NOWA ERA

MAITREYA
(CZĘŚĆ 1)
LINK! DO CZĘŚCI 2

Osoby, które znają Vedę znają również bardzo dobrze Maitreyę. Według nauk Vedy istnieją trzy rodzaje riszich lub wielkich mędrców, którzy przyjęli życie w pobożności, uchodzą za synów Brahmy. Nauki Vedy są przodkiem wszystkich rzeczy, które zaistniały na Ziemi i są wieczne.
 

Kim jest Maitreya?

Był księciem Berarein, największego miasta w starożytnych Indiach. Zrzekł się tronu na rzecz swojego brata za przyzwoleniem swojego ojca i poszedł drogą Dharmy.

Krishna (Pan Uniwersum) i Yagatprabhu (Nauczyciel Uniwersum) ustanowili Maitreyę jako nauczyciela świata w poprzednich fizycznych czasach. Krishna uznał, że Maitreya był najbardziej właściwą istotą aby kontynuować "Słowo" na planecie Ziemi i pomóc słabszym ludziom znaleźć swoje miejsce ascezy.

Od tamtego czasu Maitreya - Nauczyciel Świata przyjmuje odpowiedzialność poprzez swoją służbę i przez ofiarę. Uczy jak połączyć własne "ja" z Bogiem.

Według Vedy i tych, którzy współpracują z Maitreyą w wypełnieniu Boskiego Planu: Maru i Devapi, z dynastii słońca i księżyca - jedność życia w miłości i mądrości, Maitreya od 5000 lat przygotowuje ścieżkę dla uczniów, która z kolei pomaga do wejścia na drogę prawdy.

Żyjemy w erze dotyczącej najgorszej jakości życia: Kali - Yuga. Następuje coraz większy wzrost obniżenia prawdziwych wartości życia. Dominują wszystkie systemy ateistyczne, ludzie poświęcają się mocniej wszystkiemu co jest uważane na Ziemi niskie i bezbożne.

Kali-Yuga niemal dobiega końca; jak głosi Veda zawsze na zakończenie jej cyklu spada z Nieba Kalki, aby zniszczyć wszystko to co jest moralnie nieczyste. Po oczyszczeniu zaczyna się nowa era Satya-Yuga - Złoty Wiek. Gdy słońce, księżyc i planety Bryhaspati wejdą równocześnie w jedną konstelację i zjednoczą się w jednym księżycowym Puria rozpocznie się Satya-Yuga. Wówczas na świecie zapanuje prawdomówność, czystość, tolerancja, miłosierdzie, obudzą się wszystkie pozytywne cechy, które stopniowo zmieniały się w Kali-Yudze. Runą wszystkie sztywne dogmaty, fałszywe nauki, pseudo-spekulacje i hipotezy, które chociaż im brakuje dowodów dokładnie manipulują światem kładąc nacisk na to co nieprawdziwe. Wszystko podnosi się do materializmu; irracjonalny fanatyzm mocno zmienia świadomość ludzkości. Umiera Dharma jako Prawdziwa Nauka i Mądrość Bożych Prawd.

Satyam - prawdomówność zmniejsza się, żyjemy w czasie w którym ludzie już tak naprawdę nie rozróżniają co jest prawdą a co fałszem?

Nie znając absolutnej prawdy nie można jasno zrozumieć prawdziwego znaczenia celu życia. Zmniejsza się tolerancja i wybaczanie, dzięki którym mogą oczyścić się ludzie i tym samym być wolnym od zawiści. Ludzkie umysły coraz częściej są ogarnięte gniewem, zazdrością i wszelkiego rodzaju nieczystościami, mocno skurczyło się miłosierdzie. Bóg został przesłonięty przez ateizm i egocentryzm. Coraz więcej ludzi nie jest skłonnych nawet do litości dla siebie, nie rozpoznają własnych prawdziwych interesów. Sami się niszczą poprzez: alkohol, narkotyki, tytoń, jedzenie mięsa, swobodny sex i wszystkie inne czynniki niszczące procesy naturalnego życia. W związku z tymi praktykami zmniejsza się długość życia, maleje wytrzymałość organizmu, rodzą się coraz nowsze choroby. Trudno nawet szukać silniejszych zwierząt czy roślin, też żyją w mocno zakłóconym ręką człowieka środowisku - chorują, cierpią. Obecnie Ziemia jest mocno osłabiona. Słabnie pamięć ludzka zniszczona technicznymi wynalazkami, coraz bardziej będą słabnąć siły fizyczne.

