NATURALNE LECZENIE

ŻYWNOŚĆ LEKIEM, ORGANIZM
LEKARZEM W KONTEKŚCIE DZIAŁANIA

KROPLI TODA - TADEUSZ MISZCZAK

(LEKTOR PL) (VIDEO)

Żywność lekiem, organizm lekarzem i krople Toda - Tadeusz Miszczak - 29.08.2016