NOWA ERA

BRAMY NIEBA
LINK! DO BRAMY NIEBA - WIERSZE

Pan Jezus do Świętej Faustyny:

"...Zanim nadejdę jako sprawiedliwy Sędzia wpierw przyjdę jako Król Miłosierdzia. A przed dniem sprawiedliwości ukaże się znak na Niebie i na Ziemi. Będzie to znak Krzyża a z każdej Rany Mych nóg i rąk wyjdzie światło, które oświeci całą Ziemię..."

Wartość Ran Jezusa Chrystusa nie jest bez znaczenia. Każda z Jego Ran jest Bramą Nieba.

Matka Boska do Róży (San Damiano):

, "... Gdy zobaczycie jeden wielki znak na Niebie (Krzyż), to wiedźcie, że nadszedł ten poważny moment wielkich wydarzeń, które będą pełne trwogi i płaczu.
Gdy przyjdzie ten dzień, Ziemia i Niebo poruszy się, przyjdzie na was wielki ucisk. Powstaną gwałtowne grzmoty i błyskawice... Gromadźcie się do modlitwy z pokorą i posłuszeństwem..."

W obecnych czasach Jezus Chrystus i Jego Matka Maryja nawołują do nawrócenia, pokuty i wielkiej modlitwy. Mimo tych ostrzeżeń świat nadal stacza się w ciemność.

Jezus Chrystus prosi..." Powróć do Mnie, przestań błąkać się bez celu po pustyni, szukaj Mnie, nawet w swojej nędzy i w swojej winie. Przyjmę cię takiego jaki jesteś i mówię ci, że już ci wybaczyłem. ...Przychodzę do ciebie jako żebrak, proszę o powrót miłości... Dniem i nocą wyciągam do ciebie Moje ręce..."

Już czas na nas ludzi aby się przebudzić, usłyszeć głos Boga. Stanąć u Jego boku, być Jego rycerzem. Jezus oczekuje abyśmy stworzyli jeden - Legion Rycerzy Miłosierdzia Bożego -. "... Nie lękaj się zostać Małym Rycerzem Miłosierdzia Bożego..." Tylko Ja Jezus będę kierował tymi miłującymi Mnie synami..."

Jezus oczekuje od swoich rycerzy aby całkowicie oddali się Bogu przez posłuszeństwo i pokorę. Prosi o miłość i poświęcenie dla Boga i bliźniego.

Z największym uszanowaniem i z całą żarliwością powinniśmy uczcić pięć Ran Jezusa Chrystusa. Każdego dnia chociaż przez parę minut poświęćmy się modlitwie ku czci pięciu najważniejszych Ran Jezusa i Jego przelanej Przenajświętszej Krwi i Wody. Wszystkie nasze sprawy nawet te najmniejsze, kiedy zostaną obmyte Krwią Jezusa Chrystusa przyniosą ulgę w cierpieniu i chorobie. Bardzo ważne jest aby również modlić się na Rany  i Przenajświętszą Krew Jezusa za innych a szczególnie za dusze czyśćcowe, które już tego sami nie mogą robić. Ważne jest abyśmy adorowali przy Krzyżu Jezusa i oddawali cześć i hołd z głębi serca Jego boleścią i cierpienia. W ten sposób możemy uzyskać przebaczenie za nasze słabości i otrzymać zasługi i łaski. Jest na świecie bardzo duża ilość Orędzi z Nieba, na przestrzeni wieków, mówiąca jakie łaski i nagrody Bóg ześle dla tych,którzy czczą mękę Jego Syna Jezusa. Oprócz pięciu Ran; Serca, przebitych rąk i nóg ważne jest nabożeństwo do Ran głowy, zadanej koroną cierniową. Bóg ukoronuje i przyodzieje szczególną chwałą tych,którzy będą oddawać hołd Ranom głowy Jezusa Chrystusa. Dostaną oni dar zrozumienia, mądrość i światłość.

Święta Faustyna; ...Kiedy się modliłam przed Najświętszym Sakramentem pozdrawiając pięć Ran Jezusa Chrystusa przy każdym pozdrowieniu Rany czułam jak strumień łaski tryskał w moją duszę i dawał mi przedsmak Nieba i zupełną ufność w Miłosierdzie Boże. (Dz. 1337)

W nadchodzącym czasie modlitwy na pięć Ran i Przenajświętszą Krew  i Wodę Jezusa będą miały takie same znaczenie jak naznaczone krwią baranka paschalnego domy Izraelitów. Wszyscy ci, którzy uszanują mękę Jezusa Chrystusa będą ochraniani przed każdym nieszczęściem i zagładą. Najdroższa i Przenajświętsza krew Jezusa - napój życia, zdrój łaski, lekarstwo leczące rany i choroby wybłaga wszystko, przebaczy największe winy. Uczyni cuda, objawi Miłosierdzie Boże.

Adorujmy więc zatem pokornie u stóp Krzyża, z którego ta Święta Krew spływała. Ofiarujmy ją za potrzebujących całego świata. Ta krew zmyje cały brud duchowy, otworzy człowiekowi bramy do Nieba. Wypełni miłością i ugasi ludzkie pragnienia.

Jezus odkupił nas wszystkich Przenajświętszą Krwią.

"...Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda..." (Ew. Jana 19: 33. 34).

Jezu Chryste: Twoja Krew i Woda uczyni nas wiernymi i gorliwymi w rozważaniu i oddawaniu czci tajemnicy Twojej Najdroższej Krwi na drodze do naszego Ojca i zbawienia.

"O Boski Zbawicielu, pokrop Twoją Najświętszą Krwią mnie, jak również wszystkich ludzi abyśmy Cię całym sercem miłowali  i czcili naszego Odkupiciela po wsze czasy jak najgodniej. Amen.

2006 rok

WIESŁAWA