NOWA ERA

CZAS, W KTÓRYM ŻYJEMY

Żyjemy w niezwykle wyjątkowym okresie. Ludzkość stoi przed potężnym skrzyżowaniem, jakie dzisiaj podejmiemy wybory takie będą miały wpływ na nas wszystkich i na nasze przyszłe pokolenia.

Człowiek może na nowo zmieniać i tworzyć siebie, modelować własne serce. Coraz więcej ludzi budzi się do takiego zrozumienia. Wszyscy musimy działać w sposób odpowiedzialny i świadomie stworzyć lepszy świat. Obecnie musimy walczyć na wielu frontach, trudno nawet wszystkie wymienić, ale wspomnę chociaż o tych ważniejszych i bardzo istotnych: manipulacja, wykorzystywanie, głód na świecie, problem bezdomnych, ciężko i nieuleczalnie chorych, problemy ekonomiczne, społeczne, wybuchające konflikty, wojny, klęski żywiołowe, naturalne katastrofy. W zależności od naszego geograficznego zamieszkania wszyscy mierzymy się z czymś innym a zarazem nasza połączona świadomość (już wielu światłych grup - Shaumbra) przyjmuje informację z całej planety i tam gdzie potrzeba śle przekaz miłości, zjednoczenia, niesienia pomocy, wiedzy.

Musimy zjednoczyć się w naszych sercach w celu przezwyciężenia ciężkiej sytuacji na Ziemi. Nie ważne jest jaką wyznajemy wiarę, nie ważne jaki mamy kolor skóry, jakim mówimy językiem, WAŻNE aby przezwyciężyć wszystkie bariery starych przyzwyczajeń, wyznań i zjednoczyć wszystkich mieszkańców na Ziemi. Dołączyć nasze i ich głosy by rozpalić iskrę Bożą, która przyniesie całej Ziemi i ludzkości pokój i miłość.

Zapraszam wszystkie grupy: religijne, społeczne, etc... do wspólnego ratowania Ziemi, natury, istoty człowieka i wszystkiego co nam posłuży w prawidłowym procesie ewolucji.

Wszyscy musimy być odpowiedzialni, rok 2010 jest szczególnie ważny. Obserwujemy świat; niby politycy starają się tworzyć przeróżne zmiany, podobnie przywódcy religijni, światowa organizacja zdrowia, i wiele innych organizacji, ale do nas docierają tylko niepokojące informacje, które nie wróżą nic dobrego.

Na Ziemi także są organizacje humanitarne, siły pokojowe, ludzie wszystkich ras, religii, środowisk gospodarczych, społecznych, a nawet osoby indywidualne, którzy jako przywódcy, nauczyciele, lub zwykli duchowi robotnicy jednoczą się w jedno serce w celu przesłania jak największej ilości informacji jak dokonać pozytywnych zmian, demaskują fałsz, kłamstwo, każdego dnia otwierają coraz szerzej furtki prawdzie.

Zapraszam wszystkich z całego świata, podajmy sobie ręce i złączmy własne serca we wzajemnych szacunku, wspólnej współpracy, pomocy, modlitwie o naszą przyszłość, jak do tej pory nie wygląda to najlepiej.

Zmarnowaliśmy zbyt dużo czasu, zbyt dużo zostało rozdzielone, poszatkowane na drobne kawałki. Czas aby na powrót wszystko scalić i uzdrowić. Musimy przywrócić równowagę Ziemi i wszystkim jej mieszkańcom. Nasza wspólna praca jest potężnym wyzwaniem i ratunkiem dla Ziemi!

Pamiętajmy - OBECNIE nic co ma wymiar duchowy nie może być sprzedawane. Wiedza, mądrość, medytacja, modlitwa, pomoc w potrzebie bliźniemu nie są na sprzedaż ! Jest to DAR od STWÓRCY aby ożywić nasze serca i dać nam nowe życie.

Nadszedł czas, że musimy zrozumieć, że nie wszystko można załatwić za pieniądze. Nadszedł czas, aby właściwie zrozumieć słowa pracowników duchowych, którzy od wieków przestrzegają nas, pouczają i przeprowadzają wąskimi ścieżkami przed katastrofami, zmianami na Ziemi, otwierają Boskie furtki. Nie możemy dłużej biernie patrzeć, musimy działać aby pomóc i naszej planecie i sobie.

