NOWA ERA

GOG I MAGOG, TAJEMNICZA PARA

Aby dzisiaj dobrze zrozumieć, co się dzieje na wschodzie Europy i Azji (i na całym świecie), należy się zapoznać z Księgą Ezechiela (38, 39). Poprzez jego proroctwa zidentyfikować narody przez niego wymieniane, przejrzeć stare mapy, które raczej nie są dostępne dla ogółu i zaznajomić się z innymi biblijnymi proroctwami. Kiedy wejdziemy w ten rozdział wiedzy, szybko zauważymy, że terminy, które dzisiaj nam służą, w przeszłości miały inne nazwy, dzisiaj zupełnie nam obce. Pojawiają się tajemnicze nazwy Magog, Meshech, Tubal, Gomer... wszystko w Azji Mniejszej. Jest to mniej więcej dzisiejsza Turcja.

Magog, prawdopodobnie pochodzi z ziemi Goga... tak jak mówił Ezechiel, Józef Flawiusz, obaj utożsamiali Magoga ze Scytią, ale wyraźnie chodziło tu o wędrującego Scytyńczyka, który wszedł na ziemię Lidii (Turcji), Bułgarii, Mołdawii i Ukrainy. Piljusz Starszy umieścił Magoga na granicy Syberii. Jakby nie patrzył były to ziemie w pobliżu Morza Czarnego. Ale według badaczy Starego Testamentu, wg Ezechiela, najlepiej jest interpretować Magoga jako „Mat Gugi”- „Kraina Goga” w Azji Mniejszej. Meshech i Tubal są we współczesnej Turcji. A starożytni badacze łączą Meshech z Moskwą, co automatycznie odnosi się do Rosji... i to może być baza skąd wychodzili ludzie na południe, starożytne nazwy mowią Meshech (Meshka).

Ale inne źródła mówią, że Magog to prawdziwe imię Prometeusza, który mieszkał w pobliżu Kaukazu i łączy Magoga z Rosją. Taka wersja jest umieszczona w kilku proroctwach. Mówi się także, że Magog jest potomkiem Noego. W starych źródłach jest wiele na ten temat, ale wymaga solidnego badania i trzeba na to poświęcić dużo czasu, trzeba przerzucić wiele starożytnych źródeł... a ja tu pisze tak szybko i chaotycznie, aby chociaż w małym skrawku przybliżyć ten temat, aby przebrnąć przez te tajemnicze ciągle napisy i odniesienia do czegoś, czego ludzie ciągle nie rozumieją. Przykrył je piach historii i zapomnienia na przestrzeni wieków. Lecz jeśli ktoś powoli się wdrąży w historię ludzkości na Ziemi, szybko się zorientuje, że to są linie krwi i wzorce migracji starożytnych ludów, którzy na początku byli braćmi... a później stali się wrogami. Osiedlali się coraz bardziej oddaleni od rodzimych ziem i przybierali inne nazwy... aż w końcu stali się Celtami na dalekim kontynencie.

Prorok Ezechiel, termin Magog nazwał Meszek i utożsamił go z Azją Mniejszą. Nazwę Gog i Magog znajdziemy w Koranie i Biblii Hebrajskiej. U Ezechiela (38), Gog jest jednostką, jakby właścicielem a Magog jego ziemią (z poddanymi). W Genesis (10) Magog jest człowiekiem i tytułowym przodkiem narodu... a Gog, można tu przypisać korzeniowi, z którego wyrastają nowe gałęzie. Proroctwo Goga ma się wypełnić w końcowym czasie na Ziemi (koniec świata).

Magog jest przez wielu uważany za 10 zagubionych Plemion Izraela i jest identyfikowany z Hunami, Wikingami, Chazarami, Mongołami, Turanianami, którzy stali się nieczystymi narodami, mocno zaangażowali się w kanibalizm. A w obecnych czasach Gog i Magog stali się zaciętymi wrogami, i jak mówi Apokalipsa, Gog i Magog będą ze sobą zawzięcie walczyć. Ale bez względu na wszystko Bóg jednak przywróci w końcu na Ziemi swój boski porządek. I jak mówił Ezechiel, i wiedzieli o tym Apostołowie (Mat. 8;28-34), bitwa na terenach Azji należy do Pana i tylko On może ją wygrać. Dlatego Apostołowie nie głosili tam Ewangelii (Dz.16, 6). W porządkowaniu spraw między Gogiem i Magogiem miał duży wpływ Aleksander Macedoński, ale w tym tekście tylko o tym wspominam.

