NOWA ERA

BRAMA WOLNOŚCI
LINK! DO BRAMA WOLNO
ŚCI - WIERSZE

Nie jest już dla świata niespodzianką, że w roku 1987 zakończył się wielki kosmiczny cykl ewolucyjny, 26 000 letni oczyszczający Ziemię.  Nie łatwy czas dla Ziemi ... a najbardziej bolesny był ostatni okres zwany cyklem babilońskim trwający 5 200 lat.

Ten cykl zamknął stary rozdział życia dla Ziemi i jej mieszkańców ... i poprzez małą chwilę ciszy, w której jednak wydarza się bardzo dużo ... wchodzimy w inny wielki cykl w drodze do wyższej ewolucji człowieka.

Dzień 17 sierpnia 1987 roku jest dniem, który nazwano Harmonijną Konwergencją
(dzień odprężenia, punkt końca i początku) lub tzw. klucz 8:8 ... przejście z wieczności w ... wieczność.

11:11 - następny rozdział życia Planety Ziemia i ludzi - jej właścicieli, klucz - kod do otwierających się bram czasu, wpływanie nowych energii, które napełniają, oczyszczają
i dokonają transformacji całej Ziemi.

Kto je dobrze przyjmie wejdzie w wyższe fazy swojego istnienia. Przed ludzkością następny krok - WIELKI - wejście w nowe pola świadomości w innych już wyższych galaktycznych wymiarachi również ... uruchamia następny klucz otwierający nową potężną bramę 12:12, w Złoty Wiek.

Tą bramę otwierają dla ludzi - Wniebowstąpieni Mistrzowie z najwyższej Kosmicznej Hierarchi, zwanej ELOHIM. Dla ludzi zamieszkujących Ziemię jest to głos od samego Tronu Boga, płynący z Centralnego Układu Słonecznego z Alkione - Plejady.

Matryca, gdzie zakodowano w najdrobniejszym szczególe ludzkie istnienie i ukryto w wielkiej krzyżówce w środku Matki Ziemi powoli znajduje rozwiązanie. Ten program jest mocno zakotwiczony i zasilany nową energią, pozwalającym aby ta krzyżówka, cząstka po cząstce dała odpowiedź na odwieczne pytanie: KIM JEST CZŁOWIEK?

12:12 - klucz masterski - spuścizna samego Boga dla człowieka zapali w sercach wielu Olbrzymi Ogień - Potrójnego Płomienia - otworzy nowy wielki cykl na drodze ewolucji człowieka, doda skrzydeł do jego wyższych lotów.

Wniebowstąpieni Mistrzowie zwą kod 12:12 "Bramą Wolności". Dzień, w którym została otworzona "Brama Wolności" będzie kiedyś na Ziemi wielkim świętem. Ten dzień otworzy oficjalnie wejście w Złoty Wiek całego ziemskiego globu. Matka Ziemia to wie jak również, że z tej drogi nie ma już powrotu.

Kod 12:12 daje wszystkim wielki mistyczny dar, klucz dla każdego mieszkańca Planeta Gaja. Klucz Masterski. Wniebowstąpieni proszą aby go przyjąć.

Przekroczenie tej bramy   - ten moment - już nastąpił, jest rzeczywistością i sny człowieka wypełnią się na jawie.

12 grudnia 1994 roku jest dniem, w którym 144 000 dusz wysoko zaawansowanych zaczęło tworzyć WIELKI CUD nowej ewolucji, wyższy rozwój człowieka. Przygotowują i oczyszczają drogi na przyjęcie Chrystusa.

Ta Wielka Świadomość wypełni swoją mocą ludzkie ciała, ziemską atmosferę i całe na niej życie.

Ciało człowieka - oświecone przemieni swoje aminokwasy i proteiny na energię o dużej częstotliwości - bardzo szybko wibrującej, stopniowo będzie zmieniać fizyczne ciało na świetliste. Szczebel po szczeblu, po drabinie Jakuba człowiek zacznie się wspinać na wyższy lewel swojej - już Chrystusowej Świadomości. Wtedy dopiero zrozumie co znaczy słowo - WOLNOŚĆ.

12 :12 w jednym mrugnięciu oka otworzy człowieka zmysły   a ten w tej jednej sekundzie rozpozna prawdę setek tysięcy lat istnienia Ziemi i samego siebie. 12:12 jest niczym związek małżeński Światła z duszą człowieka. Biologiczny i długi proces, wielka praca godna Mistrza ...

Klucz do tego zadania zostawił na Ziemi Wielki Mistrz Enoch, w swoich dziełach, 2-0-2,  2-0-3,  2-0-4. (podaję dla bardziej dociekliwych-szukajcie sami - kto szuka ten znajdzie).

Co to znaczy być jednym z 144 000?

144 000 Źródeł Potężnej Mocy zakotwiczonej na Ziemi, która wznosi resztę ludzkiego istnienia na wyższe poziomy. Pomoże całej planecie Ziemi w procesie transmutacji. Rozpali Wielki Płomień Wniebowstąpienia.