Kończy się też czas filmów, książek. Wiele z nich to już przeszłość. Ważniejsze jest aby znaleźć właściwe miejsce na Ziemi, wcale to nie znaczy, że mamy wyciągać mapy i szukać wygodnego i bezpiecznego miejsca do przetrwania, tylko uczynić siebie gotowym.

Co to znaczy?

Rozejrzeć się wokół i sprawdzić co możemy uczynić dla swojego środowiska, wesprzeć innych w każdy możliwy sposób w jaki możemy pomóc słabszym w złapaniu nowego oddechu. Każdy z nas nosi w sobie inną wibrację, cechują nas inne barwy, ale wszyscy razem jesteśmy jedną kolorwą tęczą. Wszyscy jesteśmy z gwiazd i przybyliśmy tutaj w tym samym czasie ze specjalną misją.

Przybyliśmy aby naprawić SERCE ZIEMI i jej mieszkańców.

Wszyscy pracownicy światła będą ciężko pracować by oczyścić cały brud, który skumulował się na naszej planecie od tysiącleci.

Wszystkie zmiany pochodzą od ludzi,
wszystkie zmiany wymagają naszej ręki,
wszystkie zmiany wymagają naszego wyboru, naszej decyzji!

1. Zwróćmy uwagę na zanieczyszczenie środowiska, toksyczne odpady, stosowanie pestycydów, wycinanie lasów, sztuczne sterowanie pogodą, etc...

2. Nie pozwólmy na genetyczne modyfikowanie nasion, używania toksycznych środków ochrony roślin, oraz ograniczenie upraw roślin jadalnych. Przyjrzyjmy się produkcji żywności i pasz dla zwierząt, upraw ekologicznych. Walczmy o prawa do upraw własnych nasion.

3. Zwróćmy uwagę na energię i dostęp do zasobów energetycznych. Twórzmy nowe naturalne źródła energii, które mogą być dostępne dla wszystkich ludzi.

4. Tam, gdzie na świecie panuje głód, szukajmy rozwiązań, wiedzy, technologii aby zapobiec ubóstwu i cierpieniu.

5. Praca humanitarna i prawo wolności słowa, bez względu na rasę, płeć, wiek, wyznanie, i inne rozróżnianie. Walczmy o wolność słowa na całym świecie, o wolność duszy i własnych przekonań!

6. Prawo do własnego domu, zabudowy, poszukiwanie nowego ekologicznego sposobu budowania i ogrzewania domów, które obecnie są realne.

7. Ochrona zwierząt, musimy o nie dbać tak samo jak o Matkę Ziemię, są bardzo ważne w rozwoju człowieka. Jesteśmy odpowiedzialni za przetrwanie milionów gatunków różnych niższych istnień.

8. Wszyscy zasługujemy na dostęp do wiedzy, prawdy, nie powinno być kształcenia tylko dla wspierania władzy, polityki, ludzi bogatych, wiedza należy się wszystkim. Walczmy o przekazywanie prawdy.

9. Każdy człowiek powinien mieć prawo do opieki zdrowotnej, nie tylko z ramienia tradycyjnej medycyny lecz wszystkich naturalnych środków istniejących na świecie.

10. Ważne jest utrzymanie zasobów natury, uczymy się jak należy żyć w harmonii z naturą.

11. Ochrona ekosystemów: małych i dużych. Ochrona oceanów, rzek, jezior, bagien, pustyni i wszystkich ekosystemów dla przyszłych pokoleń.

12. System walutowy, znalezienie prostszego rozwiązania w handlu i wymianie towarów.

Wszystkie dysharmonie utworzone w człowieku i na Ziemi są wynikiem jego złego wyboru czy też nie stosowania się do kosmicznych zasad. Prawidłowe decyzje zawsze wiążą się z etyką, z przekonaniami, prawidłową decyzją i emocjami, które powodują albo dużo smutku i bólu lub radości i zadowolenia.

Większość ludzi żyje pustym życiem tylko kołysząc się po Ziemi próbują coś tam robić, ale za bardzo im to nie wychodzi. Wiele osób walczy z sobą lecz nie o własne duchowe wnętrze tylko jest to wewnętrzna szarpanina w celu osiągnięcia jak największych korzyści materialnych.

Ważnym elementem dla nas wszystkich obecnie żyjących na Ziemi są katastrofy naturalne i te spowodowane ręką człowieka.

