NOWA ERA

FAŁSZYWY KRÓL TYRANII

Fałszywy król tyranii – czyli Gog, kontroler, aby rządzić na Ziemi za pomocą tyranii i dominacji. Za jego przyczyną został usunięty z Ziemi Duch Święty i zostaliśmy obdarci ze Świadomości Chrystusowej, która składa się z żeńskiej i męskiej zasady. Kody Matriarchalne zostały skradzione i przewieziono je na teren dzisiejszej Irlandii i zostały ukryte w systemie portali pod ziemią. Irlandia stała się tym, co później znany jako Gog i jego ziemie wraz z ludnością, czyli Magog, to były zanieczyszczone już geny człowieka. A człowiek stał się zanieczyszczoną siłą Goga i Magoga... było to około 5 000 lat temu, mniej więcej po potopie, kiedy już na tą ziemię Celtów dotarli potomkowie Noego.

Irlandia i Anglia oddalone są od stałego kontynentu i wiąże się ich z Armagedonem, czyli niszczycielską wojną przeciwko ludziom, którzy zaprzedali swoją duszę diabłu. Półwysep Kornwalijski nad rzeką Tamar, w hrabstwie Devon, to miejsce Goga i Magoga, czyli w tym miejscu zanieczyścili nasze ludzkie chromosomy nasieniem Azazaela, Antychrysta. W historii Wielkiej Brytanii znani są rdzenni giganci Kornwalii, zabijani przez Brutusa, założyciela Wielkiej Brytanii, który dotarł na tą ziemię po wojnie trojańskiej. Przywódca gigantów Gogomagog zmagał się z Korinesem i został zabity. Znamy też inną historię pastuszka Davida, który zabił olbrzyma Goliata.

Znany jest również na Ziemi rodowód smoczych królów i królowych, które zwane były także jako Gog... kiedy dokładamy do Goga „Ma”, mamy odwróconą królową – Magog, czyli fałsz. Ludzka krew została skrzyżowana... lub ukrzyżowana, a wszystko, co z tej krwi powstało będzie jej ofiarą. Na tą linie został przelany ciężar karmy, ponieważ ta krew została zanieczyszczona miazmą, a to zostaje skazane na śmierć, to tysiące tych ofiar z linii Magoga, zanim powrócą jako uwolnione w Wieczne Światło Boga. Zanim ponownie powrócą do boskiego Źródła muszą być oczyszczone wszystkie zapisy krwi, wówczas zostaną wskrzeszone w swoim ciele na obraz Boga.

Nie jest łatwo uwolnić swoją duszę z tego rozczepienia, jakie tu nastąpiło i z dalszych konsekwencji większych zanieczyszczeń. Zostało stworzone 2 elementy mężczyzna i kobieta, w dodatku pożenieni z innymi elementami genetycznych brudów, tak z Ziemi, jak i astralu. Za każdą tą naprawę dusza musi zapłacić krwią swojemu władcy, który ją przejął. Może łatwiej nam teraz będzie zrozumieć, skąd się wzięła ofiara krwi.

Azazael, demon-kozioł (Baal), przewodniczy całej tej demonicznej hierarchii i co za tym idzie, stosunków seksualnych, organizuje sex partnerów, orgie, ułudę, aby zbezcześcić święte małżeństwo Bliźniaczego Płomienia Krist/Sofii. Właśnie do tego służą orgie, czarna magia, czarne rytuały, wszystko dla czarnej Lilith. W tym celu w człowieka została rozdzielona Energia Kundalini na 2 węże, jeden żeński, drugi męski owinięte na pniu kanału Sushumna, który od tej pory stał pusty... ale kiedy znowu te oba kanały się połączą wracamy do swojej prawdziwej tożsamości i odzyskujemy boską moc.

Stworzono odwrócone prądy i tak ustawiona energia nie łączy się i nie może wejść w centralny kanał Sushumna, aby połączyć się z Boskim Źródłem. Płynąc do góry przez 2 kanały ponownie spłynie do dołu po rogach kozła i ponownie napędza seksualną energię, co zmusza nas do ciągłego rodzenia dzieci, czy chcemy, czy nie... ponieważ jesteśmy wkładani do takiego oprogramowania, w zależności od programu. W dodatku posiadamy w sobie ziarno wojny, szczególnie przeciw Bogu, czyli mamy zniekształcony własny obraz, a bywa jeszcze gorzej – uciekamy przed Bogiem.

