NATURALNE LECZENIE

MAMMOGRAFIA - BADANIA WYKAZUJĄ  ZASKAKUJĄCĄ ILOŚĆ BŁĘDNYCH ROZPOZNAŃ  DODATNICH I BRAK SZCZERYCH INFORMACJI

Większość kobiet - które poddają się mammografii - nigdy nie otrzyma dzięki tej promieniotwórczej procedurze faktycznych korzyści. Natomiast większość z tych, które w wyniku mammografii otrzymają pozytywny wynik na obecność guza, podda się niepotrzebnemu leczeniu guzów, które nigdy nie doprowadziłyby do problemów zdrowotnych.

Takie są niepokojące wyniki przeglądu niedawno opublikowanego w czasopiśmie medycznym The Lancet, który wykazał, że na każdą kobietę, której życie jest przypuszczalnie ratowane dzięki wczesnemu wykryciu, przypadają trzy kobiety, które poddają się operacji chirurgicznej, toksycznej chemioterapii lub niszczącemu układ odpornościowy leczeniu napromienianiem (radioterapia) z powodu niezłośliwych guzów, które nigdy nie skończyłyby się śmiercią.

Ta szokująca informacja jest kolejnym gwoździem do trumny mammografii, która nadal jest nagłaśniana przez konwencjonalną medycynę jako najważniejsza i główna metoda, dzięki której kobiety mają najlepsze szanse, aby nie umrzeć na raka piersi.


Kobietom nie tylko nie uświadamia się znaczącego ryzyka jakim jest promieniowanie związane z mammografią, ale również nie informuje się, że ta procedura często ujawnia niezłośliwe guzy.

Według przeglądu, w Wielkiej Brytanii każdego roku 1307 kobiet unika śmierci w wyniku raka piersi dzięki badaniom. Jednak kolejne 3971 kobiet w wyniku mammografii decyduje się na niepotrzebne, drogie i wysoce toksyczne leczenie niezłośliwych guzów, przez co wiele z nich doznaje nieodwracalnych szkód zdrowotnych .

Według podobnego badania, opublikowanego wcześniej - tego roku - w Norwegii, aż 25% wszystkich nowotworów wykrytych przez mammografię nigdy nie byłoby przyczyną problemów zdrowotnych, biorąc pod uwagę całe życie kobiety. Jednocześnie, mammografia nie wykrywa aż do 10% szkodliwych guzów, co wskazuje na to, że jest bardzo niemiarodajną i toksyczną metodą wykrywania, która powinna być stopniowo wycofywana z powszechnego użytku.

„Gdy decydujesz się na mammografię, musisz również liczyć się z konsekwencjami, że możesz stać się ofiarą błędnego rozpoznania dodatniego”
, mówi dr Metter Kalager, chirurg piersi w szpitalu Telemark Hospital w Norwegii, o powszechnym problemie błędnego rozpoznania dodatniego w przypadku raka piersi. „Wtedy - uważam - jest już za późno. Musisz poddać się leczeniu.”

„Prawda jest taka, że przeceniliśmy korzyści tego badania i zignorowaliśmy efekty szkodliwe. Myślę, że podążamy w kierunku, w którym uświadamiamy sobie, że musimy dać kobietom bardziej zrównoważony przekaz: mammografia pomaga niektórym osobom, lecz u innych prowadzi do niepotrzebnego leczenia”.

Autor: Ethan A. Huff

Źródło: LINK!