NATURALNE LECZENIE

"TERAZ JA!" - CZY MEDYCZNA MARIHUANA
MA SZANSĘ NA LEGALIZACJĘ?

(LEKTOR PL) (VIDEO)

(właściwy materiał rozpoczyna się od 2 minuty i 10 sekundy)

„Teraz ja!”. Czy medyczna marihuana ma szansę na legalizację?