Czarni magowie rozdzielili ogień węża, nasz Bliźniaczy Płomień, tak aby biegł w przeciwnym kierunku, tym sposobem upadłe czarne anioły chciały stworzyć rasę super-mistrzów, jako armię, aby pokonać wszechświat, używając do tego Dzieci Boga. Przypomina nam to czasy z IIWŚ i usilne działania rasy panów, którzy za wszelką cenę, próbowali stworzyć taką rasę do podbijania innych narodów. I tak się działo na Ziemi przez długi czas, najbardziej to widać po potopie, kiedy rozrośli się w siłę potomkowie Noego. Nie jest już nam obce, że hitlerowcy klonowali ludzi, prowadzono je w ich licznych laboratoriach pod ziemią i w obozach koncentracyjnych, krzyżówki nowych linii, czyli otwierali portale ciemnej świadomości z wykorzystaniem nasion Azazela z demonicznej linii krwi, wszystko po to, aby odwrócić od człowieka Świadomość Chrystusa. Mając tą wiedzę, łatwiej jest zrozumieć, dlaczego we współczesnym świecie, tak ważny stał się dla ludzi sex, odwracanie płci, to jest filar antychrysta do tworzenia nowej rasy człowieka, która ma zupełnie inną naturę niż ciało Chrystusowe. I tak odwrócony energetycznie człowiek ma wszystkie cechy nieczystego człowieka, w dodatku został popchnięty do jedzenia mięsa i innych nieczystych rzeczy... a nawet picia ludzkiej krwi... co oczywiście stało się to bardzo bolesne dla ludzi, i to jest też powód, że nieustannie prowadzą ze sobą wojny... a wszystko tu chodzi o ten nasz szablon energetyczny, który tworzy w nas określony rodzaj energii. I widać to obecnie na każdym kroku, jak mocno zabiegają o ten nasz anielski oryginalny kod. Z drugiej strony wstawiają w nas fałszywą tożsamość, sztuczne osie czasu, ograniczenia, zniewolenia i wszelkie manipulacje i coraz to bardziej jesteśmy rozbijani na jeszcze drobniejsze cząsteczki, aby wykraść z nas tą prawdziwą tożsamość, wszystko, abyśmy nie mogli ponownie się zjednoczyć i powrócić do Źródła.

W ten sposób przestajemy być człowiekiem prawdziwej duchowej rodziny i nie możemy obudzić nowego Kryształowego Serca, a nawet nie mamy świadomości, że takowe istnieje.

Poszukiwanie Goga i Magoga

Ezechiel - wyrok na Judę.

Wrogowie Izraela podzieleni na 2 części (Ez. 38, 39). Druga część do dyspozycji Goga. To proroctwo mówi o bitwie Goga i Magoga, zaczyna się od listy 10 imion własnych a Gog jest przywódcą inwazji i głównym księciem (Gugan). Imiona: Gog, Magog, Rosz, Meszech, Tubal, Kusz, Put, Gomer, Put-Tagarma. To wszystko można znaleźć w starożytnych źródłach.

Gog jest niczym tytuł, jest naczelnikiem Rosz, Meszek i Tubal (znaczy może się odnosić do obszaru geograficznego). Czy zatem Rosz należy utożsamiać z dzisiejszą Rosją?

Hebrajski uczony bezsprzecznie wierzy (jego praca z roku 1842), że Rosz wymieniany przez Ezechiela określa dzisiejszą Rosję, wyraźnie mówi:
– jest to Naród Północy, połączony z Meszechem (dzisiejsza Moskwa) i Tubalem, mieszkańcami nad rzeką Wołgą.

