NOWA ERA

ABSOLUTNE PRAWO JEDNOŚCI

Absolutne Prawo jedności jest wieczne i nigdy nie może być złamane. A ty człowieku musisz zaufać Boskiej Opatrzności i Planowi Bożemu.

I ciągłe pytanie człowieka:
-Czy istnieje Bóg?
A ja odpowiadam:
-Bóg jest najbardziej oczywisty...
ale za tym pada następne twoje pytanie:
-Gdzie jest twój dowód na to?

I co ja ci mogę wówczas odpowiedzieć... jedynie przekazać moje doświadczenia, doświadczenia rozszerzającej się mojej świadomości, doświadczenia mojego życia i wszystkich ukrytych moich sekretów. Inna sprawa jak to wszystko przyjmiesz, jak zrozumiesz i jaką z tego wyciągniesz mądrość.

Sekrety Nieba są w nas zakryte... to jest życie mistyczne, kiedy wygenerujemy w sobie promień tej manifestacji, która stanowi projekcję Żeńskiej Oktawy Twórczej, wówczas też zrozumiesz 4 procesy stworzenia, które współpracują ze sobą.

Aby to zrozumieć, musisz przejść 12 klas ziemskiej szkoły; od pierwszego do czwartego poziomu, prowadzi nas Kosmiczna Świadomość Duchowa. A to wszystko musi być przerobione przez 26 000 lat, to cały cykl ewolucyjny człowieka i nic tu nie dzieje się przypadkowo i tak wygląda duchowy rozwój w 3 wymiarowej Ziemi.

Kiedy światło jest już zmagnetyzowane w żeńskim aspekcie, wówczas pragnie przekazać tą energię przez żeńskie działanie, swojej bratniej duszy męskiego aspektu elektrycznego... i robi to poprzez zrównoważoną wymianę energii.

Dzieci Prawa Jedynego są parą bliźniaczych dusz z uwarunkowaną podwójną płcią. Ta para uwalnia wszystkie swoje boskie potencjały, według zasady dawania i ponownego dawania. W punkcie zerowym (który jeszcze jest przed nami) zostanie dodana energia żeńska do męskiej i połączy 2 bieguny (magnetyczny i elektryczny) i zostanie stworzona Świadomość Chrystusowa... i skończy się ciemna epoka światła.

Ludzkość jest ściśle monitorowana przez przewodników i strażników Światła. Wielkim Mistrzem kontrolującym wynurzanie się nowego człowieka w Złotym Wieku jest Melchizedek, reprezentujący Boga. A jedna zapałka zapali cały stos. I to zapalenie się zapałki i tego stosu gotowego do podpalenia, jest ciągle przed nami.

Vancouver
25 May 2022

WIESŁAWA