NOWA ERA

ŁUCJA UJAWNIA TRZECIĄ TAJEMNICĘ FATIMSKĄ

Możesz zostać natchniony treścią tej wiadomości i być może zainspirujesz innych do zmian...

30 października 2008 roku
Siostra Łucja od Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi
Narodowość: Portugalia
Urodzona: 28.03.1907 roku
Zmarła: 13.02.2005 (w wieku 97 lat)
Klasztor Karmelitanek: Coimbra, Portugalia

Bez względu na wyznanie wiary, na przyjętą religię, niezależnie od tego, lepiej jest zostać przygotowanym i trwać w dobrych stosunkach z Bogiem, który nas stworzył, ponieważ nigdy nie wiemy kiedy będziemy musieli odejść z tego świata.
 

OSTATNI SEKRET FATIMY:

To może wszystkich zaskoczyć, ale jednak stało się. Kościół dał wreszcie oficjalne pozwolenie by ujawnić ludzkości ostatnią część wiadomości przekazanej przez Maryję w Fatimie. Błogosławiona Dziewica ukazała się trójce dzieci w Fatimie w Portugalii w 1917 roku. Ten fakt został udowodniony i nie jest kwestionowany. Jednym z tych dzieci była wspomniana wyżej siostra Łucja. Była ona klasztorną zakonnicą, swoje życie oddała Bogu, żyła w klasztorze w Coimbra w Portugalii. Łucja po raz pierwszy wyjawiła treść Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej papieżowi Piusowi XII. Ten jednak po zapoznaniu się z jej treścią, nie chcąc niepokoić ludzkości, postanowił zapieczętować dokument przekazany przez Łucję i nakazał przechowywać go jak najdalej od materiałów dostępnych opinii i świadomości społecznej. Późniejszy papież Jan XXIII przeczytał zapieczętowaną wiadomość i uczynił dokładnie to samo, co jego poprzednik, czyli trzymał treść przesłania jak najdalej od publicznych oczu i ciekawości społeczeństwa. Doskonale wiedział, że tajemnica raz ujawniona przyniosłaby nieopanowaną desperację i panikę ludzkości. Ale teraz nadszedł już czas i pozwolenie na ujawnienie Bożym Dzieciom treści przesłania wydane przez papieża Jana Pawła II. I bynajmniej nie po to, by wywołać panikę, ale by uczynić Boży Lud świadomym tej ważnej wiadomości i aby przygotować go na to co ma się stać.
 

DZIEWICA POWIEDZIAŁA ŁUCJI:

Idź moje dziecko i powiedz światu, co wydarzy się w latach 1950 - 2000. Ludzie nie przestrzegają już przykazań, które dał im Bóg. Zło rządzi światem i zbiera plony nienawiści i całkowitego oburzenia.

Ludzie stworzą śmiertelną broń, która zniszczy świat w ciągu kilku minut!; połowa rodzaju ludzkiego zostanie zniszczona. Wojna zacznie się przeciwko Rzymowi i będą konflikty pomiędzy religijnymi zakonnikami... Bóg wypuści wszystkie naturalne zjawiska, jak dym, grad, woda, zimno, ogień, powodzie, trzęsienia ziemi, wiatry i ogólną niepogodę, by powoli ukarać planetę. Wszystkie te wydarzenia zdarzą się jeszcze przed rokiem 2010! Dla tych, którzy nie będą chcieli uwierzyć... to jest czas... Twoja ukochana matka powiedziała Ci: -... ci którzy nie mają w sobie życzliwości względem innych, w słowach i w czynach, i ci którzy nie kochają swojego sąsiada, jak mój Syn was wszystkich ukochał... ci nie mogą przetrwać. Oni będą oczekiwać na śmierć. Bóg ukarze surowo tych, którzy w niego nie wierzą, tych którzy gardzą nim i którzy nie mają dla niego czasu. "Wzywam Was wszystkich, abyście przyszli do mojego Syna Jezusa Chrystusa".

Bóg pomoże światu, ale wszyscy ci, którzy nie okazują wiary i lojalności będą zniszczeni.