Rosz był bardzo znany w starożytnym świecie, istniał już około 2600 lat p.n.e. Późniejsze już inskrypcje z 1500r. p.n.e. nazywały ten teren Reshu- na północ od Egiptu. Te informacje można znaleźć w ugaryckich tabliczkach. Ezechiel pisał o Rosz w 6 wieku p.n.e. I napisał swoje proroctwo o ludach na północ od Morza Czarnego. Pisał, że wszystkie były przodkami ludu Rusz/Ros w Europie i Azji, i jest to mieszanka Słowian i Rusów, stąd pochodzą dzisiaj nazwy: Rosja, Moskwa, Tobalsk.

Ezechiel wymienia te stare ludy jako handlowych partnerów ze starożytnym Tyrem (dzisiejszy Liban), stoi to zapisane w starożytnych greckich pismach jako: Mesku, Tibeareoan.

Kusz (Etiopia), górny Egipt, zwany Kusz przez Asyryjczyków, Babilończyków i Egipcjan... przez Greków – Nubia (wspierał Irak w wojnie w zatoce perskiej). To też ważna informacja, wszystkie te walki we współczesnym świecie na bliskim wschodzie są ze sobą ściśle powiązane i z tym, co się dzieje obecnie.

Z kronik Babilonu wynika, że Putu (Put) była odległą ziemią na zachodzie od Egiptu i wskazuje na współczesną Libię.

Gomer, często identyfikowany jako Niemcy (dokładniej-wschodnie... i były współcześnie pod wpływem komunizmu, to też nie przypadek). Gomer, Gi-mir-ru-ai, czyli Gamir armiański, jest utożsamiany z Galacjanami – dzisiejsza środkowa Turcja.

Tegarma (Hetyci), współczesna Turcja. Dzisiaj większość tych ludów jest muzułmańskich i wiele z nich jest zagorzałymi wrogami Izraela, wielu przyjęło formę wojującego islamu. Jeśli popatrzymy obecnie na tereny Morza Czarnego, to widzimy wyraźnie, co się tam dzieje... i tak jest od wieków, wyraźnie ktoś tam miesza. Atakują wyraźnie ziemie Izraela, ale niestety i sami Żydzi wywołują wielkie konflikty, a nawet wewnętrzne zamieszki i zatargi, następuje konflikt za konfliktem (o tych inwazjach pisał w starożytności Ezechiel).

Put (dzisiejsza Libia), naród przybyły z północy (jako Magog z ziemi Scytów). Tu jest też ważne wiedzieć, żydowskie święto Purim, by uczcić Boże wyzwolenie Izraela z ręki jego wrogów (Księga Estery)... a Ezechiel pisze nam, że w czasie ostatecznym Izrael dozna wielkiego ucisku i nastąpi to w czasie inwazji w ostatecznych dniach. Wygląda na to, że Izrael może być najechany przez wiele narodów (Ezech 38)... a nawet proroctwa mówią, że Izrael przestanie istnieć.

Izrael będzie dotąd bezpieczny, dopóki będzie sprzymierzony i pod ochroną z antychrystem... ale i to go zgubi!

Większość proroctw mówi, że to się wydarzy, gdzieś w połowie wielkiego ucisku, a Izrael będzie ponownie jednoczony i zgromadzony w starożytnej Ziemi na północy.

„I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.”
(Dan. 9-27)

Gog w przepowiedniach biblijnych

Biblia zawiera 2500 proroctw, z tych 2000 już się wypełniło co do joty. Nie wystąpił w nich żaden błąd. Ostatni rozdział „Objawienie Św. Jana” mówi nam o Gogu i Magogu, i nie tylko ten rozdział, dużo mówi nam Ezechiel, a kiedy jeszcze mocniej zagłębimy się w studiowanie Pisma Świętego znajdziemy jeszcze więcej podobnych odniesień, już w Księdze Rodzaju (10, 2) dowiadujemy się o synach Jafela: Gomerze, Magogu, Madai, Jawanie, Tubalu, Meszku, Tiraste. Byli wnukami Noego. Studiując starożytne mapy te imiona postrzegamy jako miasta, tereny... znane są także jako książęta północy, którzy następnie zeszli z dalekiej północy na południe i zamieszkali w okolicy Morza Czarnego. I stali się książętami południa, inni poszli na wschód, osiedlili Chiny, jeszcze inni na zachód, w tym do Wielkiej Brytanii i Ameryki... wszystko to datuje się na okres około 5000 lat temu.

