NATURALNE LECZENIE

 NOWOTWORY MÓZGU U DZIECI
 WYWOŁANE PRZEZ TELEFONY KOMÓRKOWE

Zaskakujące wyniki badań przeprowadzonych w Nowej Zelandii donoszą, że współcześnie dzieci i nastolatki mają podwyższone ryzyko zachorowania na nowotwory mózgu. Jako przyczynę naukowcy wskazują promieniowanie telefonów komórkowych.

Badania zostały przeprowadzone na grupach nastolatków w wieku szkolnym, których średni wiek wynosił około 12 lat. Każde z dzieci na co dzień aktywnie korzystało z telefonu komórkowego.

Okazało się, że 2/3 spośród badanych dzieci miała bezpośredni kontakt ze swoim telefonem komórkowym również w czasie snu. Dzieci najczęściej trzymały telefony w nocy w pobliżu/zasięgu ręki lub wręcz pod poduszką.

Na podstawie wyników badań naukowcy stwierdzili, że jeśli dzieci będą dalej używać telefonów komórkowych w taki właśnie sposób, wielu z nich będzie miało podwyższone ryzyko zachorowania na nowotwór mózgu już w wieku 15-17 lat.


Jednocześnie według ostatnich doniesień Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) częstotliwość pól elektromagnetycznych tego rodzaju powiązana z bezprzewodowymi telefonami komórkowymi, ale nie ograniczająca się do nich, jest potencjalnie rakotwórcza dla ludzi.

Dodajmy, że inne badania – przeprowadzone w ostatnim czasie na nieletnich w Anglii, Hiszpanii, Węgrzech, Szwecji oraz Australii – wykazały, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat ilość nieletnich użytkowników telefonów komórkowych wzrosła z 1/3 do blisko 100%.

Według naukowców dzieci mają szczególnie zwiększoną podatność na wystąpienie efektów ubocznych promieniowania telefonów za względu na:

-mniejszy mózg
-cieńszą czaszkę
-zwiększoną przewodność tkanki mózgu

Te cechy powodują, że dzieci bardziej absorbują szkodliwe promieniowanie, ale jednocześnie winny jest również dłuższy czas ekspozycji na fale spowodowany tym, że już od najmłodszych lat dzieci są narażone na wpływ telefonów.

Dowody są przekonujące. Świadomi zagrożenia rodzice powinni ograniczać dzieciom korzystanie z telefonów komórkowych oraz usuwać je na noc z sypialni, szczególnie w przypadku dzieci do 18 roku życia.

Źródła: LINK!