NOWA ERA

FURTKA 7-7-7
(CZĘŚĆ 2)
LINK! DO CZĘŚCI 1

Zaakceptuj fakt, żyjemy w wyjątkowym czasie i otwieramy jeszcze bardziej mistyczny i magiczny okres, wpuszczamy na naszą Ziemię transformacyjne energie, zrywamy niewidzialny woal odgradzający naszą planetę od Wyższych Niebiańskich Planów. Zbliża się dzień harmonii, pozostańmy skoncentrowani na własnym wnętrzu, nie traćmy cierpliwości, jeszcze nie jeden raz będzie nam przeszkadzać negatywny wzorzec, odezwie się pod różnymi postaciami by zakłócić nasze prawdziwe postrzeganie zmysłowe, nasze pole uczuć, zniekształcić płynące do nas informacje z kosmosu. Będziemy dostawać do ręki na przemian: piękny kwiat i ciężki kamień, rozegra się na naszych osobistych polach potężna walka. W tym czasie potrzebna jest nam cisza - przebudzi głębsze warstwy świadomości, pozwoli wyczuć subtelne i niewidzialne siły, które przenikają w nasz świat fizyczny. W celu wejścia w cichą enklawę pomoże modlitwa, medytacja, blask świecy, kadzidło.

Nadchodzący cykl - proces oświecenia Ziemi, transformacji i wniebowstąpienia jest dla nas wszystkich wielką łaską. Wszystko co zachodzi wokół nas wiąże się z potężnymi emocjami, wyzwala się dużo duchowego cierpienia. Każda cząsteczka naszego ziemskiego Ja będzie się bronić, prowadzić nieskończony dialog, ego stworzy wspaniałe sytuacje na polu materialnym w celu dania nam do ręki lepszego fizycznego życia. Wchodzenie po szczeblach duchowej drabiny zmieni nasze ciało fizyczne, staniemy się bardziej "przezroczyści", lżejsi. Osoby, które już doświadczają wznoszenia się wiedzą jak bardzo zmienia się ich ciało, staje się fizycznie słabsze, szczuplejsze, postrzegają nawet inne barwy własnych oczu, rysów twarzy. Raz widzą w sobie piękno innym razem brzydotę - następuje w nich wielkie przewartościowanie dotychczasowych energii. W takich chwilach przesuwają się w naszym wnętrzu poprzednie inkarnacje, wyzwolony świetlisty kod nie raz pozwoli przeżyć "dziwne zdarzenie", ujrzeć wizję czy nawet sen odpowiedzialny za poprzednie życia.

Zaprośmy do swojego życia Anioły, bliskie naszemu duchowi, pozwolą odsłonić misterium naszego wnętrza, pokażą nową drogę - nieomylny korytarz, który nas zaprowadzi do prawdziwej ojczyzny.

W chwili przejścia przez niewidzialny woal zobaczymy na niebie niebieski księżyc, będzie to sygnał, że zostały wybalansowane dwa światy: materialny i niebiański. Zaraz po tym wydarzeniu kosmiczna energia będzie budować nową furtkę 7-7-7. W chwili jej otwarcia nasza Matka Ziemia otrzyma złote połączenie z Uniwersum, od tego czasu będziemy wszyscy odczuwać złote wibracje. Już zakotwiczeni w nowym portalu rozpocznie się na Ziemi aktywacja ciał świetlistych dużej ilości ludzi.

Transformacja musi odbyć się w odpowiednim czasie, kiedy nastąpi odpowiednie dostrojenie Ziemi i kosmosu. Wystarczająco musi przebudzić się dusza Ziemi, zaabsorbować odpowiednią ilość złotej energii. W tym momencie złote promienie płynące na Ziemię skierują się również w kierunku ludzkości. Nastąpi na Ziemi oddech Złotego Wieku. Otwarta Furtka 7-7-7 przyciągnie na naszą planetę wszystkie dusze, które miały z nią kiedykolwiek najmniejszy kontakt.

Obecnie na Ziemi ludzie żyją w nieustannej przepychance. Ciągle dużo ludzi goni za osiągnięciem jak najwyższego sukcesu, niektórzy uważają się za ważniejszych niż inni.
Jest to wielkie złudzenie, wszystkie role są ważne, choć tak różne złączone razem w jednej matrycy wspólnie się uzupełniają. Wznosząc się razem wspólnie otworzymy świat na nowe misterium, na nowe harmonie światła i dźwięku. Złota Epoka otuli Ziemię, tchnieniem złotej wibracji zjednoczy w bezwarunkowej miłości. Nasz Wielki Nauczyciel Jezus otworzył dla nas furtki, dokonał przekształceń ewolucyjnych, ten łańcuszek nie skończy się nigdy a jednak jest bardzo różny.

Klucz do rozszyfrowania własnego przeznaczenia leży w samym człowieku. Codzienne życie jest nieskończoną metaforą symboli, znaczeń, zdarzeń. Wszystkie życiowe akcje służą do wypełnienia osobistego przeznaczenia. Dzisiaj wszyscy mamy wyznaczony tylko jeden kierunek - Uniwersum. Ludzkość dotarła do płaszczyzn wniebowstąpienia. Nieograniczone są możliwości w Dziele Stworzenia a my nieustannie podróżujemy krok za krokiem stawiając nowy filar aby kontynuować własną ewolucję. To jest ścieżka niewinności i pełnego zaufania a klucz do Wielkich Niebios znajduje się w sercu każdego człowieka. Odnalezienie go we własnym wnętrzu będzie największym sukcesem.