W tym miejscu musimy się przypatrzeć samemu Gogowi, czy to jest naprawdę król Rosz z dalekiej północy? Ezechiel mówił – zostanie zabity i pochowany (Ez. 39,11), co oznacza, że jest ludzkim przywódcą, prawdopodobnie kontrolowany przez upadłego anioła. Mówi się też, że Gog jest głównym księciem, a nie królem (Ez. 38, 4) – „Odwrócę was, włożę haki w paszczę i wyprowadzę was z całym waszym wojskiem, końmi i jeźdźcami...” ale Hiob mówi (41, 1-2): - „Czy możesz wyciągnąć Lewitiana hakiem, lub związać jego język sznurem...” jak widać do tego potrzebny jest ktoś inny...

W Biblii możemy znaleźć, że Meszkowie byli niewolnikami Fenicjan, byli bardzo dobrymi niewolnikami, dobrze znali swoje rzemiosło, którym się parali (Ez. 27, 13). W języku armeńskim Meshika oznacza Mesjasz, w tureckim Mesi lub Meshi. Ale Żydzi w diasporze wraz z Irakczykami próbowali zniszczyć Meszków i Goga z północy, pomimo że wielu ludzi traktowało ich jak świętych. Lecz przyszedł i taki czas, zbuntowali się przeciw swoim panom. Aby się uwolnić zwerbowali do pomocy dzikie plemiona górskie w Afganistanie i Pakistanie. W Ramajana te dzikie plemiona górskie nazywa się Rakszaszami i Pisakami. Nie będę opisywać całej historii tej rebelii, ale w konsekwencji wyrwali się z niewoli i przenieśli się na teren dzisiejszej Meso-Ameryki. Od tej pory są w Ameryce. To stąd znamy na terenie Ameryki naród Meshika (Meksykanie), Mecican, Michican, natomiast na starym kontynencie możemy ich nadal znaleźć na terenie Rosji, najwięcej w okolicach Moskwy.

Inkowie powiedzieli Hiszpanom, że ich Bóg Słońca przybył zza morza i nosił nazwę Vira Cocha (Vira Kascha – Indrus Rama), Mehesz lub Śiva, Ajaw – imigrant. Ale wraz z nimi przybyli na tereny Ameryki plemiona kanibali mongolskich, którzy również rozprzestrzeniali się na terenach amerykańskich.

W Ezechielu 38, 2, naczelny książę odnosi się do Rosji. Stare hebrajskie mapy mówią o tej krainie „Rosz”. Herodot opisuje te tereny leżące na północ od Morza Czarnego jako tereny Scytów. W historii byli uwikłanii w kulturę Wikingów... ale Ezechiel mówił jeszcze o czymś więcej, o ponownym przyjściu Mesjasza, aby sprowadzić swoich synów z daleka i zebrać ich srebro i złoto i otworzyć ich chwałę.

Według Józefa Flawiusza starożytni Scytowie zamieszkiwali ziemię Magog, czyli terytorium Azji Środkowej. Były to tereny byłego Związku Radzieckiego: Kazachstan, Kirgizja, Uzbekistan, Turkmenia... dzisiaj to są narody islamskie.

I dzisiaj rzeźbi się nad tymi terenami nowa mapa świata, scenariusz i dominacja antychrysta, który ma zdominować świat. I wydaje się, że wszystko idzie gładko, ale ludzie przestają żyć bezpiecznie, a tu jeszcze niepokoją ich cytaty z Biblii o Gogu i Magogu (Obj. 20, 7-10) a Św. Jan wyraźnie mówi, że coś tu innego się zadzieje... ale jeszcze przed tym, zasiądzie na swoim tronie bestia wraz z antychrystem, to wszystko będzie miało miejsce w czasach ostatecznych... wszystko po to, aby ludzie rozpoznali, kto naprawdę jest ich Panem i jaka jest jego moc.

Vancouver
13 March 2022

WIESŁAWA