W trzecią noc ustanie ogień i trzęsienie ziemi a w dniu następnym będzie świecić słońce. (...) Nikt nie zna godziny kiedy przyjdzie kara. Ojciec Mój wie kiedy to nastąpi (...) Nie bójcie się ale
tego nie lekceważcie bo niebezpieczeństwo grozi całej ludzkości".
(Ojciec Pio)

Niemiecka zakonnica siostra Yveta w swoich
wizjach często obcowała z Jezusem.

"Mój Krzyż, Świetlisty Krzyż, który zajaśnieje na całym niebie będzie znakiem dla wszystkich mieszkańców ziemi. Dla jednych jako znak kary, dla innych jako wewnętrzne światło i dla niektórych jako znak zwiastujący szybka sprawiedliwość. Jest to znak, że ostatnie wydarzenia są bardzo bliskie. Ten Krzyż uświadomi światu moje straszne cierpienia. Zwracam wam uwagę, że nie będę karać bez uprzedzenia. Wszystkim mieszkańcom ziemi dam odpowiedni czas, żeby mogli pojąć właściwe znaczenie Krzyża na niebie. To będzie znak ukazujący bliskie nadejście Bożej Sprawiedliwości Mego Ojca. Wszyscy ludzie ujrzą ten Krzyż. Nikt nie będzie mógł powiedzieć "nie widziałem tego Krzyża". Przypomni on wszystkim moje krwawe i haniebne cierpienia na Krzyżu, cierpienia przepełnione miłością i niosące ratunek wszystkim moim dzieciom".

Wszystkie orędzia dotyczące czasów ostatecznych wskazują, że nasza planeta będzie wstrząśnięta od samych fundamentów. Ludzi ogarnie wielkie przerażenie i panika. Orędzia również zapowiadają, że kiedy Ziemia zostanie oczyszczona nastąpi wyzwolenie i szczęście. Na świecie zapanuje ład i porządek.

cdn...

Vancouver
9 March 2009

WIESŁAWA