NOWA ERA

NOWY ŚWIAT

Ludzkość była okłamywana przez długie lata na różnych poziomach. Bóg jest jeden a jednocześnie istnieje wiele aspektów jednego Boga. Jest jeden Wszechświat ale istnieją różne aspekty Wszechświata.

Po roku 2012 ze Wszechświata napływa większa miłość i wszystko na Ziemi zaczyna się zmieniać. Jest to proces przebudzenia, o którym się mówiło dużo wcześniej. Niestety, jest na świecie jeszcze dużo takich elementów, które nie chcą do tego dopuścić, chcą za wszelką cenę uśpić świadomość człowieka i robią wszystko aby człowiek żył bez miłości, aby bał się, nienawidził, toczył wojny ... strach i nienawiść jest ich karmą, i robią wszystko aby go w ludziach wzniecić, i za wszelką cenę chcą stosować grę: oko za oko, ząb za ząb.

Ale ku zgrozie tej grupy ludzi wielu budzi się, następuje w nich transformacja energii, nie zawsze jest to proces Kundalini i spontaniczny wulkan tej energii, nie mniej jednak podnosi się świadomość i ilość światła w ciele człowieka, w ludzi wpływają pozytywne energie podczas gdy w przeszłości było odwrotnie. Coraz wyraźniej widać, że w wielu ludzi wstępuje Świadomość Chrystusowa, tzn świadomość energii nowego świata - tworzenie miłości. W tej energii ludzkość będzie się zupełnie zmieniać, a my już jesteśmy świadkami tego nowego zdarzenia.

Tutaj czeka nas przede wszystkim nowa wewnętrzna praca, uzdrawianie samych siebie a wówczas ludzkość stanie się lepsza i delikatniejsza. Musimy nauczyć się traktować całe życie z wielkim szacunkiem i miłością. Musimy stworzyć świat miłości, wpuścić w swoje kanały jak najwięcej światła aby rozjaśnić swoje najciemniejsze miejsca. Musimy iść za głosem intuicji i swojego serca.

I nie utożsamiajcie wszystkich ruchów energii w swoim ciele z Energią Kundalini, są jeszcze inne wymiary naszej świadomości, Energia Kundalini rozwija jeszcze inne poziomy, w tym mistyczny wymiar i paranormalny, prowadzi bezpośrednio do oświecenia... przenosi człowieka w zupełnie inny wymiar, w inne duchowe hierarchie ... a cała ludzkość będzie poruszała się w nowym świecie w określonej konfiguracji - kochania siebie i dbania o siebie ... wprzódy musimy nauczyć się być prawdziwym człowiekiem, dojrzeć do nowego życia w nowym świecie, nadchodzi na świecie czas na pełną miłość ... już tego zegara nie da się zatrzymać.

Nasza wizja świata stanie się jasna
ale musimy spojrzeć w swoje serce,
patrząc na zewnętrzny świat
człowiek będzie spał,
patrząc na wewnętrzny świat
człowiek budzi się,
dusza ma wiele do rozważania
a wiara to jej brat bliźniak ...

i tylko miłość prowadzi do prawego działania ...
i czas już wiedzieć:
jesteśmy duchowymi istotami,
zawsze byliśmy i zawsze będziemy.

Cieszmy się słońcem, kwiatami,
uśmiechajmy się do ludzi,
nie opłakujmy przeszłości,
nie martwmy się o przyszłość,
mądrze i szczerze żyjmy chwilą obecną.

Rodzi się nowy świat,
czuję to w swoim sercu,
wyższa świadomość puka do drzwi,
a ty je tylko otwórz.

Musisz mieć tą wiarę a reszta jakoś się ułoży,
Bóg na każdego z nas ma swój sposób
i pozwól Mu wziąć twoje sprawy w Jego ręce!
Nie lękaj się!!!

Namaste

23 Apr. 2014

WIESŁAWA