Ojciec Augustyn, który żył w Fatimie, powiedział, że papież Paweł VI dał mu pozwolenie by odwiedził Siostrę Łucję, klasztorną zakonnicę (w tym klasztorze nie było pozwolenia na przyjmowanie gości przez siostry zakonne). Ojciec Augustyn opowiadał, że Siostra Łucja przyjęła go niezwykle wielkodusznie i zasypała licznymi łaskami i błogosławieństwem, i powiedziała:

"Ojcze, Nasza Pani jest bardzo smutna, ponieważ nikt nie jest zainteresowany jej objawieniem z 1917 roku, mimo, że prawi idą wąską ścieżką, a źli ludzie szeroką drogą, która prowadzi ich prosto do zniszczenia. Uwierz mi ojcze, kara przyjdzie bardzo szybko. Wiele dusz będzie straconych i wiele narodów zniknie z ziemi. Ale w środku tego wszystkiego, jeśli ludzie pomyślą, zastanowią się, zaczną się modlić i praktykować w swoim życiu uczciwość i szczerość, dobre uczynki, dobroć i szacunek, świat będzie mógł zostać uratowany... Jednakże jeżeli ludzie nadal będą trzymać się złej drogi w chciwości, nienawiści, samolubnych czynach, rywalizacji, świat zostanie stracony na zawsze!"

Nadszedł czas by podać wszystkim do informacji wiadomość od naszej Błogosławionej Pani, rodzinie, przyjaciołom i całemu światu. Kontynuuj modlitwę, okazuj skruchę i czyń ofiarę. Jesteśmy bardzo blisko ostatniej minuty, ostatniego dnia i katastrofy są bliskie. Z tego powodu wielu tych, którzy pozostawali daleko od Kościoła powróci w otwarte ramiona Kościoła Jezusa Chrystusa. Połączenie kościołów wywoła Jeden Święty, Katolicki i Apostolski Kościół - ... Anglia, Rosja, Chiny, Żydzi, Buddyści, Muzułmanie, Hindusi, Protestanci i inni... Wszyscy powrócą połączeni, wierząc i czcząc naszego Boga Stwórcę, w Jego ukochanym Synu i Błogosławionej Matce Dziewicy Maryi!


CO NAS CZEKA?

Wszędzie będzie się rozmawiało o POKOJU, ale kara nadejdzie. CZŁOWIEK NA WYSOKIM STANOWISKU ZOSTANIE ZAMORDOWANY I TO SPROWOKUJE WOJNĘ. POTĘŻNA ARMIA ZDOMINUJE CAŁĄ EUROPĘ I WTEDY ROZPOCZNIE SIĘ WOJNA NUKLEARNA.

Ta wojna zniszczy wszystko; ciemność ogarnie nas na 72 godziny (3 dni) i jedna trzecia ludzkości która przetrwa ten mrok i ofiarę, zacznie żyć w nowej erze, oni będą dobrymi ludźmi.

Bardzo zimnej nocy, 10 minut przed północą rozpocznie się wielki wstrząs, który potrząśnie Ziemią przez 8 godzin. To będzie trzeci sygnał, że Bóg Jest tym, który rządzi Ziemią.

Sprawiedliwi i ci którzy wybierają wiarę i ufają w przesłanie od Pani z Fatimy NIE POWINNI SIĘ LĘKAĆ ANI ODCZUWAĆ STRACHU.


CO ROBIĆ?

Pochylcie głowy, uklęknijcie i proście Boga o przebaczenie. Ponieważ tylko to co jest dobre i co nie znajduje się pod panowaniem zła przetrwa katastrofę. Dla Ciebie byś przygotował się i pozostał przy życiu, pozostał bezpiecznym, Ja dam Tobie następujące znaki: UDRĘKI... I W KRÓTKIM CZASIE TRZĘSIENIE ZIEMI SIĘ ROZPOCZNIE I ZATRZĘSIE SIĘ ZIEMIA.

Trzęsienie będzie tak gwałtowne, że poruszy ziemię o 23 stopnie i dopiero wtedy powróci ona do swojej normalnej pozycji. Wtedy całkowita i absolutna ciemność przykryje całą planetę. Wszystkie złe duchy uwolnią się i połączą ze sobą i będą zadawały krzywdy wszystkim tym duszom, które nie chciały słuchać tej wiadomości i tym, które nie chciały żałować za swoje grzechy. Do wiernych dusz, zapamiętajcie by zapalić błogosławione świece i przygotować poświęcony ołtarz z krucyfiksem by połączyć się z Bogiem i błagać o Jego nieskończoną litość.

Wszystko będzie w ciemności, wtedy na niebie pojawi się WIELKI MISTYCZNY KRZYŻ, by przypomnieć nam o cenie jaką musiał zapłacić Boży Syn, za nasze odkupienie.

