NATURALNE LECZENIE

NAUKA I POLITYKA RAKA
(NAPISY PL) (VIDEO)

Błędy w tłumaczeniu:
-Część 1 i 2: nie chodzi o "leatrile" tylko o "laetrile" (po polsku "letril") oraz w 4:04 minucie: "authorities" to nie "autorytety" lecz "władze" (thx FindOutWhatMattersPL)

Nauka i Polityka RAKA (część 1 i 2 z 9) [PL]

Nauka i Polityka RAKA (część 3 z 9) [PL]

Nauka i Polityka RAKA (część 4 z 9) [PL]

Nauka i Polityka RAKA (część 5 z 9) [PL]

Nauka i Polityka RAKA (część 6 z 9) [PL]

Nauka i Polityka RAKA (część 7 z 9) [PL]

Nauka i Polityka RAKA (część 8 z 9) [PL]

Nauka i Polityka RAKA (część 9 z 9) [PL]