NATURALNE LECZENIE

PIERWIASTKI ŻYCIA - INFORMACJE OGÓLNE

Życie takie jakie istnieje na Ziemi, opiera się na związkach chemicznych, w skład w których wchodzi wiele pierwiastków. Pierwiastki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych są w biologii nazywane biogenami. Najważniejsze biogeny to węgiel, wodór, azot i tlen, wchodzące w skład białek, kwasów nukleinowych i wielu innych związków organicznych. Kolejnymi kluczowymi pierwiastkami są fosfor w postaci utlenionej, którego związki tworzą system energetyczny komórki oraz wchodzą w skład kwasów nukleinowych i siarka, wchodząca w skład dwóch aminokwasów - cystyny i metioniny. Mostki dwusiarczkowe w białkach, powstające z połączenia pary cystyn wchodzących w ich skład, rozszerzają znacznie możliwości przestrzennej konfiguracji białek. Pozostałe pierwiastki nie wchodzą w skład tak kluczowych związków, są jednak ważne dla wielu procesów życiowych. Ich ilość w organizmie człowieka jest niewielka, ale mają istotny wpływ na jego prawidłowy rozwój i funkcjonowanie. (Wikipedia)

Życie na Ziemi charakteryzuje się szczególnym uporządkowaniem procesów chemicznych, jakie zachodzą w organizmach żywych. Zbiór tych procesów ogólnie nazywa się procesami metabolicznymi lub szlakami metabolicznymi. Wszystkie szlaki metaboliczne, od najdrobniejszych form życia jak jednokomórkowe bakterie do największych i najbardziej złożonych jak ogromne ssaki, czy kopalne dinozaury, wykazują ogromne podobieństwo i to nie tylko w schemacie przemian chemicznych, ale także w strukturze środowiska reakcyjnego (niektóre białka enzymatyczne bakterii z powodzeniem można przenosić do komórek wszystkich eukariontów, gdzie prawidłowo spełniają swoją funkcję - podjednostki ATP-azy czy oksydazy cytochromu C).

Spośród ponad 90 znanych pierwiastków raptem 6 z nich stanowi prawie 99% całej materii ożywionej, a 4 z nich około 96%. Spośród wszystkich pierwiastków, zebranych przez Mendelejewa w okresowym układzie pierwiastków, na stałe w organizmach żywych występuje 14 z nich. Cztery najważniejsze pierwiastki (tlen, węgiel, wodór i azot) to tak zwane pierwiastki biogenne. Wapń, fosfor, potas, siarka, sód, magnez to makroelementy. Reszta pierwiastków, która występuje w śladowych ilościach to tak zwane mikroelementy. Jednak chemiczne szkielety wszystkich organicznych związków chemicznych - stąd chemia organiczna nazywana jest również chemią węgla.

Tlen 65%
Węgiel 18%
Wodór 10%
Azot 3%
Wapń 1,5%
Fosfor 1%
Potas, siarka, sód, magnez, chlor Około 1%.
Żelazo, jod, mangan, cynk, miedź, kobalt, fluor, molibden, selen - śladowe ilości.

cdn...