NATURALNE LECZENIE

SZCZEPIONKA PRZECIW GRYPIE PODANA W  TRAKCIE CIĄŻY PRZYCZYNĄ WIELU PORONIEŃ
I PRZYPADKÓW MARTWEJ CIĄŻY W USA

Najnowsze badania opublikowane w magazynie ‚Human and Environmental Toxicology’ ujawniły, że po masowym podaniu nieprzebadanej odpowiednio szczepionki – która zawiera jako konserwant rtęć w postaci tiomersalu – ilość poronień oraz przypadków urodzenia martwego dziecka u kobiet, którym podano tę szczepionkę, zwiększyła się o niebywałe 4250%.

Jest to szokujące tym bardziej, że przez kilka lat amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC – Center for Disease Control and Prevention) utrzymywało, że szczepionka przeciw grypie podawana kobietom w ciąży po raz pierwszy w roku 2009 – w trakcie ogłoszonej pandemii H1N1- jest całkowicie bezpieczna i zalecana wręcz kobietom ciężarnym.

Całą sytuację zdają się potwierdzać dane umieszczone w oficjalnej, amerykańskiej rządowej bazie danych VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), z których wynika, że podanie szczepionki w 2009 roku było bezpośrednio powiązane ze wzrostem poronień oraz przypadków martwej ciąży.

Zarówno bowiem w latach poprzedzających wspomniane szczepienia, jak również w latach kolejnych, ilość takich przypadków była nieporównywalnie mniejsza, co wyraźnie wskazuje na szczepienie jako przyczynę – jak stwierdza w swoim artykule Ethan A. Huff.

Według Eileen Dannemann, dyrektor Narodowej Koalicji Kobiet (National Coalition of Organized Women), CDC świadomie i celowo ukrywało te informacje. Co gorsze, opublikowano nawet w ‚American Journal of Obstetrics and Gynecology’ fałszywe badania, które według Dannemann zataiły bardzo istotne dane dotyczące śmierci nienarodzonych dzieci.

Spór odnośnie tej sprawy między przedstawicielami CDC oraz organizacji niezależnych trwa nadal.

Źródło: LINK!