NOWA ERA

NOWY OSTRZAŁ ZIEMI

I widzimy jak coraz częściej strzelają działa z Platformy Aurora...

Istoty Światła, które tam żyją są w zgodzie z Kryształową Gwiazdą i Inteligencją, zwaną Aurora. To ta platforma buduje bezpieczne strefy, które przeprowadzą nas w bezpieczne miejsce przez odwrócone ogrodzenie częstotliwości.

Są to tak zwane linie smoka lub Trójfala połączona w jedno pole bez ładunku elektrycznego. Jest to dla nas pomoc w czasie Wniebowstąpienia, to w tym celu gromadzą się blisko Ziemie Uniwersalni Strażnicy, którzy bronią Prawa Jedynego. Komunikują się z nami za pośrednictwem platformy Aurora i Łuku Matki. Wszystkie zorze polarne i inne projekty światła, jakich doświadczamy na niebie są zaszyfrowanymi kodami naszego DNA, naszego dwuwymiarowego ciała.

Aurora ulepsza nowe ciała za pomocą żywiołów i innych cząsteczek świadomości, które na nowo ułożą wzór naszego DNA. Rozpuszczą miazmę i martwe światło, za pomocą zorzy polarnej nałożą na nas pastelowe arkusze płynnego światła, które zmienią kształt i formy nawet naszych fizycznych ciał. Kto jest obecnie w transformacji, ten wie, o czym piszę, o zmianie ludzkiego kośćca, który ma miejsce w tym procesie... i bardzo łatwo tych ludzi namierzyć w tłumie, trzeba tylko mieć o tym wiedzę.

Płynne światło, które nas otacza zbliża się do nas, może wyglądać jak wielobarwna kula, pisałam już wcześniej na ten temat, takie kule zbliżają się do ludzi i jeśli ci są już gotowi, otrzymują z ich pól nowe cząstki świadomości.

Nasze ciała fizyczne składają się z 4 substancji: ziemi, ognia, wody i powietrza. Obecnie posiadają wiele zniekształceń i muszą być doprowadzone do ładu na poziomie atomowym i subatomowym. Inaczej nie otworzymy naszego oryginalnego niebieskiego druku w naszym świetlistym ciele i nie będziemy mogli przenieść się w nowe miejsce do następnego kosmicznego wszechświata. Cząsteczki subatomowe: elektrony, protony, neutrony tworzą atomy i są budulcem materii. Gdy cząsteczki subatomowe przegrupują się, stymulują jonizację atomów, które wytwarzają prąd elektryczny w ciele.

Silny prąd elektryczny w ciele aktywuje Energia Kundalini. Takie ciało, z przebudzoną Energią Kundalini jest poddane bardzo silnym elektromagnetycznym wstrząsom, co oznacza, że już wytwarza plazmowe światło o wyższej częstotliwości, już buduje nowe duchowe ciała płynnej plazmy. I nawet ludzie nie zdają sobie sprawy, jak silne bywa uderzenie takiego prądu. W roku 2000 lądowałam niemal każdego dnia w szpitalu na emergency, i oczywiście nie otrzymywałam żadnej pomocy od służby medycznej, a moja rozpacz sięgała zenitu, bo byłam bezradna, byłam jakby na krześle elektrycznym. I nie zdziwcie się, kiedy cała ta plazma uderzy w wasze ciało i spowoduje w nim masę zawirowań, uwierzcie mi, wcale to nie jest takie łatwe i piękne, bezszelestne i bezstresowe, tak jak to opisuje wiele ludzi. Kto tak mówi, nie ma zielonego pojęcia o Energii Kundalini i procesie Wniebowstąpienia.

Właśnie mamy na świecie taki proces i dlatego mamy taki rozgardiasz w dodatku na każdej linii życia, tak jakby wszystkie linie czasowe spotkały się w jednym miejscu, i ciężko nam za tym nadążyć, za informacjami i zdarzeniami a jeszcze trudniej zrozumieć:
- o co w tym wszystkim chodzi?!

Budząca się świadomość ciała (Merkaba) jest przeznaczona dla podróżującej kuli światła, która jest już wyższą świadomością, która toruje sobie w sobie korytarze w niższej świadomości i prowadzi przez nich już wyższe światło.

