NATURALNE LECZENIE

SZCZEPIONKI DOBRE CZY ZŁE?

16 października w Café Polonez byłem świadkiem prelekcji dr. Broniewskiego na temat: „SZCZEPIONKI DOBRE CZY ZŁE?”. Choć temat jest „na czasie” to przybyła na to spotkanie niewielka jak na naszą calgaryjską polonię grupa ludzi – większość miejsc była wolna. W starannie przygotowanej prezentacji Dr Broniewski starał się przekonać słuchaczy o konieczności szczepień popierając to oficjalną statystyką, jakoby szczepienia przeciw grypie były skuteczne w 75% a nawet więcej i że są nieszkodliwe dla zdrowia. Po zakończeniu prelekcji wywiązała się dyskusja, z której jasno wynikało, że nie wszyscy zgadzają się z opinią pana doktora.

Dr Broniewski bronił swojej pozycji w tej sprawie argumentami między innymi takimi jak: „dzięki szczepieniom wyeliminowaliśmy różne choroby jak: ospa, błonica, gruźlica itd.”
Muszę przyznać, że argumenty dr. Broniewskiego wywarły mocne wrażenie nawet na przeciwnikach szczepień biorących udział w tej dyskusji.Dr Broniewski przemawiał z głębokim przekonaniem, popierając to przykładami ze swojej praktyki lekarskiej i swojego życia. Jeżeli ktoś przemawia tak od serca, to trudno mu nie wierzyć.Nasuwa się więc pytanie, czy każdy, kto przemawia z głębokim przekonaniem i wiarą ma rację? Tydzień po prelekcji dr. Broniewskiego, tj. 23 października w Forcie Calgary byłem obecny na prelekcji pt. VACCINE CLARITY. To, co zobaczyłem i usłyszałem, było odwrotnością tego z Café Polonez. Po pierwsze, ilość osób, które przybyły, przekroczyła ilość miejsc na sali, musiałem więc wpisać się na listę oczekujących i cierpliwie czekać z nadzieją, że może ktoś nie dojedzie i będą wolne miejsca po rozpoczęciu prelekcji - tak się też stało. Mnie i jeszcze kilka innych osób wpuszczono na salę a inni musieli wrócić do domu. Prezenterem był wybitny specjalista, lekarz medycyny z doktoratem

Dr. Andrew Moulden.

Jak widać na tym zdjęciu, studiował on na wielu uczelniach i praktykował w wielu miejscach. W czasie prezentacji trwającej ponad trzy godziny Dr. Moulden przedstawił fakty, udowadniając ponad wszelką wątpliwość, że szczepionki są szkodliwe dla zdrowia i są odpowiedzialne za miliony różnego rodzaju porażeń mózgowych na świecie. Dr. Moulden przedstawił fakty naukowe poparte doświadczeniami oraz udokumentowane przypadki setek pacjentów z uszkodzeniami neurologicznymi po otrzymaniu szczepionek. Większość ofiar szczepionek to niestety dzieci, niemowlęta. Są wśród nich także osoby dorosłe.

W czasie prezentacji Dr. Moulden powoływał się na opinie innych wybitnych lekarzy przeciwnych szczepieniom, lista tych lekarzy była długa. Przedstawiona statystyka też różniła się od tej propagowanej przez wielki przemysł farmakologiczny. I tak: epidemiolog Dr.Vittario Demicheli stwierdził, że szczepienia przeciw grypie są skuteczne tylko w 24% w redukcji choroby charakteryzującej się objawami grypowymi u osób dorosłych. Moje osobiste obserwacje z miejsca pracy też potwierdzają, że coś z tą oficjalną statystyką jest nie tak. Lista lekarzy przeciwnych szczepieniom ciągle rośnie i są też ofiary w tej walce z gigantycznym, multimiliardowym biznesem medycznym, do którego należy zaliczyć nie tylko kompanie farmaceutyczne, ale także lekarzy i pielęgniarki, którzy z tego żyją.

Są też lekarze i pielęgniarki, którzy występują przeciwko gigantowi, często zastraszani utratą prawa do wykonywania zawodu, ale tak jak to bywa w każdej walce, nie wszyscy dają się zastraszyć. Dr. Moulden powiedział: „zdecydowałem, że nie będę milczał, przymykając oczy na zło, które się dzieje, akceptując pieniądze splamione krwią ofiar, większości dzieci”. W swojej prezentacji Dr. Moulden wyjaśnił nam mechanizm a raczej co się dzieje w ciele po wstrzyknięciu szczepionki.

