NATURALNE LECZENIE

REAKCJA ANAFILAKTYCZNA
PO SZCZEPIONCE NA A/H1N1

Publiczny Raport Zdrowia z dnia 25 listopada 2009 r.
Konferencja Prasowa w Ottawie - Kanada.
24 przypadki ubocznych reakcji alergicznych na szczepionkę H1N1

Odnotowano 24 przypadki ciężkiego typu reakcji alergicznej o nazwie anafilaxia u kanadyjczyków, którzy otrzymali szczepionkę H1N1 przeciwko świńskiej grypie, w tym jedna osoba zmarła, w Quebeku mężczyzna w wieku 80 lat.

Dr. David Butler-Jones, reprezentujący Federalne Władze Zdrowia powiedział, że zmarły mężczyzna spełniał kryteria szczepień, ale zmarł w wyniku reakcji anafilaktycznej. Doktor dodał, że jeszcze nie wiadomo czy wystąpiły inne problemy zdrowotne, które mogły spowodować śmierć mężczyzny.

3 listopada/09 syn Urszuli Fournier, Max (lat 4,5) dostał szczepionkę, po jej podaniu natychmiast zrobił się wiotki, spadło jego ciśnienie krwi i oddech. Personel kliniki szybko wykorzystał EpiPen aby ożywić chłopca, który następnie został przewieziony do lokalnego szpitala dziecięcego w Halifax, gdzie poddany był obserwacji. Sfrustrowana matka chciałaby wiedzieć co spowodowało reakcję alergiczną jej syna, który był do tej pory zupełnie zdrowy. Ciągle czeka na odpowiedź.

Anafilaxia jest ciężką reakcją alergiczną, może mieć fatalne skutki i musi być szybko leczona za pomocą adreanaliny, która zwykle podawana jest przez urządzenie EpiPen, stosowana dla osób z ciężkimi zatruciami żywnością, lekami lub w wyniku alergii spowodowanej ukąszeniem owadów.

Dr. D. Butler-Jones, ujawnił również informacje, że w niektórych częściach Kanady aktywność grypy stabilizuje się. W całym kraju nastąpił spadek hospitalizacji. Znacznie zmniejszył się w Brytyjskiej Kolumbii, która dominowała w zachorowaniu na A/H1N1.

Dr. Butler-Jones jednak nadal ostrzega przed grypą, szczególnie przed jej drugą falą w niektórych prowincjach. Szacuje on, że od 5 do 10% społeczeństwa prawdopodobnie było chorych i około 25% zostało zaszczepione.

W dniu 26 list. podano również do publicznej wiadomości o przypadku dziecka, które parę godzin po zaszczepieniu przestało chodzić.

W związku z tym władze kanadyjskie wycofały partię szczepionek koncernu farmaceutycznego GlaxoSmithKline (produkuje szczepionkę Pandemrix) i prowadzą niezbędne badania, by ustalić przyczyny uczuleń.

26 Nov. 2009

WIESŁAWA


Anafilaxja:

Reakcja anafilaktyczna to rodzaj reakcji alergicznej typu natychmiastowego, która ma miejsce po ponownej ekspozycji na alergen. Jest ona spowodowana przez szybkie uwalnianie mediatorów preformowanych i wytwarzanych m.in. histaminy i przeciwciał IgE z komórek tucznych i bazofili, co wzbudza odpowiedź narządów docelowych. Reakcja ta może dotyczyć niemal każdego narządu, chociaż najczęstsze są reakcje ze strony skóry, płuc, przewodu pokarmowego i układu krążenia. Ciężkość anafilaksji jest różna. Od średnio-ciężkiej pokrzywki czy obrzęku aż do wstrząsu anafilaktycznego, czyli głębokich zaburzeń: niewydolności krążenia i oddychania, co może prowadzić nawet do śmierci.