Budowanie świata według własnej prawdy ogranicza i hamuje bieg, taka osoba staje się inną formą energii i tworzy inny tor, przyciąga do swojego życia określone częstotliwości wibracji, rezonuje przeciwstawną energią, które mącą harmonie złotej kosmicznej oktawy. Zaczynają już być coraz mocniej wyczuwalne energie przechodzące przez Lwią Furtkę, przygotowują nas do pełnej aktywacji 7-7-7. Wiele ludzi czuje już silne energie w głowie; odzywają się bóle głowy, zmęczenie, wyczerpanie, kłucia w sercu a nawet ataki przypominające zawał serca. Po raz kolejny nasze ciała są podnoszone do częstotliwości jeszcze wyższych energii. Dużo osób czuje podrażnienie, gniew, smutek - następuje uwolnienie tych energii i uczuć z przeszłego cyklu. W roku 2008 po raz pierwszy dotknęliśmy Nowej Ziemi przez Lwią Furtkę 8-8-8, chociaż niewiele ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Nadchodzi czas aktywacji 12-stu czakr (LINK!). Zostaną odpalone w ciele ludzkim wszystkie energetyczne silniki, właśnie te nowe energie są również skondensowane w nowych czakrach, wyprowadzą z iluzji tego świata.

Jeszcze nie raz człowiek zareaguje smutkiem, złością, zwątpieniem, obudzą się wyrzuty sumienia, opuszczenia, zdrady - rozpuszczają się ostatnie złudzenia, dla wielu będą to niezmiernie trudne i bolesne ostatnie kroki po starej Ziemi.

7-7-7

Furtka przez którą już powoli wnika Energia Chrystusowa na niższym poziomie (LINK!) otwiera 12 czakr i mocno nas osadzi na Nowej Ziemi. Wyższy wymiar wspiera nas i ożywia. Wielu z nas przyjmie i poczuje w sobie osobisty "ogień" zrodzony z Najwyższego Złotego Ciała Chrystusowego, w tej samej chwili zrozumie co to znaczy mówić prawdę, chodzić po ziemi w zaufaniu i mieć głęboką wiarę. Powoli przebudzi się radość i wolność. Aby przejść 12 -cie czakr należy wejść we własne wnętrze, przy płomieniu świec, modlitwie, medytacji złączyć się z harmoniczną mądrością, a swoje serce uczynić łączem między Ziemią i Niebem. Kiedy 12-cie czakr wypełni jaśniejące światło, doświadczysz i zrozumiesz, że jesteś częścią całości.

W chwili kiedy człowiek w ten sposób dotknie Boskiego Istnienia (13 czakra) będzie sygnałem otwarcia się jego 12-stej czakry. Energetyczna aktywacja 7-7-7 łączy żeńską i męską energię. Ten proces jest regulowany i kontrolowany przez znak Lwa. Spali stare energetyczne wzorce a na ich popiołach wybuchnie ogień twórczości i pasji do nowego życia, już na Nowej Ziemi. Rozstrzygający proces - powrót do wolności nie uda się kiedy nie zostanie oczyszczone serce. Czyste serce powoduje, że harmonia energii wzrasta do ideału, daje możliwości przezwyciężenia wszystkich swoich blokad.

Liczba 7

Symbolika tej liczby reprezentuje świadomość duchową, prawdziwe piękno człowieka. Liczba 7 to dwie geometryczne formy: trójkąt osadzony na kwadracie.

Górna krawędź trójkąta oznacza zjednoczenie ducha i materii, unia - rodzaj męski i żeński, unia - Niebo i Ziemia.

777 symbol transmutacji, która odbywa się w momencie, gdy człowiek staje się świadomy konieczności wejścia na ścieżkę prowadzącą do Boga.

700+70+7 Ojciec Wszechmogący + Syn Boga + Duch Święty.

(777 - krzyż - z greck. stavros).

700 - Ojciec Wszechmogący - perfekcja
70 - Mądrość, światło umysłu
7 - Numer kompletny, Duch Święty

777 - powrót do Najwyższej Świadomości
777 w numerologii uchodzi za cudowną liczbę - tak zwana, aniołowie mają dla ciebie dar.

W ezoteryce 777 znaczy, że dziewicza dusza, której Bóg dał życie wyrusza z misją aby wzrosnąć i ponownie powrócić i połączyć się ze swoim stwórcą. Przejdzie 777 wcieleń, musi się inkarnować w takcie siedmiu obrotów tak, że fala życia osiągnie 7 światów. Symboliką tej liczby jest zatem wniebowstąpienie duszy poprzez ciało.

Chrystus powiedział: " Jam jest zmartwychwstaniem".

W języku greckim zmartwychwstanie jest napisane "h anastasiv" - numerologicznie 777. Liczba 777 użyta jest 1 raz w Biblii. Była w starożytnych czasach sekretną liczbą Hebrajczyków i Semitów, reprezentowała perfekcje i świętość.

Vancouver
23 Nov. 2008

WIESŁAWA