Porównał on szczepionkę do jadu kobry, gdyż tak szczepionka jak i jad kobry powodują podobne zmiany we krwi, tj. krew się zagęszcza. Krew w kontakcie z jadem kobry zamienia się w galaretowatą masę i śmierć następuje szybko. Zjawisko to można zaobserwować przez mikroskop elektronowy obserwując przepływ krwi w naczyniach włoskowatych oka przed i po otrzymaniu szczepionki. Przed wstrzyknięciem szczepionki widać czerwone ciałka przepływające z dużą szybkością we wnętrzu naczyń krwionośnych.

Dwadzieścia minut po wstrzyknięciu szczepionki widać, że szybkość przepływających czerwonych ciałek została dramatycznie zredukowana. Widać także zakłócenia w przepływie krwi. Zdaniem Dr. Mouldena jest to dowód, że krew jest znacznie gęstsza i z trudem przepływa przez te mikroskopijne naczynia krwionośne. Czerwone ciałka krwi posiadają ładunek elektryczny (-) i podobnie jak magnesy o tym samym biegunie się odpychają, dzięki czemu nie dochodzi do „wypadków w tych ciasnych kanałach transportowych”, jest to doskonały, zaprojektowany przez BOGA system ruchu bezkolizyjnego.

Pod wpływem szczepionki zawierającej aluminium oraz rtęć, cząsteczki aluminium, które posiadają ładunek elektryczny (+) (patrz Układ Okresowy Pierwiastków) łączą się z czerwonymi krwinkami posiadającymi ładunek elektryczny (-) tworząc znacznie większe skupiska sklejonych ze sobą krwinek, które zwalniają przepływ krwi.

Właściwości granulacyjne aluminium są powszechnie znane i tak np: używa się aluminium w oczyszczalniach ścieków. Po wsypaniu aluminium znajdująca się w wodzie zawiesina granuluje się opadając na dno i to pozwala na jej oddzielenie od cieczy.  Aluminium powoduje we krwi granulację minerałów oraz rtęci, przez co tworzy się osad (błoto).

Kiedy ta ciężka masa dotrze do mózgu do tych najmniejszych średnicą (7 mikronów) naczyń krwionośnych, wtedy tworzy się zator (mniejszy lub większy). Powstały zator uniemożliwia dostarczenie tlenu i część mózgu obumiera jest to mini wylew krwi do mózgu, i następuje porażenie nerwów. Daje się to zauważyć, kiedy dochodzi do porażenia nerwów kontrolujących mięśnie oczu i twarzy obserwując symetrie oczu przed i po szczepieniu. U dzieci można np. zauważyć, że jedna z powiek trochę zwisa zasłaniając częściowo oko lub, że jedno oko „ucieka w bok”. Przy większym porażeniu można także zauważyć, opadający lekko kącik ust dziecka.

Jakiekolwiek odchylenia w symetrii twarzy po otrzymaniu szczepionki są oznaką bardzo poważnego problemu, który w większości przypadków kończy się autyzmem.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek odchyleń w symetrii twarzy należy natychmiast skontaktować się z lekarzem specjalistą od porażeń mózgowych spowodowanych szczepionkami. Nie podawać aspiryny, bo to spowoduje jeszcze większe krwawienie i obszar porażenia się zwiększy!!!!!

Wizyta u lekarza rodzinnego jest w tym przypadku stratą cennego czasu, wczesna diagnoza oraz interwencja specjalisty jest tu krytyczna. Dr. Andrew Moulden jest chyba w tej chwili najwyższym autorytetem specjalizującym się w powikłaniach poszczepionkowych w Kanadzie. Jest on ekspertem powoływanym przez sądy w USA w coraz liczniejszych procesach sądowych.

Można się kontaktować z nim pod adresem:
www.brainguardmd.com

Na tej stronie internetowej znajdziecie Państwo także więcej informacji na powyższy temat. Wierzę, że informacje zawarte powyżej powinni poznać wszyscy a szczególnie rodzice dzieci, które podlegają szczepieniom. Dr. Moulden pokazał nam zdjęcia dzieci zrobione przez rodziców, na których wyraźnie widać, że dziecko właśnie przechodzi wylew krwi do mózgu, kiedy rodzice robią zdjęcia dziecku nie mając o tym żadnego pojęcia. Kto o tym wie, że należy obserwować symetrię twarzy i natychmiast interweniować, jeżeli w tej symetrii i pojawi się choćby najmniejsza zmiana?

Więcej informacji o szczepionkach:Składniki szczepionek i ryzyko z nimi związane.Stefan Grządziel

Źródło: LINK!