NOWA ERA

25 MARCA - ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

Zwiastowanie Pańskie jest także dniem naszego odkupienia. Zostaje wywyższone nasze ludzkie życie i dostajemy klucze do naszej boskiej tożsamości. I mówił Jezus, że ten dzień przyjdzie jak złodziej. I właśnie nadchodzi.

Nie ma na świecie przypadków, nic nie dzieje się, ot tak sobie bez żadnego powodu. W żadnej dziedzinie życia, w żadnej społeczności, w żadnym kościele... trzeba tylko umieć poskładać całą tą naszą układankę życia, każdy jej okruszek włożyć na swoje miejsce... umieć na tym obrazie umieścić i te dobre rzeczy i te... złe, to wszystko trzeba stransmutować... i wiedzieć skąd się one wzięły/biorą i jakie wywołają dalsze reakcje na nasz osobiste przeznaczenie. Każdy na tej planecie, który nazywa się człowiekiem i jest nim z krwi i kości, jest dzieckiem Boga, który dał nam swoją tożsamość... i każdy bierze udział w swojej wspinaczce w swój indywidualny sposób... w tajemniczy sposób... aby w końcu ukazać swoje człowieczeństwo. I każdy prawdziwy człowiek nosi w sobie miłosierdzie i miłość, czyli cechy Chrystusa, bardzo ważne rzeczy, aby móc się wspinać po boskiej drabinie, coraz to wyżej po naszą koronę, czyli nasze dziedzictwo dane nam przez samego Boga.

Ale czy człowiek to osiągnie? To już inna sprawa... toteż nie jeden raz na świecie, jeden kradnie drugiemu to jego dziedzictwo, które sobie upracuje, a jeszcze uczyni sobie z niego niewolnika i nie jeden raz zmoczy krwią jego szaty białe. Ale czas mamy taki, że to nasze prawdziwe dziedzictwo powraca w ręce sprawiedliwych i świętych, których szaty są przesiąknięte krwią... Bóg to obiecał człowiekowi, który był Jemu wierny, że Go nie opuści bez względu na jego udręki... i może to nam się wydawać nawet bardzo długo, ale On nie oszukuje i w swoim czasie pośpieszy swoim dzieciom na pomoc.

„Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.”
(2 Piotr, 3, 3-9)

W Cerkwi Prawosławnej Zwiastowanie Pańskie jest wielkim świętem, Kościół Katolicki świętuje ten dzień 25 marca a Cerkiew Prawosławna 7 kwietnia, to jest czas, kiedy obecnie dużo się zdarzy w naszym życiu i wszyscy musimy się uzbroić w wielką cierpliwość, siłę i zrozumienie... ten czas będzie dla nas przebóstwianiem, czyli zwykły człowiek staje się mistykiem, dzięki Chrystusowi, to jest człowieka prawdziwe przeznaczenie i cel jego egzystencji na Ziemi, człowiek staje się boską naturą.

„Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową co i nasza: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.” (2 Piotr 1-4)

Każdy człowiek się przebóstwia, łączy w sobie Boską Naturę i doskonałe człowieczeństwo. To nadal jest dla świata tajemna wiedza o Bogu znana tylko mistykom... to Bóg powołuje każdego człowieka do zjednoczenia z Nim.

Toteż wyciągnijcie wnioski, dlaczego tyle różnych niezrozumiałych dla nas rzeczy właśnie teraz się dzieje... i kto i za jaką cenę chce nas zrzucić z tej naszej duchowej drabiny?

I musimy zrozumieć jakie żywioły i po co, dzisiaj tak szaleją... wszystko wydaje się być w ogniu, aby jedno rozpuścić a drugie rozpalić, według obietnicy niebios i nowej Ziemi. Ale kłamcy ciągle przekręcają rzeczy i idą ku własnej zgubie. Ci ludzie, co nam to czynią, to źródło bez wody, pędzeni przez wiatr, głodni żądań cielesnych, obiecują niewolnikom wolność, a doprowadzają ich do zguby... a ten brud tego świata musi odejść, nie ma dla nich miejsca w nowym nieskazitelnym królestwie... i tak jak mówi Biblia, ci co wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, zapłacą za swoje czyny nieprawe.

Vancouver
23 March 2022

WIESŁAWA