NATURALNE LECZENIE

SZCZEPIONE DZIECI CHORUJĄ
CZĘŚCIEJ NIŻ TE NIESZCZEPIONE

Badania przeprowadzone już w 1992 roku, przez Towarzystwo Wiedzy o Odporności z Nowej Zelandii (Immunization Awareness Society (IAS)) wykazały pewną prawidłowość. Otóż, przebadano 245 rodzin, z liczbą w sumie 495 dzieci. Przy czym, 226 dzieci było szczepionych, a 269 nie szczepionych. W przypadku 81 rodzin były zarówno dzieci szczepione, jak i nie szczepione. Wyniki badań okazały się dość szokujące. Mianowicie, u dzieci nie szczepionych choroby wieku dziecięcego występowały w o wiele mniejszym stopniu, niż u dzieci szczepionych (a więc, teoretycznie tych, które powinny być bardziej odporne). Z kolei inne badanie, wykonane na Wyspie Południowej Nowej Zelandii (w mieście Christchurch) wykazało, że wśród dzieci urodzonych w trakcie lub po roku 1977 żadne z dzieci nie zaszczepionych nie cierpi na astmę, podczas gdy blisko 25% zaszczepionych, jest leczonych na astmę od 10 już lat.

Wspomniane badania są jednymi z wielu źródeł, z jakimi możemy zetknąć się dziś, poszukując informacji na temat szczepień i ich efektywności.

Dr Tetyana Obukhanych, immunolog, autorka książki „Iluzja szczepień” („Vaccine Illusion”), do tematu szczepień ma podejście zdecydowanie kłócące się z jej akademickim wykształceniem i środowiskiem medycznym. Twierdzi ona, że prawdziwa odporność na jakąkolwiek chorobę nie pochodzi od szczepionek, a od zetknięcia się organizmu i systemu immunologicznego z tymi chorobami w naturalnym środowisku.

Źródło: LINK!