Katastrofy jedne i drugie występowały cały czas w historii Ziemi powodując poważne szkody dla ludzkości. Jednak obecnie obserwujemy okres ekstremalnych klęsk naturalnych i tych spowodowanych błędami ludzi.

Również plamy i wybuchy na Słońcu mają istotny wpływ na zachowanie Ziemi i ludzi. Gwałtowne zmiany: pogody, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, huragany wywołują u ludzi duże napięcia spowodowane nagłymi zmianami energii. Nasz wewnętrzny barometr gwałtownie rośnie albo spada, wnikają w ciało nieharmonijne wiry światła lub znacznie jest ograniczony dostęp światła do naszych układów nerwowych i komórek ciała. Nie pozostaje to obojętne dla ludzkiego ducha. Od tych zmian zależy nasza fizyczna i psychiczna kondycja. Stąd biorą się konflikty, a nawet wojny. Również nie pozostają te zjawiska obojętne na zachowanie się przyrody: powodzie, susze, występowanie różnych anomalii.

Zmiany księżyca: pełnia zwykle jest korzystna dla wzmocnienia energii, telepatii, intuicji. Ale gwałtownie wzmożona energia może wywołać niepokój.

Od dawna znane są na Ziemi miejsca zwane świętymi (pisze o nich Biblia, Rig-Veda), które określają święte miejsca jako skarbnice energii. Tam bywa zachowana równowaga energetyczna.

Wielu naukowców nurtuje pytanie: dlaczego znikła Atlantyda? (LINK!)

Drugie pytanie: czy to jest możliwe aby tak wielki ląd zniknął z powierzchni Ziemi w ciągu jednego dnia i jednej nocy?

Atlantyda, ogromny kontynent z niezwykłą cywilizacją położony na Oceanie Atlantyckim, który został wciągnięty w głębiny oceanu.

Atlantyda była porównywana do raju na Ziemi. Obfitowała w dorodne ziemie, bogate plony, pachnące zioła, kwiaty, zalesione stoki, rzadkie ptaki i zwierzęta. Wysoka cywilizacja zapewniała wszystkim wygodne życie. Były tam nawet łaźnie dla koni. Ziemia była bogata w metale szlachetne: złoto, srebro, cynę, miedź, mosiądz. Wszystko było dobrze dopóki w te szlachetne charaktery, które były na niezwykle wysokim poziomie duchowym nie przeniknęła grupa o charakterze konfliktowym. Zaczęli siać zamęt, wojny, słynęli z przeróżnych eksperymentów, wymyślnych technologii, które coraz mocniej zakłócały naturalny bieg życia. W końcu doszło już do wielkiego załamania energii na całym kontynencie. Potężna technologia połączona z niezdrową ludzką fantazją zniszczyła wszystko w ciągu doby.

Podobną sytuację w obecnej chwili obserwujemy na całej Ziemi. Jakże daleko odeszliśmy od płynnej swobodnej równowagi energetycznej. W tych czasach na Ziemi inkarowało się dużo dusz żyjących w czasach Atlantydy. Oby tylko nie powtórzyła nam się ta sama historia?! Więzy karmiczne mocno pętają nasze życie. Niby pozorne zdarzenia mogą mieć w naszym życiu dużo głębszy sens niż to zakładamy.

Czy przetrwamy ten czas?

Czy potrafimy zmienić kierunek, który nie ma nic wspólnego z prawidłowymi granicami naszego rozwoju?

Wszystko co się wokół nas wydarza nie jest przypadkiem. Teraz już nie można uciec, nie można się zatrzymać, jedynie co możemy zrobić przekształcić szybko własne energie, odrzucić od siebie wszystko co może spowodować obniżenie osobistych wibracji.

Nie jest też łatwe rozrywanie karmicznych więzów, lecz nie masz innej drogi; szukaj pomocy i prowadzenia, będziesz gotowy znajdzie się przewodnik, zaoferuje swoją pomoc i doświadczenia.

Całą naszą świadomość musimy skierować na poprawę tej okropnej sytuacji. Nie będzie to łatwe, wielu z nas ma zniekształcone wyobrażenie o tym:
co to znaczy być człowiekiem!


Czas na przełom, nowy porządek, zaufanie w naturalny proces życia, a na pewno wszystko we właściwym czasie rozwinie się i rozkwitnie.

17 June 2010

WIESŁAWA