NOWA ERA

KRIST- KOSMICZNY CHRYSTUS

Kosmiczny Chrystus, czyli Wieczny Chrystus... a może Krist?!
Energia Świadomości, Pole Morfogeniczne, siatka 12 Drzew, pierwszy poziom Boskiej Architektury, która ustawia energię świadomości, to holograficzny Rdzeń Szablonu, w którym są Pola Morfogeniczne.

Siatka 12 Drzew jest planem, który określa proporcje energetycznej równowagi w głównym manifestującym się ciele. Tym wszystkim zarządza Inteligencja Ducha Wewnętrznego Chrystusa, który w Prawie Jedynego zwany jest - Krist.

Uniwersalna siatka 12 Drzew jest stworzona zgodnie z zasadą płci, zewnętrznego męskiego kodu Krist i wewnętrznego żeńskiego kodu - Krystallah, które łączą się tworząc przeplatające się zagnieżdżone wzory. Dzięki nim może podnieść się świadomość, jako indywidualna forma.

Szablony Krist/Krystallah są tym, co zapoczątkowało pierwszą przyczynę światła i dźwięku, które cyklicznie przekształcają świadomość w manifestację w uniwersalnych wymiarach czasu. Utrzymują idealną równowagę wewnętrzną i zewnętrzną płci, co pozwala wszystkim w tworzeniu, mieć początek i koniec, w ramach wielu cykli ewolucji.

Aktywacja Poliadoriańska, czyli kodowanie wewnętrznego żeńskiego szablonu Krystallah, w ludzkim szablonie siatki 12 Drzew, dzięki czemu możliwe jest pełne ucieleśnienie wewnętrznego i zewnętrznego kodu Krist/Krystallah, czyli męskie i żeńskie plazmowego kodowanie - Krystar.

Ten szablon jest wpasowany do Ciała Słonecznego Chrystusa i przekazuje skorygowane wzorce inteligencji, Prawa płci... do sieci planetarnej.

Dawno temu, w zamierzchłych eonach, szablon Rdzenia Siatki 12 Drzew został zniekształcony w wyniku uszkodzenia siatki Planetarnej, inwazja obcych odwróciła zasady płci w zbiorowym szablonie ludzkiej rasy. Odwrócenie płci przyczyniło się do naszych ludzkich problemów i duchowych konfliktów, do pomieszania płci i innych anomalii... i nadal to obserwujemy w naszym życiu! Jest grupa ludzi, którzy ciągle to czynią. Ale już niedługo... wkrótce to wszystko zostanie przywrócone do Boskiej równowagi.

Pierwsza fala, która ma być wcielona przez właściwe wzorce kodu Krist/Krystallah, na tej osi czasu wniebowstąpienia, który służy Misji Odzyskania Chrystusa, poprzez aktywację Poliodorian...

to tak z grubsza... dla większego rozjaśnienia umysłu... bo to wszystko, co my wiemy na ten temat, trzyma nas w nieruchomym punkcie, który nie pozwala nam iść dalej... ponieważ do ludzi dociera więcej fałszu niż Prawdy.

Naturalny Nieruchomy Punkt jest Punktem Stworzenia, w którym Źródło Boga, generuje pętlę sprężenia zwrotnego z indywidualną iskrą światła, co umożliwia powrót do punktu zerowego dla wszystkich warstw świadomości. W naturalny sposób buduje się świetliste ciało, które już pomieści wewnętrznego Chrystusa, który zawiera Kod Krist w prawidłowych matematycznych proporcjach w siatce 12 Drzew... który jest naturalną funkcją iskry świetlno-dźwiękowej wewnętrznego Chrystusa, który dostarcza nieskończony dopływ energii i wieczne życie.

A my jako ludzie świadomi, już przebudzeni na właściwej częstotliwości wibracji, musimy już inaczej myśleć... w swoim czasie to wszystko znajdziecie w swojej pamięci komórkowej, i tą własną tożsamość, w chwili wzniesienia do 5D, będziecie wiedzieli:
- kim jesteście i dokąd zmierzacie... i w czyjej pracowaliście misji.
A to wszystko co się obecnie dzieje jest ukrytym planem i nie zdziwmy się aż tak bardzo, jak to wszystko przybierze zupelnie inny wygląd, niż nam się to wydaje! Ponieważ któregoś dnia, w jednej chwili, to wszystko się obróci do góry nogami, dla multum ludzi i okaże się zupełnie inne... i wielu, okaże się być mocno rozczarowanymi, z takiego obrotu sprawy.

Ale ty miej już tą wiedzę, że wracamy do Boskiej Architektury Stworzenia i cokolwiek się wydarzy na Ziemi, to jednak we Wszechświecie jest porządek i dobra organizacja... i jeśli my się wpiszemy w ten boski szablon, powrócimy na właściwe miejsce.