Proroctwa mówią, że upadłe narody, które są nie tylko mięsożerne, spożywają ludzkie mięso, a ci, co mają haczykowate nosy, nie unikają nawet spożywania ludzkich płodów, robaków, psów... zamieszkiwali jaskinie i podziemia. Nieczyste narody przykucnęły na Ziemi w swoich bezpiecznych miejscach, aby poczekać na przyjście Antychrysta, najbardziej byli utożsamiani z Chazarami i ich ziemią. Zamieszkiwali Azję środkową, dzisiaj tereny zwane Mongolią (Mongogola), czyli potomkowie Goga, sami mówią o sobie, że są potomkami Goga i Magoga.

A co mówi jeszcze Apokalipsa? Bóg zniszczy ich w ciągu jednej nocy, a na Ziemi w tym samym czasie, będzie zapoczątkowany Dzień Zmartwychwstania. Co to znaczy dla nas ludzi? Ponowne zjednoczenie Królowej ze swoim Królem. Połączenie przeciwnych par. To rozdarcie tej pary stworzyło na Ziemi niesamowity bałagan... i cały czas na Ziemi toczy się walka o gwiezdne wrota 4D (Giza) i Bramy 6D w Syrii z dostępem do Andromedy. Giza - Brama Wniebowstąpienia, Andromeda – Nowa Ziemia.

Dawno temu fałszywy król tyranii doprowadził do upadku kobietę (Matkę Bożą), która stopniowo odzyskiwała na Ziemi swoje utracone cząsteczki... a teraz odzyska siebie w Całości. Z planu fizycznego został usunięty Duch Święty i tym sposobem została wypaczona Świadomość Chrystusowa, a ludzkość zepchnięto w ciężką karmę. Zostało rozbite naturalne pole hierogamiczne, czyli duchowe małżeństwo. Zostały skradzione kody Graala i ukryte pod ziemią. Między mężczyzną i kobietą został wzniesiony wielki mur... który nie bez kozery wybudowano na tej Ziemi między Rosją i Chinami (Chińczycy pochodzą z Andromedy). Jak widzimy, nic na tej Ziemi nie dzieje się przypadkiem. I ten mur też będzie walony, czym będziemy bliżej Nowej Ziemi.

Anglia i Irlandia stała się zalążkiem, co dzisiaj znamy jako Celtowie, ale tak naprawdę są z rodowodu Magoga. To na tym terenie wprowadzono nasiona antychrysta w ludzkie mitochondria. Pisalam już na ten temat jakiś czas temu, można to znaleźć w poprzednich artykułach.

Tak powstała nowa linia magów, czyli pakt z diabłem i nowy fałszywy król tyranii Gog a jego władza opiera się na tym, że to jemu mamy sprzedać duszę... czyli pierworodne dziedzictwo boskiego człowieka. (tu się kłania Księga Hioba). Właśnie to doprowadziło Ziemię do ogromnych zbiorowych sił Goga i Magoga (zaprzedanie własnej duszy), co zmieniło naszą ewolucję. Nastąpiło odwrócenie energii, przez co nie możemy odnaleźć utraconych nasion prawdziwego Króla i Królowej, czyli Boskiego Źródła...

ale teraz nadchodzi ten czas, Ziemia się oczyszcza według Boskiego Planu i ludzkość uwalnia się z umysłu drapieżników, którzy przekręcili wszystkie bieguny energii... obecnie na Ziemi przywracane są kody Graala i zostaną zakotwiczone w polach morfogenetycznych... to się już dzieje od roku 2000.

I tak jak widzimy, wszystko na tej ziemi stanęło na głowie... a kiedy są odwracane te bieguny, wszyscy mamy możliwość poznania prawdy, ale musimy wszystkie te poćwiartowane kawałki ułożyć na nowo, wg Boskiego Porządku. Dopóki tego nie zrozumiemy będziemy ciągle zakładać masoneczki na twarz... czyli nasze umysły ciągle są zamglone.

Vancouver
5 March 2022

WIESŁAWA