Anafilaksja jest zespołem charakterystycznych objawów klinicznych, w których różne mechanizmy prowadzą do aktywacji mastocytów i bazofilów, uwalniania z nich mediatorów oraz odpowiedzi narządów docelowych. Jest to dość szerokie określenie uwzględniające zarówno mechanizmy immunologiczne, jak i nieimmunologiczne. Dlatego pod pojęciem anafilaksji rozumie się zespół charakterystycznych objawów klinicznych bez względu na mechanizm wywołujący.

Podstawową różnicą między zaostrzonym odczynem alergicznym a anafilaksją jest stale utrzymujący się podprogowy poziom IgE. Wzrost IgE ponad ten pozom wyzwala mechanizmy anafilaktyczne. Zatem chorzy z alergiami atopowymi (np. astma oskrzelowa) są w grupie wysokiego ryzyka wystąpienia anafilaksji.


Mediatory i ich działanie w reakcji anafilaktycznej:

•Histamina pobudza receptor H1, co prowadzi do wzrostu przepuszczalności naczyń, uwalniania hormonów i glikogenolizy w mózgu. Pobudzenie receptora H2 wywołuje zwiększenie wydzielania gruczołów żołądka, skurcz mięśni gładkich, dodatnie działanie ino- i chronotropowe na mięsień sercowy oraz hamujący wpływ na system immunologiczny. Receptory H3 są receptorami hamującymi wydzielanie histaminy w korze mózgu

•leukotrieny wywierają silne działanie kurczące na oskrzela (LTC4 i LTD4 1000 razy silniej niż histamina), LTB4 jest chemoatraktantem dla neutrofilów i eozynofilów. Działają w ciągu kilku sekund od pobudzenia do kilku minut w przeciwieństwie do prostaglandyn.

•prostaglandyny PGE1 i PGE2 rozkurczają mięśnie gładkie oskrzeli, natomiast PGF2α działa kurcząco. U osób z dychawicą mięśnie gładkie oskrzeli są 10 000 razy wrażliwsze na działanie

PGF2α. PGD2 kurczy mięśnie gładkie oskrzeli, zwiększa przepuszczalność naczyń, zwiększa wydzielanie gruczołów błony śluzowej nosa. Prostaglandyny działają chemotaktyczne dla neutrofilów.

•czynnik aktywujący płytki (PAF)wywołuje skurcz oskrzeli, nadciśnienie płucne, systemowy spadek ciśnienia tętniczego, wzrost przepuszczalności drobnych naczyń, trombocytopenię i leukopenię.

• cytokiny: IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-13, GM-CSF, SCF, TNF- α. IL-4 może brać udział w różnicowaniu subpopulacji limfocytów pomocniczych, pozostałe inicjują i podtrzymują procesy zapalne a zwłaszcza TNF-α.

•kalikreina rozkurcza mięśnie gładkie, zwiększa przepuszczalność naczyń włosowatych przyczyniając się do narastania obrzęku, pobudza zakończenia nerwowe (piekący ból), wpływa na uwalnianie leuktrienów z komórek tucznych, działa mitogennie.

•ziarnistości mastocytów i bazofilów zawierają enzymy takie jak tryptaza, chymaza i karboksypeptydaza B oraz hydrolazy. Tryptaza generuje powstawanie składników dopełniacza C3a i C5a, uwrażliwia mięśnie gładkie na histaminę, pobudza chemotaksję eozynofilów, stymuluje fibroblasty i włóknienie, inaktywuje fibrynogen. Chymaza zwiększa sekrecję śluzu, uszkadza błonę podstawną, unieczynnia bradykininę, generuje angiotensynę. Tryptazę i chymazę zawierają głównie ziarnistości mastocytów.
 

