NATURALNE LECZENIE

VIDEO-RECENZJA KSIĄŻKI "POKONAĆ
RAKA RAZ NA ZAWSZE", KTÓREJ
 AUTOREM JEST DR GEORGE ASHKARA
(LEKTOR PL) (VIDEO)

Video-recenzja książki "Pokonać raka raz na
zawsze", której autorem jest dr George Ashkar.