NATURALNE LECZENIE

ŻELAZNA REGUŁA RAKA


Ryke Geerd Hamer

Aby w pełni zrozumieć chorobę należy zrozumieć jej biologiczne czynniki oraz zależności duchowe. Jeśli zrozumiemy zachowanie ciała a pominiemy sprawy duszy zawsze najlepsze metody leczenia będą skazane na niepowodzenie. Lekarze i naukowcy we współczesnej medycynie w leczeniu raka zalecają chemioterapię, naświetlania i zabiegi operacyjne. Niemiecki chirurg, onkolog Ryke Geerd Hamer zwrócił uwagę, że nowotwory mają swoje źródło w nagłym szoku, który objawia się jako przeżycie konfliktowe. Jego zdaniem brutalny szok i dramatyczne przeżycia powodujące duże cierpienia są przyczyną rozwoju nowotworów. W zależności od przeżytych emocji i ośrodka w mózgu, w którym zachodzi wielki psychiczny konflikt zależy, gdzie rozwinie się guz nowotworowy, jaki organ ucierpi.

"Poprzez tysiąclecia ludzkość bardziej lub mniej wiedziała, że choroby mają początek w psychice, a nauka o nich jest zakotwiczona w uniwersalnej wiedzy. Tylko nowoczesna medycyna odwróciła się od tych prawd i stosuje pełną torbę chemicznych formuł ." (Dr. R.G. Hamer)
 

Żelazna reguła raka

Według Dr.Hamera choroba nowotworowa powstaje w momencie ciężkiego dramatycznego urazu, powodującego poczucie izolacji, który ma charakter przeżycia konfliktowego. Jest dla człowieka ciosem spadającym nieoczekiwanie i rozgrywa się równocześnie na trzech płaszczyznach: w mózgu, w psychice i w określonym narządzie. Dirk Hamer Syndrom (DHS - nazwa od twórcy teorii) pozostawia ślady w całym ludzkim ciele i duszy. Z tego powodu w mózgu człowieka powstaje ognisko tzw, Hamera. Ogniska Hamera są zauważane podczas topografii komputerowej. W zależności od tego, gdzie się ognisko zlokalizuje nastąpi przesłanie informacji do narządu, który następnie jest atakowany chorobą. Stres, różne sytuacje konfliktowe, które dla jednej osoby nie są żadnym problemem dla innych bywają tragedią. Właśnie takie przeżycie wywoła wielki szok i stanie się sygnałem do choroby. Proces DHS zachodzi na poziomie podświadomości. Właśnie tutaj zostaje zapisane czy konkretna sytuacja będzie silnym urazem czy zostanie szybko usunięta z psychiki. DHS jest bardzo szybkim procesem i spada niczym grom z jasnego nieba, porusza cały układ sympatyczny odpowiedzialny za aktywność ciała.

Układ sympatyczny rządzi narządami umożliwiającymi sprawność w ciągu dnia, podczas kiedy człowiek jest cały czas aktywny. Jeśli konflikt nie jest rozwiązany a jeszcze bardziej tworzą się nowe okoliczności wówczas często się zdarza, zostaje poruszony jeszcze inny ośrodek w mózgu a ten aktywuje nowy organ a w nim zaczyna budować się inny guz - przerzut. Kiedy konflikt wygasa ognisko w mózgu przestaje wysyłać sygnały i organizm wraca do równowagi. Wówczas zdarza się, że proces tworzenia guza zatrzymuje się lub całkiem znika. W chwili zupełnego wygaśnięcia konfliktu potrzebne jest trochę czasu aby mózg objęty ogniskiem DHS zupełnie się uzdrowił. Topografia komputerowa doskonale pokazuje ten proces. W chwili rozwiązania konfliktu organizm przechodzi na funkcjonowanie układu parasympatycznego, znaczy funkcjonowaniu ciała w stanie spoczynku, czyli w nocy.

W tej fazie ciało wraca do zdrowia. Dzienny tryb życia zwany jest zimnym, nocny gorącym. W pierwszej fazie człowiek bywa wyłączony z normalnego życia i jego równowaga jest mocno zachwiana. Przestaje normalnie funkcjonować jego fizjologia. Jeśli stan konfliktowy istnieje nadal proces ten przechodzi w stan chroniczny. Aby ten konflikt rozwiązać należy znaleźć przyczynę, rozwiązać problem i zmienić własne nastawienie wobec wynikłej sytuacji konfliktowej. Podczas konfliktu w mózgu w miejscu ogniska DHS powstaje obrzęk. W okresie zdrowienia, mniej więcej w połowie ma miejsce kryzys, który jest punktem kulminacyjnym. Zostaje wydalany z ustroju płyn obrzękowy. Faza ta objawia się wzmożonym oddawaniem moczu. Miejsce ogniska zaczyna się goić i powoli wraca do normalnej aktywności. Dr. Hamer twierdzi, że białaczka objawia się poprzez serię konfliktów, w których człowiek traci poczucie własnej godności. Z powodu konfliktów powstają również inne choroby np. epilepsja i zawał serca. W ostatnim przypadku może pojawić się natychmiast po wystąpieniu konfliktu albo do trzech miesięcy później.

Do grupy chorób wywołanych DHS zalicza się: chorobę Parkinsona, cukrzycę, egzemę, astmę, wrzody, choroby psychiczne i wiele innych. Żelazna reguła raka opublikowana była w wielu magazynach medycznych. Dr. Hamer również przeciwny jest tradycyjnym metodom leczenia nowotworów. Uważa, że jeśli konflikt nie zostanie rozwiązany guz będzie rozwijał się nadal. Jego zdaniem należy szukać przyczyn konfliktu. W jego pracach można znaleźć wiele informacji, że już w ciągu jednej terapii, w chwili rozwiązania konfliktu choroba się cofa.

"Jedną z bardziej okrutnych rzeczy jest w dzisiejszej medycynie, że większość ludzi z rakiem również ze średnim bólem leczeni są morfiną. Morfina może okazać się fatalna. Wywołuje zmiany w mózgu, paraliżuje jelita a nawet czyni osobę całkowicie niezdolną do życia. Te osoby żyją w letargu i nie zdają sobie sprawy, że są zabijane w chwili kiedy jest jeszcze czas na podjęcie walki z chorobą. Ból jest najlepszym sygnałem broniącego się organizmu, który próbuje się odnowić, ale współczesna medycyna nie rozumie tego faktu i działa odwrotnie. Uważa, że ból jest sygnałem zbliżającej się śmierci. Takie okoliczności czynią, że osoby te są klasyfikowane jako umierający i przez podawanie coraz większych dawek morfiny czyni się ich ostatnie dni łatwiejszymi. Często jednak oni umierają nie z powodu nowotworu tylko jako skutku leczenia." (New Medicine - A Revolutionery Biological Paradigm, Dr. R.G.Hamer)

Łącząc ciało i duszę i uwzględniając czynniki emocjonalne Ryke Geerd Hamer zbadał przeszło 20 000 ludzi chorych na różne typy raka.

"Remisja raka u wszystkich pacjentów nastąpiła wówczas kiedy w ich życiu nastąpił zwrot w ich świadomości." (Deepak Chopra, MD, in Quantum Healing)

Vancouver
1 Jan 2008

WIESŁAWA