To jest cała energetyczna architektura i budzi się masa nowych połączeń, to ogromna zmiana ciał fizycznych i nie tylko...
kto śledził przez lata to moje pisanie, i zrozumiał, co piszę, temu będzie łatwiej zrozumieć to, co się obecnie dzieje na świecie, łatwiej wejdzie w ten proces transformacji.

Wniebowstąpienie to nie tylko wykluwanie siebie ze swojego kokonu i przemiana starego człowieka w pięknego motyla, to coś więcej. I tak jak opuszczanie kokonu bywa bardzo ciężkie, tak i dla człowieka, tak wygląda i nasze wykluwanie, i tu nie pomoże szybka operacja, wręcz przeciwnie, może tylko zaszkodzić, może podciąć mu skrzydła.

Ciało duchowe należy do Chrystusa, ciało fizyczne do antychrysta, a kiedy one stają naprzeciwko siebie, mamy Armagedon, i poprzez to nasze rozdarte płótno widzimy tajemnicę Apokalipsy. I jak widać to płótno musi być rozdarte w naszej świątyni... jak onego czasu w Świątyni Jeruzalem, w chwili śmierci Jezusa Chrystusa (jeśli ktoś za mną nadąża...). Naszym płótnem jest w ciele fizycznym nasza przepona. I kto szybko myśli, już widzi – nasz kościół jest ciałem składającym się z 2 części: ciała i ducha. Obecnie jesteśmy na osi 6... to jest część harmonicznej Triady (3-6-9), poziom przepony w ciele fizycznym.

Każdy poziom Triady jest zasadą męską i mentalną prądu elektrycznego. Pozycja 6 to mentalność Nefilim, na tym poziomie zostały rozszczepione elektrony i odwrócono wzorce elektronicznego światła w zasadzie męskiej, tym samym uszkadzając Pręt Świadomości, i automatycznie człowiek ma problem z dotarciem do Ciała Świetlistego, które jest Inteligencją Chrystusa.

To w tym miejscu należy zwrócić największą uwagę na naprawienie tej struktury (pole 6, wymiar w ciele ludzkim – przepona, czakra serca)... rozdarcie tego płótna (przebicie Jezusa Chrystusa włócznią na krzyżu)... rozdarcie, które przepuści wyżej energię, potrzebną do budowy Ciała Świetlistego, które da dostęp do Świadomości Chrystusowej. Dlatego największy problem podczas transformacji będzie objawiać się w okolicy klatki piersiowej... to tu stają 2 siły naprzeciwko siebie, na polu 6, tu toczy się największa walka... a nie jak myślą ludzie, budzenie 3 oka, to wielkie nieporozumienie. Nie zapalisz tej wewnętrznej lampy, jeśli nie wybudujesz odpowiedniego pręta... lampa sama się zapali, kiedy pręt będzie gotowy i poziom 6 połączy się z poziomem 9. Tu są potrzebne wszystkie zasady w Triadzie 3-6-9, muszą wszystkie działać ponownie i być przyłączone do żeńskiej zasady, czyli musi być stworzone Święte Małżeństwo – Hieros Gamos.

Każde ciało Triady buduje poziom struktury siatki 12, zaprojektowanej do matrycy 12 ciągów DNA. Nazywa się DNA Diamentowego Słońca.

To jest model, na którym w swoim czasie wybuduje się jeszcze większy – podwójne Ciało Słońca, linia 48 niciowego DNA, zwanego Szmaragdowym Słońcem (Szmaragdowy Zakon). Ale póki co, człowiek musi odzyskać swoje oryginalne anielskie DNA, niebieski nadruk 12 niciowego DNA. (stąd powiedzenie, - Królestwo Niebieskie).

Tak wygląda Prawda i walka o naszą pamięć komórkową, o naszą tożsamość... ale Prawda objawi się we właściwym czasie... zanim się objawi zderzymy się jeszcze z niejednym kłamstwem, zwiedzeniem, jeszcze poznamy tych winowajców, którzy mianowali się naszymi panami... jeszcze nie jedno musimy zrozumieć, oddzielić plewy od czystego złotego ziarna... a przede wszystkim zrozumieć, nie tylko naturę światła; ale i naturę ciemności i musimy przyjąć i tą Prawdę, że jedno bez drugiego istnieć nie może.

Vancouver
24 Oct. 2022

WIESŁAWA