W Kali-Yuga za największe bogactwo człowieka uważa się rzeczy materialne, władzę, osobiste wpływy i dominację nad większymi grupami. Ważne dla człowieka jest to, gdzie mieszka, jakimi otacza się sprzętami, tytułami, szuka arystokratycznych korzeni a według starych nauk Vedy człowiek-arystokrata to ten, który jest oświecony! Jego wysoka klasa to nie arystokratyczny dom i naukowy dyplom na ścianie tylko jego wysokiej klasy zachowania w stosunku do innych ludzi, jego poświęcenie dla innych żyć, jego wieczna duchowa iskra, która jest naturą samego Boga reaktywuje duchową świadomość, naturalne szczęście, zadowolenie i pokój. Oświecony powinien pomagać innym mniej doświadczonym w podnoszeniu ich świadomości... i na pewno nie oczekuje za to zapłaty!!! Uważa to za swój święty obowiązek!
 

Maitreya - Wielki Mędrzec

Według tłumaczeń z sanskrytu - MAITRI - nieuwarunkowana, uniwersalna miłość, kochająca życzliwość. Według ikonografii przedstawia Buddę siedzącego na wysokim tronie w pozycji lotosu. Obecnie przebywa w niebiosach - w dziewiątym świecie, będącym szczęśliwym miejscem przeznaczenia. W wierzeniach Mahajany (kierunek buddyznu), który uczy zrozumienia pojęcia "pustki" (kluczowe pojęcie w osiągnięciu nirvany). Pustka jest drugim cyklem w obrocie koła Dharmy, jest podstawą doskonałości - mądrości. Zrealizowanie pustki umożliwia przekroczenie splamień umysłu - wyzwolenie od samego siebie. Indywidualna tożsamość jest przyczyną cierpienia; błędne interpretowanie własnego "Ja" budzi cierpienie.

Urzeczywistnienie pustki (sunjata) doprowadza do osiągnięcia doskonałego oświecenia. Jest to również stan, który umożliwi wejście do miejsca pozbawionego zaciemnień od niewiedzy. Pustkę duchową należy traktować jako niczym nie ograniczoną przestrzeń do rozwoju wszystkich doskonałych cech i usunięcia wszystkich życiowych błędów, w tym niewiedzy. Złoty Wiek będzie tym okresem, czasem oświecenia na Ziemi, w którym będzie panowała tylko PRAWDA.

Maitreya - współczujący, przepełniony światłem, pocieszyciel uciążonych, spowiednik grzeszników i przewodnik ludzkich dusz po śmierci, wg wierzeń ludzi z dalekiego wschodu przyczyni się do zmiany ludzkiej świadomości w nowym Złotym Wieku.

Dla ludów wschodu Maitreya jest Panem i Wielkim Opiekunem wszystkich ludzi, którego darzą najwyższą czcią.

W sanskrycie pojawił się jako Maitreya Vyakarana (jeden z wcześniejszych tekstów Vedy). Według Świętych Hinduskich Ksiąg ma ustanowić na świecie nowy ład. Na dalekim wschodzie, w krajach, gdzie ludzie znają Maitreyę proszą Boga aby mogli narodzić się w tych czasach kiedy się zjawi Maitreya. Wierzą, że zostaną przez niego oczyszczeni i doprowadzeni do oświecenia.

W religii chrześcijańskiej tą rolę spełnia dla chrześcijan Jezus Chrystus, Wielki Nauczyciel i Przewodnik dusz ludzkich, kto za nim pójdzie Jezus zapewnia mu wieczne życie w czystości i w Świetle Boga.

Wszyscy oświeceni mają swoje miejsce w czystej krainie w strefie zamieszkania przez bathisattów - istot oświeconych (Veda: bodhi - oświecenie, sattwa - istota) Według nauk Vedy bodhisattwa świadomie rezygnuje z wkraczania do pełnej nirvany, dopóki nie wyzwoli wszystkich istot. Tutaj jest ukazana wielka altruistyczna chęć pomocy innym ludziom jako najważniejszej rzeczy w służbie drugiemu człowiekowi. Istota ludzka dojdzie do oświecenia w chwili osiągnięcia 10-ciu cnót, wyzwoli się od świata jako mądrość i miłujące współczucie. W takiej formie dochodzi do poziomu niezniszczalnego, już nikt nie może jej cofnąć do niższego poziomu.

cdn...

28 Oct. 2009

WIESŁAWA