Przyczyny:

- leki:
- antybiotyki: penicylina, cefalosporyny, aminoglikozydy, tetracyklina i inne
- witaminy: kwas foliowy, tiamina, cyjanokobolamina
- płyny infuzyjne: dextran
- hormony: insulina, ACH, parathormon
- leki anestetyczne (suksametonium)
- środki kontrastowe z jodem używane w radiologii
- niesteroidowe leki przeciwzapalne (aspiryna)
- narkotyczne środki przeciwbólowe (morfina)
- enzymy: trypsyna, chymotrypsyna, penicylinaza, papaina,
- surowice: anatoksyna tężcowa, jadu kiełbasianego, zgorzeli, jadów węży itd.
- produkty żywnościowe (gł. orzeszki ziemne, ryby, skorupiaki, owoce cytrusowe i inne) i dodatki do żywności (chemiczne środki konserwujące)
- jady owadów błonkoskrzydłych (rzędu Ordo, grupa Hymenoptera)
- immunoterapia alergenem (tzw. odczulanie)
- lateks
- przetoczenia krwi lub preparatów krwiopochodnych
- płyn nasienny (wydzielenie antygenu dostarczonego inną drogą)
 

Czynniki o mechanizmie nieznanym:

• stres
• zimno, ciepło
• wysiłek fizyczny


Objawy reakcji anafilaktycznej:

Objawy występują zwykle po kilku (kilkunastu) minutach od kontaktu z alergenem. Reakcje występujące do 20 minut od kontaktu z antygenem są najbardziej ciężkie. Reakcje alergiczne mogą mieć powtórny przebieg po 1-6 godzinach od pierwszej reakcji:
-Stadium 0 Reakcja miejscowa: zmiany ograniczone w miejscu kontaktu z alergenem - rumień, obrzęk;
-Stadium 1 Lekka reakcja ogólna: zmiany skórne rozsiane - świąd, pokrzywka, rumień; wyciek z nosa, łzawienie, dysfonia; niepokój, ból głowy;
-Stadium 2 Nasilona reakcja ogólna: reakcje skórne jak w stadium 1; hipotonia, tachykardia, arytmia, duszność, objawy dyspepsji (nudności, wymioty, biegunka), odczuwanie lęku;
-Stadium 3 Groźna reakcja ogólna: objawy wstrząsu anafilaktycznego - ciężka hipotonia, obrzęk krtani, bronchospazm (skurcz oskrzeli) prowadzący do asfiksji, zaburzenia świadomości, ostra dyspepsja;
-Stadium 4 Niewydolność narządowa - niewydolność krążeniowa prowadząca do zatrzymania oddechu.


Leczenie:

•ułożenie chorego w pozycji leżącej, uniesienie kończyn dolnych (umożliwia przetoczenie ok. 700 ml krwi)
•tlenoterapia aby utrzymać SpO2 > 95%
• w przypadku zaburzeń oddychania, obrzęku krtani czy tylnej ściany gardła bądź języka - intubacja - jeśli nie jest możliwa należy wykonać konikopunkcję igłową
•dostęp dożylny o rozmiarze minimum 18G - dwa na różnych kończynach (jeśli niemożliwe dostęp doszpikowy),
•adrenalina podskórnie lub domięśniowo 0,3 - 0,5 mg roztwór 1:1000 w początkowej fazie anafilaksji, we wstrząsie dożylnie lub dotchawiczo (roztwór 1:10 000),
•płyny dożylnie szybką infuzją by uzupełnić łożysko naczyniowe (należy pamiętać, iż istotą hipotonii w anafilaksji nie jest hipowolemia)
•kortykosterydy - np. 5. Hydrocortison od 100 mg nawet powyżej 1 g i.v.
•inne leki (beta2-mimetyki w aerozolu, teofilina i.v., dopamina i.v.)
•leki przeciwhistaminowe - Phenazolinum 50 mg i.m. - protekcja przeciwhistaminowa (nie mają wpływu na farmakologiczne działanie histaminy i nie mogą odwrócić jej działania)
•w przypadku zatrzymania oddechu lub krążenia - resuscytacja.

Źródło: Wikipedia