A ten wyniesie Ziemię jak balon w głębsze kosmiczne plany i pomoże własną energią - kolektywną, Zbiorowej Wyższej Świadomości braciom i siostrom w uzyskaniu ich rozwoju, zamknięcia cyklu i osiągnięcia doskonałości na najwyższym szczeblu.

144 000 Źródeł - Master przybyło  w tych czasach na Ziemię z wysokich wymiarów aby uwolnić świat od iluzji. Posiadają już świetliste ciała.

Klucze 8:8 i 11:11 zamanifestowały swoją nową obecność w Egipcie, w Wielkiej Piramidzie Cheopsa w Gizie.  

Tam odbyły się wszystkie ceremonie związane z rozpoczęciem wejścia tych wyższych energii w atmosferę ziemską. Właśnie tam znajduje się najbardziej potężny Ołtarz  Świata.

Tam jest zakotwiczony spirytualny tron do nowej epoki - do Złotego Wieku.

Egipt jest domem Płomienia Matki
- połączenia dwóch potężnych energii; męskiej i żeńskiej
- a ta da nowe życie na oświeconej już Ziemi.

ZAKRYTA ISIS

 - zagadkowa postać -
odrodzi się od nowa
w ciele kobiety
również ...

  zagadkowej
-kontrowersyjnej -
której świat
jeszcze nie zna.

  W jej ręku
- Boska Pochodnia-
w jej sercu
miłość - gorąca.

  W otoczeniu
Aniołów, dokona
tej wielkiej
Mistycznej
Ceremonii.

  Zapali
Święty Płomień
na planecie
Ziemi.

  W tym biegu
ostatnim, zwiąże 
dwa bieguny.
Otworzy ziemskie

bramy
- Chrystusowi -
... i własne oblicze
...

  Obudzi
wszystkich śpiących,
rzuci
wyzwanie.

MIŁOŚĆ czy NIENAWIŚĆ?

POKÓJ czy WOJNA?

Co wybierzesz ...
BOSKIE ZROZUMIENIE
- JEGO MIŁOSIERDZIE ...
czy JEGO SĄD?

Jeszcze jest czas tego wyboru zanim
Bóg obali do końca ten ostatni mur,
który nas grodzi od Niego!

12:12 - klucz do szybkiego oświecenia da moc i wolność.

144 000 według porządku Melchizedeka - Wielkiego Kosmicznego Kapłana, przybyło w tym czasie na Ziemię. Egzystują między nami dzieląc się tymi samymi życia problemami. Ale krok po kroku własnym istnieniem oczyszczają wokół siebie niskie energie. Pomagają osiągnąć świętość.

Biblia ... tyle razy przez wielu podważana a szczególnie teraz w tych czasach, dla mnie była zawsze źródłem wielu cennych informacji ... i głębokich refleksji . Jest tam też o 144 000... chociaż ludzie rożne tłumaczą... poczytaj sam i dobrze zrozum. (Apokalipsa)

W niej jest również napisane i ... też zmusza do myślenia ...

Jezus ... według porządku Melchizedeka był Kapłanem.

Jadł z tej samej misy, pił z tego samego kielicha, doświadczał życia nędzy w służbie dla marnego człowieka. Nie dbał o zaszczyty. Z wielkim poświęceniem wypełnił swoją misję nie lękając się cierpienia.  Otworzył przed nami wiele sekretów - kosmicznego prawa. Pokazał człowiekowi jego dalszą podroż jak masterować i wniebowstąpić jak osiągnąć stopień, własnej boskości.

12:12 - 12 x 12 = 144 000

12 to Wielki Klucz, najbardziej sekretny mistyczny numer do Wielkiej Boskiej Geometrii, trzymający 12 echelonów - wielkich spirytualnych energii na 12-stu poziomach świadomości. Ta liczba zawiera w sobie wszystkie testy; upadki i wyniesienia w osobistym rozwoju człowieka. Komplet, koniec cyklu - tysiące lat szkoły -12 echelonów na 12-stu poziomach i będzie z ciebie MISTRZ DOSKONAŁY.

Czas wzlotu - w jeszcze głębsze pola świadomości człowieka, czas otwarcia kluczem Melchizedeka ludzkiego serca. Ten czas - już się rozpoczął 12 grudnia 1994 roku.

W tym dniu tysiące Aniołów wyruszyło na Zieloną Planetę. Wykonują wielką pracę - zdzierają zasłony z oczu 144 000 Master.

  Do tej pory są już prawie
wszyscy
pobudzeni i gotowi
do wielkiego dzieła.

A kiedy już okres żniwa
i winobrania ... dopełni się
i co do ostatniego
pszenicy ziarna
... złocistego

  ...  kiedy dojrzeją
wszystkie winogrona
i zostanie wytłoczona, 
ostatnia kropla ...
gniewu Bożego

  ... powróci 144 000
do swojego domu,
do Wielkiego Źródła
by oddać pokłon Bogu.

  Matka Ziemia ...
już oczyszczona
... popłynie
na złoty ląd.

  Da nowe życie i wieczną
Wolność ...
wszystkim tym
co na niej
... zamieszkają.

2006 rok

WIESŁAWA