W domach jedyną rzeczą, która będzie mogła dać światło, będą święcone świece... Raz zapalonych nie zgasi nic do czasu aż trzy dni ciemności dobiegną końca. Powinieneś mieć również dużo święconej wody, którą obficie skropicie okna i drzwi swoich domów. Pan ochroni własność wybranych... Klęknij przed potężnym krzyżem mojego ukochanego Syna, odmawiaj Różaniec i po każdej Zdrowaś Maryjo módl się następująco: "O Boże, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, prowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia. Błogosławiona Maryjo Dziewico ochroń nas, kochamy Cię, uratuj nas i uratuj cały świat. Módl się, odmawiaj 5 Tajemnic Wiary i Różaniec, który jest Tajemnicą mojego Niepokalanego Serca. Wszyscy ci, którzy wierzą w moje słowa, idą i biorą tę wiadomość dla wszystkich... NIECHAJ SIĘ NIE LĘKAJĄ, NIC IM NIE GROZI PODCZAS WIELKIEGO BOSKIEGO DNIA!

Mów o tym wszystkim ludziom, teraz nadszedł czas. Ci którzy w tej kwestii zachowają milczenie, będą odpowiedzialni za wszystkie te dusze, które zginą z powodu nieznajomości treści tej wiadomości i nieświadomości. Wszyscy Ci, którzy pokornie odmawiają różaniec będą mieli ochronę nieba. Tym, którzy się wywiążą ze swoich obowiązków, Ja pomogę im umrzeć w pokoju i zostaną świętymi, kiedy wejdą do innego świata. Chciałabym żeby wszystkie moje dzieci wzięły udział w każdy pierwszy piątek miesiąca w wyznaniu i przyjmowaniu Komunii Świętej i czyniąc to ocaliły świat przed jego CAŁKOWITĄ ZAGŁADĄ! Kiedy ziemia przestanie się trząść, ci, który nadal nie będą wierzyli w naszego Boga zginą w okropny sposób: - Wiatr przyniesie gaz i rozproszy go wszędzie, wtedy słońce wzniesie się. Może przeżyjesz tę katastrofę. Nie zapominaj jednak, że kara Boga jest święta i ... KIEDY SIĘ ZACZNIE NIE MOŻESZ POD ŻADNYM POZOREM WYGLĄDAĆ NA ZEWNĄTRZ. BÓG NIE CHCE ABY KTÓREKOLWIEK Z JEGO DOBRYCH DZIECI WIDZIAŁO KIEDY BĘDZIE KARAŁ GRZESZNIKÓW...

Wszystko to wspomniane jest w Piśmie Świętym. Przeczytaj Nowy Testament:

Ewangelia Łukasza 21 - 5:121, 12:19, 20:20, 29:33
List świętego Pawła 3-8-14
i Stary Testament Izajasza 40, 1:5:9

Musisz zrozumieć, że Bóg pozwala aby to wszystko się wydarzyło. Papież i biskupi czekają teraz na inną wiadomość, która mówi o żalu za grzechy i modlitwie. Proszę, zapamiętaj, że słowa Boga nie są groźbą..., ale dobrą wiadomością. Proszę powiel tę wiadomość i prześlij ją do wszystkich których znasz, abyśmy wszyscy mieli szansę żałować za swoje grzechy i zostać uratowani.

Nie wiemy czy ci, którzy otrzymają tę wiadomość wierzą w Boga, czy nie, ale tylko pomyśl, że jeśli otrzymasz tę wiadomość jest ona dla właściwych Twoich wniosków, dla Twojego dobra... dla Boga, który stworzył nas i tak bardzo nas ukochał. Nasz stwórca daje nam szansę na przetrwanie, niezależnie od tego jakiego wyznania, jakiej wiary czy religii jesteśmy. Jeśli sam nie wierzysz w tę wiadomość, przynajmniej wyślij ją do innych, to nic Cię nie kosztuje. Wszyscy ci, którzy ją otrzymają będą mieli szansę ocenić jej treść, osądzić ją i zdecydować samemu.

Pamiętaj, możemy uniknąć wiele złego, jeżeli tylko praktykujemy przykazania, które Nasz Kochający Bóg Ojciec dał nam.

Tylko 10 prostych dróg, jeśli wdrożymy je w nasze życie, zaczniemy praktykować, możemy otrzymać wybaczenie od Boga.

AMEN

Źródło: LINK!