NOWA ERA

144 000


Biblia - Objawienie Św. Jana i Emeraldowe Tablice,
oba te źródła przepowiadają o przybyciu 144 000 "Niosących Światło", którzy będą ratować Ziemię od "źródeł ciemności" w okresie czasów ostatecznych tzw, Kali Yuga. Już wszyscy 144 000 są na Ziemi i są w procesie "budzenia się".
 
Ich cel - specjalna misja na Ziemi, wołanie do serc - proces budzenia duchowego w każdym indywidualnym człowieku.
 
Niosący Światło, 144 000 - wysoko zaawansowane dusze - nasiona gwiazd przybyli z wysoko rozwiniętych galaktyk. Niektórzy z nich wywodzą się też z Ziemi.
 
Jak wspomniałam wielu z nich jest dzisiaj nadal w procesie budzenia ze swojego "zimowego snu". Budzą się mentalnie i spirytualnie, powoli lecz z pewnością realizują swój plan i będą asystować w wielkiej transformacji Ziemi.
 
Pamięć komórkowa 144 000 jest zaprogramowana ściśle na swój czas. Ich przebudzenia są szybkie, otrzymują wysokie wibracje kosmiczne i ich ciała przekształcają się w ciała wyższe, w przeciągu kilku lat osiągają całkowitą przemianę. W chwili przebudzenia odkrywają szybko swoje gwiezdne pochodzenie, misję i cel swojej inkarnacji na Ziemi w najbardziej krytycznym w jej historii czasie. Najwięcej Niosących Światło przebudziło się w ostatnich latach, od roku 2000.

Podczas trwania każdego "Złotego Wieku" na Ziemi zawsze gwałtownie zmienia się świadomość. Również nadciągający teraz Złoty Wiek otworzy podobny proces, gwałtownej transformacji ludzi i naszej Ziemi.
 
Grupa 144 000 zakotwiczona na Ziemi według porządku Melchizedeka - Najwyższego Kosmicznego Kapłana i poprowadzi ich do Furtki Wolności 12:12. W chwili jej otwarcia zaistnieje na Ziemi Złoty Wiek.
 
144 000 wybranych dusz dzięki swoim wysokim wibracjom wzmocnią własnymi energiami atmosferę ziemską.
 
Według porządku Melchizedeka nr 12 jest najważniejszy w sekretnej geometrii. Trzyma format 12 echelonów na 12 poziomach, co daje sumę 144. Każdy poziom jest sumą testów i inicjacji w osobistym rozwoju duchowym człowieka. Aby zdobyć chociaż jeden echelon potrzebne jest wiele lat duchowej pracy i pozytywne wejście na mistyczną drogę. Kiedy dusza skompletuje wszystkie 12 echelonów na 12 poziomach będzie Mistrzem.
 
144 000 Mistrzów, którzy pomogą Ziemi otrzymują z kosmosu wiele znaków w czasie ich budzenia i przygotowania do ich wielkiej misji. Z początku są to znaczące sny, wizje i w końcu pojawiają się ich duchowi przewodnicy, Wniebowstąpieni Mistrzowie. Towarzyszą im znamienne cyfry. Szybko budzą się ze swojej amnezji, odzyskują pamięć. Prawie już każdy jest na swoim miejscu.
 
Tą wielką pracą zarządzają Wniebowstąpieni Mistrzowie. Spirytualna Hierarchia przesyła przekazy, że punktem zakotwiczenia i aktywowania kodów otwierających nadświadomość na najwyższym poziomie będzie Egipt, zwany "Największym Ołtarzem Świata" lub "Świątynią Świata". Również dochodzą informacje, że właśnie tam będzie spirytualny tron w nadchodzącym Złotym Wieku.

144 000 według porządku Melchizedeka czeka na dalsze polecenia...

"... Nie wyrządźcie szkody ani ziemi ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich... "(Obj. Św. Jana 7: 3 - 4)
 
"... I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon a za nim sto czterdzieści cztery tysiące, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię Jego Ojca... "
(obj. Św. Jana 14:1)

 Vancouver
 16 Aug. 2007
 
 
WIESŁAWA