NATURALNE LECZENIE

POLSCY NAUKOWCY OSTRZEGAJĄ
PRZED SZCZEPIONKAMI

Przymus szczepień a prawo obywateli do decydowania
o swoim zdrowiu - dr n. med. Dorota Sienkiewicz


(całość do obejrzenia tutaj: LINK!)

Na całym świecie społeczność naukowa przyjęła do wiadomości ustalenia polskich naukowców na temat szkodliwości szczepionek. Nowa publikacja powstała między innymi przy współudziale wypowiadającej się powyżej dr n. med. Doroty Sienkiewicz sugeruje, że szczepionki mogą powodować nieodwracalne szkody dla zdrowia dzieci.

W dokumencie można przeczytać o negatywnych skutkach szczepień dla układu nerwowego i systemu immunologicznego dzieci. Oznacza to, że przymusowe procedury medyczne mogą powodować dokładnie odwrotny efekt od zamierzonego. Zamiast czynić społeczeństwo zdrowszym czyni je dysfunkcyjnym poprzez masową produkcję niepełnosprawnych. Raporty publikowane w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, wskazują, że w niektórych przypadkach obserwowano powikłania po szczepieniu dzieci niewspółmierne do korzyści, jakie ona oferuje. Poniżej znajduje się lista działań niepożądanych, które mogą wynikać wkrótce po podaniu szczepionki:

Niepożądane reakcje poszczepienne to poważne sprawy powodujące często reakcje organizmu porównywalne do tej na toksynę. Bywają takie powikłania jak:

- Nowotwory
- Powiększenie węzłów chłonnych
- Ropnie w miejscu wstrzyknięcia

Po szczepieniu na powikłania jest narażony szczególnie centralny układ nerwowy. Istnieje zagrożenie wystąpienia chorób takich jak:
- Encefalopatia
- Napady
- Paraliże wywołane przez wirusa krowianki
- Zapalenie mózgu
- Zapalenie opon mózgowych
- Zespół Guillain-Barre

Inne działania niepożądane:
- Ból stawów
- Hipotoniczna-hiporeaktywność
- Gorączka powyżej 39 ° C
- Małopłytkowość
- Długotrwały płacz dziecka

Najbardziej znaczące powikłania neurologiczne po szczepieniu, które występują więcej niż 48 godzin, są związane z długoterminowym uszkodzeniem układu nerwowego. Powikłania te obejmują drgawki (zwłaszcza, jeśli nie towarzyszy im gorączka), poszczepienne zapalenie mózgu, encefalopatia i autyzm. Po prostu układ odpornościowy u noworodków nie działa jak u dorosłych. Wiele przeciwciał jest przekazywanych od matki. Płód zaczyna wytwarzanie przeciwciał zwanych immunoglobulinami jeszcze przed urodzeniem, ale aby ten system osiągnął pełny rozwój wymagany jest przynajmniej rok.

Autorzy badania piszą:

Powszechnie wiadomo, że odpowiedź systemu immunologicznego na wczesnym etapie życia jest krótka i słabsza niż u dojrzałego człowieka układu odpornościowego. W związku z tym, skuteczność szczepionki we wczesnym dzieciństwie (tj. w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia) jest ograniczona.

Badania te wyraźnie pokazują, że jednoczesne działanie dwóch immunologicznych czynników i wielokrotna stymulacja układu odpornościowego z tym samym antygenem może tłumić genetyczną odporność i prowadzić do zaburzeń autoimmunologicznych.

Reakcja organizmu na szczepienie nie została dostatecznie przebadana i według autorów badania zagraża to rozwojem alergii u niemowląt. Kiedyś to było rzadkie, a dziś alergie ma od 35 do 40 procent dzieci. Obecnie, alergie są jednymi z najbardziej poważnych problemów zdrowotnych w Europie.

Autorzy badań doszli do wniosku, że wstępne szczepionki używane do stymulacji układu odpornościowego, w efekcie obniżają próg odpowiedzi obronnej przeciw chorobom zakaźnym. W związku z tym pojawia się pytanie o to, jaka będzie reakcja na tak intensywną stymulację ze strony odpornościowego i centralnego układu nerwowego? Badacze wnioskują, że nie ma powodu, aby uważać, że manipulacja układu odpornościowego przez szczepienie w krytycznych okresach nie ma negatywnego wpływu na rozwój neurologiczny. Dlatego też, szczepionki, według nich, stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia dzieci.

Źródło: LINK!