Ramy Wniebowstąpienia... Wszechświat zaczyna od Wiecznego Boskiego Źródła, lub centralnego punktu wszystkiego zjednoczenia, poprzez wibracyjne schodzenie w dół przed siebie... sprowadzając świadomość do pojedynczego punktu skupienia, który będzie pewną formą...
dlatego się mówi:
-wielu jest powołanych lecz mało wybranych.
I jest również powiedziane, nie wolno dotknąć opatrzonych pieczęcią 144 000 opieczętowanych 12 Plemion izraelskich... którzy jak wyszli z Nieba tak mają do niego powrócić w pierwszej kolejności... czyli są na specjalnej misji.

Wszystkie te formy wrócą do Boskiego Źródła, każda istota, która wyszła z tego punktu... ale wg swojej kolejności. To inteligentna jednostka świadomości, Żywy Duch, który żyje we wszystkim. Nazwany jest Wewnętrznym Chrystusem, zbudowany jest na Uniwersalnych Prawach, czyli ma szacunek do całego życia. Miłość i czysta świadomość jest wyrażana przez Wewnętrznego Chrystusa, który należy do wszystkich ludzi niezależnie od religii i innych schematów... ale we Wszechświecie mamy także Wolną Wolę... i nic tu się na siłę nie zadzieje.

To starożytna duchowa mądrość Prawa Jedynego i była z ludzkością aż do buntu lucyferiańskiego, gdzie te wszystkie Prawa zostały sfałszowane. Wzory naszej świadomości, która jest falą energii, na nasze doświadczenia w materii... dlatego często mówię:
-obserwujcie wszystko, co się dzieje na tym świecie, nie pomijajcie niczego, ale w to wszystko wchodźcie... a kiedy już prawidłowo rozszyfrujemy te rzeczy, poznamy ukryty plan, który z naszej pozycji nie jest widoczny, ale jak już ułożymy te puzzle będzie wyświetlony przez holograficzny szablon.

Tam też znajdują się nasze duchowe zapisy dla ludzkiego ciała, wszystkich żywych rzeczy... i wgrają się w nie, kiedy te ciała będą na to gotowe. I nie pomoże tu żaden naukowiec ani wróż wszech czasów... to doskonała boska matematyka.

Szablon matematyczny, w którym manifestuje się materia, to fale stojące, które utrzymują stały punkt w siatce z określonymi matematycznymi i geometrycznymi zależnościami... jedno i drugie musi zapracować niczym komputer... inaczej nasz login nie zadziała. A właśnie tam jest cały zestaw instrukcji... dla nas, jako indywidualnej istoty. To są fale energii, które zapalają się i gasną we wszystkich częstotliwościach. Ale wśród nich są i te Ogniste Litery, które nie zagasną, jeśli trafią na swoją częstotliwość.

Świadomość wiecznej miłości to wewnętrzna Świadomość Chrystusa zjednoczona z Bogiem, odbuduje się poprzez zapalenie wewnętrznej Świadomości Chrystusa. Kod Krist jest tym, co resetuje Architekturę Rdzenia świetlistego ciała do właściwych matematycznych proporcji i energetycznej równowagi. To ta matematyczna precyzja wyrównuje ciało świadomości, wszystko odbywa się naturalnie, ponieważ Wieczny Duch Boga rezyduje w naszym Świętym Kryształowym Sercu. Kiedy go otwieramy, żywimy się takimi pokarmami jak: współczucie, empatia, przebaczenie, hojność wobec wszystkich. Kryształowe Serce to energetyczna brama naszych wyższych duchowych ciał i otworzy dostęp do tych wszystkich wyższych częstotliwości, które już istnieją w naszych wyższych duchowych ciałach: w głowie, koronie i innych duchowych warstwach.

Toteż obecnie jest niezmiernie ważne, aby podejmować właściwe codzienne wysiłki, aby zachować nasze czyste serce, aby nie ranić innych. Musimy już mieć w sobie tą siłę, aby się obdarowywać tą anielską cechą i pokazać nasze człowieczeństwo z wyższej półki. Właśnie teraz, podczas tej naszej burzliwej fazy życia, w obliczu strachu, jaki jest nieustannie na nas wylewany, zdrad, złamanego serca i innych zastraszeń i wciąganie ludzi w dziwne pułapki. To są celowe oszukiwania, wyzwalanie w sobie energii z niższej półki, a my nie dajmy sobie psuć naszych serc, musimy skupić się na wyższych cechach i te wyższe cnoty wprowadzić w swoje życie, jeśli chcemy wejść na właściwy poziom świadomości.

Vancouver
2 June 2023

WIESŁAWA